V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw - Deel VI (1868)

Het zesde deel van een achtdelige serie door Dr. W. J. F. Nuyens over de beroerten in de Nederlanden gedurende de periode van 1559 tot 1598. Deze belangrijke periode in onze geschiedenis wordt door Dr. Nuyens bekeken door een katholieke bril, en dit in antwoord op John Lothrop Motley die dezelfde periode beschreef vanuit een protestantse achtergrond. (265 blz, 8,- euro - enkel te koop als ebook)

The sixth part of an eight part series about the religious troubles in the Low Countries during the period 1559 to 1598. This important period of our history is studied by Dr. Nuyens from a catholic point of view, and this as an answer to John Lothrop Motley who had a protestant background and who described the same period. (265 pages, 8,- euro - only on CD-Rom)

Le sixième tome d'une série de huit tomes sur les troubles de religion en Belgique et la Néerlande pendant la période de 1559 à 1898. Cette période si importante de notre histoire est décrite par le Dr. Nuyens d'un point de vue catholique, cela en réponse aux livres du protestant John Lothrop Motley, qui a décrit la même période (265 pages, 8,- euros - seulement sur cédé).

Inhoud - Table - Table des Matières

Hoofdstuk VII

Vredehandelingen te Keulen - Beleg van Maastricht - De Katholieken willen zich met den koning verzoenen - Geweldenarijen tegen de geestelijkheid te Antwerpen - Mechelen verlaat de staatsche partij - Aanslag van Egmond op Brussel - Gebeurtenissen te 's Bosch, Gent en elders - Invoering van den religievrede in de noordoostelijke gewesten - Afbreking van den vredehandel 1

Hoofdstuk VIII

Oranje's pogingen om orde te stellen op het regeeringsbeleid - Onderhandelingen met Anjou - Overgang van Rennenberg - Burgeroorlog in de noord-oostelijke gewesten - Vervolging der Katholieken - Jan van Nassau verlaat de Nederlanden - Margareta van Parma komt in het land - Krijgsbedrijven in de zuidelijke gewesten - Bijeenroeping der staten-generaal te Delft 45

Hoofdstuk IX

Filips vaardigt het ban-dekreet uit tegen den prins van Oranje - Apologie van den Zwijger - Afzweering van den koning als vorst der nederlandsche gewesten - Vervolging der katholieken - Verbod tot uitoefening van den katholieken godsdienst in de opgestane provinciën 89

Hoofdstuk X

Vertrek van Matthias - Anjou ontzet Kamerijk - Parma neemt Doornik - Verdere krijgsbedrijven gedurende 1581 - Inhuldiging van Anjou - Moordaanslag van Jaureguy - Voorgewende aanslag van Salcedo - Krijgsbedrijven in 1582 124

Hoofdstuk XI

Mislukte aanslag van Anjou op Antwerpen - Gevolgen hiervan - Anjou's vertrek - Krijgsbedrijven in de zuidelijke Nederlanden - Afval van den Graaf van den Berg - Onderhandelingen om Anjou weder als heer te aanvaarden - Algemeen verlangen naar vrede 154

Hoofdstuk XII

Oranje verlaat de zuidelijke Nederlanden - Zijne middelen om zijn bezit en zijne macht uit te breiden - Onderhandelingen om zich het graafschap Holland en Zeeland te verwerven - Besluit tot opdracht der grafelijkheid aan den prins - Hij wordt vermoord - Straf van den moordenaar 195

