V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw - Deel II (1866)

Het tweede deel van een achtdelige serie door Dr. W. J. F. Nuyens over de beroerten in de Nederlanden gedurende de periode van 1559 tot 1598. Deze belangrijke periode in onze geschiedenis wordt door Dr. Nuyens bekeken door een katholieke bril, en dit in antwoord op John Lothrop Motley die dezelfde periode beschreef vanuit een protestantse achtergrond. (330 blz, 10,- euro - enkel te koop als ebook)

The second part of an eight part series about the religious troubles in the Low Countries during the period 1559 to 1598. This important period of our history is studied by Dr. Nuyens from a catholic point of view, and this as an answer to John Lothrop Motley who had a protestant background and who described the same period. (330 pages, 10,- euro - only for sale as ebook)

Le second tome d'une série de huit tomes sur les troubles de religion en Belgique et la Néerlande pendant la période de 1559 à 1898. Cette période si importante de notre histoire est décrite par le Dr. Nuyens d'un point de vue catholique, cela en réponse aux livres du protestant John Lothrop Motley, qui a décrit la même période (330 pages, 10,- euros - seulement sur cédé).

Inhoud - Table - Table des Matières


Hoofdstuk VII
Algemeene ontevredenheid in de Nederlanden bij den aanvang van het jaar 1566 - Het verbond der edelen - Het aanbieden van het verzoekschrift 1
Hoofdstuk VIII
De moderatie - Zending van Bergen en Montigny naar Spanje - Stoutmoedig optreden der Kalvinisten - Het compromis der kooplieden - De openbare preeken - De bijeenkomst te Sint Truyen - Samenkomst te Duffel - Oranje te Antwerpen - Het tweede verzoekschrift - Filip' laatste inwilligingen 45
Hoofdstuk IX
De Beeldenstorm - In hoeverre Oranje, Egmond en Hoorne hieraan medeplichtig waren - In hoeverre de verbondene edelen - De eigenlijke bewerkers zijn de konsistoriën 100
Hoofdstuk X
Vergadering der Vliesridders - Benarde toestand, waarin de landvoogdes verkeert - Zij is genoodzaakt in de eischen der verbondene edelen te bewilligen - Pogingen tot herstel der orde - Oranje te Antwerpen - Egmond in Vlaanderen - Hoorne te Doornik - Gramschap van Filips - Plannen tot een gewapenden opstand - Bijeenkomst te Dendermonde 146
Hoofdstuk XI
Oranje in Holland - De konsistoriën beramen een gewapenden opstand - Zij bieden den koning dertig ton aan voor vrijheid van godsdienst - Zij stellen Brederode aan het hoofd van hunne krijgsknechten - Derde verzoekschrift aan de landvoogdes - Deze heeft weder moed gevat - De Katholieken sluiten zich bij haar aan - Zij zoekt het verloren gezag te herwinnen 188
Hoofdstuk XII
De Kalvinisten, meester van Valencijn - Brederode vat de wapenen op - 's Hertogenbosch, door de Kalvinisten verrast - Zij maken zich meester van andere steden - Brederode te Amsterdam - Plannen der Kalvinisten - Maatregelen der landvoogdes - Aanslag op Zeeland - Gevecht bij Oosterweel - Oproer te Antwerpen - Valencyn, door Noircarmes ingenomen - De regeering zegeviert alom - Houding van Oranje - Hij verlaat het land - Reaktie - Komst van Alva - Vertrek van Margareta 221

Index


Aa 283
Aalst 210
Abcoude 283, 285
Abdij van Anchin 115
Abdij van Egmond 227, 262
Abdij van Fontenlle 224
Abdij van Hasnon 114
Abdij van Sint-Amand 113
Abdij van Sint Martin 127
Abdij van St. Michiel 248, 250
Abdij van St Bernard 243
Abdij van Viscogne 113, 114
Adrichem 283
Aerschot 28, 32, 49, 77, 98, 147, 150, 208, 213, 253, 254, 258, 262, 265, 279, 286
Aersens 290
Aertsen 143
Afflighem 140, 156
Agylaeus 143
Agyleus 229
Aiguemont 291
Alava 64, 183, 185
Alblasserdam 283
Alckemade 283, 286
Aldegonde 64
Alexander II 256
Alkmaar 139
Alva 4, 14, 18, 59, 94, 121, 139, 178, 182, 187, 190, 200, 209, 211, 213, 221, 227, 247, 256, 264, 265, 269, 273, 276-280
Amelrode 283
Amerongen 192
Ameronghe 285
Amersfort 286
Amstel 284
Amsterdam i, iii, 18, 50, 59, 66, 67, 117, 133, 143, 169, 192-194, 199, 201, 204-206, 209, 210, 213, 215, 221, 227, 231, 233, 234, 238, 240, 259-262, 270, 272, 278
Amsterdam : Dam 232, 234
Amsterdam : Huiszittenkerk 193
Amsterdam : Kalverstraat 232
Amsterdam : Minderbroederskerk 193
Amsterdam : Nieuwe Brug 231
Amsterdam : Regulierspoort 231
Amsterdam : Turfmarkt 233
Amsterdam : Ziekenkerk 193
Anchin 115, 116, 124
