V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen - Deel III (1796)

Dit is het derde deel van een reeks van vier boeken. Deze boeken gaan over de edelen die in 1566 het "Eedverbond der Edelen" ondertekenden en overhandigde aan Margaretha van Parma. De auteur, Jona Willem te Water besteedt veel aandacht aan de familiebanden van deze ondertekenaars en dit maakt deze boeken bijzonder interessant vanuit genealogisch oogpunt. (630 blz., 19,- euro, enkel te koop als ebook)

Opgepast, om technische redenen hebben wij dit boek op een andere manier moeten inscannen dan gebruikelijk. Het uitzicht van de bladzijden is dan ook anders. Klik hier om een voorbeeld te zien van wat U te verwachten hebt.

This is the third part of a four part series. These books are about the nobleman that signed the "Confederacy of nobleman" in 1566 to hand it over to Margaret of Parma. The books, by Jona Willem te Water, pay much attention to the relatives of these signatories. This makes these books very interesting from a genealogical point of view. (630 pages, 19,- euros, only for sale as ebook).

Attention, for technical reasons we had to scan this book in an other way than all our other books. This means that the pages will look unlike the pages of our other books. To see what you can expect, please click here.


Voici le troisième tome d'une série en quatre tomes. Les sujets de ces livres sont les nobles qui ont signé en 1566 le "Compromis des Nobles" pour le présenter à Marguérite de Parme. L'auteur, Jona Willem te Water donne beaucoup d'attention aux familles des ces signataires, ce qui les rend très intéressants sur le point de vue généalogique. (630 pages, 19,- euros, seulement à vendre comme ebook).
Attention, pour des raisons techniques, nous avons du scanner ce livre de façon différente que tous nos autres livres. Pour voir ce que vous pouvez attendre, SVP clicquez ici.

Inhoud - Summary - Table des matières


Bericht aan den Lezer I


Vervolg van het Tiende Hoofdstuk; behelzende een uitvoerig bericht van de Geslachten en verrichtingen der meeste verbonden Eedelen, wier naamen in 't zesde Hoofdstuk gemeld zijn. 1


Bijvoegselen tot de drie Stukken van dit werk 425
Eerste stuk 425
Tweede stuk 455
Derde stuk 552

Index


A Burmania 114
A Decama 114
A Douma 114
A Goslinga 534
A Loen 551
À Malsen 4
A Martena 114
Aalst 133, 349
Aanjum 274
Aarschot 13, 62, 289, 336, 446
Aarstberge 179
Aartsberg 179
Aartsberge 184, 187
Aartsbergen 501
Aaswijn 90
Ab Aijtta 355, 379, 532, 533
Ab Haren 538
Ab Idzaerda 396
Ab Inthiema 14, 16, 23
Ab Intihema 277
Ab Isselt 245, 339
Abbema 266, 274, 462, 487
Abbeville 122
Abkoude 283
Absolons 490
Abtdije van Egmond 296
Achlum 196
Achtem 353
Ackrum 94
Acronius 266
Adami 32
Adelen 275
Adon 10
Adrichem 228
Aebinga 200, 285
Aegum 265
Aekmarijp 353
Aerschot 202
Aerssen 330, 338, 419
Aertsberg 179
Aertsbergen 179
Aertswoude 164, 167
Aesgama 353
Aggema 200, 332
Agijlaeus 213, 214
Agimont 474
Aijlva 94, 95, 194, 200, 275, 285, 286, 353, 505, 535
Aijlva toe Schraard 200
Aijtta 269-271
Aken 23
Alba 176, 263
Albada 114, 131, 275
Alberda 301
Albertus en Isabella 29
Alblas van der Mijlen 388
Alblasserwaard 547
Albrantsweerd 386, 388
Aldegonde 26, 30, 31, 34, 36, 51, 53, 55, 56, 59-63, 65-68, 70, 71, 73-78, 80, 82, 85, 86, 555
Alençon 69, 70, 174
Alendorp 366, 401, 402
Alkemade 25, 37, 231, 388, 390, 514, 524
Alkmaar 297, 307
Allemagne 152
Altena 12, 349, 350, 535
Alting 1, 18
Alva 6, 10, 11, 14, 28, 47, 104, 120, 126, 128-130, 141, 143, 144, 146, 155, 156, 157, 159, 160, 165, 167, 169, 170, 177, 182-184, 188, 192, 197, 200, 201, 208-211, 225, 243, 244, 246-248, 251-253, 257, 258, 261, 262, 274, 277, 278, 284, 286, 289, 291, 293-295, 300, 303-306, 318, 321, 322, 328, 329, 332, 333, 339, 348, 349, 353-355, 367, 372, 374, 379, 380, 382, 383, 385, 386, 387, 390, 392, 397, 398, 401-404, 409-416, 422-424, 426, 458, 459, 461, 470, 482, 503, 557
Ameiden 435
Ameland 289, 498
Ameliestein 434
Amelroij 463
Ameronden 176
Amerongen 420, 507
Amerzode 462, 463
Amme 115
Ammers 413
Amstel van Mijnden 383
Amstelland 389
Amsterdam 17, 18, 116, 182, 233, 296, 299, 308, 309, 321, 325, 372, 402, 492-494, 524
Anderlech 433
Andla 537
Andregijes 260
Andriguies 260
Andringa 272, 464
Angleterre 152
Anhalt-Dessau 551
Anholt 222
Anjou 63, 66, 68, 69, 117, 133, 151
Ankeveen 524
Antoing 122
Antwerpen 6, 7, 26, 27, 34, 54, 63, 64, 76-80, 118, 120, 121, 124, 133, 155, 169, 186, 197, 200, 202, 225, 262, 268, 290, 314, 316, 329, 332, 337, 338, 341, 353, 354, 357, 358, 420, 421, 444, 473, 504, 525, 533, 554
Anvers 34
Appeltern 357, 377
Appingadam 158