Aanhangsel

De Unie van Utrecht. Volgens den oorspronkelijken tekst 227

Plakaten van den 20 December 1581, en den 21 November 1584 237

Index


Aalst 69, 82, 157, 173, 185, 199
Ab Isselt 39, 79, 113, 153
Acosta 166, 167
Aerschot 4-6, 11, 44, 181, 182
Aerzens 221
Afflighem 110, 198
Agylaeus 36
Albada Terranova 4
Alkmaar 13, 37, 70, 100, 205
Alva 17, 18, 63, 68, 76, 79, 81, 84, 90, 91, 108, 117, 131
Ameiden 208
Amersfoort 39, 113
Amsterdam i, iii, 25, 71, 96-100, 103, 118, 205, 206, 213, 214
Anastro 139, 141, 214
Anjou 4, 5, 7-9, 19, 43, 50, 51, 53-60, 62-64, 76, 82-88, 96, 97, 103, 122, 124-130, 133-140, 142-151, 153-168, 171-173, 178-182, 184-186, 188-192, 199, 203-205, 211, 214, 220
Antwerpen 2, 8, 12, 18, 20, 24-27, 29, 30, 34, 46, 53, 69, 71, 72, 76, 77, 108-110, 134-136, 138, 139, 140, 142-144, 150, 153, 157-159, 162-167, 169, 170, 173, 178-180, 184, 186, 195, 198, 199, 202, 205, 216
Antwerpen : Kipdorperpoort 159
Antwerpen : Klooster St. Michiel 136
Antwerpen : Kronenburgerpoort 160
Antwerpen : O.L.V. kerk 25, 109
Antwerpen : Roodepoort 159
Antwerpen : St. Michielskerk 136
Aquila 75
Aremberg 199
Arend 152, 218
Arnhem 23, 38, 114
Arragon 4
Artois 53, 76, 105, 127, 146
Asperen 205
Asseliers 124, 190, 191
Assonville 219, 220, 223
Auchy 82
Auckema 215, 216
Axel 185
Ayre 83
Aytta 4
Baarn 112
Baesele 111
Bakhuizen van den Brink 195, 218-221
Baligny 126, 127
Bapaume 167
Barlaymont 16, 131, 181, 185
Bazel 2
Beaufort 64, 93, 196, 197, 201, 202
Beauregard 167
Bentivoglio 146
Berchem 163
Bergen 165, 199
Bergen-op-Zoom 199
Bergen in Henegouwe 81
Bergerac 59
Besançon 220
Bethune 126
Beveren 111
Bilderdijk 62, 68
Birago 166, 167
Biron 147, 153, 157, 185, 220
Biscaye 139
Bleek 215
Bodin 156
Boetselaar 206
Bommel 9, 43
Bonn 187
Bor 19, 20, 41, 47, 63, 67, 70, 88, 99, 100, 103, 115-117, 119, 120, 143, 170, 180
Bordeaux 60, 84, 179, 191, 205
Borluut 34
Botallus 140
Bouchain 167
Bourgondië 3, 53, 198, 199, 217
Bours 27, 28
Bovenmaas 12
Braband 5, 12, 23, 30, 48, 58, 59, 76, 77, 84, 86, 96, 102, 104, 110, 127, 131, 134-137, 146, 167, 168, 179, 180, 187, 189, 193, 198-200, 211
Brabant 41, 95
Brads de Fer 78
Brandenburg 182
Brandt 117, 119, 156
Breda 7, 109, 131, 198, 199
Briel 100
Brielle 99, 205
Brugge 18, 31, 32, 36, 52, 76, 147-150, 157, 158, 181, 186, 192, 193, 204
Brulast de Sillery 164
Brunynck 20, 97
Brussel 6, 18, 24, 28-30, 56, 71, 76, 77, 82, 106-110, 137, 144, 165, 173, 186, 221
Brussel : Broodhuis 29
Brussel : Dominikaner-kerk 107
Brussel : Hotel van Aerschot 30
Brussel : Hotel van Mansfeldt 30
Brussel : Kerk der Recollets 30
Brussel : Kerk van Koudenberg 137
Brussel : Kerk van St. Catharina 29
Brussel : Kerk van St. Nikolaas 29
Brussel : St. Gudula 106
Brussel : St. Gudule 29
Brussel : St. Magdaleenenkerk 106
Bruxelles 28, 30, 31, 72, 106-108
Buren 5, 7, 8, 43
Burleigh 140
Buys 205, 206
Calais 180
Caron 220
