V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vaderlandsche Historie - Tweede Deel.

Geschiedenis van België onder de Franken en de Merovingers. (1847)

Dit is een historisch werk in alle betekenissen van het woord. J.-B. David (naar wie het Davidsfonds genoemd werd) schreef tussen 1842 en 1866 de eerste Nederlandstalige algemene geschiedenis van België. Vermits het over een zeer uitgebreid werk gaat, hebben wij dit enkel te koop als ebook uitgegeven. Zoals altijd kan U wel losse bladzijden kopen. (589 blz., 17,75 euro).

This is an historical work in all senses of the word. J.-B. David (who gave his name to the "Davidsfonds" - the most important cultural organisation in Flanders), wrote the first general history of Belgium which was written in Dutch. We have re-edited this important work only on CD-Rom, but as always, you can also buy loose pages of it. (589 pages, 17,75 euro).

Ceci est un ouvrage historique dans tous les sens du mot. J.-B. David (qui a donné son nom au "Davidsfonds"), écrivait entre 1842 et 1866 la première histoire générale de Belgique en langue néerlandaise (en onze tomes). Nous avons ré-édité cet ouvrage important seulement sur CD-Rom, mais comme toujours vous pouvez aussi en acheter des pages détachées. (589 pages, 17,75 euros).

Inhoud - Contents - Table

Voorrede V

Eerste Hoofdstuk - Poogingen der Romeinen tegen Germanië. 3

Tweede Hoofdstuk - Opstand der Batavieren. Het jaer 69 na Christus geboorte. 19

Derde Hoofdstuk - Vervolg van den opstand der Batavieren. Het jaer 69 na Christus geboorte. 33

Vierde Hoofdstuk - Vervolg van den opstand der Batavieren. Het jaer 69 na Christus geboorte. 60

Vyfde Hoofdstuk - Vervolg van den opstand der Batavieren. Het jaer 70 na Christus geboorte. 78

Zesde Hoofdstuk - Einde van den opstand der Batavieren. Het jaer 70 na Christus geboorte. 98

Zevende Hoofdstuk - Staet van Germanië gedurende de eerste eeuw. 120

Achtste Hoofdstuk - Opkomst van het verbond der Franken, in de laetste helft der tweede eeuw. Hunne krygsbedryven gedurende de derde en vierde eeuw. 143

Negende Hoofdstuk - De Franken vestigen zich in België. Hunne eerste koningen en veroveringen gedurende de vyfde eeuw. 164

Tiende Hoofdstuk - Inval van Attila. Van het jaer 451 tot 453. 187

Elfde Hoofdstuk - Overzigt der romeinsche geschiedenis, tot aen de dood van Childerik, koning der Franken. 454-481. 201

Twaelfde Hoofdstuk - Regering van Clovis, en diens oorlogen. 481-510. 235

Dertiende Hoofdstuk - Laetste daden van Clovis. Zyne dood. 510 en 511. 257

Veertiende Hoofdstuk - Regering der kinderen van Clovis, tot aen de vereeniging des ryks onder Clotaris I. 511-558. 275

Vyftiende Hoofdstuk - Regering van Clotaris I en zyne kinderen, tot aen de dood van Sigebert I, koning van Austrasië. 558-576. 303

Zestiende Hoofdstuk - Regering der nakomelingen van Clotaris I, van Sigeberts dood, tot aen de vereeniging van het ryk der Franken onder Clotaris II. 576-613. 334

Zeventiende Hoofdstuk - Regering van Clotaris II en zyne nakomelingen, tot aen de nederlaeg van Diederik III, te Testri. 613-687. 377

Achttiende Hoofdstuk - Regering van Pipinus van Herstal en van Karel Martel, in de naem der merovingische koningen, sedert den slag van Testri, tot den slag van Poitiers. 687-732. 413

Negentiende Hoofdstuk - Regering van Karel Martel en zyne opvolgers, sedert den slag van Poitiers tot aen de dood van den laetsten Merovinger. 732-755. 446

Twintigste Hoofdstuk - Staet der Kerk in de eerste eeuwen, en onder het bewind der Franken. 484

