V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Uit het leven der fabriekwerkers (1905)

Karel Beerblock, de bekende Gentse syndicalist, had twee bedoelingen toen hij dit litteraire werkje schreef. Vooreerst wenste hij vooral de vrouwelijke arbeidsters over hun lot te laten nadenken, en bijkomend wilde hij aan alle geïnteresseerden een betere kijk te geven op het "zieleleven" van de arbeiders. (72 blz., 2,25 euro - enkel te koop als ebook).

Karel Beerblock, the well-known Ghent syndical leader, had two purposes while writing this literary book. First he wanted to let think the female workers about their destiny, and then he wanted to give a better look on what the workers moved, to all who were interested in the destiny of the working class (72 pages, 2,25 euro - only for sale as ebook).

Karel Beerblock, ce syndicaliste gantois tres connu, avait deux buts en écrivant ce petit livre littéraire. D'abord il voulait faire penser les ouvrières féminines de leur sort, et ensuite il voulait permettre à tous ceux qui s'y intéressaient de mieux connaître la vie journalière des ouvriers (72 pages, 2,25 euros - seulement sur Cédé).

Inhoud - Contents - Table


Voorwoord 5
Uitspanningen der onverschilligen 7
Karnaval 13
De trouw 24
Na den trouw 28
Moederschap 33
Een dag in de fabriek 40
Werkeloosheid 51
Het einde der fabriekwerkers 61
Verlossingskamp 69

Index


Vermits het hier om een letterkundig werk gaat, hebben wij geen index gemaakt van dit boek.
Because this is a literary work, we have not made an index of it.
Etant donné qu'il s'agit ici d'un livre littéraire, nous n'en avons pas fait d'index.