Castagno 4
Cateau Cambresis 152
Cavrines 79
Chamois 185
Champagny 36
Chateau-Thierry 180, 190, 220
Chimay 181, 182, 192
Christiaan II 52
Coudenhove 64, 65
Coutances 161, 163
Crecques 82, 83
Crooveld 34
Croy 71, 83
Cruybeke 111
Dalhem 185
Datheen 34, 35
De Baza 149-151
De Bethune 162
De Bloeyere 108
De Bourbon 142
De Caron 59, 191, 220
De Coligny 179
De Croy 82
De Famars 80
De Goignies 190
De Haan 38
De Jonge 32, 33, 72, 166
De Jonghe 34, 35, 111
De la Mouilleries 190
De Lalaing 40, 64, 83, 130, 146, 190
De Longueval 4
De Medici 56-58, 126, 143, 147, 164, 181
De Melun 64, 81, 83, 126, 146, 165
De Mornay 56
De Mornay du Plessis 55, 59, 114
De Salcedo 149
De Tassis 26, 147, 186, 215, 216
De Thou 149
De Zwijger 16, 55, 66, 94, 95, 122, 193, 195-197
Del Monte 147
Delfshaven 187
Delft 84, 89, 93, 96, 100, 124, 205, 213, 217, 219, 220, 223
Den Berg 114, 187
Den Bosch 37
Den Haag 209
Den Hage 240
Den Zwijger 2, 6, 18, 21, 30, 35, 45, 46, 50, 55, 63, 64, 81, 94, 125, 146, 162, 164, 168, 182, 195, 200, 224
Dendermonde 157, 166, 167, 175, 178-180, 186, 188, 189
Denemarken 52, 60, 62
Des Pruneaux 149, 188, 189
Deventer 23, 70
Dieppe 59
Diest 77, 173
Dixmuiden 157, 175, 179, 185
Don Iohan d'Austrice 229
Don Jan 53, 74, 92, 177, 196
Don Jan van Oostenrijk 91
Don Johan d'Austrice 227
Doornik 24, 48, 59, 76, 86, 129-131, 144, 167, 219
Doornikerland 48, 59, 86, 131
Dordrecht 100, 190, 205
Drenthe 40, 68, 69, 152
Drunen 199
Du Monceaux 64
Du Plessis 60
Duinkerken 157, 175, 179-181, 185
Duitschland 1, 9, 12, 48, 57, 73, 125, 182-184, 197
Dupré 217
D'Aubéry 93
D'Oignies de Beaurepaire 4
Edam 100, 205
Edgeworth de St Germain 221
Eems 227
Eename 199
Eeuwig Edikt 6-8, 10, 11, 23, 42, 43
Egmond 29, 78, 81, 147, 148
Eindhoven 131, 167, 173
Elburg 66
Elverzele 111
Engeland 5, 7, 9, 43, 53, 54, 57, 60, 62, 79, 127, 129, 130, 165, 171, 174
Engelmunster 81
Enkhuizen 99, 100, 205
Entens 67-69
Epinoy 71, 83, 129, 130, 133, 148, 182
Ernst 240
Eskuriaal 74
Europa 63, 153, 212
Everram 199
Eversz 113
Faber 141
Famars 79, 80
Farnese 1-3, 11, 14, 17, 75, 78, 81, 83, 91, 104, 144-146, 150, 166, 185, 186, 214, 216, 218
Fervacques 126, 157, 160
Filips den Goede 200
Filips II 2-4, 9, 17, 19, 22, 24, 29, 38, 42, 49, 50, 52, 54, 65, 72-77, 81, 83, 84, 90-92, 94, 95, 98, 100-102, 104, 105, 109, 124, 128, 137-139, 145-147, 151, 166, 168, 169, 187, 197, 198, 200, 203, 214, 216, 218
Flandres 33, 56, 148, 192
Fonck 4
Fontanus 114
Foppens 83
Frankrijk 50-53, 57-61, 63, 96, 114, 125, 127, 149, 156, 164, 174, 179, 180, 183, 189-191, 196, 203, 220
Frans I 135
Fruin 195
Gachard 5, 22, 59, 92, 130, 142, 149, 151, 169
Garibaldi 139
Garnier 166
Gaveren 144
Geeraarts 203
Geertruidenberg 205
Gelderland 38, 40, 48, 59, 68, 73, 76, 84, 86, 102, 104, 105, 120, 132, 133, 152, 186-188, 206
Gelre 173, 227
Gent 8, 18, 32, 34-36, 59, 70, 72, 76, 109, 121, 144, 148, 151, 166, 173, 174, 178, 180, 181, 184, 192, 193, 198, 199