Aremberg 12, 100-104, 122, 158, 199, 287, 355, 371, 372, 374, 399, 473
Arentsberg 179
Arentsberge 413
Argenteau 11, 507
Arkel 249, 350, 388, 489
Arnemuiden 344
Arnhem 181, 384, 477
Arnoldi 196
Artois 29, 122, 123, 143, 144, 328, 360
Asche 507
Ascmannedilf 465
Asperen 42, 52, 183, 227, 300, 348, 480-482, 506
Aspremont 12
Assendelft 90, 230, 506
Auberij du Maurier 211
Audenaerde 117
Audrignes 260
Audrignies 260, 440
Augsburg 398, 399
Avesnes 328
Baar 222
Baarderadeel 541
Baarland 346
Back 514
Badajoz 469
Baden 13
Baden-Durlach 137
Baeck 331
Baij 469
Baijart 507
Baijert 235
Baijle 291, 456
Bailleu 468
Bailleul 11, 468
Balastre 291
Baldinger 321
Balen 140
Ballet 39
Ballieul 480
Balveren 228, 377
Ban Bailleul 479
Banck 470
Bar 530
Baregestein 422
Barendrecht 139, 388
Barlaijmont 446
Barlaimont 65
Barradeel 97, 119, 201
Barre van Amerongen 283
Batenburg 8, 106, 222, 395, 399, 477
Baudartius 513
Baudius 82
Baudries 316
Baudrij 316
Bayle 32
Beaufort 507, 508
Beaumez 122
Beaumont 388
Beaussart 122
Beauvois 343
Beekman 480, 481
Beers 353
Beest 227
Beetgum 96, 97
Beijem 276, 558
Beijeren 12
Beijma 399, 533, 558
Bellem 524
Belmont 332
Belois van Treslong 478
Benoijt 470
Bentheim-Steinfurt 551
Benthem 262, 477
Benthuizen 388
Bentink 182, 205, 357, 359
Bentink tot het Loo 358
Bentivoglio 58, 59, 70, 72, 79, 161, 446, 447
Berchem 118, 164, 228, 377, 506, 507
Berck 470
Berendrecht 471
Berg 12, 13
Bergambacht 179, 187
Bergen 12, 37, 143, 160, 164
Bergen in Henegouwen 143, 160, 171
Bergen op Zoom 42, 389
Berinel 473
Berkel 316
Berlaimont 12
Berlijn 541
Berlo 11, 474, 508, 525
Berloo 474
Bermel 473
Bermin 473
Bernard 116
Bernemicourt 38
Bernielles 473
Bernnij 473
Bernoelje 473
Bernsau 477
Berthout 12
Besançon 427
Bethune 284
Beveren 388
Beverweerd 422
Beverwijk 309
Beza 49-51, 53, 553
Bienques 475
Bijland 475
Bijlandt 475
Bijler 330
Bilant 475
Billij 103, 107, 235, 289
Binch 37
Binkhorst 386, 514
Blaasveld 234
Blancx 220
Blankenberg 8
Blankenheim 206
Blije 90, 94
Blijenborg 227
Blitterswijk 228
Blois 37, 412, 478
Blois van Treslong 388
Blokzijl 310
Bocholt 133
Bockhorst 228
Bockhoven 228
Bodegrave 413
Boedberg 377
Boedelhoff 180
Boeij 427
Boeijmer 197
Boekholt 377
Boerhaave 231
Boetzelaer 140, 164, 228, 476, 481, 482
Bogerman 95
Bohain 122
Bohemen 122, 273
Boisot 335, 365, 451, 483, 548
Boll 228
Bolsward 538, 539, 546
Bolta 285, 286
Bolx 353
Bommel 8, 217, 218, 356
Bommelerwaard 7, 357
Bondam 60, 181, 202, 206, 219, 222, 229, 253, 254, 278, 311, 331, 489, 500, 502, 505, 528, 534, 554, 556, 557
Bondt 229, 233, 250, 254, 331, 384, 395
Bonga 484, 497
Bongard 28, 228
Boninga 497
Bonn 525, 526
Boot 388
Bootsma 397
Bor 6-9, 11, 17, 19, 21, 27, 28, 38, 45, 56-60, 62-64, 66, 68, 71, 72, 74, 76, 79, 99, 103, 106-108, 111, 113, 117, 122, 130, 131, 133, 145, 146, 148, 157, 159-163, 171-173, 179, 184, 188, 189, 191, 192, 193, 196, 207, 210, 211, 214, 215, 223, 230, 231, 233, 248, 255, 258, 260, 261, 271, 275, 278, 293, 297, 301, 305, 306, 307-312, 317, 321, 323-327, 337, 341, 342, 347, 351, 361, 363, 379, 383-385, 387, 393-396, 399, 400, 402, 417, 419-421, 430, 431, 435, 445, 456
Borre van Amerongen 383, 423
Borsele 12
Borset 12
Borssele 176, 182, 249, 388, 423
Borsset 12
Bosch Sognie 165
Bossu 15, 74, 107, 263, 264, 310, 323
Bossut 37
Bossy 75
Botnia 94, 275, 276, 485, 486, 558
Botnia van Burmania 486
Botters 280
Boubers 122
Bouchain 419
Bouckholt 488
Boudrij 316
Bouma 484, 485
Bourbon 13, 122
Bourgondie 12, 164, 205, 284, 320
Bourgongnon 34
Bournonville 122
Bouvignes 7
Bouwel 526
Bouwema 497
Bovis 462
Bowinga 275
Boxhorn 215, 284, 388
Boxhornius 242
Boxtel 39
Boxum 120, 194
Brabant 8, 12, 35, 52, 63, 65, 117, 125-127, 139, 140, 151, 166, 201, 209, 226, 234, 235, 236, 238, 273, 284, 289-292, 314, 315, 318, 319, 334, 335, 341, 356, 358, 362, 366, 384, 464, 469, 475, 488, 489, 495, 506, 507, 509, 527, 533, 538, 542, 547, 552, 554, 556, 557
Bracle 328
Brahe 342, 428
Brakel 227, 228, 364, 423, 489
Brandenburg 13
Brandt 52, 55, 162, 248, 367, 480
Brant 469
Brant van Wateringen 522
Brecht 164, 490
Breda 8, 11, 26, 27, 58, 66, 145, 155, 190, 214, 235, 258, 393, 429, 433, 527
Brederode 1, 102, 155, 180, 184, 249, 252, 257, 295, 296, 363, 383, 398, 411, 432, 433, 441, 445, 446, 456, 490, 492-494, 545
Bremen 306
Breton 495
Brevoort 4, 499
Brialmont 125
Briamont 125
Briele 16, 18, 403, 404, 408
Brienen 298, 331, 364
Brievene 259
Brimeu 300
Britzum 286
Brodart 495
Broeckhuijsen 366
Broekhuizen 90
Broijart 284, 496
Bronckhorst van Batenburg 249
Bronkhors 228
Bronkhorst 90, 105, 106, 222, 230, 377, 477
Brouxelles 388
Brugge 342, 427
Bruijninx 66
Brumorher 258, 259
Brunault 260, 322