Index


's Gravenhage 514
Aargau 89
Abd-el-Rahman 436, 439, 442, 443
Adonis 312, 466
Adriatisch Meer 298
Adriatische-zee 297
Adroaldus 510
Aega 388, 389
Aegidii Bucherii 174
Aer 89
Aëtius 183-189, 194-199, 201, 202
Afranius Syagrius Egidius 211
Afrika 4, 187, 190, 207, 208, 213, 214, 217, 226, 228, 255, 273, 293, 434
Agathias 186, 298, 299
Agilolf 298
Agrigentum 208
Agrippa 5
Agrippina 89
Agrippiner bouwstad 89
Aimoini 333
Aimoinus 347
Aken 104, 243, 273
Alamannia 431, 463
Alanen 165, 166, 171, 195
Alarik 238, 239, 248-250, 252, 254
Alav 166
Aldegondis 505, 512
Alemanne 137
Alemannen 104, 150, 156, 164, 176, 194, 215, 217, 223, 232, 242, 243, 294, 298, 392, 416, 419, 431-433, 468, 469, 471-473, 477, 478
Alexandrië 487, 492
Algiers 207
Alienus Cecina 61
Alpaïs 421
Alpen VII, 3, 80, 176, 194, 206, 209, 211, 215, 221, 254, 294-297, 302, 345, 458, 459, 470, 472, 481
Alpheida 421
Alpinus Montanus 61, 62
Alpisch gebergte 295
Alsa 150
Amalarik 252
Amalrik 285
Amandus 501-503, 508, 509
Amblef 426
Amboise 248, 250
Amelberga 281-283
Amiens 173
Amiëns 238
Anastasius 257
Anatolië 493
Andain 513
Andelaum 357
Andelot 353, 357-360, 370
Andelys 357
Andernach 168
Andlau 357
Angers 222
Anglen 146
Angrivaren 147
Anjou 222
Annius Gallus 92
Ansegisel 382, 383
Anthemius 223, 224, 226
Antimundus 265
Antiochië 487
Antonius Primus 23, 60, 61
Antwerpen 502, 515
Apennynsch gebergte 297
Aquileja 200
Aquitania 65
Aquitania prima 256
Aquitania secunda 256
Aquitania tertia 256
Aquitanië 193, 309, 345, 365, 376, 385, 389, 428, 429, 435, 437-439, 446, 447, 449-451, 463, 467, 471, 475, 480
Aquitaniërs 470
Araben 435, 443, 447
Arae Flaviae 123
Ardennen 381
Ardennen-Woud 218, 363, 370, 426, 513
Arianen 227, 249, 294, 493
Arius 210, 492, 493
Arles 176, 206, 207, 216, 253, 254, 458, 489, 500
Arminius 12-16, 21
Armorica 221
Arnhem 113
Arnulfus 381-384, 386, 387, 406
Arragon 292
Arras 173, 185, 265
Asburg 64
Asciburgium 64
Asië 4
Athanagild 310, 311
Athanarik 165
Athanasius 492, 493
Athenen 154
Atrebaten 185
Atrecht 185, 265, 316, 503, 513
Attila 187, 188, 191, 192, 194-200, 202, 229
Audoënus 502
Audomarus 512
Augsburg 468
Augustulus 230
Augustus V, 15, 21, 44, 193, 230, 236, 237
Aulne 511
Aureliaen 155
Aurelianus 241
Austrasië 276, 283, 292, 301, 303, 318, 340, 351-353, 355, 357, 366, 369, 375, 376, 380-383, 386, 388, 389, 393-395, 400, 403, 406, 414, 423, 425, 430, 432, 449, 463, 471, 476, 482, 501
Austremonius 489
Austrië 234, 276, 309, 310, 332, 336, 338, 340, 341, 346, 353, 360-363, 366, 369-373, 376, 378, 384, 387, 388, 392, 397-399, 401, 403, 414, 421, 425, 435, 468, 472, 500
Autbertus 503
Autun 398, 407, 436
Auxerre 172
Avaren 309
Avignon 177, 247, 255, 335, 452, 453
Avitus 203, 205, 206, 208-210
Baden 123, 244
Baderik 281-283
Baltische-zee 126, 166, 191
Bar-le-Duc 218
Bar-sur-Ornain 218
Barbaren 150, 154, 165, 169, 173, 175, 226, 257, 327, 403
Barcelone 255
Bars 218
Basel 150, 199
Bataven 37, 39, 43, 49, 51, 66, 69, 86, 90, 93, 98, 102, 105, 108, 110, 111, 113, 114, 118, 168
Batavieren XI, 7, 19-21, 24, 25, 27, 29-31, 33, 35, 38, 40, 43-45, 47, 52, 56, 58, 60, 64, 78, 98, 108, 119, 157, 169
Bataviers 59
Bavo 502
Beauvais 238
Beets 91
Begga 382, 383
Beijeren 122, 137, 285, 297, 302, 309, 383, 406, 416, 427, 431-433, 463, 464, 468-470, 472, 477, 479
Belgen 3, 64, 78
België V, VII, XI, 1, 4, 7, 23, 24, 41, 60, 78, 90, 120, 137, 150, 152, 157, 164, 167, 169, 173, 176, 178, 180, 181, 194, 202, 212, 218-220, 232, 236-238, 261, 264, 273, 276, 353, 484, 497, 501, 504, 506, 507
Belgisch Gallië 272
Belisaer 294, 295
Belisarius 296
Beneden-Rhyn 124
Benedictus 473, 474
Bera 454
Berg-Schotten 163
Bergamo 200
Bergen 42, 506, 512
Berlyn 463
Berry 222
Bertefred 342
Berthar 281, 282
Bertharius 409, 412, 413
Bertholet 515
Bertoald 365
Betasiërs 91, 92
Bilderdijk 169, 320, 322, 387
Bilichildis 369
Bilitrudis 463
Bingen 94
Bithynië 492
Blandenberg 503
Bleda 188
Bohemen 302
Bohemerwoud 302
Bologne 175
Bonifacius 478, 479, 483
Bonn 26, 37, 49, 50, 104, 116, 122, 148, 243
Bonneuil-sur-Marne 380
Boppaert 148
Bordeaux 255, 440, 450
Boulogne 266
Bouqeut 388
