V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van Zelzate (1872)

In de tweede helft van de negentiende eeuw wijdden Frans De Potter en Jan Broeckaert enkele tientallen jaren van hun leven aan het schrijven van de geschiedenis van zowat elke Oostvlaamse gemeenten. Dit deel gaat over de geschiedenis van Zelzate. (36 blz., 2,75 euro (papieren versie) - 1,25 euro op CD-Rom).

During the second half of the nineteenth century Frans De Potter and Jan Broeckaert spend several years to write the history of almost every town and city of East-Flanders. This part is about the history of Zelzate. (36 pages, 2,75 euros for the paper version - 1,25 euros on CD-Rom).

Pendant la deuxième moitié de la dix-neuvième siècles Messieurs Frans De Potter et Jan Broeckaert ont consacrés plusieurs ans de leurs vies pour écrire l'histoire de presque chaque ville et village de la Flandre-Orientale. Cette partie concerne l'histoire de Zelzate. (36 pages, 2,75 euros sur papier, 1,25 euros sur cédé).

Inhoud - Summary - Table des matières

Zelzate 1

Index


Aardenburg 6
Abdij van Boudeloo 11
Abdij van Doornzele 4
Abdij van St.-Pieters 11
Acke 11
Akker 1
Ampeltrijn 15
Antwerpen 2, 5
Artevelde 4
Assenede 1, 3, 5, 6, 9-15, 17, 19, 20, 24, 25, 27
Assenede-ambocht 20
Assenede ambacht 19
Axele 15
Baetens 16, 18
Bassevelde 12, 27
Bertram 18
Blankenberge 27
Boekhoute 6, 12
Borins 28
Braakman 6
Buddingh 2
Caland 2
Calkene 14
Castillien 24, 25
Christoffelpolder 6
Clemens VIII 14
Colpaert 11
Dammerhaven 6
Danneels 26
De Baedts 27
De Boufflers 13
De Fortune 9
De Ghellinck van Elzegem 10
De Jode 24
De katte 9, 10
De Kroone 9
De Laurierboom 8
De Longé 18
De Maere 18
De Oude Katte 9
De Roose 9
De Schouteete 7
De Smet 2
De St.-Genois 3
De Sutter 18
De Swaene 9
De Valke 9
De Vyldre 28
Debbautshoek 1
Den Akker 7
Den Engel 8
Den Gouden Appel 9
Den Lesten Stuyver 9
Den Prins van Oragnien 9
Den Witten Leeuw 9
Dendermonde 5
Dendersdreve 7
Dendersdreven 1
Dudzele 2
Eekloo 1, 7
Ertvelde 1, 4, 10, 15, 27
Fonderati 12
Geefs 16
Geeraardsbergen 16
Gendt 25
Gent 3, 5, 7, 11, 17, 24
Gent : Rijke Gasthuis 3
Ghendt 14, 15, 21, 24
Ghentsche vaert 15
Gillis 11
Goed ten Groenen Poele 7
Goethals 18
Haezaert 18
Hamelinck 15
Hamelynck 24
Hansbeke 10
Heidewatergang 7
Heist 6
Helmers 3
Het Nieuw Hof van St. Sebastiaen 8
Heyndricx 18
Honte 5
Huise 10
Izegem 17
Kalmansputte 1
Kalmanswatergang 7
Kanaal van Gent naar Terneuzen 1
Kanaal van Heist 6
Kanaal van Terneuzen 7
Kanisvlietpolder 7, 15
Katte 1
Keizer Karel 19, 28
Keyser Carolus den V van die name 28
Kluizen 27
Land van Waas 13
Laps 18
Lauereyn 15
Le Cocq 18
Leie 6
Lembeke 13
Letterhoutem 10
Leyn 11
Libert 18
Lieve 6
Lodewijk XIV 13
Lokeren 7
Maenhout 18
Maes 15
Martens 11
Mechelen 7, 17
Meyer 2
Moerbeke 27
Molenwaterloop 7
Nederland 3
Noord-Nederland 6
Noordzee 6
Oesterput 6
Oost-Eekloo 12
Oostburg 6
Oostenrijksch Vlaanderen 6
Oostenrijkspolder 18
Oranje 12
Pachtgoede ter Loove 15
Pater-Stevenswatergang 7
Peerboom 10
Penneman 11
Philip II 5
Raepsaet 3
Rapenburg 17
Reesseghem 14
Resseghem 14
Rieme 15
Riemsche heide 4
Sanchez 18
Sanderus 7
Sas 15, 17
Sas-van-Gent 7, 12, 13, 17, 27
Sassche Vaart 5
Schelde 5
Selsaete 14, 15, 24, 25
Selsate 14, 15
Selzaete 2, 14
Selzaten 15
's-Graven-Jansdijk 3
Sluis 6
St.-Franciscuspolder 4, 7
St.-Jans-Steene 14
St.-Jorispolder 6
St.-Pieters 8
St. Laureys 8
Stoepe 10
Ter Loeven 10
Ter Loven 10, 11
Terneuzen 5, 6, 27
Triest 17
Tromblon 18
Utenhove 9
Uutenhove 7
Vaart van Terneuzen 6
Van Aerschodt 16
Van Bethune 10
Van Bouchaute 5
Van Butsele 18
Van Coppenhole 18
Van de Kethulle 11
Van de Velde 18
Van den Eycken 16
Van Geert 11
Van Gistel 10
Van Hollenwatergang 7
Van Ooienbrugge 11
Van Roye 18
Van Steelant 10
Vilain 10, 14
Vlaanderen 3, 5, 7, 19, 24, 25
Vlaenderen 20, 24
Wachtbeke 20
Wachtebeke 1, 5, 18, 24
Walredonc 2
Watervliet 6, 27
West-Vlaanderen 2
Westdorpe 18
Wildegoed 8
Willems 2, 11, 18
Willemskerke 10
Winkel 1, 27
Wommelgem 2
Yseghem 14
Zeeland 1
Zeeuwsch Vlaanderen 2, 6
Zelsaete 14
Zelsate 2
Zelzaete 2, 25, 27, 28
Zelzate 1-19, 24, 25, 27, 28
Zeveneeken 10
Zwin 6