Brunemont 468
Brunswijk 304
Brussel 6, 10, 11, 58-60, 65, 76, 110, 126, 139, 141, 146, 154, 156, 165, 167, 169, 202, 203, 208, 210, 218, 225, 229, 233, 245, 267, 335-337, 339, 341, 355, 360, 379, 400, 407, 434, 445, 446, 472, 485, 488, 504
Brussel : Hotel van Cuijlenburg 447
Buchel 228
Bugirius 271
Buhl 544
Buigers 270, 271
Buigirs 271
Buijgers 271
Buijk 372
Buijs 323
Buissonville 148
Bukens 542
Buma 484, 485, 496
Burchgraeff 469
Buren 139
Burgundius 6, 155, 430, 441, 456
Burman 3, 72, 94, 176, 180-182, 185, 190, 191, 230, 242, 298, 364, 421, 422, 429, 431, 447, 450, 452, 455, 456, 464
Burmania 182, 194, 198, 200, 332, 558
Burmanni 87, 181
Burmannus 85, 86, 132
Butkens 10, 12, 35, 65, 118, 125-127, 133, 142, 201, 226, 234, 235, 284, 289-292, 335, 358, 440, 464, 471, 475, 479, 488, 506, 514, 531, 533, 534, 538, 552, 554, 556, 557
Butkesn 527
Buuren 173, 228, 298, 330, 348, 357, 358, 400
Buusere 340
Cambraij 357
Camminga 101, 275, 333, 498
Camstra 94, 115, 487
Cannegieter 441
Carfenna 428
Cario 185
Carion 185
Carleton 91
Carlier 503
Carlo 164, 167, 169
Carloij 169
Carolus 94, 96-98, 103, 105, 106, 114, 140, 196, 242, 270, 271, 276, 277, 289, 353, 354, 355, 395
Carpentier 33, 53, 54
Casembroot 503
Cats 90, 388, 511
Cattanco della Volta 300
Caumont 122
Cavroij 238
Cerf 480
Cerisier 499
Chastlineau 129
Chelers 328
Choirle 4
Christijn 140, 201, 234, 238, 249, 291, 299-301, 313, 317, 319, 335, 339, 358, 362, 496, 543
Christinaeus 2, 10
Christineus 122, 123, 125, 127, 143
Cigogna 504
Cigoigne 503, 504
Cisoing 122
Clermont 434
Cloeck 228
Clootwijk 228
Cobel 451, 484
Cock van Delwijnen 377
Cock van Neerijnen 357, 505
Cock van Opijnen 423
Coehoorn 286
Cogoigne 238
Colins 290
Collum 119, 120, 262
Collumerland 120
Coloma de Bornhem 38
Condé 174
Coone 67
Corbaran 506
Corbeke 490
Corlz 156
Cormaillon 442, 444
Cornelissen 555
Cornelisz 409
Cornjum 94-96
Corssend 178
Cortenbach 474
Cotereau 290, 507
Cottenes 122
Coupignij 151
Courteville 116
Cousebandt 526
Coutereau 507
Couwensteinschen dijk 77, 78
Cressi 462
Crillia 38
Cristijn 260
Croesbeek 508
Croesink 238
Croij 12, 122, 249
Croisilles 509
Cromhout 524
Croy 143
Cuijck 366
Culeburg 206
Culemberg 283
Culemborch 206
Culemborg 183, 188, 203-206, 208-210, 214, 216-224, 228, 230, 283, 357, 364, 365, 423, 432, 433, 445, 448, 472, 477
Culemburg 90
Culenborch 221
Daalhem 146
Dalen 388
Daneels van Attenrode 388
Dansel 164
Dantumadeel 194, 195
Dassa 509
De Affaijtadi 462
De Baij 469
De Bailleur 468
De Barbançon 465
De Barres 423
De Beaufort 142
De Berlo 465
De Bermin 473
De Beveren 118
De Bije 181, 423
De Blois van Treslong 283
De Boetzeler 482
De Boisot 484
De Bonaert 260, 322
De Bonnieres 37
De Bossinel 291
De Bournonville 488
De Bracle 328
De Bresille 495
De Briel 15
De Brimeu 314
De Capele 502
De Carondelet 142, 558
De Carpentier 148
De Castro 266
De Cerf 35, 36
De Chalon 503, 545
De Clercq 412
De Cock 376, 504, 505
De Cock van Heeswijk 505
De Cock van Neerijnen 505
De Cock van Opijnen 283
De Cock van Werdenburg 376
De Cocq 504
De Cocq van der Haer 228
De Cocq van Neerijnen 505
De Corbaron 506
De Crehen 545
De Croef 228
De Croisilles 260
De Dilft 417
De Duuenuoirde 524
De Fiennes 530
De Flandres 41
De Flechin 530
De Foix 122
De Fonseca 484
De Ghistelles 328
De Glarges 413
De Glijmes 143
De Goir 534
De Gongnies 468
De Granen 534, 535
De Gruijtere 536
De Gruutere 536
De Haar 317
De Haer 422
De Hames 433
De Haudion 38
De Hertaing 167, 417
De Heulle 542
De Heuvel 526
De Hornes 543
De IJlpendam 397
De Jardin de la Motte 357
De Jauche de Mastaing 465
De Jode van Hardinxveld 365
De Jonge 12, 552
De Kempenaer 52, 464
De Kies van Wissen 389
De la Broye 116
De la Noüe 170-172
De la Pize 152
De la Rue 366, 518
De la Torre 164, 182, 183
De la Tour 338
De la Tour d'Auvergne 122
De la Valle 355
De Landas 530
De Lannoij 37, 260, 343, 357
De le Boe 417
De le Tanerije 327
De Leva 357
De Levin 378
De Ligne 116, 141, 203
De Lijnden 527
De Lind 388
De Longchamp 10
De Longueval 241
De Maillij 12, 122, 152
De Maillij de Rossignol 505
De Malderé 439
De Malheij 2
De Malines 117
De Marnix 34, 36
De Masmij 170
De Maulde 116
De Melli 121
De Mepsche 302
De Mol 139, 141, 203
De Monfalcon 142
De Montignij 419
De Montigny 142
De Montjoije 149
De Montmorencij 462
De Montoije 148-150
De Montroije 148
De Morel 327, 328
De Morel-Tangrij 327, 328
De Naturelle 335
De Nelis 268
De Nouvelles 142
De Nuijnhem 173
De Passavant 550
De Per 225
De Pijpenpoij 234, 235, 237, 238
De Posa 269
De Preijs 234, 557
De Pressij 328
De Renesse Elderen 258
De Revel 260
De Riemer 341, 465, 506
De Rijcke 184
De Rollé 442
De Rouck 33, 118, 139