Gent : Vrijdagsmarkt 33
Gentsche Bevrediging 5-11, 15, 23, 42, 43, 53, 65, 76, 92, 203
Geraertsberge 199
Gerard 139, 218
Gerards 217-219, 222, 223
Gerardts 214
Gereformeerden 115, 155, 181, 183
Gerformeerden 117, 225
Get 214
Geuzen 192
Goes 200, 205
Goesbeek 152
Goignies 190
Gorkum 100, 205
Gott 214
Gouda 97, 100, 111, 205, 206, 213, 214
Granada 51
Granvelle 30, 58, 74, 75, 90, 129, 144, 151
Gregorius XIII 2, 4, 183
Grevelingen 130, 131
Grijze 157
Grobbendonk 11
Groen van Prinsterer 23, 41, 100, 213
Groningen 40, 48, 59, 64, 66-68, 85, 105, 132
Groninger Ommelanden 59, 86
Groningerland 40, 76, 131, 152
Guise 149, 151, 223
Guize 58
Guyon 220
Haarlem 13, 37, 70, 71, 100, 115, 117, 118, 205
Haesdonk 110, 111
Hans Kasimir 35
Hansen 215, 216
Hardenberg 67, 70
Hasselt 152, 153
Hattem 40, 65, 132
Hautepenne 131, 185
Heerle 13
Hembijze 32, 34, 35
Hembyze 184, 192
Hendrik III 54, 57, 58, 63, 85, 114, 126, 149-151, 164, 191
Hendrik IV 58, 126, 138
Henegouwe 53, 76, 105, 146
Henne 31, 72, 106-108, 137
Hentsche bevrediging iii
Herenthals 140, 186
Herlle 140, 142
Hervormden 19, 40, 53, 72, 115, 130
Hervorming 182
Hessels 59
Hessen 91
Het Sticht 39, 86, 112, 113
Heusden 205
Héze 82, 83
Hierges 16, 17
Hillebrantsz 66
Hinckart 59
Hohenlohe 15, 37, 38, 67-70, 76, 131, 140, 188
Holland 7, 9-11, 19, 36-38, 41, 43, 45, 48, 49, 56, 58, 61, 63, 64, 76, 79, 84, 86, 92, 96-104, 110, 111, 114, 116, 118-120, 143, 187, 189, 192, 195, 196, 197-199, 202-206, 208, 210, 212-215, 223, 224
Hollande 93
Hollandt 227, 233, 237, 238, 240
Hollant 232, 233
Hooft 39-41, 54, 68, 88, 93, 111, 157, 158, 161, 213
Hoogstraten 173, 185
Hoorn 100, 119, 205
Hugenoten 12, 58, 114, 125, 126, 137, 162, 183
Hulst 185
IJperen 173
Inchy 83, 126, 127
Indië 153
Indiën 51, 84
Italië 51, 52, 139, 144
Jan Kasimir 180, 184
Jaureguy 141, 142, 214, 217
Jearequy 139
Junius 80, 109
Juste 130
Kalvinisten 12, 13, 15, 21, 22, 24-32, 34, 36-41, 49, 54-58, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 76, 80, 82, 93, 102, 104, 106-109, 114, 117, 118, 120, 121, 122, 129, 136-138, 145, 146, 148, 155, 156, 166, 168, 177, 181-184, 192, 193, 199, 225
Kamerijk 83, 109, 126, 127, 131, 150, 181, 190
Kampen 23, 40, 41, 69
Karel V 9, 91
Keenenburg 205
Keizer Karel 92, 94
Kempen 185
Kenaus 13
Kervijn de Lettenhove 56
Kervijn van lettenhove 31, 192
Kervyn de Lettenhove 148
Kervyn van Lettenhove 33
Keulen 2, 4-6, 10, 11, 14, 15, 18-21, 23-25, 36, 41, 42, 44, 50, 64, 80, 90, 92, 95, 121, 170, 182-184, 187
Kiel 134
Kleef 4, 215
Kluit 96-98, 100, 101, 104, 105, 203, 204, 206
Klundert 208
Koevorden 67
Koornhert 115, 116
Kornput 66, 131
Kortrijk 78
La Fouchère 157
La Fougère 155
La Noue 188
La Rochefoucauld 157
Lahn 197
Lalaing 71, 129, 132
Lamartine 151
Lamotte 15
Land van Waas 186
Land van Waes 110, 111
Landrecies 167
Languet 22
