V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

De Gentse Herbergen en Hunne Uithangborden (1905)

De Heer D. Destanberg geeft hier een mooi overzicht van de namen die de Gentenaars in de vorige eeuwen gaven aan hun café's. Een boek dat (boeren)wijsheid aan humor paart. (27 blz., 1,- euro - enkel te koop als ebook).

Mister D. Destanberg gives a good overview of the names that were given to the Ghent bars in the past centuries. A book which reflects both humour and (popular) wisdom (27 pages, 1,- euro - only for sale as ebook).

Monsieur D. Destanberg donne une bonne vue d'ensemble des noms que les anciens Gantois donnaient à leurs cafés. Ce livre joint l'humour à la sagesse (populaire). (27 pages, 1,- euro - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Zie index hiernaast

See index at right

Voir index à droite

Index


't Gauden hant 7, 11
't Patijntje 7
A l'aliance 12
A la bon espérence 12
A la chère bonne amie 15
A la cour royale 8
A la réunion des frères 16
Akkergem 10
Akkergemstraat 9
Antwerpen 4
Au bon fumeurs 12
Au six ruches 12
Aux enfants de la Belgique 16
Aux sinq cloches 12
Avenir 3
Bar 6, 7
Belfort 6
België 4, 13
Bennestege 8
Bijlokevest 10
Bodega 4
Brugschepoort 7
Brussel 4, 15
Buffé 6
Café 't es zoo late onder de Drake 15
Café Borluut 14
Café des arts 8
Café du midi 9, 13
Café du Nord 13
Café du théâtre 8
Café littéraire 15
Café Montmorency 10
Café Pierre 10
Café St-Sébastien 10
Caffé de foi 7
Caffé de la cour impériale 7
Caffé Français 7
Caffé Gantois 7
Cafféhuys 7
Cafféhuys de fortune 7
Cafféhuys des Arcades 7
Cambeen 7
Cambrinus 4
Casino 8
Chez Bizarre 10
Cintra 4
Cipereystraete 7
Ciperystraete 7
Claeys 5, 6
Claeys-Fiévé 5
Comediestraat 8
Concorde 8
Coornmerct 6
Coupure 8
Couronne 10
Cypresstraete 7
D'Anvers 7
Dampoort 7
Dat gulding mandekijn 11
Dat Inghelse paert 11
De Cock 6
De drie bellekens 7
De fortuin 8
De gouden leest 8
De gouden pluim 8
De kleine koornbloem 10
De koornbloem 9, 10
De Laere 1
De malaga's 3
De muzikale jassers 3
De Neef 7
De R. Koolclub 3
De sabbatdagbroeders 3
De verkenspuisten 3
De vier uilen 3
De Vlaamsche tapperij 14
De Vlaminck 5
De Vreese 7
De zaterdaggasten 3
Den spijker 11
Den spyker 12
Den terlinkbak 12
Destanberg 1
Die Pensemarct 11
Die stede van Loven 11
Drapstraat 6
Exaarde 15
Fiévé 5
Franck 6
Galgenhuis 10
Gentsche seef (bier) 3, 4
Gentsche uitzet (bier) 9
Goethals 7
Gravenkasteel 14
Gravenstad 14
Groot cafféhuys 7
Grooten schouwburg 8
H. Geeststraat 8
Herberg Provoost 8
Het galgenhuis 14
Het goude mandeken 12
Het groen cruys 11
Het hof van Engeland 6
Het Manneke Pis 15
Het motje 7
Het Nederlandsch koffiehuis 14
Het pakhuis 7
Het palingshuis 7
Het strop 7
Heuvelpoort 7
Hoogstraat 1
Hooiaard 6, 11
Hôtel 3 Suisses 4
Hoyaert 12
In 'd afjongste 12
In 't beerke 13
In 't bobijntje 13
In 't brouwerke 13
In 't gouden leeuwken 14
In 't hazeges 12
In 't leerke 12
In 't leeuwke 13
In 't nieuw Jerusalem 13
In 't recht voor allen 15
In 't rolleke is 't geen lolleke 15
In 't Vischuis van Sottegem 12
In 't Vlaamsch en in 't Fransch 15
In 't Vlaamsch verbond 14
In 't vrij gedacht 15
In 't werkerswelzijn 15
In Brahma's vrienden 16
In d'hoope van vrede 12
In de Bliekkenmarkt 12
In de broederliefde 16
In de drie blaaskens 15
In de drie gapers 15
In de drie koppigaards 15
In de dry fonteynen 6
In de geete 12
In de gepiekte duive 14
In de goude duif 12
In de grootte pint 12
In de halve maene 6
In de hope van vrede 6
In de kattejonge 14
In de Kemelbrug 16
In de kleyne sterre 6
In de koornbloem 12