De Ruif 281
De Ruiter 357
De Ruter 501
De Salmier 556
De Sceppere 527
De Schoonhove 289
De Selles 10
De Serclas 291
De Seur 318, 327
De Smijtere 536
De Soete 164, 417
De Stercke 318
De Sultz 319
De Tangrij 327
De Tassis 7-9, 58, 75, 123, 124, 130, 132, 144, 160, 161, 172, 173, 241, 360, 420
De Thersieu 332
De Thomassin 240
De Tillij 530
De Timmerman 190, 215
De Tisnacq 335
De Vaart 257
De Vall 356
De Vaudan 36
De Vaux 240
De Vendeville 359-361
De Villers 432
De Voocht van Rijneveld 365, 367
De Vrede 362
De Vremde 363
De Vrij 87, 428
De Wael 364-367, 423
De Wael van Vrenestein 364
De Wael van Vronestein 364-366
De Waele 366
De Wale 366
De Wasbeq 368
De Waudripont 328
De Wingle 378
De Wingles 378
De Witte 517, 526
De Zoete 417-420, 439
De Zoete van Hautain 417
De Zoete van Laake 417
De Zoete van Villers 418
Decama 115, 200
Dedem 182
Degli Affaijtadi 463
Deil 227
Deinum 119
Dekama 275
Del Baij 469
Delfland 320, 471
Delft 17, 18, 42, 74, 183, 203, 334, 414, 416, 471, 554, 555
Delli Affaijtadi 462
Deloenus 49, 51
Delwijnen 349
Den Berg 412, 445, 472
Den Berge 222
Den Binkhorst 477
Den Briel 17, 25
Den Briele 15, 16, 20, 25, 293, 294, 323, 402, 403, 405, 407, 409, 410, 445, 470
Den Eng 382, 383, 422
Den Haag 74
Den Haage 293, 340, 349, 386, 387, 416, 417
Den Hage 507
Dendermonde 7, 38, 145, 155
Denemarken 305
Dennetier 509
Dennetieres 509, 558
Depeltier 225
Des Barres 313
Dessel 140
Devinde 360
Di Poca 269
Didegem 490
Diegem 490
Dieghem 490
Diest 7, 358
Dijksterhuis 301
Dillenburg 73, 213
Dircks 194, 195
Dirckszoon 195
Dirksdr 329
Divaeus 290, 317
Doerna 228
Dohna 477
Doijenborch 252
Doijs 475
Dokkum 196, 286, 289
Donia 513
Doornik 11, 145, 241, 359
Dordrecht 1, 56, 86, 87, 126, 135, 137, 138, 163, 190, 213, 388, 390, 393, 413, 445, 519, 528, 557, 558
Dorent 150
Dormael 413
Dorp 228
Douaij 359, 360
Douma 115, 200, 332, 487
Dousa 510, 511, 513
Dozenbrugge 238
Drakenborch 364
Drakenborg 228, 383
Drakenburg 422
Drakestein 422
Drenthe 198, 485
Druijnen 520
Drures 40
Du Blioul 261, 440
Du Faing 328
Du Maurier 41
Du Phoul 226
Du Rumault 245
Du Thoul 226
Du Val 356
Dubbeldam 388
Duffel 132, 134, 155
Duffle 135, 335
Duijck 388
Duijst 521
Duijst van Voorhout 521
Duinkerken 63
Duitschland 23, 60, 61, 68, 73, 88, 157, 159, 209, 213, 281, 443, 493
Duiveland 484
Duivestein 464
Dumbar 202
Dutrij van Haeften 389
Duvenvoorde 90, 118, 388, 390, 393
D'Affaijtadi 164, 462
D'Alava 434
D'Amboise 479
D'Anneux 419
D'Argenteau 465, 474
D'Asperen 481
D'Asson 524
D'Aumaile 19
D'Avila 160, 346
D'Emeau 245
D'Enghien 116, 140
D'Esne 260
D'Hemault 434
D'Hollander 284
D'Ittre de Caestre 341
D'Ognies d'Estrées 38
D'Ognijes 284
D'Oijembrugge 237, 238, 474, 520
D'Oijenborch 201
D'Oijenbrugge 201-203, 520
D'Ongnies 151
Echtelt 331
Edam 307
Eecke 527
Eedtzam 196
Eekhoven 474
Eelsma 119, 460
Eem 283
Eemland 177
Eemskerke 506
Eernsma 119
Efferen 541
Egmond 6, 14, 128, 143, 146, 156, 176, 205, 210, 228, 230, 336, 351, 353, 377, 379, 400, 401, 423, 426, 432, 433, 527
Egmond van der Nijeburg 383
Egmond van Ijsselstein 388
Egmont 12, 246, 261, 360, 366
Eijnatten 477
Eijsinga 119, 332
Eindhoven 7
Elderen 258, 259, 527
Elpendam 397
Elten 330
Embden 15, 18, 52, 87, 98, 157, 188, 244, 269, 270, 286, 322, 372
Emelwaarde 321
Emelwairde 298
Emmeren 91
Emmerik 185, 357
Emmius 61, 332, 451
Endepoel 547
Engeland 13, 15, 22, 49, 66, 67, 69, 70, 78, 117, 130, 144, 159, 162, 189, 191-193, 214, 313, 341, 351, 364, 393, 420
Enghien 11, 164
Enkhuisen 302
Enkhuizen 114, 160, 305-307
Enspijck 227
Enspijk 228, 377
Entens 94-96, 528
Entens van Mentheda 460, 528
Eremundus 430
Ermerins 442, 444, 484, 507
Ernst 21, 449
Erp 228, 377
Erpt 444
Escaubeek 284
Escmundelf 465
Espargne 527
Espargnes 478
Espinoij 122
Essestein 473
Estius 19
Europa 4, 273
Everdingen 366
Eversdijk 423
Evertswaard 34
Expedam 400
Faij 468
Famars 42
Feddrich 196
Feitsma 286, 529
Feitsma van Deinum 286
Feitzma 119, 529
Ferdinand I 13
Ferdinand II 550
Fernemont 10
Ferrij 530
Ferru 530
Ferry 530
Ferwerd 286
Ferwerda 10, 116, 120, 127, 140, 149, 152, 163, 176, 178, 179, 182, 198, 200, 205, 228, 235, 241, 249, 272, 276, 282, 284, 285, 298, 317, 319, 332, 341, 348, 352, 353, 363, 401, 411, 417, 419, 479, 497, 500, 523, 534
Ferwou 198
Fiennes 475
Filips den II 223
Filips den IV 38, 151, 412
Filips van Bourgondie 507
Flandre 201, 260, 289, 318, 327
Flassieu 142
Flechij 530
Flechin 530
Fleming 290, 543
Fleuchstein van Klenburg 551
Flodorp 477
Floijon 530
Floris de II 224
Floris den I 225
Foeit 181, 182
Fons 115
Fontenoij 474
Foppens 19, 32, 39, 40, 53, 84, 85, 91, 240, 359, 365
Foppinga 275
Foreest 282
Fournier 531
Fournij 531
Franche-Comté 38