Anderlecht 86, 174
Antoing 12
Antwerpen 3-7, 16, 18, 24, 30, 34, 36, 42, 45, 59, 64, 65, 67, 70, 73, 74, 77-85, 87, 103-106, 108, 109, 112, 116, 118, 125, 126, 131, 133, 135, 136, 142, 143, 146, 147, 156-161, 168-170, 180, 181, 186, 188, 195, 198, 199, 202, 206, 208, 210-212, 215, 219, 221, 225, 226, 228, 230, 231, 234, 235, 238-245, 247, 249-252, 257, 258, 261, 263-265, 267, 270, 271, 274, 278, 290
Antwerpen : Lieve-Vrouwe-kerk 258
Antwerpen : Meirplaats 245
Antwerpen : Meirplein 245
Antwerpen : O.L.V. Kerk 127, 159, 168
Antwerpen : Onze Lieve-Vrouwekerk 104
Antwerpen : Roode Poort 245
Apollo 59
Appelteern 283
Arckel 283, 287, 288
Arekel 289
Aremberg 2, 28, 29, 32, 38, 69, 78, 93, 98, 147, 148, 151, 157, 167, 169, 207, 208, 239, 259, 262
Arementeros 206
Arend 7, 31, 34, 51, 190
Arendszoon 66
Arlanderveen 283
Arnemuiden 242
Arras 123
Artois 34, 48, 49, 67, 71, 113, 122, 173
Ascalon 103
Asperen 122, 139, 169
Assan 283
Assendelft 283
Assonville 32, 52, 88, 129, 147, 152, 188, 189
Atrecht 49, 171, 209
Audaen 283
Audenaarden 161
Audenarde 68, 110, 140, 161
Augsburg 201
Axel 243
Aysma 199
Backerzeele 74, 86, 129, 148, 161, 220
Baden 274
Baens de Wydenesse 289
Baerdwyck 283
Baerlant 283
Baexen 283
Bailleul 142
Bakhuizen van den Brink 10, 12, 14, 15, 22, 27, 29, 37, 43, 70, 87, 91, 128, 134, 136, 142, 143, 152, 183, 184, 199, 201-203, 222, 269
Balduinus 54
Balraymont 151
Balthens 289
Bam 283
Barlaymont 29, 32, 36, 38, 69, 91, 93, 98, 147, 148, 167, 208, 213, 258
Batenburg 139, 169, 215, 227, 261, 262
Baudart 290
Baudrys 283
Bavay 26, 27, 161, 162, 182
Bayonne 4
Bazel 275
Beauvoir 240, 243-245
Beevaartswijk 66
Beima 233
Belgenland 105
België 28, 103
Belgique 116, 131, 290
Belgische Gallië 114
Belle 101
Beneden-Vlaanderen 23
Bennebroeck 283
Bentivoglio 64, 67, 185
Berchem 65, 252, 284
Berchen 287
Berckel 283
Berckenrode 283
Berendrecht 283
Berg 37, 42
Bergen 2, 12, 18, 26-28, 31-33, 45, 49, 52-54, 85, 89, 94, 95, 150, 165, 183, 209, 221, 222
Bergen in Henegouwe 147, 149, 208
Berghambacht 283
Bermont 70
Bernard 163
Bertius 290
Berty 31, 32, 91, 153, 214, 216, 263-265
Berunio 259
Betavia 284
Bethune 209
Betuwe 284
Beyens 129
Beyma 262
Beza 57
Bilderdijk 15, 16, 22, 43, 58, 282
Blaes 131
Bleeswijck 289
Blijekenburch 283
Blijenburch 283
Blijenkenburch 283
Blois van Treslong 139, 215
Blokghem 286
Blokker 66
Blokker : Reguliersklooster 262
Blommaert 290
Bloteghem 284
Boescepe 64
Boetselaar 122, 139, 169
Bombeeck 289
Bomberg 77
Bombergen 230
Bommel 155, 167, 227, 239
Bonelaka 286
Bongaert 287
Bor 2, 6, 16, 47, 59, 76, 78, 119, 121, 147, 182, 183, 197, 216, 219, 224, 255, 267
Bor Van Wezenbeeke 77
Boreel 290
Borgnet 158
Bossche 283
Bossu 261, 286
Bouquet 284
Bourgondië 263
Bouwij 289
Boxhorn 290
Boxtel 26, 213
Boysot 290
Braband 3, 7, 30, 33, 49, 52, 81, 83, 91, 149, 173, 184, 209, 228, 229, 257, 259, 280, 290
Brabant 61
Brabant septentrional 117
Brakel 283, 286, 288, 290
Brandenburg 274
Brandt 13, 66, 198, 199
Brecht 247
Breda 14, 25-27, 30, 43, 194, 195, 205, 206, 214, 215, 219, 265, 267
Brederode 18, 24, 26, 33-39, 41, 42, 44, 50, 61, 62, 69, 70, 73, 78-80, 85, 86, 139, 154, 169, 173, 174, 188-191, 195, 198, 200, 202, 204-206, 209, 214-216, 218, 219, 221, 226, 227, 231-235, 239-241, 243, 257, 259-261, 269, 284, 287, 288
Breman 288
Bremans 288
Bremen 106, 260
Breuvaige 253
Bronckhorst van der Stat 287
Brouckhuysen 284
Bruelis 284
Brugge 124, 184, 290
Brunswijk 236
Brussel 3, 6, 13, 14, 27, 30, 31, 33-36, 42, 44, 50, 54, 62, 63, 67, 70, 75, 80, 85, 86, 88, 96, 98, 100, 123, 135, 136, 146, 148-150, 155, 165, 170, 177, 178, 181, 185, 186, 208, 212, 213, 215, 231, 239, 240, 243, 252, 255, 261, 262, 264, 279, 280, 282
Brussel : Hof van Nassau 34
Brussl 92
Bruwelles 147
Bruxelles 285
Buik 231
Buis 193
Burchvelt 284
Buren 205, 286, 290
Burggrave 290
Burgon 210, 235, 249, 270
Burgundia 289
Burgundius 16-18, 31, 58, 67, 105, 110, 111, 122, 128, 140, 150, 161
Buyck 261
Cabau 284
Calslaghe 284
Calvinisten 267
Camont 287, 289
Casembroot 290
Cassel 100
Cats 284
Catteux 226
Cavour 16, 79, 252
Cecil 235
Charles V 123
Chatillon 23
Christiern II 174
Cialdini 256
Clarenbach 284
Clinkerlant 284
Clough 128
Coebel 32
Coligny 23, 93, 165, 174
Condé 93, 165, 174, 222, 230
Coornhert 233
Cornelis 225
Corrano 197
Courteville 94
Craeynhem 284