Bouquet 162, 186, 199, 202, 241, 244, 251-253, 276, 286-288, 294-296, 298, 299, 307, 312, 333, 361, 381, 384-386, 392-397, 400, 401, 403, 406-410, 415, 417, 419, 422, 423, 425, 426, 428, 429, 432, 436-438, 440, 444, 449, 452, 455, 456, 458-460, 462, 463, 466, 471, 472, 478, 482, 483
Bourges 467
Boven-Rhyn 85, 94
Brabant 213, 381, 501
Braine 353
Bregenzer-Woud 468
Breisgau 123
Bremen 9
Brequigny 509-512
Bretagne 221
Brienne-sur-Aube 353
Brinio 27
Brittanje 9, 22, 78, 98
Britten 221, 280
Bructeren 40, 100, 110, 124, 146-148
Brukteren 431
Brunehaut 310, 312, 316, 317, 335, 336, 341, 342, 346, 354-356, 361, 362, 364-369, 372-375, 386, 387, 500
Brunswyk 476
Brussel III, IV, 184, 507
Buccelinus 296-299
Buccelyn 299
Bucherius 232
Bulgarië 78
Burchard 482
Burgonden 156, 176, 194, 195, 216, 218, 220, 224, 227, 240, 246, 249, 253-256, 273, 280, 286, 288, 289, 304, 309, 494, 498
Burgondië 234, 246, 286, 288, 289, 309, 334, 338-340, 349, 353, 358, 360-363, 365, 373, 375, 376, 378, 380, 385-387, 397, 409, 414, 430, 435, 436, 441, 446, 447, 451, 453, 457, 459, 463, 477, 500
Busseldorp 51
Butler 381, 401, 403, 480, 501-503, 505, 506, 514
Byzantium 190
Cabassutius 380
Caesar 3, 6
Cahors 358
Capet 383
Cappadocië 488
Capua 299
Carcassonne 252, 254, 436
Carebert 234, 308, 313, 349, 363, 376, 384, 385, 429
Carlsberg 302
Carthagena 214
Carthago 189, 205, 207
Celtisch Gallië 193, 273
Cenesta 299
Cenomanum 480
Cerialis 96-100, 103, 105, 108, 111, 114, 115, 117-119
Cesar V, XIII, 3, 4, 6, 20, 31, 41, 50, 83, 120
Cesareë 488
Cevennen 256
Châlons 197, 218, 371
Châlons-sur-Marne 373
Chamaven 124, 147
Champagne 79, 172, 195, 197, 218, 220, 342, 355, 357, 373, 383, 418, 419
Chartres 314, 470
Château-Meillant 343
Chauken 9, 104, 112, 124, 146, 431
Chelles 346, 467
Cher 222
Cherusken 7, 12, 31, 124, 146, 431
Chiflet 233
Childebert 275, 277, 285, 287, 288, 292, 302, 318, 333-336, 340, 341, 344-346, 349, 350, 352, 354, 355, 357, 360, 361, 366, 369, 383
Childebert I 234
Childebert II 234, 332, 500
Childebert III 376, 417, 419
Childerik 201, 211, 212, 217-219, 222, 223, 232, 233, 235-238, 242,
398-400, 483
Childerik II 376, 396, 398, 424
Childerik III 376, 466, 483
Chilperik 240, 308-318, 334-336, 338-341, 343, 344, 346-352, 355, 358, 360, 363, 426-430
Chilperik I 234, 508
Chilperik II 376, 424, 466
Chiltrudis 383, 464, 477
China 164
Chinon 219
Chloderik 259, 260
Chlodulfus 383
Chotin 232
Chrona 240
Chunbertus 387
Chunibertus 385
Civilis XI, 22-24, 27-31, 33-36, 39-43, 46, 48, 52, 55-57, 59, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 73, 76, 79, 82, 87-94, 96, 98-100, 102-105, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117-119
Classicus 82, 84-86, 89, 96, 99, 102, 103, 113, 115
Claudius Civilis 22
Claudius Labeo 91
Claudius Victor 64
Clermont 489
Clodio 184, 185
Clodomer 234, 275, 277, 286, 287, 289
Clotaris 275, 277, 287, 288, 292, 302, 306-309, 364, 372-374, 377, 380-382, 384, 396, 397, 402
Clotaris I 234, 275, 303, 334, 351
Clotaris II 234, 334, 360, 363, 376-380
Clotaris III 376, 395, 402
Clotilde 240-243, 246, 275, 277, 286
Clovis IX, 104, 179, 232, 234-249, 251-264, 272, 274-276, 281, 288, 289, 294, 295, 304, 308, 317, 350, 385, 394, 395, 402, 416, 421, 431, 432, 483, 498, 499
Clovis II 376, 387, 505
Clovis III 376, 417
Coblenz 148, 168
Coenobium Elnonense 509
Coenobium Laubiense 513
Coenobium Maricolense 512
Colonia Agrippinae 89
Columbanus 368
Compiègne 415, 422
Constantinopelen 178, 183, 189, 190, 206, 210, 224, 225, 244, 257, 293, 345, 460, 493, 494, 497
Constantinus 190
Constantinus de Groote 178
Constantinus den Grooten 491
Constantius Chlorus 169
Constantyn 153, 175, 176, 492, 495
Corsica 207, 208
Cougnon 510
Cremona 60, 62
Creveld 52
Crevier 124
Crisons 94
Cvilis 69
D'Achery 409, 426
D'Anville 124
Dacië 165
Daciërs 78
Dagobert 382, 384-386, 388, 392, 394, 399, 400, 403, 404, 422, 423, 501, 509, 510
Dagobert I 376, 387, 424, 429
Dagobert II 376, 414
Dagobert III 419, 430
Dalmatië 225
Daniel 430
David III, IV
De Chesne 236
De Pétigny 126, 154, 173, 178, 223, 273
De Ram IV, 217
De Wez 421
Decius 154
Demer 91
Den Haag 25