Lanoue 78, 81, 144
Lauwerts 227
Laval 137, 157, 178
Le Petit 215
Le Plessis 56
Le Taciturne 21, 22, 47, 59, 68, 80, 90, 91, 93, 108, 110, 130, 142, 149, 151, 155, 167, 169, 170, 179, 181, 189, 190, 197-199, 201, 215-218
Leerdam 208
Leeuwarden 66, 113, 221
Lemmer 132
Leoninus 42, 46, 47, 68, 124, 178
Leusden 112, 113
Leuven 76, 77, 104, 152
Leyden 16, 70, 99, 100, 205
Liedekerke 82
Lier 80, 185
Liesfelt 134
Liesveldt 30
Limburg 41, 73, 105
Lingen 198
Lissabon 216
Lochem 152
Lodewijk XVI 221
Lokeren 192
Loochristi 199
Lotharingen 13, 150, 151
Luik 183
Luikerland 14
Luther 182
Lutheranen 28, 183
Luxemburg 12, 76, 145, 198, 217, 218
Maas 12, 13
Maastricht 6, 12-17, 37, 82
Madrid 81
Maelson 205
Malkontenten 15, 32, 36, 49, 68, 70, 83, 95, 170, 171, 179, 192
Mansart 191
Mansfeld 75
Mansfeldt 217, 218
Mansfelt 37
Marche en Famène 104
Margareta van Parma 74, 75
Marne 190
Marnix 4, 11, 18, 19, 38, 56, 57, 64, 96, 136, 142-144, 151, 155, 185
Marolles 4, 42, 44
Mathenes 206
Maximiliaan I 52
Maximiliaan II 1
Mechelen 18, 27-29, 41, 53, 59, 77, 78, 80, 81, 85, 86, 102, 104, 161, 163, 165, 173, 186, 200
Mechelen : St. Rombout 79
Meenen 157, 173, 185
Meetkerke 42
Meetkerken 178
Meghen 181
Meklenburg 182
Melcele 111
Melroy 10
Melun 71, 126, 129
Mensel 183
Menzel 9
Mercoeur 150
Mertens 26, 72, 79, 110, 135, 137, 141, 142, 161, 198, 199
Messeene 199
Meurs 187
Middelburg 103, 133, 185, 188, 190, 195, 200, 205, 206
Milano 139
Miranbeau 164
Modet 119
Moeraest 72
Mondragon 147, 216
Monnikendam 100, 205
Montesdoca 17
Montigny 64, 78, 83, 146, 165
Montpensier 157
Mornay 55, 56, 59, 60, 63, 85, 90, 114, 121, 127, 129, 137, 140
Mornay du Plesses 140
Mornay du Plessis 127, 129
Morny 193
Motley 17, 38, 60, 73, 79, 81, 100, 112, 164, 195
Muiden 205
Naarden 205
Namen 74, 76, 105
Napels 75
Nassau 71, 133, 152, 237
Navarre 54, 55, 58, 60, 62
Nederland 132
Nederlanden iii, 1-3, 7, 9, 10, 12, 15, 37, 41, 49, 51, 54, 55, 57, 58, 60-63, 72-77, 82, 85, 90, 92, 93, 103-105, 125-129, 131, 133, 147, 150, 153, 156, 169, 179, 181, 184, 185, 188, 189, 191, 193, 196, 216, 225, 227
Nicolai 206
Nieuwenaar 188
Nieuwkerke 111
Nieuwpoort 122, 157, 185
Nijeveld 206
Ninove 78, 152, 199
Noircarmes 37
Noord-Braband 185
Noord Holland 118
Noordwijk 206
Norris 131, 132
Norrits 78-80, 188
Noyelles 27
Nuyens i, iii
Nyvel 76
Ohain 59
Ommelanden 48, 67
Oostende 157
Orange 48, 140, 213
Orangien 237
Oranje iii, 1-4, 6, 8, 11-14, 16, 18-22, 24-26, 29-32, 34, 35, 43, 45-47, 49, 50, 54-57, 60, 62, 63-67, 70-72, 78, 80, 82, 84-86, 88, 90-97, 99, 100, 102, 103, 104, 108, 110, 112, 114, 116-119, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 132-136, 139-145, 147-149, 151, 155, 158-160, 162-170, 179, 180, 182, 184, 187-191, 195-203, 205, 212, 213, 214, 216-218, 220-222, 224, 225
Ordonnez 216
Ostende 185
Oudenaarde 144, 145, 148
Oudenaarden 76