Crespin 112, 113
Cronenburch 284
Croonenburch 286
Crouwerve 284
Cuilemburg 198
Culemborg 85
Culemburch 287
Culemburg 139
Cuyk 284
Cuyl 285, 288
Cuylenburg 70
Cuypers van Velthove 143
Cuypers Van Velthoven 117, 210
Dalem 284
Dandelot 26, 291
Daniel van Santen 59
Dashorst 283
Datheen 290
Dathenus 198, 204, 205, 225
David 15, 16
De Aa 282, 283, 285
De Amstel de Mynden 284, 286, 287
De Baleuil 35
De Bekesteijn de Heemskerke 287
De Bekesteyn de Hemskercke 285
De Billemont 70
De Boisot de Tassis 285, 289
De Boom uit het bosch 59
De Botter 288
De Bres 72, 206, 226, 255
De Brès 221
De Bronchorst de Schoot 287
De Bronchorst de Styrumb 288
De Bronchorst de Vliet 289
De Bronckhorst de Schoot 288
De Bruxelles 32, 91
De Bruyn 285
De Bruyn de Butenwech 283, 286
De Bruyn de Butwech 286
De Burchvelt 284
De Camont 289
De Cock de Delwijnen 289
De Cock d'Opynen 285
De Cocq van Neerijnen 13, 16, 170, 204, 205, 215, 227
De Cocq van Neerynen 233
De Cormont 284
De Cuyck de Myerop 288
De Drencwaert 288
De Fiennes 42, 290
De Grijph de Valckesteyn 289
De Guyon 115, 116, 124
De Haag 59
De Haestrecht 284
De Hanselaer 285
De Heuter 285
De Humbercourt 147
De Hütter 285
De Jonghe de Baerdwyck 283
De Jonghe de Baertwyck 285
De Jonghe de Valckeroort 288
De Kempenaere 109
De Kempenare 126
De la Barre 17, 111, 127, 142, 199
De la Grange 77
De la Torre 165, 233, 234, 282, 285-288
De Lalaing 166
De Lannoy 290
De Liedekerke 229
De Malsen a Tilburch 287
De Malsen de Tilburch 289
De Marbais 88
De Mathenesse de Wybisma 288, 289
De Melisant 284
De Melun 12, 49
De Merode 16, 17, 290
De Montigny 68, 88
De Nyelle 127
De Outheusden 285
De Palm 59
De Parijs de Zudoordt 285
De Pauw 283
De Pottero 290
De Poulgeest 288, 289
De Quijada 94
De Ravenswaey 284
De Renesse de Baer 283, 285, 287, 288
De Renesse de Moermont 283
De Renesse de Wulph 284
De Revel 88
De Ridder 285
De Ridder de Lunenburch 286
De Rotter de Snellenburch 286
De Ruiter 229
De Rysenburch 285
De Scherpenzeel d'Offem 284
De Schoordijck de Rhijngauwe 287
De Schoordijk a Rijnauwe 285
De Selle 290
De Steprade 284
De Struicker 106
De Tassis 289
De Thiemes et Heuclom 289
De Toledo 94
De Tramery 49
De Trancosco 287
De Utenhove 287
De Vardes 289
De Voocht de Rijnevelt 287
De Vooght van Rijnevelt 288
De Vrije Bronckhorst 289
De Wael de Maersberghe 286
De Wael de Vronensteyn 289
De Wael de Vronesteyn 284, 290
De Wanroy d'Utenham 289
De Wassenaer 284, 285
De Westrenen 285
De Wijngaard 59
De Witte 286
De Witte de Kijfhoek 288
De Witte de Rijfhouk 286
De Wynssen 285
De Zeventer de Kenenburch 285
De Zoete 290
De Zulen de Nyevelte 285
De Zuylen de Drakenburch 285
De Zuylen de Nyevelt 287, 288
De Zwijger 14, 73, 74, 79, 81, 87, 91, 172, 179, 180, 185, 188, 199, 214, 268
Deinze 162
Del Canto 23, 35, 52, 57
Delft 59, 192, 204
Delrio 181
Den Berg 24, 34, 195
Den Haag 34, 119, 194
Den Otter 287
Den Zwijger 15, 25, 26, 136, 157, 158, 160, 173, 174, 182
Dendermonde 146, 181-186, 188, 265
Denemarken 174
Denijs 200, 204
Denys 225
Departement du Nord 100, 114
Deuren 284
Deventer 59, 61, 86, 232, 234, 238, 239, 272
Devere 284
Dhona 288
Dillenburg 171
Dixmuiden 142
Dolhain 13, 14, 26, 48, 49
Don Juan 64
Doornik 12, 23, 49, 59, 60, 62, 65, 110, 113, 126, 127, 133, 135, 136, 140, 142, 146, 156, 162-165, 181, 182, 186, 204, 208, 225, 239, 271, 278
Doornikerland 112, 113
Dordrecht 118, 192
Dorenburch 284
Dormale 285
Douai 115, 209
Drencwaert 289
Drunen 284
Du Bec 289
Du Bus 128
Du Jardin 289
Du Join 13
Duerstede 286
Duffel 45, 77, 85-87, 89, 175
Duinkerken 122
Duins 102
Duitschland 4, 23, 24, 26, 58, 73-76, 87, 89, 93, 96, 138, 172, 174-176, 196, 203, 205, 206, 208, 214, 228, 238, 257, 264, 265
Dussen 284
Duvelant 286
Duvenvoorden 284
Duyst de Voorhout 288
D'Amstel 286
D'Amstel de Mynden 290
D'Andelot 205, 215, 240, 261, 262
D'Antelot 291
D'Egmont van der Nieuwenburch 289
D'Epinoy 12
D'Esquerdes 48
D'Ockenburgh 290
D'Oostrum 286, 289
D'Overschie 290
D'Uterlier 289
Eboli 178
Edam 204
Ederen 283
Edessa 102
Eeclo 99, 142
Egghe 284
Egmond 2, 6, 7, 15-18, 23, 26-33, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 63, 69, 74, 76, 79, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 95, 98, 100, 119, 127, 129, 135, 146-152, 156, 158, 161, 162, 171, 173, 179, 181, 182, 184-187, 189, 206, 213, 219, 220, 226, 239, 240, 242, 243, 253-255, 258, 260, 262, 264-266, 269, 279, 280, 286, 291