Francimont 13
Francius 51, 83, 84
Franckrijck 166
Franeker 96, 97, 106, 196, 197, 279, 280, 395, 467, 485, 534, 546
Franekeradeel 197, 198, 485, 529
Frankfort 174
Frankfort aan den Maijn 550
Frankrijk 6, 9, 35, 67-71, 82, 117, 121, 122, 151, 159, 162, 166, 173, 273, 281, 342, 401, 458
Franszen 397
Fredrik den III 47
Fredrik den IV 127
Freerckz 195
Freherus 32
Freijs van Kuinre 246, 250
Frensz 481
Frentz 128
Fresinga 202, 235
Friesland 52, 53, 90, 95, 97-99, 104, 106-112, 114, 119, 120, 131, 140, 194-200, 202, 215, 235, 236, 242, 243, 265, 268-272, 275-280, 284-289, 293, 309, 321, 329, 332, 352, 353, 355, 373, 380, 394, 395-400, 449, 455, 458, 460, 467, 486, 487, 499, 529, 535, 539-543, 545, 546, 552
Friesse 460
Fritsma 332
Froidcourt 531
Fullenius 286
Furnemont 10
Gaasbeek 234
Gabbema 97, 114, 196, 274, 352, 353, 371-373, 379, 380, 400, 496, 498
Gaillard 38
Galama 198, 200, 381, 399, 531, 532, 558
Galen 331, 544
Gameren 400, 536
Gamurinus 168
Gand dit Vilain 122
Gans 25, 404
Gansoijen 377
Gantau 235
Gargon 30
Garterop 544
Geeraertsberge 191
Geerestein 422
Geertruidenberg 8, 347, 401, 402, 522
Geesterland 105
Geete 11
Gelderland 51, 181, 198, 205, 209, 215-220, 222, 223, 227, 228, 240, 309, 325, 348, 349, 350, 356, 358, 359, 362-364, 367, 376, 377, 405, 481, 488, 500, 533, 550, 557
Geloes 366
Gelre 18, 205, 216, 217, 227, 311, 331, 357, 502, 505
Gemblours 7, 22
Gemen 331, 491
Gendt 228, 383, 423
Genemuide 354
Geneve 49, 50, 53, 553
Gent 12, 54, 58, 61, 87, 121, 125, 139, 149, 191, 240, 242, 281, 318, 334, 360, 361, 389, 417, 427, 441, 477, 524
Genum 273
Gerbranda 275
Gerdes 19, 32, 49, 50, 152, 428, 430, 553
Ghisteles 462
Ghistelles 116, 122, 533
Ghoen 28
Ghoeu 28
Ghoor 29
Giessen 227, 228
Glijmes 11
Glins 115
Goert 520
Goes 342-345, 430, 454, 461
Goirle 2, 3
Gooijland 177, 190, 463
Goor 228, 230, 402
Gorinchem 18, 348, 349, 489
Gorlaeus 94
Goslinga 276, 285, 332, 534, 558
Gottgnies 300
Gottignies 118
Gouda 24, 76, 293, 323, 324, 327, 383, 394, 534
Gouthoeven 1
Graave 8, 349, 350
Graetnia 196, 529
Gramaije 201, 231, 341
Gramaye 10
Granvelle 426
Gratinga 196, 529
Grauwerts 382
Greenhill 434
Grevenbroek van Mierlo 228
Grez 170
Grietman 487
Grijsoord 386, 388
Grijsperre 480
Grimbergen 37, 164, 205, 234
Grobbendonck 3
Grobbendonk 473
Groeneveld 116
Groenewoud 366
Groesbeek 508
Groevestins 90
Groningen 60, 96, 152, 158, 163, 201, 215, 302, 329, 362, 363, 485, 495, 528
Groninger Omlanden 286
Groninger Ommelanden 301
Groningerland 313
Groningsche Ommelanden 302
Groot Waspik 388, 526
Grotius 79, 81, 83, 162
Grouw 195
Grovestins 332, 535
Gruter 228
Guernoval 116
Guines de Souastre 122
Gulik 12, 13, 165, 300
Haamstede 117, 377
Haarlem 18, 57, 170, 282, 295, 308, 347, 358, 389, 425, 445, 514
Haarlemmerhout 176
Hackfort 228
Haeck 266
Haeckeren 205
Haeften 90, 388, 506
Haemstede 397
Haersma 200, 558
Haersolte 205
Haersolte van IJrst 224
Haesten 228, 377
Haga 537
Hageldonk 388
Haijnin 37, 284
Haitzma 538
Haleweij 348
Halle 361
Hallum 286
Halma 32
Halmale 118, 388, 508
Halt 476
Hamal 11, 249, 538
Hamalda 200
Hamale 12, 37
Hamericourt 480
Hamerster 94
Hamme 141, 203
Hammericourt 37
Hangouart d'Avelin 300
Hania 200, 379
Hankema 276, 277
Hannema 21
Hanover 143
Happart 164
Haraeus 26, 58, 76, 145
Harchies 133
Hardenberg 422
Hardenbroek 90, 423
Hardixlaken 40
Haren 205
Harinxma 94, 95, 115, 200, 275, 285, 397
Harinxma van Donia 286
Harlingen 94, 97, 111, 112, 202, 399, 497
Haskerland 274
Hasselt 328
Haudlingh 94
Haultain 420
Hautain 417, 420, 421
Hauterive 328
Hauwinhingen 3
Haversein 148
Haveskerke 116
Hedel 472
Hedelst 225
Heeckeren 477
Heel 8
Heemskerk 423
Heemstede 397, 398
Heemstra 94, 115, 194, 198, 332, 485, 558
Heenvliet 293
Heerema 539
Heerma 538, 539
Heerman 406
Heermans 25
Heesbeen 348
Heest van Renoijen 377
Heetvelde 164
Heeze 59, 134
Heidelberg 88
Heijden 477
Heijkoop 296
Heijst 554
Heilige Land 273
Heiligerlee 158
Heinsius 51
Hembijse 441
Hemelumer Oldevaart 235
Hemert 8, 348-351, 377
Hemmema 538, 539
Hemmes 540
Hempens 542
Hemsberge 469
Hemsterhuis 426
Hendrik IV 401
Hendrik VIII 13
Henegouwen 29, 116, 144, 164, 284, 315, 360, 478
Hennenberg 198
Henry l'Oiseleur 152
Hensbroek 199
Herberghe 238
Herckema 285, 286
Herdinx 507
Herema 539
Herent 140, 316
Hering 494, 503
Heringa 115, 353, 487, 538
Heringma 540
Herlaer 228
Hermana 200, 332, 537
Hermelen 422
Hern 258
Herpt 8
Hertaing 164
Hertefeld 541
Herwijnen 228, 506
Hessen 12
Hessen-Homburg 551
Hestinga 275
Hettema 513
Hettinga 115, 194, 198
Heukelom 228
Heule 542
Heusden 8, 42, 201, 300, 321, 348, 350, 375, 401
Heuterus 12, 55, 428, 493, 521
Hiemstra 119
Hien 376
Hiern 363