Overijsel 23, 40, 48, 59, 64, 67, 68, 76, 85, 86, 102, 120, 131, 152, 153
Overijssel 105
Pacificatie van Ghendt 227, 228
Pacifikatie van Gent 65, 70, 80
Paltz 184
Papisten 183
Paredes 216
Parijs 147, 149, 215
Parma 2-6, 11-15, 17, 18, 27, 28, 37, 64, 74, 75, 77, 78, 80-84, 91, 122, 126, 129-131, 144, 145-154, 165-168, 170, 178, 180, 181, 184-187, 190-193, 196, 198, 214, 216, 218-220
Petit 26
Philippe II 74
Pinoy 147
Plessis 60
Poelgeest 206
Portugal 51, 62, 82-84
Princenhof 221-223
Protestanten 156, 183
Purmerend 100, 205
Putten 207
Quesnoy 83, 167
Ränke 183
Rassinghem 36
Rassinghien 165
Reidt 132, 133
Rennenberg 40, 41, 64-71, 76, 81, 113, 131, 132, 152, 153
Renty 146
Requesens 90, 196
Reyd 121
Ricci 181
Richardot 186, 187
Richebourg 83
Rijn 2, 183
Rijnlanden 183
Rijnsburg 126
Rijsburg 83, 146, 147, 214
Rijssel 76
Rochepot 159
Roeulx 83
Rome 74
Rotterdam 100, 205
Roubaix 83
Rousselaere 32
Rudolf II 1, 4
Ruiskensveldt 106-108
Rummen 133
Ryhove 33-35
Saksen 91, 182, 183
Salcedo 149-151, 214
Salland 69
Satisfaktie van Utrecht 70
's Bosch 104
Schagen 206
Scharenberg 4
Schelde 144, 161, 200
Schenk 67, 68
Schenk van Tautenberg 112
Schetz 44
Schetz van Grobbendonk 4
Schiedam 97, 100, 205
Schoonhoven 100, 205
Schotland 62, 136, 223
Schuurman 38
Schwartzburg 221, 222
Schwartzenberg 2, 9, 20-22
Schwartzenburg 13
Selles 81
's Gravenhage 101, 116
's Hage 101, 190
's Hertogenbosch 36, 37, 42, 76
Sichem 82, 185
Sille 27
Simancas 22, 217
Sint-Winoxbergen 151
Sint Adriaen 199
Slingeland 99
Soest 112
Somerghem 192
Sonoy 39, 41, 67-69, 113, 119, 188
Spanje 2, 50-52, 54, 57-59, 61, 62, 68, 84-86, 89, 96, 99, 102, 103, 112, 122, 136, 144, 147, 151, 156, 167, 168, 170, 174, 177, 179-181, 186, 191, 197, 206, 213, 215, 216
Spiers 2
St. Aachten 221
St. Aldegonde 162
St. Andries 223
St. Bavo 44, 199
St. Bernard 110
St. Geertrui 22, 42, 44
St. Geertruide 11, 37, 90
St. Ghislain 127
St. Maartensdijk 200
St. Michiel 160
St. Nicolaas 111
St. Vaast 147
St. Wynoxbergen 185
Stavoren 132
Steenbergen 185
Steenwijk 131, 132, 152, 153
Strada 2-6, 8, 11, 15-17, 37, 44, 54, 63-65, 75, 79, 81, 83, 129-131, 142, 143, 146, 156, 166, 167, 186, 187
Stuart 136, 188
Stuver 116, 117
Sully 54, 55, 63, 126, 127, 161-163
Sweveghem 36
Swieten 70
Taffin 38
Tapin 13
Tayaert 59, 178
Terranova 2-9, 11, 15, 18, 20, 22, 23, 41, 44, 64, 65, 90
Themsche 111
Theron 110
Thielrode 111
Tholen 200
Thorout 32
Tielerwaard 114
Timmermans 141, 142
Toledo 8
Tongerloo 199
Torfs 26, 72, 79, 110, 135, 137, 141, 142, 161, 198, 199
Tournay 130
Tours 59, 60
Trier 4, 6, 218, 219, 223
Truchses 4, 121, 183, 184, 187
Twente 69
Twenthe 152
Unie van Brussel 6-8, 10, 29, 42, 43, 65
Unie van Utrecht 18, 30-32, 36, 39, 49, 60, 119, 120, 207, 213
Urbanus VII 4
Utrcht 101
Utrecht 3, 7, 18, 22, 31, 39, 48, 59, 63, 64, 70, 71, 84, 97, 102, 104, 111-114, 119, 120, 143, 144, 188, 206, 222, 227
Valencijn 24