Egmont 26, 27
Eindhoven 139
Elburg 239
Elderen 282
Elsevier 119
Elzevier 290
Emden 65, 260, 261, 270, 276
Emeloort 284
Emmeclaer 284
Engeland 5, 23, 51, 55, 58, 173, 235, 236, 256, 270
Engregheest 284
Enkhuizen 59
Erasmus 194
Escaubecque 88, 215, 227, 251
Espelbach 288
Esquerdes 42, 129, 140, 148, 162, 163
Eurens 139
Europa 102, 179, 197, 277
Eyckel 287, 289
Farnese 12, 13, 149
Feria 94, 278
Filips II 3, 4, 8-11, 14, 17, 20, 23, 42, 45, 46, 48, 52-57, 64, 69, 70, 83, 91, 94-98, 101, 140, 146, 153, 158, 160, 169, 173, 175, 177-180, 182, 185, 186, 189, 198, 199, 201, 203, 207, 209, 213, 219, 220, 223, 235, 249, 252, 256, 265, 266, 271, 276-278, 280
Filtema 199
Flaccius Illyricus 197
Flandres 65, 124
Flechu 13
Floresta 285, 287
Foppen 177
Foppens 27, 29, 31, 42, 163, 220
Fort Rammekens 241
Fra Lorenzo 5, 57
Franeker 121
Frankrijk 4, 23, 48, 55, 57, 58, 65, 100, 173, 174, 230, 234
Fransch-Vlaanderen 142
Fransch Vlaanderen 225
Frederik 274
Fruin 14, 27, 61, 64, 65, 72, 74, 75, 91, 98, 154, 171, 198
Fruytiers 290
Gabriël 66
Gachard 2, 5, 31, 77, 80, 84, 85, 94, 105-107, 125, 129, 142, 160, 166, 169, 182, 184, 188, 190, 200, 204, 206, 226, 229, 241, 243, 245, 249, 250, 255, 269
Gaillard 290
Galama 233, 262
Geertruidenberg 257
Geervliet 284
Gelder 22
Gelderland 3, 30, 34, 42, 121, 155, 169, 173, 199, 208, 227, 228, 239, 259
Gend 290
Geneve 11, 48, 51, 57, 65, 169
Gent 5, 49, 59, 65, 67, 104, 106, 109, 112, 133, 135-137, 142, 156, 161, 176, 219, 239, 242, 272, 273
Gent : Abdij van Sint Pieter 109
Gent : Begijnhof 109
Gent : Kapelle van Sint Gilles 109
Gent : Karthuizerklooster 109
Gent : Kerk van St. Bavo 109
Gent : Klooster der Augustijnen 109
Gent : Klooster der Karmelieten 109
Gent : Klooster der Minderbroeders 109
Gent : Klooster der Predikheeren 109
Gent : Pharaïldiskerk 109
Gent : Sint Michielskerk 109
Gent : St. Janskerke 109
Geraardsbergen 161
Gerlache 6
Gervliti 284
Geuzen 148, 170
Geysteren 285, 287
Gheervliet 289
Gheffen 285
Ghent 283, 285, 287, 290
Gheysteren 285
Ghyessenburch 285
Ghyessendam 285
Giessen Nieuwkercke 287
Giessenburch 287
Godfried van Bouillon 105
Goetgebuer 109
Goldsteyn 287
Gomarus 290
Gomez da Silva 94
Gorcum 287
Gorkum 190, 227
Gormocium 285
Gotha 174, 237, 238, 256, 269
Gouda 118, 189, 193
Goudriaen 284
Grandjean 32
Granvelle 4, 7, 8, 27, 53, 136, 162, 171, 176, 276
Grauwert 289
Grave 267
Grawert 289
Gresham 128, 174, 210, 235, 249, 250, 270
Grevelingen 93
Grijpskercke 285
Grijsoort 285
Grijssenoorde 285
Grimberghe 285
Grimberghen 285, 288
Groen van Prinsterer 2, 7, 14-16, 22, 37, 41, 58, 68, 74, 75, 77, 137, 141, 201, 237, 245
Groningen 121, 167, 234, 239, 259, 271, 272
Groningerland 122, 228
Grumbach 237
Grundesteyn 285
Gruterus 131
Gryph de Valkensteyn 283
Guise 174
Haarlem 66, 118, 121, 192, 194, 227
Hachicourt 32, 88, 147, 152
Haeck 242
Haeghoort 285
Haenkoop 285
Haerslo 285
Haestrecht 285
Halmale 284
Hamede 13
Hames 11-13, 157, 162
Hamme 25
Hanneman 289
Hardenbrouck 285
Harderwijk 143, 155, 167, 204, 227, 239, 272
Harlingen 262
Hartain 286
Hartsen 259
Hasersoude 285
Hasselt 228, 256
Hedel 139
Hekendorp 285
Helman 288, 289
Hemstede 285
Henegouwe 49, 67, 111-113, 157, 165, 173, 222, 224
Henegouwen 11, 33, 48
Henne 28
Hennin 261
Herlin 255
Hermannus 106
Hermes 32
Hervormden 9-11, 138
Heshusius 197
Hessen 73, 173, 214, 236, 241, 274
Het Loo 207
Het Zwaard 59
Heubkelom 284
Heucelom 289
Heusden 285-287
Heutter 287
Heynsius 290
Hierges 208
Hindersteijn 285
Hofwege 119
Hoghelande 285
Holland 30, 34, 44, 49, 50, 65, 71, 118, 160, 168, 173, 188, 190, 192, 193, 195, 201, 213, 224, 226, 257, 263, 282, 290
Hollande 90, 265
Homade 285
Hooft 31, 66, 118, 119, 190, 194, 219, 230-232, 255, 259, 260
Hoogstraten 16, 18, 25-29, 31, 32, 37, 38, 40, 43, 44, 86, 87, 91, 93, 98, 129, 147, 148, 150, 156, 166, 168, 170, 179, 181, 182, 184, 186, 195, 199, 200, 205, 214, 219, 226, 240, 241, 245-249, 263, 269
Hoorn 66, 67, 190, 262
Hoorne 7, 15, 16, 18, 26-35, 40, 44-46, 55, 69, 86, 89, 91, 93, 98, 100, 111, 126, 127, 129, 135, 146-152, 156, 161-165, 179-182, 184, 186, 189, 195, 202, 203, 206, 219, 220, 226, 253, 255, 262, 280
Hopper 3, 124, 176
Hopperus 31, 37, 49, 63, 64, 72, 77, 94, 96, 159, 171, 176, 274
Hornes 27, 35