In de kreeft 13
In de looskaai 12
In de misjonde brokken smaken het best 3
In de moedertaal 14
In de muis 13
In de nortstere 12
In de oude groote pint 13
In de oude vier gebroeders 13
In de ouden kaporaal clairon 16
In de platte borze 6
In de roode poorte 6
In de rooze 6
In de schildpad 13
In de stad Berlijn 13
In de stad Peking 13
In de Staten van Amerika 13
In de steenrots 16
In de toekomst van Nevele 13
In de toekomst van Rijsel 13
In de Transvaalsche scherpschuter 12
In de valk 13
In de verzekering tegen de dorst 16
In de vier eemerkens 12
In de vier eemers 6
In de vlasbloem 14
In de vlieg uit 16
In de volksvrienden 15
In de vrede 12
In de vriendschap 12
In de vrijheid 15
In de ware Belgen 16
In de welgezinde brouwer 12
In de welkom 12
In de wereld 13
In de zegepraal 16
In de zeven brugskens 14
In de zwarte Lievevrouw 15
In den aardsbol 13
In den baas eerst zat 3
In den boer 6
In den Chinees 8
In den dikzak 3, 16
In den Franschen schild 6
In den geernardput 12
In den gelapten shako 16
In den gespoorden haan 14
In den gouden aap 14
In den gouden haan 14
In den groenen hond 14
In den haezewind 6
In den Hollandschen wagen 10
In den jonge matroos 13
In den jongen hercul 13
In den kleine boulvard 12
In den kleinen zweiger 12
In den kolweger 12
In den meerlaar 12
In den nieuwen Gentschen koetsier 13
In den nieuwen karpel 13
In den oliphant 6
In den ouden zeven oordjes kelder 14
In den palm 14
In den Prins 5
In den Prins Cardinael 5
In den Prins van Oranje 14
In den rooden pelikaan 14
In den roskam 6
In den sentinel 12
In den verloren maandag 16
In den verloren zoon 16
In den volkswil 15
In den vroegen morgend 16
In den watterduivel 12
In den witten leeuw 14
In Drongen 13
In het boerenhol 6
In het goed gemoet 12
In het goude mandeken 12
In het gouden mandeken 6
In het haesken 6
In het klein Audenaerde 13
In het klein manneken 16
In het Lappersfort is er geen drank te kort 6
In het levend water 16
In het misverstand 3
In het nieuw truweelke 16
In het oud pakhuys 6
In het reuzekonijn 14
In het rood huys 6
In het smaksken 6
In het tapesierken 12
In het truweelken 16
In het volksrecht 15
In het waffelhuis 12
In Keizer Karel 14
In klokke Roeland 14
In Picardiën 6
In ridder of mis 16
In Rome 13
In Rotterdam 13
In St-Louis U.S 13
In Vlaanderen vlaamsch 14
In Vlissingen 6
In vrijheid door broederschap 15
Java 7
Jozef Plateaustraat 9
Julius Caesar 5
Kalanderberg 6
Kalanderstraat 7
Kammerstraat 6
Klaus 4
Klein cafféhuys bij den tribunal civil 7
Koestraat 16
Koornmarkt 6, 8
Koornmerkt 7
Korte Dagstege 8
Kortrijkschepoort 7
Kouter 6-8
Kriekerijstraatje 16
La fleur de blé 10
Langlet 7
Lappersfort 6
Le septentrion 16
Le tonneau 10
Lei 5, 7
Lepage 7
Luik 4
Métropole 4
Midi 10
Molekenstraat 7
Noë 5
Oudburg 14
Oudheidskundig museum 9
Paddenhoek 10
Parijs 4
Petite fleur de blé 10
Plezante Vest 16
Plottersgracht 14
Posthoornstraat 7
Predikheerenlei 6
Prins Ferdinand 5
Provoost 8
Ram 5
Rathskeller 4
Recollettenplein 6
Regnessenstraat 10
Salon Napoleon 8
Salon Napoléon 14
Schelde 5
Slijpstraat 6
Sluizeken 6, 10
St-Baafsplein 10
St-Jansstraat 10
St-Niklaaskerk 6
Taverne du Cercle 10
Taverne royale 10
Taverne St-Jean 4
Tienda 4
Tivoli 4
Tonneau 10
Vaernewyck 7
Van der Linden 6
Van Humbeeck 9
Veldstraat 7
Veldstraete 7
Verbiest 7
Victoria 4
Villani 6
Vlaanderen 13
Vogelmarkt 7, 8
Vogelmerkt 7
Volderstraat 7
Voor zoo lang als 't duurt 16
Voorroos 10
Vrienden, laat ons binnengaan 14
Vuylsteke 16
Walenland 5
Wolfstege 6
Zonder Naam 3
Zonder naam maar niet zonder Hart 1