Denemarken 154
Desiderius 369
Diebrecht 371
Diedbold 234, 301, 306
Diedbrecht 292, 294-296, 299, 300, 354, 355, 362, 363, 366, 369, 370
Diedbrecht I 234, 291
Diedbrecht II 234, 361, 381
Diederik 193, 198, 244, 246, 252, 254, 255, 277, 282-287, 289-291, 355, 362-364, 366-368, 370-373, 398, 401-403, 407, 410-412, 414, 423, 441, 457, 470-472
Diederik den Grooten 281, 286, 293
Diederik I 234
Diederik II 234, 361
Diederik III 376, 377, 397, 404, 409, 413, 417, 513
Diederik IV 376, 430, 456
Diercxsens 515
Diest 184
Dijon 246
Dillius Vocula 48, 49
Dionysius 489
Dispargum 184
Dockum 480
Don 165
Donau 78, 122, 123, 146, 150, 154, 166, 168, 189-191, 199, 200, 217, 223, 226, 244, 297, 302, 433, 468, 470
Doornik 173, 232, 237, 239, 241, 258, 264, 273, 316, 501, 502, 508, 509
Doornik : Klooster van Sint Martinus 511
Douay 316, 317, 347, 505, 509
Drogo 383, 418, 419
Du Cange 162, 163, 169, 270, 271, 275, 320, 323, 326, 327
Du Chesne 276, 347
Du Four 425, 449
Duisburg 184
Duitschland X, 146, 150, 156, 213, 281-283, 285, 302, 306, 310, 313, 470, 482
Durance 256
Duren 475, 476
Dusseldorp 26, 184
Dyl 91
Ebbo 437
Ebro 292, 438
Ebroïn 395-398, 401, 402, 404, 408-410, 413
Eduërs 177
Eedicius Avitus 203
Egidius 212, 213, 216-222, 238
Egypte 92, 492
Eichstädt 480
Eider 281
Einhard 415
Elbe 124, 144, 166, 285, 433
Eleutherius 258, 264
Eligius 502, 511
Ell 150
Eloi 502
Els 150
Elsa 150
Elsasz 150, 164, 176, 199, 244, 369, 370, 400
Ems 6, 7, 281, 302, 432
Engeland 9, 78, 174, 400, 478
Ens 302
Ephese 488
Epternach 514
Erchinoald 395, 401
Ermenberga 368
Eudo 428, 429, 435, 437-441, 445, 446, 449, 451
Eudoxia 203, 205
Eurik 221, 226, 237
Europa 164, 167, 171, 191, 201, 207, 434, 441, 444, 459, 462
Eusebius 493
Fabianus 489
Faileuba 354, 361
Faramundus 181, 184
Farus 390
Fauriël 437
Fichtelberg 285
Finisterre 221
Fisen 514
Flaccus 49, 50, 101
Florus 18, 121, 122
Foillanus 510
Folrad 482
Fonteius Capito 22
Fosses 510
France 268
Franci Ripuarii 168
Franci Salii 170
Franken V-VII, IX, 1, 147, 148, 151-153, 155-157, 159, 161, 163, 164, 168, 170, 171, 174, 176, 178, 179, 181, 182, 184-186, 197, 198, 201-203, 211-213, 216, 219, 221-223, 237-239, 241, 243, 245-248, 250, 255, 256, 258, 261, 263-267, 269, 270, 272-274, 276-281, 283, 284, 287, 288, 290, 292, 294, 297-305, 307, 308, 310, 313-315, 319, 325, 344, 362, 365, 366, 368, 371, 377, 379, 382, 386, 398, 405, 414, 416, 421, 430, 432, 433, 441-443, 445, 446, 448, 449, 454, 458, 463, 469, 478, 481, 483, 484, 498
Frankenland 153
Frankenryk 276
Frankryk 276, 462
Fransch-Vlaenderen 483, 505
Fraternus 172
Fredegarii 361, 362
Fredegarius 307, 361, 374, 449, 463
Fredegonde 312, 317, 335, 337, 339, 347, 349, 350, 358, 359, 362, 374, 386
Freisingen 479
Fridigern 166
Friesland 146, 168, 479, 480
Friezen 27, 29, 104, 280, 381, 416, 418, 423, 425-427, 431, 448, 449, 459, 476, 478
Frigeridus 171
Fulda 480
Gaïlenus 337
Galba 65
Gallicië 165, 166
Gallië VII, X, 3, 4, 19, 31, 48, 75, 78, 80, 93, 117, 125, 150, 151, 155-157, 159, 167, 170-172, 175-177, 183, 187, 188, 192, 193, 195, 196, 203, 205-210, 212-217, 220-222, 226, 228, 230, 235, 237, 245, 248, 255-259, 265, 274, 277, 279, 280, 285, 286, 295, 304, 319, 325, 433, 434, 438, 441, 482, 484, 485, 488-490, 498, 499
Galliërs 26, 51, 78, 81, 96, 98, 123, 174, 238
Gallo-Romanen 277, 278, 289, 300, 304, 329
Gallo-Romeinen 274
Gallus 37, 52, 53
Galswintha 311, 312, 350
Garonne 193, 438, 450
Gasconje 65, 439, 446, 450, 451, 465
Gatianus 489
Gaugericus 501
Gelb 52, 64
Gelderland 20, 52, 113
Gelduba 52, 62, 64, 71, 73
Geneve 241
Genserik 189, 190, 203-206
Gent 502-504
Gent : Abtdy van Sint-Pieter 503
Gent : Kerk van Sint-Jan-Baptist 503
Gent : Klooster van den H. Bavo 503
Gent : Klooster van Sint Bavo 508
Gent : Klooster van Sint Pieter 508
Gepiden 166
Geretrudis 505, 509
Germanen 7, 10, 11, 17-20, 31, 44, 47, 51, 53, 56-59, 67, 71, 76, 87, 90, 91, 99, 102, 103, 105-108, 110, 111, 114-117, 120-122, 125-127, 134, 136, 139, 143, 144, 155, 157, 158, 164, 267, 272, 384
Germanicus 6, 9, 10, 20
Germanicus Cesar 6
Germanië 3-5, 11, 13, 22, 23, 31, 41, 55, 109, 113, 120, 121, 124, 142, 149, 180, 194, 304, 325, 433, 437, 478-480