Hijlaerd 535
Hillegom 177, 178
Hinckaert 202
Hinckart 140, 164
Hinckema 286
Hinckenbrog 286
Hinckens 286
Hinlopen 32, 41, 85, 87
Hodenpijl 230, 470, 514
Hoemen 543
Hoemmen 543
Hoen van der Lippe 40
Hofstede 19, 428
Hohenlandsberg 332
Hohenlo 220, 312
Hohenzollern 13
Hoijnck 388
Hoijnck van Papendrecht 96, 132, 138, 265, 316, 352, 389, 440
Hokelum tot Borkelo 330
Holdinga 90, 332, 543
Holland 17, 19-21, 23, 56-59, 62-64, 66, 69, 72, 78, 79, 84, 85, 87, 90, 91, 98, 126, 136, 154, 163, 167, 174-176, 178, 179, 182, 187, 190-193, 203, 211, 213, 215-217, 220, 221, 227, 230, 232, 233, 235, 242, 246, 249, 253, 262, 268, 269, 280, 300, 309, 312, 320, 321, 326, 341, 348, 350, 364, 386, 388-390, 393, 398, 406, 412, 415, 417, 435, 436, 445, 449, 454, 458, 460, 478, 489, 492, 493, 512, 514, 536
Hollande 41, 152, 211
Hollandt 21, 435
Hollant 507
Hologne 552
Holthe 298
Homade 229, 232
Homoet 477
Hongarije 164
Hongarijen 9, 122, 273, 292
Honingen 20
Honsenoort 3
Hooft 1, 5, 6, 11, 17, 18, 21, 64, 66, 68, 69, 72, 76, 77, 79, 106, 107, 117, 123, 124, 130-132, 143, 144, 146, 151, 166, 170-173, 184, 185, 189, 191, 192, 208, 236, 245, 257, 260, 293, 303, 309, 324, 333, 340, 341, 348, 351, 352, 383, 399, 419, 421
Hooftman 418
Hoogblokland 503
Hoogstraten 4, 90, 155, 336, 432, 488
Hoogwoude 164, 167
Hoorn 12, 14, 41, 74, 87, 302, 307, 403
Hoorne 6, 122, 145, 173, 205, 210, 246, 249, 260, 261, 336, 360, 366, 379, 426, 432, 433
Hoppers 496
Hopperus 126, 141, 149, 150, 156, 265, 267-271, 284, 335, 426, 493, 532
Horatius 354
Horion 119, 366
Horne 246, 261
Hortensius 440
Hottinga 94, 196, 200
Houwerda van Meckema 119
Huber 538, 539
Hubner 4, 12, 152, 205
Huchtenbroek 543, 544
Huij 164, 544, 545
Huijgen 517
Huijgens 518
Huis te Horn 230
Huis te Poelgeest 230, 231
Huis ter Horne 96
Huisum 266
Hulst 516
Humen 148
Hurgronje 89
Idaarderadeel 195, 199, 265, 278, 279, 397, 498
Ideghem 490
Idsinga 539
Idzaerda 395, 396
Idzarda 395
IJdaarderadeel 96
IJdzarda 395
IJlpendam 398
IJlst 532
IJperen 260, 427
IJsbrands 546
IJsselmonde 388
IJsselmuide 354
IJsselstein 173, 390, 400, 401, 449, 450, 454, 543
IJzendoorn 227, 228
Ilpendam 102, 397
Imhof 250
Immeloot 260
Immerseele 118
Incourt 283
Indervelde 388
Ingelmunster 172
Iperen 394
Ischot 317
Iscinga 275
Isendoorn 377, 506
Isingius 152, 162
Itsma 286
Ittersum 366
Jacobse 545
Jacobszoen 545
Jaersvelt 404
Jagtpraatjes 114
Jakobsz 407
Jamoigne 328
Janssen 545
Jansz 545
Jauche 507
Jellersma 546
Jellum 486
Jemmingen 158
Jerusalem 340
Jockema 280
Jongema 275, 353, 546
Juchema 194
Juckema 194, 277, 353
Juckema State 194
Juckema van Burmania Rengers 107
Jukema 354
Junius 1, 2, 90, 230, 442-444, 451, 484, 512
Jutphaes 330
Kaldenbroek 28
Kaldenhaven 541
Kalslagen 319, 320
Kalvijn 49, 50, 553
Kamerijk 359, 361
Kampen 137, 522, 557
Kapelle 127
Kappelle 551
Karel de I 204
Karel VI 164
Katwijk 521
Keerbergen 474
Keizer Karel 96, 138, 209, 367, 427, 493
Keizer Karel den V 122
Keizer Karel den VI 523
Kempen 504
Kennemerland 463
Kersdorf 298
Kervendaal 349
Kervenheim 331
Ketz 469
Keulen 130, 131, 209, 213, 483, 525, 556
Kieseghem 164
Kiseghem 164
Kleef 13, 295, 299, 301, 304, 432, 475, 483, 544
Kleefsland 306
Klooster Groenendaal 165
Klovis de I 122
Kluit 72, 465
Koevorden 528
Kok 440, 479, 492, 501, 514, 523, 527, 528, 532, 553
Koornhert 428, 455
Kornelisz 406
Kornijem 94
Kouckebakker 17
Koudekerke 229-231
Kouwensteinschen dijk 421
Kralingen 20
Kralingerpolder 41
Kroonestein 388
Kuilenburg 205, 256
La Cour 143
La Dense 509
La Deuse 509
La Fargue 152
La Haije 238, 537
La Loup 121
La Motte 11
La Movillenie 151
La Movillerie 151
La Roche 57
La Tannerie 327
La Tour 338, 339
Lalaing 122, 164, 204, 205, 235, 249, 260
Landen 211, 213
Langen 331
Langerak 477
Langeveld 510
Langueti 212
Languetus 88, 174
Lannoij 38, 164
Lanseroen 377
Lanua 172
Lathmer 179
Lathum 222
Lauta 200
Le Baillij 413
Le Baron 468
Le Carpentier 10, 12, 28, 29, 37, 39, 40, 42, 90, 116, 121, 122, 125, 127, 138-140, 142, 150, 176, 181, 201, 205, 230, 242, 249, 284, 290, 292, 316, 322, 327, 338, 339, 341, 359, 362, 378, 413, 417, 419, 496, 556
Le Long 205
Le Petit 6, 7, 9, 58, 65, 73, 116, 117, 130, 132-134, 144, 166, 168, 245, 342, 401, 420, 430
Le Roy 127
Le Sauvage 140, 284
Le Vasseur 238
Ledasle 558
Leefdael 164, 230, 284, 548
Leefdale 135
Leenresloot 283
Leerdam 481
Leeuwaarden 94, 96, 97, 99, 100, 104, 108, 111, 119, 120, 274, 379, 400, 496
Leeuwarden 198, 281, 286, 328, 352, 355, 368, 369, 371-373, 379, 397, 399, 467, 546
Leeuwarderadeel 96, 353, 497
Leeuwenberg 366
Leeuwenborg 39
Leiden 27, 40, 45, 52, 61, 72, 88, 89, 91, 92
Leijcester 192, 193, 255, 312, 350, 421
