V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis van Sint-Martens-Laathem (1863)

Dit werkje van Albinus Van den Abeele werd voor het eerst uitgegeven in 1863. Het  is vooral voor de periode van de 19e eeuw van belang (levende geschiedenis) (106 blz., 3,25 euro - enkel te koop als ebook).

This work of Albinus Van den Abeele has been edited for the first time in 1863. It is especially important for the periode of the 19th century (living history) (106 pages, 3,25 euro - only for sale as ebook).

Cet oeuvre d'Albinus Van den Abeele a été éditée pour la première fois en 1863. Elle est particulièrement intéressante pour la période du 19ème siècle (histoire vivante) (106 pages, 3,25 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

I.  OORSPRONG; - OUDHEID DER PLAATS; - PLAATSELIJKE LIGGING; OPPERVLAKTE; - GRONDGESTELDHEID; - BOSSCHEN, WIJKEN, WEGEN, HEUVELEN EN WATERLOOPEN; - OVERSTROOMINGEN.  3

 II.  HEERLIJKHEID EN BEZITTINGEN VAN SINT BAAFS' ABDIJ; ENCLAVEMENTEN; - TIENDEN; - BESTUUR; - GERECHT; NAAMLIJST DER BALJUWS EN BURGEMEESTERS; GEMEENTE- HANDVESTEN. 17

 III.  VOORMALIG KASTEEL; - MARGRIET, KASTELEINES VAN KORTRIJK, HOUDT, HAAR LEVEN LANG, DE HOFSTEDE VAN LAATHEM IN GEBRUIK, ENZ. 41

 IV. BEROERTEN EN ONLUSTEN DER XVIe, XVIIe EN XVIIIe EEUW. 49

 V. DORPKERK, ENZ.; - VOORMALIGE SINT MARTENS' KAPEL; PATROONAAT DER KERK; GEFONDEERDE DIENSTEN; - KERKGOEDEREN; - NAAMLIJST DER PASTORS. 53