Hoynck 287
Huchtenbroek 261
Hugenooten 205, 225, 226, 230, 239, 253, 254, 270
Hugenoten 23, 34, 56, 57, 76, 93, 162, 165
Hulteren 285
Hutter 287
IJ 261
Illyricus 73
Indevelde 32
Iperen 278
Ipswich 275
Isabella 223
Italië 77, 106, 176, 187
Jacobijnen 77, 252
Jan de Witte 101
Jechtschot 285
Jeruzalem 102
Jordaan 103
Junius 13, 14, 64, 72, 75, 77
Jupiter 59
Juste 7, 14, 16, 28, 31, 68, 69, 92, 105, 124, 137, 140, 142, 174, 211, 273
Kalvijn 11, 14, 55, 57, 73, 115, 138, 154, 203, 249
Kalvinisten 5, 19, 23, 28, 29, 42, 43, 45, 56-59, 61-69, 71-78, 81, 83-85, 87, 90, 92, 93, 98, 100, 101, 103, 109-111, 113, 116, 119-121, 124, 129-135, 137, 138, 143, 144, 147, 148, 153-155, 157-161, 163-171, 179, 186, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 202, 204, 205, 207, 210, 211, 221-223, 225, 228, 229, 231-233, 237-239, 243-252, 255, 257, 259, 260, 267, 268, 272-274
Kalvinsiten 140
Kamerijk 124, 209, 258
Karel IX 4
Karel V 22, 51, 97, 176
Kassel 241
Keizer Karel 4, 28, 48, 149, 166
Kemphofste 286
Kerckwerve 286
Kervijn de Lettenhove 65
Kervyn de Lettenhove 124
Kervyn de LettenhoveCuypers van Velthove 129
Keurpaltz 138
Kieffelt 284
Kiel 83
Kievit 289
Kijfhouck 286
Killesteyn 286
Kipdorp 249
Kleef 173, 260, 263, 267, 270
Klooster van Heilo 227
Konstantinopel 102
Kortrijk 101, 162, 180
Kuilenburg 13, 14, 24, 34, 35, 37, 38, 42, 56, 169, 171, 192, 269
La Grange 72, 206, 222, 226, 255
La Torre 226, 231, 233, 234
Lalaing 166
Lannoy 225, 230, 231, 240
Lanscroon 284, 286
Lauwerzee 122
Le Maire 290
Le Petis 92
Le Petit 17, 63, 90, 98, 130, 131, 151, 183, 265, 290
Le Sauvaige 88
Le Taciturne 2, 14, 30, 31, 46, 77, 80, 81, 83, 105, 106, 121, 125, 129, 142, 155, 160, 166, 168-170, 178, 182, 188, 190, 191, 193, 197, 200, 204, 208, 213, 215, 220, 226, 231, 241, 243, 245, 248, 249, 258, 260, 265, 269
Leboucq 112
Leclerc 11, 14, 60, 125, 136, 199, 204, 215, 242
Leefdael 17, 286, 289
Leerdam 283
Leeuwarden 121, 169
Leeuwenburch 286
Lembo 53, 54
Leo 208
Leuven 3, 6, 16, 124, 266
Leuven : Sint Pieter 83
Leydam 283, 284, 286-289
Leyden 119, 126, 139, 192-194, 204
Leyden : Klooster der Minderbroeders 118
Leyden : St Pieterskerk 118
Leyden : Vrouwekerk 118
Leyden : Witte Klooster 118
Leyderdorp 118
Lienden 284, 286
Lier 35, 44, 70, 78, 208, 271
Liere 70
Lietard 286
Ligne 32
Lijs 221
Limburg 228, 229
Lockhorst 283
Lodewijk XVIII 88
Loendersloot 286
Loenderslooth 286
Loevenstein 229
Londen 5, 275, 276
Lopez 13
Lotharingen 173
Lounen 286
Louverval 13, 26, 88
Ludtsenradt de Clarenbach 284
Luik 70, 228, 256, 257
Lumey 227, 229
Lumoy 290
Lunenburch 286
Luther 73
Lutheranen 81, 138, 169, 171, 196, 197, 199, 237, 239, 246, 248-251, 268, 272
Lutherschen 87, 159, 196, 251, 272, 274
Luxemburg 3, 48, 49, 67, 122, 167, 235, 239, 281
Lyons 48
Lys 100
Maas 238
Maaseyk 229
Maastricht 228, 229, 232, 234, 238, 256, 257, 271, 278
Maastricht : Kerkhof van St. Nicolaas 228
Maastricht : St. Mathiaskerk 228
Machiavel 280
Macontenten 209
Madrid 45, 52-54, 85, 94, 177, 280
Maersberghe 286
Maersen 283
Maerzenbroeck 286
Malbergh 227
Malcontenten 48
Malsen 287
Manfeldt 219
Mansfeld 209, 279, 281
Mansfeldt 2, 3, 27-30, 32, 35, 40, 57, 63, 86, 87, 94, 98, 147, 150, 157, 167, 170, 173, 174, 181, 213, 220, 235, 258, 262, 265
Marchiennes 114, 115
Marcus 121, 122, 200
Margareta 79
Margareta van Oostenrijk 12, 17, 29-32, 42, 48, 52, 56, 63, 64, 68, 69, 71, 76, 78, 80, 83, 85, 88, 91, 98, 146-150, 152-154, 156, 159, 160, 164-169, 173, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 190-193, 200, 207, 208, 211, 212, 214, 215, 219, 221, 223, 229, 230, 233, 238, 240, 242, 243, 249, 251, 257, 258, 260, 263-266, 269, 271, 274-281
Margareta van Parme 155
Marguerite d'Autriche 49, 52, 53, 55, 56, 69, 71, 77, 79, 80, 86, 92, 93, 96, 105, 129, 136, 140, 144, 147, 148, 151, 153-155, 175, 177, 251, 263
Mariënweerd 227
Marnix 10, 11, 13, 14, 24, 28, 77, 185, 200, 215, 290
Marnix van Sint Aldegonde 14
Marnix van St Aldegonde 11, 16, 34, 59
Marnix van Tholouse 240
Marnix van Thoulouse 154, 157, 197, 204
Marot 114
Marquette 286
Marten 290
Marten Willemsz 59
Martinisten 267
Masfeldt 148
Matte 100, 103
Maximiliaan II 93, 172, 208, 237
Mazzinisten 252
Mechelen 5, 36, 108, 124, 156, 166, 168, 171, 181, 186, 210, 220, 239, 240, 259, 262, 272
Mechelen : Kerk der Karmelieten 166