Gertrudis 383, 389, 510
Gesalik 252, 255
Ghesquiere 290, 381, 384, 502, 503, 505, 506, 511, 512
Ghete 91
Girgenti 208
Gislenus 503, 510
Glycerius 224, 225
Godomar 287, 288
Gogo 333, 354
Gondebout 224, 225, 240-242, 246-248, 286, 318
Gondobald 351, 352
Gondulphus 501
Gotha 354
Gothen 154, 165, 166, 193, 294, 296, 297, 492
Graff 145, 271
Grauwbundten 94, 294
Gregorius 500
Gregorius den Grooten 499
Gregorius I 499
Gregorius II 478
Gregorius III 460
Gregorius van Tours 171, 181, 182, 211, 237, 259, 357, 387
Griekenland 154
Grimoald 383, 389-394, 400, 418-420, 514
Grippo 383, 463, 465-467, 474-477, 479, 481
Groot-Brittanje 93, 174, 187, 221
Groot Brittanje 174
Gubernen 52, 108, 111
Gugernen 52
Guizot 268
Gulikerland 90, 475, 514
Guntram 234, 308, 309, 313-316, 334, 335, 339, 340, 343, 344, 348-355, 357-360, 363
Haagsche-bosch 24
Halen 91
Hamage 505, 509
Hamay 505
Hamaye 509
Hanover 18, 124, 331
Hasnon 513
Haspengau 132
Haspengauw 381, 515
Hatto 451
Haumont 506, 512
Henegau 132
Henegauw 503, 506, 509, 510, 512
Hercynisch Woud 191
Hercynische woud 6
Herennius 84, 95, 101
Herennius Flaccus 54
Herennius Gallus 37, 49, 51
Hermanfried 281-285
Hermanrik 165
Herstal 406, 430
Herulen 166
Hesse-Darmstadt 124
Hessen 479
Hildebrand 383, 453, 457
Holland 20, 281
Holstein 145
Hongarye 122, 166, 189
Honorius 174-177, 193
Hordeonius 54, 74
Hordeonius Flaccus 23, 33, 36, 37, 48, 53, 61, 74, 79
Houthem 502
Hubertus 514
Huis te Britten 28
Hüllmann 463
Humbertus 512
Hunnen 164, 166, 167, 188-191, 193, 195, 196, 198-200, 206, 229, 309, 315, 498
Hunoald 451, 465, 468, 471, 480
Idatii 185, 193, 201, 202, 205, 214-216
Idatius 199, 209, 217
Ierland 368, 392, 400
Ill 150
Illyrië 154
Indre 222
Inn 470
Innsbruck 470
Isala 170
Isidorus Pacensis 440, 444
Isnik 493
Italië VI, 11, 19, 32, 36, 60, 80, 88, 93, 98, 122, 123, 126, 154, 167, 168, 170, 171, 175, 176, 187, 189, 192, 200, 203, 206-210, 215, 217, 223, 225, 226, 229, 231, 232, 244, 246, 254, 255, 273, 281, 283, 286, 293-299, 345, 481, 485
Itta 383, 389, 505, 510
Jerusalem 205, 487, 488
Jonas 372
Jornandes 193, 194, 199, 255, 257, 286
Jovinus 176, 177
Juilius Briganticus 94
Julius Cesar 79
Julius Classicus 79
Julius Maximus 64
Julius Nepos 225
Julius Sabinus 93
Julius Tutor 79, 94, 95
Julius Valerius Majorianus 206
Jupille 419
Justiniaen 293, 495
Jutland 146
Kameryk 184, 236, 239, 245, 262, 265, 273, 353, 427, 501, 503
Kameryk : O.L.V. kerk 509
Kaninefaten 27, 29
Karakaten 124
Kararik 236-238, 262, 263, 266
Karel 473
Karel de Groote 383, 461
Karel den Grooten 383
Karel den Vyfden 266
Karel Martel 383, 413, 421, 424, 425, 446, 450, 455-457, 459-462, 465, 479
Karel V 503
Karloma 451
Karloman 381, 383, 462, 464, 466, 468, 470-474, 479
Karolingers VIII, XIII, 382, 383, 406, 461, 508
Karpaten 166
Karpatisch gebergte 189
Kaspisch Meer 191
Katwyk 28
Keizer Karel 213
Kessel 152
Keulen 39, 50, 55, 79, 82, 85, 90, 103, 104, 148, 173, 177-179, 183, 260, 262, 370, 371, 386, 421, 422, 425-427, 508
Kiliaen 133, 135
Kleef 26, 41
Klein Azië 154
Kleine Gete 381
Kolenwoud 381, 410, 411
Kortryk 502
Labeo 91, 92
Laboulaye 273
Lambertus 514
Lambres 317
Land van Aelst 132
Land van Waes 132
Landelinus 509, 511
Landen 381, 388
Landrada 513
Landrecies 512
Langobarden 144-147, 345, 346, 458-460, 481
Langobardia 345
Langres 79, 357, 370, 403
Lantfridus 465
Lantfried 477
Laon 407, 466
Lautfried 473
Le Mans 480
Lech 432, 468
Lechsgmund 468
Lehuërou 169, 170, 275, 279, 320, 322, 323, 328, 384, 385, 394
Lens 185
Leodegarius 398, 399, 402
Leudesius 401, 402
Leutharis 296, 298, 299
Leuven III, XV, 184, 381, 401, 501
Leuze 509
Leyden 25, 27, 28
Libanius 153
Lier 504
Lifou 407
Limoges 339, 489
Lingonen 80, 99
Linn 52
Linz 302
Lippe 145, 455
Livinus 502
Lobes 513
Loches 467
Locofao 407
Loire IX, 172, 193, 195, 196, 216, 221, 222, 226, 237-239, 242, 245, 248, 250, 256, 309, 313, 334, 338, 340, 349, 385, 429, 441, 450, 467, 470, 471, 489
Loixi 407
Lombardyë 215, 345
Lorreynen 172, 194, 199, 220, 276, 340, 370
Lot 358
Lucca 467
Lucius Procopius Anthemius 220
Lufao 407