Leijchberg 331
Leijden iv, 143, 152, 180, 231, 253, 275, 308, 315, 320, 321, 323, 347, 353, 358, 391, 392, 463, 468, 471, 511-513, 515, 518, 526
Lek 413
Lekken-dijk 298
Lennep 506
Leusden 10, 11
Leuven 141, 290
Leuze 11
Leva 8
Lewe 332
Lewenburg 388
Liauckema 235, 275
Liaukema 114
Lidlum 273, 274
Liefkenshoek 123
Liege 36, 119, 128, 149
Lier 77, 118, 208, 445, 482
Liere 230, 388
Lievendaal 422
Lifferinge 140
Ligachan 490
Ligne 12, 13, 122, 124, 164
Lignij 284, 524
Lijcklama 200
Lijnden 228, 240, 241, 249, 358, 423, 447, 448, 479, 514, 531
Lijons 52, 71
Lingen 550, 551
Lintelo 477
Lippe-Detmold 551
Lipsius 83, 87
Lisse 176
Lodewijk den XII 122
Loen 548
Loenbeke 335
Loendersloot 366
Loijens 73, 74, 77, 132, 201
Londen 13, 49, 53
Loo 474
Loosduinen 386
Loppersum 201
Loppoigne 140
Lorraine 530, 531
Loss 12
Lotharingen 10, 13, 67, 122, 501
Lotheringen 530, 531
Louverval 10
Loyens 7-9, 119, 128
Lubbertus 52, 53
Luik 22, 127, 132, 509, 552
Luinenborg 422
Luiscius 510
Lumain 12
Lumaing 12
Lumbres 261
Lumei 12, 16, 19, 22, 23, 25
Lumei 24
Lummene 12
Lünig 549
Lutzbourg 53
Luxemburg 12, 83, 122, 205, 552
L'Espinoij 168, 201, 235, 241, 260, 262, 289, 291, 318, 339, 363
L'Espinoy 10, 123, 125, 127, 135, 138-140, 417
L'Espionoij 12
L'Oijseleur 432
Maas 113
Maaslandsluis 74
Maastricht 209, 516
Maastricht : S. Servaas 525
Madrid 267, 435
Maertens 296
Mageri 85
Maillij 13, 122, 164
Maingoval 29
Malapert 541
Malberg 1
Malburg 1, 505, 506
Malsen 2
Maltha 225
Mamminga 486
Manderscheit 205-207
Manheim 448
Manmaker 164, 167, 439
Manninga 53
Manninga tot Dijksterhuis 301
Mansart 115
Mansfeld 4, 6-10, 146, 156, 379, 488
Mantats 10
Marbais 10, 11, 116
Marcez 240
Marcheville 121
Marck 12
Marck Aremberg 353
Mark 12
Marnix 29, 32, 34, 35, 45-47, 50-52, 55, 56, 59, 61-64, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77-85, 87-89, 479, 480, 553-555
Marnix van Aldegonde 33
Marnix van S. Aldegonde 445
Maroa 380
Marsch 179
Marssum 353
Martena 92, 93, 95, 97, 98, 100, 115, 195, 198, 332, 487, 528
Martena State 96, 97
Martina 106
Martna 90, 92-96, 99-103, 105-107, 109-111, 113, 116
Maschereel 488
Masnij 258
Matauts 10
Matenes 92
Mathenesse 228, 230
Matthaeus 205, 231, 256, 282, 283, 297, 356, 364, 382, 385, 421, 440, 478
Maulde 116, 142, 558
Mechelen 117, 130, 144, 191, 314, 334, 341, 462, 474, 513
Meckama 119
Meckema 119, 120, 332
Meckema State 119
Meckmans 119
Medenblik 307, 312, 346, 522
Medina Celi 342
Meerman 411
Megen 8
Meiners 47, 50, 52
Meinserius 124
Meinserus 124
Mekeren 228, 377, 383
Melanchton 185
Melis Stoke 425
Melle 121
Melroije 121, 556
Meluin 162
Melun 121
Melvin 162
Menaldumadeel 97, 535
Mepsche 332
Mercenelle 124
Merchtem 235, 237, 504
Merlo 29
Merode 122, 127-129, 131, 140, 205, 249, 477
Mertvede 228
Merveld 228
Mervelt 180
Merwede 42, 136, 137, 388
Merwen 138
Merwick 488
Metel 27
Metselwier 94
Meurs 12
Meursius 6, 32, 56, 79, 85, 91
Michout 484
Middachten 228
Middelburg iv, 27, 53, 59, 62, 75, 168, 175, 213, 214, 266, 267, 269, 272, 343, 344, 375, 439, 515, 519, 548
Milendocnk 11
Milse 202
Minderlecht 12, 13
Minnema 275
Miraeus 12, 127, 139, 234, 235
Mockama 119
Mockema 119, 353
Moded 53
Moerkerken 138
Moersbergen 364
Moerseke 439
Moesenbroek 389
Mol 140, 164, 228
Mom 228, 377
Mondragon 75, 346
Mondricourt 141
Monichuijsen 433
Monnikendam 307
Mont S. Aldegonde 29, 37, 39, 42
Mont St. Aldegonde 29
Montalion 142
Montenaken 259
Montfoort 12, 375
Montignij 123, 146-148
Montigny 142
Montjoije 148
Montmorencij 13, 122, 524
Montmorency 116
Montoije 150
Montpensier 68
Montreuil-Bellaij 121
Mookerheide 160, 541
Morchoven 150, 151, 164
Morgan 42, 67
Mosthoven 150
Muiden 190, 309
Muidenberg 193
Muis 18
Mulert 394
Munnicks 478
Munniks 231
Munster 330, 331
Musaart 238
Naaldwijk 12, 90, 230, 353, 514
Naarden 193
Nachtegaal 316
Namen 65, 322, 508, 545
Namjus 537
Nassau 12, 27, 118, 125, 152, 161, 164, 168, 220, 227, 249, 259, 290, 305, 338, 342, 395, 398, 401, 415, 438, 445, 446, 545
Natewisch 422
Nauta 546
Nederland 22, 28, 33, 42, 46, 68, 130, 152, 153, 158, 166, 214, 330, 335, 428, 432, 504
Nederlande 37
Nederlanden 8, 9, 32, 35, 46, 47, 63, 68, 71, 80, 159, 171, 184, 189, 195, 210, 223, 230, 240, 247, 268, 284, 300, 310, 338, 389, 392, 410, 411, 418, 437, 453, 469, 472, 490, 491, 549
Nedert-Hemert 350
Nederveen 489
Neerijnen 376, 505
Neufchapelle 122
Neufchatel 12
Neufville 150
Neuville 37
Niekoop 524-526
Nielvin 162
Nienrode 290
Nieukoop 473
Nieuwe Tonge 388
Nieuwenaar 432
Nieuwencuyck 3
Nieuwenhoven 394
Nieuwenroede 175
Nieuwerkerk 524
Nieuwerve 34
Nieuwrode 175
Nieveen 163
Niewem 163
Nijehove 353
Nijenheim 173
Nijenrode 175, 348, 423, 494, 511