Mechelen : Klooster der Augustijnen 124
Mechelen : Klooster der Franciskanen 108
Mechelen : Klooster van Hanswijck 166
Mechelen : Klooster van Liliëndaal 166
Medemblik 262
Meenen 101, 162
Meeuwen 286
Megen 2
Meghen 3, 7, 26-30, 32, 43, 69, 78, 86, 93, 98, 147, 155, 157, 167, 169, 174, 188, 207, 208, 213, 229, 230, 232, 233, 239, 259, 261, 262
Melanchton 194
Melanchtonianen 138
Melissant 286
Melisweert 286
Meliswert 286
Menzel 138, 197
Merenburch 286
Merode 14, 230
Merten 283, 285
Mertens 135, 159, 170, 195, 247, 248
Merxem 241
Meuwen 286
Meverden 290
Middelburg 118, 242
Mirabeau 79, 252
Modet 72, 77, 106, 126, 142, 144, 158, 168, 228, 229, 247-249
Mol 136
Molenaersgrave 286
Monte Leone 287
Montesquieu 52
Montigny 12, 18, 23, 28, 31, 32, 45, 52-54, 85, 89, 94, 95, 147, 156, 162, 179, 182, 183
Morillon 162
Motely 280
Motley 47, 51, 105, 125, 127, 149, 158, 161, 168, 185, 214, 247, 255
Moulbais 163-165
Moysel 286, 288
Munster 169
Muravief 256
Muylwyck 287
Muyskercke 286
Muyswinckel 286
Myerop 284
Naeldwyck 283
Namen 48, 49, 67, 71, 122, 167
Napels 256
Napoleon 88
Narbonne 221
Nassau 14, 267
Nederland 77, 173
Nederlanden 1, 4, 5, 8, 10, 17, 19, 22-24, 28, 37, 51, 53, 54, 56-58, 73, 77, 85, 88, 93-96, 98, 100, 107, 116, 130, 136, 149, 158, 162, 166, 171, 173-178, 180, 182-184, 186, 187, 190, 197, 198, 200-202, 204-206, 213, 215, 220, 221, 224, 228, 229, 233-236, 239, 241, 243, 251, 256-259, 264, 265, 268, 269, 271, 273-275, 277, 278
Neêrland 180
Nicea 103
Niedersteijn 286
Niekercke 286
Niesteyn 289
Nieucoop 286
Nieuwenaar 195, 205, 219
Nieuwenaer 262
Nijensteijn 287
Nijmegen 155, 167, 171
Nobel 289
Nobelaer 286, 288, 289
Noebelaer 284
Noircarmes 129, 147, 148, 157, 165, 167, 221-226, 230, 240, 252-257, 259, 261, 267
Noord-Holland 66
Noormannen 122
Nordvicum 289
Norwich 275
Noyelles 68, 88, 123
Numan 286
Nuyens i, iii
Nyenrode 287
Nyensteyn 287
Obbendorf 286, 287
Ockenburgh 283
Offem 287
Oldenbarnevelt 283
Ongena 109
Onzenoort 287
Oostenrijk 172, 173, 275
Oosterweel 221, 238, 240-245, 252-254, 256
Oostzeelanden 193
Opper-Bourgondië 127
Orange 25, 62, 69, 70, 72, 77, 141, 160, 162, 175, 180, 198
Orangiën 135
Oranje 2, 6, 7, 10, 14-18, 22, 25-36, 38, 40, 43, 45, 50, 55-57, 59, 64, 68, 70, 73-87, 89, 91, 93, 98, 100, 105, 120, 127, 129, 134-138, 146-152, 156-162, 166, 168, 169, 171-174, 178-186, 188-199, 201-204, 206, 211-215, 219, 221, 222, 224-226, 231, 232, 234, 236, 238, 240-242, 245-253, 255, 261, 263-269
Orchies 114
Orleans 48
Ossenwaert 289
Oude Tonge 285
Oudenaarde 51, 110
Oudenaarden 135, 140, 142
Ouderkerk 232, 233
Outdorp 287
Outheusden 285, 287
Overijsel 121, 167, 173
Overveen 66
Ovesande 287
Paauw 232, 259
Paltz 274
Papendrecht 287
Papisten 237, 238, 246
Parijs 54, 131, 183, 252
Parme 123
Pasquier de la Barre 140, 163
Pauwels van Alblas 59
Pays-Bas 6, 123, 174
Pellegrin de la Grange 221, 224, 254, 255
Pendrecht 287
Perez 198, 200, 201, 259, 275
Persijn 287
Petersheim 229, 257
Petten 287
Philippe II 3, 5, 23, 30, 31, 34, 35, 52, 55-58, 63, 70, 75, 85, 86, 88, 93, 94, 97, 98, 122, 130, 135, 136, 146-149, 162, 164, 167, 173, 181, 185, 207, 210, 220, 240, 244, 271, 272, 276-278, 280
Pieterszoon 232
Pitt 131
Pius V 55, 56, 97, 177
Plancius 290
Poelgeest 284
Poelgheest 285-287
Polyander 290
Pontus Heuterus 12, 16, 35, 58, 70, 134, 139, 185
Pontus Payen 18, 32, 36, 38-40, 48, 49, 58, 65, 72, 104, 105, 108, 113-115, 122, 124, 162, 163, 167, 170, 187, 222, 224, 226, 241-243, 245, 246, 249, 251-253, 255, 262, 265, 268
Portugael 288
Portugal 287
Poulgheest 287
Presbyterianen 56
Prescott 141
Procinces Unies 290
Proeijs de Hoghelandt 284
Protestanten 65, 84
Protestants 98
Ptolemaïs 103
Pueek 283
Puriteinen 57
Pyeck 289
Quarebbe 226, 287
Quesnoi 222
Rahlenbeek 28
Ram 288
Ram van Schalckwijck 288
Rassenghien 146
Rassinghien 167, 225, 226
Ravensberghe 287
Reael 66, 198, 199, 231, 232
Reiffenberg 27, 86, 219
Reijerszoon 194
Reingout 290
Renesse 261, 282, 283
Renom de France 123, 126, 127
Rensen 143
Requesens 97
Resteau 222
Reychem 284, 286
Rhijnenburch 287
Rhijnensteijn 287
Rhijngauwe 287
Rhijnsaterswoude 287
Richebourg 100, 101
Rijn 238
Rijnpaltz 228
Rijsel 124
Rijssel 146, 167, 208, 209, 225
Rijswijk 194, 287
Rijthove 83
Rijzenburch 287
Ripperda 121
Risoir 220
Robles 277
Rodenburg 259