Luik 236, 269, 381, 406, 419, 504, 514
Luik : Kerk van Sint-Lambertus 420
Luitprand 458
Luitprandus 458
Luneburg 146
Lupus 342, 343
Lux 514
Luxembourg 515
Luxemburg 426, 467, 510, 514, 515
Lyons 177, 256, 371, 452, 453, 488
Mabillon 372, 397, 400, 403, 404
Macedonië 154
Madelgarius 506
Maegdenburg 124, 285
Maes 27, 56, 90, 112, 118, 152, 177, 183, 276, 381, 406, 419, 423
Maestricht 90, 91, 501-503, 513
Main 150
Mainz 26, 27, 36, 66, 76, 85, 89, 94, 96, 122-124, 148, 155, 172, 179, 194, 480
Majoriaen 209-211, 214, 215
Majorianus 208
Malmedy 511
Mamacac 415
Mannert 271
Mannheim 123
Marcellini 296, 297
Marchiennes 505, 511
Marcianus 206
Marii Aventicensis 216
Marseille 176, 247, 351, 457
Martel 444
Martialis 489
Martinus 383, 406, 407, 440, 441, 489, 509
Martinus van Tours 257
Mattiaken 124
Maubeuge 505, 506, 512
Maumagnes 415
Mauricius 345, 346
Maurienne 481
Maurontius 452, 457, 459
Maximus 202, 204
Meaux 317
Mechelen III, IV, 504
Medardus 501
Meenen 273
Mein 432
Memel 191
Menapiërs 56, 174, 236
Merovech 335-337, 350
Meroveus 185, 202, 211, 331, 371, 413
Merovingers VIII, XIII, 1, 305, 318, 332, 393, 405, 408, 416, 466, 482, 508
Mertens 515
Metz 97, 194, 195, 234, 276, 277, 308, 318, 361, 362, 370, 372, 381, 383, 386, 401, 406, 463
Meyer 268
Middellandsche-Zee 207, 454
Milanen 200, 231
Minden 18
Miraeus 508-515
Modoaldus 389
Moeller 297
Moesel 370
Moesië 78, 190
Moezel 96, 100
Mohammed 433, 439, 441
Moldavië 154
Monasteriuù Alnense 511
Montanus 63
Monte Cassino 474
Montesquieu XI, 268
Monulphus 501
Morbihan 221
Morinen 56, 236, 266
Mucianus 92
Mummius Lupercus 33, 34, 41
Mummolus 334
Munster-Bilsen 513
Munuza 438, 439
Muratori 444
Muyss 51
Muzelmannen 440
Nahe 94, 95
Namen 510
Nancy 218, 370
Nanthilde 385, 388
Napels 298, 299, 474
Narbonensis prima 256
Narbonne 285, 434, 452-455, 489
Narses 297-299, 345
Nasium 370
Naumburg 284
Navarre 65
Neckar 123
Neder-Germanië 22, 92, 173
Neder-Oostenryk 302
Neder-Rhyn 60, 168, 370
Nederland 364, 490, 503, 508
Nepos 225, 226, 229, 232, 237
Neriërs 92
Nero 21, 89, 228
Nervië 236
Nerviërs 91, 174, 236
Neufchâteau 340, 467
Neustrië 234, 276, 309, 314, 316, 334, 348, 351, 353, 358-360, 363, 364, 372, 373, 376-378, 384-387, 389, 394, 395, 397-399, 403, 405, 407, 409-411, 414, 415, 420, 422-425, 427-430, 435, 437, 440, 447, 463, 470, 480
Nevers 172, 343
Nicaea 154
Nicasius 172
Niceë 492-494
Nicomedië 154
Niemen 191
Nîmes 436
Nimwegen 113
Ninove 502
Noord-Brabant 169
Noord-zee 173, 180
Noordmannen 141
Noordzee 6, 124, 145, 146, 273, 281
Noricum 122, 297
Normandyë 317, 357
Novempopulania 256
Novesium 51
Noyon 415, 501, 502
Numisius 41, 84, 95, 101
Numisius Rufus 41
Numonius Vala 18
Nuyss 26, 66, 71, 73, 82, 86, 97, 116
Nyvel 383, 388, 504, 505, 510
Ocker 476
Odilo 383, 464, 468, 469, 472, 477, 479
Odin 5
Odoaker 231, 237, 244
Oise 363
Oldenburg 124
Olybrius 223, 224
Omar 454
Omar-Ebn-Khaled 454
Oost-Franken 289, 293, 340, 415
Oost-Gothen 165, 244, 246, 254, 273, 281, 293-295, 297, 304, 494
Oost-zee 191
Oostenryk 78, 122, 297
Oostryk 276
Oostzee 145
Opper-Germanië 94
Opper-Oostenryk 302
Opr-Germanië 92
Orestes 229-231
Orleans 172, 195-197, 216, 220, 226, 234, 248, 277, 308, 361, 429, 467
Orosius 171
Otranto 298
Otto 389, 391
Overyssel 41
Paderborn 7, 145
Padua 200
Paillard de St. Aiglan 507
Paltz 123
Pannerden 113
Pannonia 122
Pannonië 78, 309
Papebrochius 515
Paquot 370
Pardessus 509
Parthenius 300
Parys 126, 169, 195, 220, 234, 258-260, 273, 274, 277, 308, 309, 314-317, 334, 346-349, 351, 359, 360, 363, 380, 401, 412, 422, 423, 437, 458, 467, 489, 509
Passau 470, 479
Patricius 365, 366
Patricius Aegila 365
Paulus 489
Paulus Diaconus 361, 444, 458
Pavia 231
Pays d'Alost 132
Pays de Waes 132
Pays des Grisons 294
Peronne 411
Perpignan 454
Pertz 331, 358, 365, 380-382, 385-388, 392, 398, 403, 414, 415, 419, 420, 433, 434, 460-462, 465, 467, 468, 476, 478, 483
Petigny 181
Pétigny 146-148, 157, 159, 164, 165, 169-171, 183, 184, 193-195, 203, 205, 208, 211, 221, 226, 235, 247, 249, 253-256, 259, 261, 262, 277
Petilius Cerialis 92, 95, 96
Petronius 202
Petronius Maximus 202
Petrus 487, 499
Philippi 17