 VI. BEVOLKING; - NIJVERHEID EN LANDBOUW; WILD EN VOORMALIGE VOSSENJACHT. 69

 VII. REDERIJKERS. - VOORMALIGE KOSTSCHOOL. - GEMEENTESCHOOL. ZONDAGSCHOOL. - SAGEN. 75

 BIJLAGE. GRAFSCHRIFTEN. 81
 
Index 89

Index


Abdij van Ninove 30
Abdij van St. Baafs 31
Achter-Brakel 9, 15
Acke 33, 86
Adriaan IV 59
Afsné 8, 12, 15, 24, 58, 68, 82
Alexander III 59
Alleene 39
Alve-berg 12
Annonciaeten 56
Antwerpen 4
Arthois 38
Asscheric 38
Asscherix hofstede 62
Assene 10
Assene hacker 62
Assieric 64
Astene 50
Audenaarden 4
Baarle 13, 40
Baarle-Frankrijk 10, 13, 15
Baarle-hoek 12
Baerle 26
Bagattestraat 1
Beeldstormerij 49
Beggijnen-bosch 12
Bekaert 86
Berchem 21-23
Berk-bosch 12
Bertens 39, 47
Berthrada 5, 6
Biebuyck 57, 68
Billiaert 78
Blommaert 8, 50
Blondeau 68
Boelaert 38
Bogaert 24
Bracelaria 6, 7
Braekel 23
Brakel 5-7, 9, 10, 12-16, 21, 22
Brakel-straat 13
Brakela 5, 6
Brakele 29, 63
Brakelland 6, 12
Brakle 7
Broederschap van den H. Schapulier 61
Broel 13
Bruges 58
Brugge 4, 57, 77
Bruneel 64
Bruneels 65
Brunhardus 6
Brussel 54, 66
Buizen-berg 14
Buizen-bosch 12
Buizenbergs 12
Burnepit 62
Buyle 60, 84, 88
Campeyn 23
Cardon 68
Carel van Laureyne 66
Carvijn 67
Cautere 63
Clais 35
Clauwaert 84
Colpaert 33, 39
Corijntjens-heide 12
Cornelis 37, 49, 82
Cortrijcke 50
Croppenhiel Thiende 29
Cypriame 67
D'Hondt 39, 84
D'Hont 38
D'Huyvetter 55
Darupt 28
De "Peer" 76
De Baets 21, 22, 38, 47, 81, 82, 85
De Bauck 83
De Bisschop 25
De Bleeckere 67
De Bost 11
De Bouvere 38
De Brabandere 39
De Bruyne 38
De Buck 77
De Castillon 8, 28, 29
De Causmaecker 59
De Cock 67
De Courtray 43
De Dentergem 11
De Dickele 11
De Fiennes 43
De Gand 43, 44
DE GANDAVO 30
De ganzeleere 64
De garensmet 63
De Gerune 11
De Guisnes 44, 46
De Hont 81
De Kempenaere 50
De Kerckhove van Ousselgem van Elst ter Alphen Londerseele 25
De Kesel 84
De la Borde 20
De la Faille 8, 25
De la Tour-Tassis 42
De Landengem 11
De Lathem 21
De Latour 25
De necker 38, 63, 64
De Olsene 10, 11
De Paepe 79
De Ronne 33
De Roose 87
De Rycke 33
De Saint-Genois 21, 53
De Saint-Omer 43
De Smet 4, 38
De Sotengem 10, 11
De Swinarde 11
De Valle 11
De Vos 37
De Vreese 39, 84, 85
De Walenbeke 10, 11
De Welline 10
De Wevere 84
Deijnze 52
Dek 12
Den raet 63
Den Scatelaere 32
Den Schatelaere 37
Derkstrepe 12
Desseldonck 18
Deurle 8, 12, 14, 20, 23, 39, 57, 58, 67
Deynse 50
Deynze 23
Dierickx 18
Diericx 35, 36, 46, 59
Doornijk 58
Dornik 32
Doschweg 14, 42
Draaiput der Lei 80
Drongen 13
Du Bois 42
Du Bois dit Van den Bossche 42
Duchesne 44, 46
Duive-beke 14
Dumery 57, 58
Ebbrech 64
Eecke 87
Eikelen 6, 12
Eikhout 6, 12
Ekhult 6, 12
Ekhulta 7
Elsacker 63
Elsakker 61, 88
Engelsch-berg 14
Everghem 18
Galgenhoekxken 37
Gand 17-20, 59
Gandavensis 8
Gandensi 6, 7
Gazette van Gent 23
Gemeenedreven 13
Gend 81
Gendt 33
Gent 1, 4-8, 12, 14, 20, 21, 24, 33, 35, 51, 56, 59, 61, 70, 77, 81
Germanen 5
Gheldolf 4
Ghendt 25, 32, 33, 50
Ghent 37
Gheytscuere 65
Gisennes 46
Goedghebuer 64
Goetghebuer 26, 27, 61, 62, 64
Goetheyn 23, 60
Goossens 38, 39, 82
Gramans 62
Grand-Noble 28
Grand-Pauvre 28
Guisennes 45
Guisnes 43
Ham 12
Hebbelynck 1
Hedberga 6, 7, 12
Heeren-straat 13
Heibergen 6, 12
Heide-bergen 14
Heidebergen 6, 12, 72
Hellin 17
Herberg "de Vos" 16
Herberg de "drie Hoefijzers" 76
Herderssem 25
Heribert 5
Heribertus 6
Heye 83
Hilgodus 6
Hludwico 6
Hoog-Laathem 12
Hooge-School 8
Hoogebulk 12
Hopsomere 57
Hopsommere 39
Hosterwara 6
Hove van Scipdonc 26, 27
Hoystrate 64
Hulst 62
Iman 55
Impens 39
Ipre 86
Jansenius 17
Jozef II 65
Kapelle-straat 13
Karel, Graaf van Vlaanderen 21
Kei-straat 13
Kervyn 57
Keteleere 50
Keukelaere 38
Klein-Frankrijk 13
Knok 12
Kortrijk 4, 12, 14, 41, 43, 45, 50, 51, 77
Kortrijksche-Heerweg 79
Kortrijkschen Heerweg 14
Kortrijkschen steenweg 13, 76
Kortrijkschen-heerweg 58
Kouterke 12
Kraailook 12
Krakeelbosch 8
Kranken-troost 12
Kuufs 64
Kwak 12
Laathem 13
Laathem-kouter 9, 13
Laathem-meerschen 9, 13-15
Laathem-straat 12, 13, 52, 58
Laathemstraat 13
Laethem 50
Laethem meerschen 15
Lamerechts 65
Lammens 22
Landegem 22
Lantwara 6
Lathem Cautere 29
Lêe-beke 14
Leerne 50