Roermond 155, 227
Roeulx 208, 226
Rolland 288
Rombeeck 284
Rome 97, 123, 252
Rome : St Pieter 104
Rooden 287, 288
Roon 287, 288
Rosenberghe 139
Rosir 88
Rossi 131
Rouaan 48
Rubens 104
Rummen 13, 16, 88
Rupel 264
Ruy Gomez 278
Ryer 76
Rythovius 103
Saint-Omer 101
Saksen 22, 173, 236, 274, 275
Sambeeck 288
Sandlans 289
Sandwich 5
Sans-culottes 225
Santhorst 288
Saravia 72
Saravius 290
Sas van Gent 242
Sasbout 287
Sats 163
Savoje 201
Says 111
's Bosch 67, 204, 232, 271
Scaremberg 274, 275
Scarpe 114
Schaegen 290
Schagen 283, 288, 289
Schaghen 284, 285
Schalkwijck 288
Schalkwyck 288
Schelde 104, 105, 111, 133, 244, 248, 250
Schellaert 286
Schellart d'Obbendorf 285
Scherpenseel 287
Scheyffe 229
Schoonhoven 192, 195, 286
Schoot 288
Schotland 32, 174
Schoutet 194
Schuren 288
Schwartzenburg 22, 26
Segovia 17, 94, 175, 177
Sempst 166
Sepmeries 240
Sevenhuysen 288
's Gravenambacht 288
's Gravenhage 119, 139, 194
's Gravenpoer 288
's Hertogenbosch 3, 4, 6, 18, 59, 116, 119, 129, 133, 142, 143, 205, 210, 221, 229, 230, 234, 257, 270
's Hertogenbosch : Sint-Janskerk 143
's Hertogenbosch : Sint Janskerk 116, 117
Siccama 287
Sint-Quentin 180
Sint-Truyen 147, 179
Sint Antonys polder 288
Sint Quentin 161
Sint Truyen 45, 60, 61, 70, 72, 74-78, 85-87, 92, 98, 138, 202
Smit 282
Snaefburch 288
Sneek 121
Snellenberch 288
Snizenburch 288
Sonnevelt 284, 288
Sonnius 210
Sonoy 59, 290
Sorrente 56
Spa 10-12
Spalant 288
Spanghen 288
Spanje 4, 5, 7, 16, 31, 45, 46, 49, 54, 85, 94, 95, 101, 179, 182, 183, 185, 189, 200, 201, 207, 208, 266
Spiers 7
Sprangh 288
St. Truyen 71, 141, 196
St Amand 226
St Maarten 142
St Quentin 93, 213
St Truyen 129
Steenberghe 287
Steenvoorde 100
Steprade 286
Stevin 290
Sticht 120, 192
Strada 3, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 42, 46, 55, 56, 63, 65, 75-78, 81, 107, 130, 136, 137, 147, 163, 177, 181, 184, 185, 200, 201, 211, 214, 220, 223, 227, 230, 244, 245, 249, 253, 255, 257, 263-265, 272, 274, 275
Straten 288
Stuart 32, 174
Styrom 288
Suys 194
Sylvanus 195
Ta Water 220
Taets de Ameronghe 286
Taey 288
Taffin 163
Taflin 144
Taftin 290
Tassis 285
Te Water 17, 18, 63, 121, 139, 199, 201, 216, 219
Teneste 287
Ter As 205
Teylingen 284
Theys de Cabau 284
Thielt 162
Thieme 284
Tholouse 215, 225, 242-245, 247, 254, 256, 269, 291
Thoulouse 157, 204, 205
Tisnacq 94
Tongeloo 140
Tongerloo 156
Torenvliet 288
Torfs 135, 159, 170, 195, 247, 248
Toulouse 10, 11, 14, 26, 77, 162, 291
Tousnuds 225
Trancoso 287, 288
Trente 11
Treslong 215
Triton 59
Trochiennes 102
Tseraerts 290
Tudor 55
Turnhout 257, 267
Tuskaans 51
Tuyl de Bulkensteyn 284
Urck 289
Utenham 289
Uterbuert 289
Utrecht 30, 49, 72, 76, 119, 139, 141, 184, 188, 191, 192, 198, 205, 207, 209, 213, 226, 227, 230, 232, 233, 239, 259, 261
Utrecht : Buurtkerk 120, 121
Utrecht : Jacobikerk 121
Utrecht : Marieplein 120
Utrecht : Nicolaïkerk 121
Utrecht : Sint-Geertruidekerk 119, 121
Utrecht : St Jacobskerk 120
Utrecht : Tolsteegpoort 119
Utwijck 289
Valckenisse 288
Valckesteyn 289
Valenciennes 112, 222, 225, 255
Valencijn 133, 167, 186, 205, 206, 218, 221-226, 234, 239, 240, 243, 252, 254, 256, 257, 269, 271, 278
Valençijn 59, 65
Valencyn 112-114, 124, 273
Valençyn 67
Valencyn : Klooster van St Paulus 112
Valladolid 288
Valois 55
Van Achelen 284
Van Alverdinge 139
Van Alverdinghen 119
Van Assendelft 139
Van Audrignies 88
Van Baerle 290
Van Berchem 195, 247, 250
Van Bergen 124, 125, 290
Van Binkhorst 139
Van Blois 13, 170, 199, 204
Van Blois van Treslong 242
Van Bombergen 230, 257
Van Bomberghen 205
Van Bourgondië 242
Van Brederode 15, 24, 27, 62, 66, 78, 172, 192, 199, 203, 232, 233, 240
Van Brunswijk 4, 34, 83, 93, 189, 207, 261
Van Croy 208, 226
Van de Meersch 110
Van de Werve 287, 289
Van den Berg 139, 206
Van den Bergh 70
Van den Einde 193
Van den Elzas 102
Van den Kethule de Ryhoven 283
Van der Aa 139, 205, 215, 227, 240, 241, 282
Van der Borch 284
Van der Bouchorst 288
Van der Burch 283, 289
Van der Duyn 284, 287, 288
Van der Graft 285
Van der Haer 16, 18, 22, 27, 29, 32, 35, 47, 51, 54, 75, 87, 105, 142, 143, 222, 228, 230, 233, 257, 270, 287
Van der Hem 286
Van der Heyden 250
Van der Marsch 285
Van der Meer van Berendrecht 283
Van der Meere 220
Van der Meeren 136
Van der Meersch 68
Van der Mije 288
Van der Mijlen 286
Van der Mylen 286