Picardië 220
Pipinus 381, 382, 385, 387, 388, 406, 407, 409-421, 451, 463, 464, 466, 470, 472-479, 481, 483, 501
Pipinus de Korte 383
Pipinus van Herstal 383, 413, 421, 513
Pipinus van Landen 383
Pipyn 382, 389, 464
Pipyn van Herstal 514
Placenza 209, 231
Plectrudis 421, 424, 426, 427, 513
Plinius 52, 156
Plombières 353
Poitiers 250, 313, 335, 413, 441, 446, 454
Poitiers : Kerk van St. Hilarius 440
Polen 156, 165
Pommeren 126
Pompierre 340
Poppo 431, 448, 449, 479
Praetextatus 336
Priscus 186
Probus 156
Procopius 251, 253, 288, 294-296
Prosper Aquitanus 181
Prosperi 171, 190, 201
Protadius 365-367
Provence 295, 436
Pruim 515
Pruissen 154
Pyreneën VII, 3, 252, 255, 256, 302, 434, 438, 439, 452
Pyreneesch gebergte 65, 173, 436, 443
Quintilius Varus 11, 18
Radbout 416-418, 423, 425, 431, 478, 479
Radulf 389-391
Raepsaet 129, 133, 228, 290
Raganfried 422, 424, 427
Ragnacarius 236, 237, 245, 262, 263
Ragnetrudis 385
Rantgarius 420
Ratisbon 123
Rauching 355, 356, 361
Rauchingus 515
Ravenna 297
Rechimer 207-210, 214-218, 221, 223, 224, 237
Regensburg 123, 310, 479
Remaclus 394, 503
Remigius 235, 240, 244, 265
Renaix 509
Reuss 89
Rhaetia 94
Rheims 172, 235, 244, 261, 263, 315, 373, 480, 490
Rhetia 294
Rhone 247, 250, 252-254, 280, 295
Rhône 176, 177, 226, 240, 436, 452, 453
Rhyn IX, 3, 4, 6, 7, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 33, 40, 43, 48, 50-52, 55, 78-80, 85, 92, 94, 98, 105, 108, 109, 112, 113, 115, 116, 118, 121-124, 144-148, 150, 151, 156-158, 167, 168, 170-172, 175, 177, 180, 183, 194, 199, 244, 275, 281, 290, 353, 357, 371, 382, 389, 400, 425, 428, 432, 433, 441, 451, 455, 465, 468, 475, 476
Rhyn-Franken 168, 173, 176, 177, 183, 194, 219, 220, 236-238, 242, 258, 261, 262, 275, 281-283, 287, 289, 290, 315, 382
Rhynfranken 164
Rhyns 124
Rictrudis 505
Rigodulum 96
Rigol 96
Roanen 317, 335, 336, 350
Robertus 515
Roer 90, 475
Romainen 100
Romeinen V, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 26-29, 31, 33-36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 55, 57, 59, 65-68, 73, 77-79, 82, 86, 89, 94, 98, 99, 102, 104-107, 109-111, 114-116, 118, 121, 123, 125, 142, 143, 153, 164, 166, 169, 178, 184, 185, 192, 208, 217, 230, 244, 270, 272, 297, 484, 491
Romulus 229, 230
Ronse 509
Roomburg 28
Roomen V-VII, 5, 7, 10, 15, 19-22, 31, 40, 55, 60, 78, 80, 88, 92, 95, 96, 112, 119-122, 150, 153, 155, 160, 164, 167, 170, 174, 176, 178, 180, 181, 183, 185-188, 192-194, 199-201, 203-207, 210, 212, 214, 215, 217, 220, 223-225, 228, 231, 237, 257, 460, 473, 474, 478, 482, 485, 487, 490, 497
Roomen : Kerk van Sint-Peeter 224
Rotrudis 462
Rottweil 123
Rouaen 480
Rugila 188
Ruremonde 152
Rusland 164, 165, 191
Saal 302
Saale 124, 284, 285
Saalfranken 164
Saalhorn 124, 285
Sabinus 79, 80
Sael-Franken 170, 173, 175, 181, 184, 194, 220, 236, 237, 259, 266, 289, 364, 382
Saint-Amand 509
Saint-Bertin 510
Saint-Denys 423
Saint-Ghislain 504
Saint-Omer 512
Saksen 477
Saksers 137, 145-148, 223, 281, 306-308, 406, 416, 428, 431, 432, 437, 448, 450, 451, 453, 455, 456, 459, 470-472, 475, 476
Sala 170
Saltzburg 479
Salvianus 178, 327
Salzburg 302, 432
Samber 170
Sambre 505, 511, 513
Saône 371
Saracenen 433, 435-438, 442, 443, 445, 447, 452-454, 457-459
Saragossa 292
Sardinië 207, 226
Sarmaten 78
Saturninus 489
Saumure 250
Savoye 481
Scarpe 509, 511, 513
Schaaken-bosch 24
Schelde 170, 238, 353
Schwartzwald 123
Segestes 15, 16
Seine 237, 238, 314, 317, 363
Senlis 238
Sens 197, 437, 480
Septimania 256
Septimanië 280, 285, 434, 436, 452, 454
Sequaners 93, 177
Servië 78
Severus 220
Sextilius Felix 94, 95
Sézanne 353
Sicilië 187, 190, 207, 208, 226, 294, 298
Sidonius 162, 228
Sidonius Apollinaris 161, 213, 226
Siegbert 243, 259, 262
Sigean 454
Sigebert 308-318, 334, 350, 373, 385, 388-394
Sigebert I 234, 303
Sigebert II 376, 400, 510, 511
Sigebertus 335, 372, 386, 404
Sigebertus Gemblacenis 444
Sigimer 161
Sigismond 286, 287
Sikambren 124
Silesië 166
Silva Carbonaria 381
Silvester 492
Simplon 353
Sint-Lievens-Houthem 502
Sint-Truiden 504, 511, 515
Sint Hubertus 513
Sint Lambertus 514
Sithiu 483, 510
Sixtus 490