Lei 5, 7-9, 13, 15, 42, 80
Leide-beke 14
Leije 15
Lemberge 88
Lemberghe 60
Leti 5
Leyderiggen 63
Leye 23
Leyssens 83
Liefkensrode 21
Limaecker 57
Lindenen buelke 64
Liobulfus 6
Loe 18
Lootens 22
Lovaert 58
Luck 81
Lychede 82
Maalte 10
Mackoen 28, 67
Maenhout 24
Magenberta 5, 7
Malte 11
Malthe 10
Maria-Leerne 23
Martens 55
Mechelen 21
Meenen 50
Meganck 59, 67
Meglines 30
Menapiërs 4
Mendonck 18
Mestdagh 33
Mijlsteen 12
Miraeus 59
Misson 66
Moei-straat 13
Moeykens 39
Montesquieu 36
Moraels 62
Motte 41, 42
Napoleon I 52
Nazareth 8-10, 12-14, 50, 60, 87
Nazarette 24
Neêr-straat 13
Neêrstraat 12, 41, 59
Nevele 14, 20, 28, 34, 35
Nieuport 77
Nijverheids-Komiteit 70
Ninive 30
Nivele 35
Olsembergh 21
Oontentas 12
Oostende 77
Oudeburcht 33
Oudeburcht te Gent 15
Overmeersch 23, 24, 28, 34, 82
Paasschier Boonensheide 12
Padde-venneke 12
Paddenhoek 12
Paddevenneke 12
Paesdagh 38
Paestach 37
Pagus Leticus 5
Papeleu 39, 73
Papenbosch 79
Pastaal-bosch 12
Paters L.-Vrouwenbroêrs 61
Pauvre 12
Peisters 64
Persegaele 83
Persselpoorte 37
Petegem 50
Peyster 38
Pie IV 17
Poelman 57
Poelman-Hamelinck 39
Polleyn 57
Poortakker 43
Portier 37
Raad van Vlaanderen 20
Raeds 63
Raet 59
Reep 12, 14
Reeps 12
Rijngelsch-berg 14
Rijssel 4
Rodgarda 5
Rome 17
Romeinen 8
Roode-bosch 12
Roose 57
Rosdam 12
Rottelaere 25
Rysbrugghe 63
S. Baefs 20, 64
S. Bavon 17
S. Bavonis 46
S. Denijs 50
S. Petro 6
Saint Bavon 18, 35
Saint Xpist 18
Saint-Bavon 44
Sancti Bavonis 30, 44, 45
Sancti Petri 10, 11
Sancti Petri Gandensis 10, 11
Sancto Bavoni 46
Sancto Petro 5
Sanderus 8, 41, 45
Sceldeveldt 10
Schelde 4
Scheldevelde 10
Seeverghem 50
Sente Baefs 32
Sente Baefs by Ghendt 32
Serrure 30, 44-46
Sevecote 12, 41, 46
Sevecote-straat 13
Sevecotstraat 41
Sigobertus 5
Sigofredus 6
Simoulin 38
Sint Baafs 17, 33, 43, 45-47, 58, 59
Sint Baafs' Abdij 17, 18, 34, 42
Sint Denijs-Westrem 8, 10
Sint Martens Laathem 17
Sint Martens' Kapel 53
Sint Martens-Akkergem 59
Sint Martens-Knokje 58
Sint Pieters 11, 46
Sint-Baafs 20
Sinte Baefs 50
Sleydinghen 18
Smeeds 63
Sompels 82
Sotengem 10
Sottegem 10
Sprendonck 18
St Baafs 45
St Baefs 37
St Denys 82
St. Baafs 20, 21, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 48
St. Baafs' Abdij 28
St. Baefs 32
St. Bavon 34, 36, 46
St. Denijs 15
St. Denijs-Westrem 8, 12, 29
St. Denys 24
St. Pieter 5, 6
St. Pieters 5, 7, 23, 24, 34, 35, 42
St. Pieters neffens Ghendt 24
St. Pieters, nevens Gent 10
St-Bavon 17, 30, 45
Staten van Vlaanderen 59
Ste Baefs 26
Ste Barbara 56
Ste. Baefs 28
Ste. Denijs 50
Steel 38
Steenweg van Nevele 14
Stevens 86, 88
Stockmans-steê 12
Stuer 39, 83, 84
Swijnaerde 50
Swinarde 11
Symoens 67
SYMONIS 30
T'Servrancx 24
Tassis 25
Tempelieren 43
Ter Laecken 28
Thienpondt 33, 39
Thietwara 6
Toerfbrouc 62
Torefbrouke 64
Trisen 63
Turf-venne 12
Turre-bosch 12
Tusschen Meulens 29
Tusschen Weghen 29
Tweedreven 13
Va Lathem 21
Valle Liliorum 30
Van Butseele 67, 83
Van Ceulebroeck 86
Van Damme 33, 39, 68
Van de Meere 38
Van de Moortele 22, 81
Van de Putte 5, 6
Van de Sompele 38
Van Den Abeele 1, 87
Van den Berghe 60, 83, 87, 88
Van den Daele 55, 68
Van den damme 62
Van den Elzas 21
Van den haschoeye 62
Van den Hulle 37
Van den linden 64
Van den moertere 63
Van den Moortele 38
Van den Straetkine 38
Van der crusen 63, 64
Van der Cruyse 83
Van der Cruyssen 22, 38, 39
Van der donct 64
Van der egghen 63
Van der Elstraeten 15, 38, 39
Van der Haeghen 21
Van der Keere 67
Van der Leyen 38, 64
Van der Noot 32
Van der Straeten 67
Van Dycke 38
Van Grymberghe 82
Van Hoecke 84, 86
Van Hoorebeke 24, 81
Van Houcke 86
Van Huffel 39, 58, 78
Van hukelghem 63
Van Laathem 21
Van Laethem 21
Van Lathem 21
Van Lierde 65, 67
Van Lokeren 34, 36
Van Melle 22
Van merlebeke 63
Van Oostende 85
Van Overstraeten 67
Van Poecke 85
Van Sottegem 10
Van Vaernewyck 56
Van Vynckt 67
Van Welle 22
Van Zele 38
Verberrent-bosselke 12
Verhelst 60, 68, 87
Viesbourg 18, 19
Vincke 56
Vlerick 39
Waelen 50
Waeybusch 62
Walen 50
Warande 12, 20, 28, 71
Warnkoenig 4
Waterganc 64
Wevelghem 43
Willems 4
Witte-berg 14
Wondelghem 18
Wulven-bosch 12
Zevencote 41, 62, 64
Zeveneeken 18