Van der Nath 287, 288
Van der Nieuwburch 286
Van der Noot 88, 259, 284, 286
Van der Schuren 285
Van der Vecht 286
Van der Warck 290
Van der Werve 285, 286
Van der Wielen 286
Van Deventer 65, 199, 204
Van Dorp 139
Van Duivenvoorde 119, 139, 227
Van Eden 287
Van Egmond 13, 50, 180, 227
Van Esch 285
Van Esquerdes 88
Van Fiennes 88
Van Gelder 111
Van Ghistelles 13
Van Giberchies 13
Van Glymes 52
Van Groesbeek 70, 228, 229
Van Haeften 88
Van Halmale 247
Van Hames 10, 11, 13, 155, 157, 158, 205
Van Hammes 24, 25, 61, 62
Van Haren 139, 290
Van Hasselt 143
Van Hessen 73, 160, 199, 236
Van Heussen 288
Van Hol 22, 26
Van Holl 75
Van Hoorne 213
Van Iltersom 287
Van Immerseel 195, 247
Van Immerzeel 107
Van Kerkhove 290
Van Lalaing 166
Van Langenhuysen i
Van Langenhuyzen iii
Van Lannoy 243
Van Leefdael 13, 16
Van Leyden 118
Van Malberg 88
Van Mansfeldt 24, 75, 208
Van Marbois 13
Van Marnix 73, 225, 242
Van Marnix van St Aldegonde 64
Van Mathenes 50
Van Meenen 290
Van Meetkerken 290
Van Meghen 16
Van merode 13, 88, 154, 199, 229
Van Meteren 51, 63, 105, 106, 131, 245, 258, 273, 276
Van Montfaucon 13
Van Montmorency 163, 182
Van Munchhausen 75
Van Nassau 7, 10, 12, 17, 22, 24-26, 34-36, 42, 43, 61, 62, 68-71, 73, 78, 79, 86, 88, 93, 136, 137, 139, 152, 161, 170, 180, 181, 183, 192, 196, 199, 200, 204-206, 209, 214, 227, 236-238, 241, 243, 244, 257
Van Nieuwenaar 195
Van Nieuwenaer 260
Van Nieuwland 66
Van Nyevelt 141
Van Pallandt 13, 24, 122, 169, 172
Van Raaphorst 227
Van Renesse 72, 120, 121, 139, 141, 191, 227, 261
Van Saksen 55, 173, 174, 256
Van Schoonhoven 193
Van Schwartsenburg 237
Van Sonnenberg 233
Van Stralen 108, 136, 241, 245
Van Teylingen 231, 232
Van Thenesse 194
Van Tielt 290
Van Ursel 247
Van Utenhove 137
Van Valois 224
Van Vloeten 7, 142, 200
Van Vloten 10, 13, 14, 16, 34, 38, 70, 99, 101, 139, 142, 158, 196, 200, 204, 210, 225, 276
Van Wesembeeke 147
Van Wesenbeeke 107
Van Wesenbeke 4, 7
Van Wezembeke 30
Van Wezenbeeke 84, 85, 88, 108, 154, 155
Van Wijngaerden 285
Van Wyngarden 284
Van Zevecote 290
Van Zuylen 121
Van Zuylen van Nyevelt 120, 139
Van Zuylen van Nyveldt 261
VanBergen 13
Vanden Dorpe 288
Vander Burch 284, 289
Vander Laen 289
Vander Schuren 288
Vander Werve 284, 289
Vander Wielen 284
Vander Wielen vander Werve 289
Vargas 131, 181
Varick 180
Veere 242
Velius 190, 262
Ven den Ende 50
Venetië 91
Venlo 155, 227
Vianen 26, 42, 44, 139, 169, 188, 190, 191, 203-205, 226, 227, 231, 232, 241, 260, 261
Vicognes 102
Victor Emanuel 256
Victor Emmanuel 16
Viglius 12, 29, 32, 46, 52, 64, 76, 91, 93, 124, 129, 147, 149-151, 167, 176, 274
Villebon 289
Villers 26, 70, 88, 115, 140, 162, 163, 215, 226, 227, 251
Vilsteren 288
Vilvoorden 67, 111, 136, 155
Vlaanderen 4, 49, 55, 64, 65, 119, 128, 129, 146, 156, 161, 173, 184, 186, 209, 213, 242, 243, 259, 270, 280, 290
Vlaanderenland 104
Vlaanderland 102
Vlamingenland 102
Vlissingen 242, 278
Vogelsanck 200
Vossius 290
Vreeburg 120
Vreeswijk : Vaart 261
Vriesland 30, 71, 167, 173, 199, 208, 228
Vrieslandt 121
Vrijhouve 289
Vronesteijn 289
Vronesteyn 289
Vucht 229
Vulcanius 290
Vuyren 289
Waddinxveen 289
Waeck 289
Waelenburch 289
Waelwijck 289
Wagenaar 50, 190, 193, 194, 227, 231
Walaeus 290
Walcheren 118, 225, 234, 235, 241, 242, 251, 269
Wan Wezenbeeke 105
Warfusée 282
Warmond 282
Warmont 287, 289
Waroux 13, 26, 88, 251
Wasa 174
Wassenaer 283, 284, 286, 287, 289, 290
Watergeuzen 13, 14, 49
Waterland 262
Waterloos 225, 230
Wattepatte 200, 225
Wederdoopers 47, 160, 169, 246
Weer 289
Weerdesteyn 289
Weert 27, 29, 30, 135, 186
Wemmel 284, 288
Werve 289
West-Vlaanderen 146, 221, 225, 239
Westerholt 26
Westkerke 289
Westvlaanderen 64, 100, 101, 200, 205
Wevelinckhove 289
Wezel 276
Wezenbeecke 126
Wezenbeeke 106
Wijdenesse 289
Wijnesteyn 289
Wilbroeck 264-266
Wille 127, 142
Willem III 224
Wingle 205, 215, 226, 227
Winsemius 121
Wissenkercke 284
Wittenhorst 285, 287
Woerden 4, 189
Wolfsweert 289
Wondelghem 142
Woude 289
Wulp 120, 191
Wurtemberg 274
Wurzburg 237
Wutiers 289
Wycam 286
Wynssen 286
Yperen 23, 67, 100, 101, 103, 104, 133, 140, 142, 162
Ypre 103
Ysendoorn 288
Zanen 290
Zeeland 34, 49, 118, 168, 213, 221, 224, 238, 241, 242, 263, 290
Zegwaert 290
Zierikzee 242
Zouburch 290
Zudoort 290
Zuid-Nederland 110
Zuylenburch 290
Zweden 174
Zwitserland 176
Zwol 106