Valencyn 127
Valois 57, 63, 126, 192
Van Aalst 158
Van Alverdinghe 27
Van Anjou 50, 58
Van Barlaimont 17
Van Bethune 126
Van Beyeren 183
Van Boetselaar 205
Van Bourbon 94, 143, 198
Van Brimeu 181
Van Croy 181, 184
Van de Tympel 29-31
Van den Berg 133, 187, 188
Van den Tympel 71, 78-80, 107, 108, 137, 164
Van der Heyde 113
Van der Meer 206
Van der Myle 4
Van Doornyk 110
Van Dorth 23
Van Egmond 28, 29, 205
Van Goor van Kaldenbroeck 4
Van Hasselt 23
Van Herenthals 140
Van Hessen 72
Van Heurne 37
Van Lalaing 124
Van Langenhuysen i, iii, iv
Van Male 31, 36, 147, 148, 193
Van Mansfeld 182
Van Mansfeldt 121, 217
Van Marnix 59
Van Mathenes 206
Van Mathenesse 205
Van Meetkerke 4
Van Merode 4, 133
Van Meteren 15, 28, 50, 54, 66, 69, 80, 93, 108, 110, 128, 134-136, 158, 161, 163-165, 170, 180, 182, 185, 186, 215
Van Nassau 4, 6, 15, 23, 35, 38-40, 57, 68, 69, 72, 73, 94, 114, 121, 122, 132, 133, 181, 184, 188
Van Navarre 114, 183, 184
Van Nieuwenaar 187
Van Oldenbarneveld 206
Van Oldenbarneveldt 96
Van Provijn 59
Van Reidt 184, 187, 191
Van Reyd 121
Van Schwartzenberg 1, 4, 20
Van Tielt 110
Van Truchses 182, 183
Van Utenhove 34
Van Valois 63, 128, 138, 154, 166-168, 191
Van Wijngaarden 205
Vaulx 4
Veere 59, 100, 200-203, 205, 207
Veluwe 114
Venero 139, 141
Verdugo 131, 132, 152, 153
Veurne 185
Vianen 208
Villeroy 59
Villers 57, 70, 71, 80, 94, 108, 140, 158, 159, 162, 220, 221
Villiers 38
Vilvoorden 108, 157, 167, 175, 178
Vlaanderen 14, 31, 33, 35, 36, 48, 56, 58, 76, 79, 80, 84, 86, 96, 102, 104, 110, 121, 122, 126, 131, 137, 146-148, 151, 152, 168, 180-182, 184, 186, 189, 191, 192, 193, 197-200
Vlaenderen 193
Vlissingen 12, 100, 133, 200-203, 205, 207, 215, 216
Vollenhoven 132
Voorne 99, 207
Vosbergen 59
Vriesche Ommelanden 227
Vriesland 23, 40, 48, 59, 64, 66, 67, 76, 84-86, 102, 103, 113, 114, 131, 132, 153, 188
Vrijheid van Brugge 31, 59, 191
Vrondelghem 33
Vuillafans 217
Waalsch Vlaanderen 76, 105
Waesmunster 111
Wagenaar 97, 100, 101
Walcheren 100
Warneton 199
Warny de Sesempiere 130
Wasa 93
Waterdijke 79
Watergeuzen 119
Wauters 31, 72, 106-108, 137
Weesp 205
West-Vriesland 43
West-Vrieslandt 240
Westerloo 185
Westfalen 85
Wijk 12, 17
Wilbroek 179
Willem I 64, 93, 196, 201, 212
Willems 110
Winoxbergen 157
Winsemius 113, 114
Woerden 205
Woeringen 30
Wolf 27
Workum 208
Wormezeele 199
Worms 114
Wouw bij Bergen op Zoom 185
Wurtzburg 4, 7
Wynoxbergen 179, 181, 199
Yperen 36, 181, 186, 190-192
Ysselstein 208
Zeeland 7, 9-11, 19, 23, 43, 45, 48, 49, 56, 59, 61, 63, 64, 76, 78, 86, 92, 96-98, 100, 102, 103, 105, 110, 118-120, 143, 192, 195-198, 200-206, 208, 210, 213, 214, 216
Zeelandt 233
Zeelant 84, 227
Zelandt 233
Zelant 232
Zevenwolde 152
Zierikzee 200
Zuidelijke Nederlanden 113, 198
Zutfen 23, 39, 41, 65, 69, 86, 102, 173, 186
Zutfen : Groote Kerk 40
Zutfen : Nieuwe Kerk 40
Zutphen 227
Zweden 62, 93
Zwol 23, 69