Sleeswyk 146, 281
Smyrna 488
Soignies 504, 512
Soissons 220, 234, 238, 239, 242, 277, 308, 310, 336, 353, 429, 483
Soissons : Klooster van St-Medardus 483
Soleure 353
Somme 173, 180
Sonichildis 463, 464, 467
Soracte 474
Soractes-berg 473
Spanje 65, 93, 98, 150, 173, 187, 193, 214, 230, 251, 256, 285, 292, 295, 310, 312, 368, 434, 436, 438, 454
Spier 173, 179
Spruner 354, 440
St.-Cloud 401
St.-Quentin 411
St. Denis 444, 455, 459
St-Dionysius 482
St-Ghislain 510
St-Omer 266, 483, 510
Stablo 426, 504, 511
Ste Vaudru 506
Stiermarken 302
Stilico 174
Straetsburg 150, 151, 173, 179, 199, 357
Stutgart 431
Suavia 431, 463
Suessoners 220
Sunicen 90
Susteren 514
Syagrius 238, 239
Syrië 11
Tacitus XIII, 6, 10, 18, 59, 77, 97, 119, 122, 182, 272, 282
Tartaren 194, 196, 198, 201
Tassilo 383, 477, 478
Taxandrië 169
Tenchters 40, 41, 100, 112, 124, 147
Tertullianus 485
Teruane 236
Teruanen 173, 262, 266, 337
Tervuren 184
Testri 377, 411-413
Teutoburger woud 18
Teutoburgiensis saltus 18
Tharcië 190
Theodardus 502
Theodosius 183, 190, 192, 224
Theodosius-den-Grooten 224, 227
Theodosius de Groote 495
Theodosius II 183
Theudesinde 418, 420
Theudoald 383, 420, 422, 424, 425
Thibout 468, 469, 473
Thienen 381
Thomassinus 235
Thracië 154, 166
Thuin 513
Thuringen 213, 283, 285, 289, 306, 309, 389-391, 463, 476
Thuringers 281, 284, 391, 416, 432, 479
Thuringsche Saale 285
Tiber 203, 204
Tiberius 20
Titus 205
Tolbiac 104, 243, 258, 281
Tolbiacum 104
Tongeren 29, 42, 80, 91, 92, 148, 179, 237, 241
Tönningen 281
Totila 296-298
Toul 370, 407
Toulouse 205, 434, 435, 489
Tournai 232
Tours 219, 248, 257, 313, 335, 440, 441, 467, 480, 489
Transilvanië 154
Trapezunt 154
Trevieren 35, 55, 80, 94, 98
Triboken 124
Trier 34, 95-97, 100, 103, 109, 148, 173, 176-178, 183, 194, 219, 261, 273, 389
Trophimus 489
Troyes 197
Tubanten 124
Tubingen 431
Tudites 444
Tullius Valentinus 95
Turkeije 488, 493
Turkye 154
Tutor 82, 85, 94, 95, 98, 99, 102, 113, 115
Tyrol 123, 468, 470
Ubiërs 34, 35, 52, 55, 80, 89, 99
Ulm 431
Unstrutt 284
Ursidonk 510
Ursio 342
Ursmarus 513
Usipeten 112, 124
Utrecht 20, 418
Valence 177
Valencyn 184, 513
Valens 166
Valentiniaen 183, 185, 190, 192, 193, 201-203
Valentiniaen III 224
Valentinus 96, 97, 99
Van Loon 25, 182
Vandenzande III
Vangionen 124
Vanlinthout III
Varus 12-17, 19, 20
Vascones 65
Vaskonen 65
Vedastus 265, 513
Venetië 297, 299
Venloo 26, 152
Verberie 458
Verbond der Franken 143
Verdun 261, 262
Vermandois 238
Verone 200
Vespasiaen 22, 24, 25, 27, 33, 36, 40, 48, 60-62, 74, 76, 92, 102
Vespasianus 23
Vetera 26, 33, 36, 40-43, 48, 63, 67, 70-74, 82, 85, 104, 108
Vibius Severus 215
Vienne 250, 369
Villiers 242
Vincentius 512
Vinci 427
Vindonissa 89, 94
Virgilius 500
Vitellius 22-26, 33, 36, 40, 48, 60-62, 74, 75, 78, 79
Vitiges 294, 295
Vitry 316, 347
Vlaenderen 501, 502
Vocula 49-52, 54-56, 62-66, 68, 70, 72-76, 81-84, 101
Vogesen 370
Vosges 370
Vouillé 250, 259
Vrankryk 150, 193, 195, 221, 222, 252, 352, 353, 358, 422, 439
Vriesland 280
Waal 20, 27, 113, 169, 381
Wagenaar 417, 418, 449
Waifar 480
Walachië 154
Waldetrudis 506, 512
Walenland 504
Walers 509
Wandalen 156, 166, 171, 173-175, 189, 190, 194, 206-208, 213, 214, 217, 221, 226, 227, 273, 293, 315, 494, 498
Wandelen 203
Wandelinus 354
Waratto 409
Warnkoenig 508
Wastelain 151, 370, 381, 411, 415, 510
Weichsel 6, 165, 166, 191
Weiland 320
Wesel 145, 455
Weser 6, 124, 144, 302, 428, 432
West-Gothen 165, 177, 193, 195, 198, 205, 216, 217, 219-221, 226-228, 237, 239, 246, 248-253, 255, 256, 273, 277, 280, 285, 292, 304, 310, 434, 494, 498
Westergau 387
Westfalen 40, 124, 145, 260
Westryk 276
Wezel 184
Wilfridus 400
Willibrordus 479, 514, 515
Wiomadus 212, 213, 217, 218
Wistragou 387
Withimer 165
Wolga 164
Worms 172, 179
Wulfoald 396, 398-400, 403, 404
Wurtemberg 123, 244, 431
Wurtzburg 480, 482
York 400
Youssouf 452
Yssel 119, 168, 170
Zacharias 473, 478, 482
Zanten 26, 64
Zeno 244
Zosimus 157, 176
Zout-Leeuw 91
Zulpich 104, 243, 284, 371, 430
Zwaben 199, 431, 433, 463
Zwarte-zee 78, 154
Zweden 154
Zweven 166, 171, 187, 191, 406, 431
Zwitserland 89, 94, 123, 241, 294, 354