Nijeveen 163
Nijevelt 183, 185, 188, 193, 230, 422
Nijmeegen 447
Nijmegen 216, 217, 219, 228, 229, 377, 488, 549
Nitzen 110
Nivelle 7
Noijelles 142-144
Noircarmes 29
Noirkarmes 57
Noord-Holland 57, 58
Noordbeveland 375
Noordwijk 189, 510-512
Noordwijk aan den Rhijn 496
Noortwijk 90
Nor 15
Nordt Hollandt 302
Noren 530
Norwich 53
Nuis 8
Obbendorff 205
Obdam 199, 231
Ockinga 275
Odendaal 227
Oedtsma 194, 195, 275
Oedtzma 195
Oegstgeest 229-231
Oem 163, 388-390
Oem van Moesenbroek 390
Oem van Wijngaarden 118
Oem van Wijngaerden 364, 386-389, 416, 417
Oem van Wijngaerden tot Kroonestein 416
Oenema 90, 275
Oerema 90
Oetingen 140
Oetsma 540
Oetzema 540
Oevema 90
Offem 510
Offenhusen 197
Ogimont 37, 38
Oije 477, 506
Oijembrugge 164, 201, 508
Oijenberghe 201
Oijenbrugge 141, 201, 202
Oirschot 135
Oldehoof 94
Oldenbarneveld 66
Oldenbarnevelt 192, 224
Oldenburg tot Delmenhorst 12
Omal 19
Ommelanden 201, 485
Onsenoort 3
Onuphrius 97
Oom 388
Oosinga 200
Oost-Dongeradeel 353
Oostende 290, 516, 522, 543
Oostenrijk 6, 10, 22, 58, 110, 122, 144, 233, 360, 493, 504
Oosterdijk 538
Oosterhout 521
Oosterweel 28
Oosterwijck 4
Oosterwijk 3
Oostfriesland 313, 349, 380
Oostheim 198
Oosthem 198
Oostkapelle 444
Oostmal 259
Oostrum 228
Opdam 24
Ophem 164
Ophemert 376
Opmeeer 321
Opmeer 19, 463
Opper-Hemert 350
Oppuers 300, 314
Orange 152
Orangien 21
Oranje 1, 5, 18, 22, 23, 26, 27, 34, 47, 48, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 68, 74, 75, 77, 80, 104, 106, 112, 116, 117, 123, 125, 130-132, 140, 143, 152, 154, 158, 162, 166, 174, 191, 202, 212, 214, 215, 219, 233, 259, 263, 270, 304, 305, 307, 311, 322, 325, 326, 336, 337, 341, 346, 347, 358, 374, 377, 398, 399, 418, 426, 432, 449, 454, 459, 503
Orenges 34
Ork 298
Orleans 12
Orlers 152, 392
Osinga 199, 200
Osingha 200
Ossendrecht 164
Ostende 168, 169
Oubaan 389
Oud Poelgeest 230
Oude Tonge 388
Oudenaarde 116, 328
Oudewater 18, 323
Overijssel 100, 215, 275, 309, 325, 402
Overmeer 526
Ozinga 200
Pacheco 345
Paijs-Bas 3
Palland 12, 476
Pallandt 206, 207, 209, 213, 219, 222, 228, 353, 541
Paltz 47, 73
Pannerden 475
Papendrecht 388
Parasting 331
Parijs 281
Parma 7, 8, 65, 77-79, 123, 144, 263, 275, 350, 421, 456, 550
Parquet 328
Paulus 229, 233, 279, 331
Pauw 377
Pauw van Derthuizen 301
Pays-Bas 29, 37-39, 116, 122, 127
Peer 225, 226
Pelcier 225
Pelgrim van Loon 411
Peltier 225
Per 226
Perez 439
Perinelle 226
Permelle 226
Perrenot 439, 448
Perweis 11
Peterbuiren 302
Petershem 135, 259
Petrus 95, 96
Peucerus 185
Pherda 395
Picardt 198, 485
Picq 227
Picquignij 328
Pieck 226-228, 282, 377, 506
Pieck tot Tuijl 227
Pieck van Beest 227
Pieck van Tienhoven 514
Pieck van Wolfswaard 348
Pieck van Wolfsweerd 282
Piek 90, 140, 227
Piemontois 356
Piepenbasse 229
Pietersz 409
Pietersz. Van der Meer 470
Pijeck 227, 228
Pijnssen van der Aa 283
Pijpenpoij 235, 236
Pipenpoij 140, 164, 335, 504
Plain 205
Plaines 383
Poederlé 299
Poederoijen 228
Poeijmer 198
Poelgeest 90, 228-230, 423, 496
Polanen 228, 377, 521
Poll 377
Pontanus 28, 356, 364, 377, 405
Pontus 358
Popkama 275
Poppendonck 335
Popta 537
Posthuma 356
Pot 118
Pottegem 471
Pottelberg 51
Pottes 36, 38
Poucques 480
Praat 41, 138
Praat gezegd van Moerkerken 138
Praat van Moerkerken 11, 138
Praet 479
Praet van Moerkerken 480
Premesques 142
Prins 553
Provinces Unies 499
Pruissen 550
Puersum 4
Purmerende 307
Quadt 228
Quadt tot Wijckradt 477
Quarré 203, 237, 238, 341, 504, 537
Quarré Vaulx 239
Quarrevaulck 239
Quatrevaulx 239
Quesnoij 164
Raamsdonk 127, 140, 388
Raaphorst 90, 181
Raephorst 230, 242, 245, 365, 423
Raesfeld 228
Ram 228
Ram van Schalkwijk 388, 389
Rammekens 419
Randwijk 164, 228, 477, 541
Ranst 164
Raveschot 377
Ravesteijn 245
Reede 176, 298
Rees 8
Reigersberg 205, 284, 425
Reijgersberg 215, 439
Reijmaer 245
Reijnsteijn 262
Reinaut 245
Reist 164
Remmersma 119
Renard 434, 435
Renault 245
Renesse 176, 248-250, 252, 253, 255, 317, 359, 384, 385, 508
Rengers 301, 332, 394
Renichon 65
Rennenberg 109, 113, 275, 285, 396
Renoij 227
Requesens 57, 75
Resves 259
Revel 260
Rheede 423
Rhijn 510, 523
Rhijnland 233, 315, 320, 321, 391
Rhijnsburg 391
Richebourg 122
Riddersma 262
Riemersma 285, 286
Riemsdijk 298
Rijhoven 62
Rijnberk 8
Rijnswoude 422
Rijsenbergh 282
Rijsenborg 228, 282, 283
Rijsenborgh 282, 283
Rijsoir 164, 167
Rijssel 327
Rijzenborg 422
Ringe 542
Ringia 115, 542
Ringie 542
Rinia 286, 542
Ripperda 239, 364
Risbourg 122
Risoir 164
Riviere 90
Robles 103, 104, 110, 140
Robyn 117
Rochefort 13
Rodenrijs 477
Rodes 316
Roerheijm 442
Roest 388
Roest van Alkemade 388-390, 523, 526
Rohan-Soubise 122
Rollant 140
Rollé 11
Rollema 263-271
Rommarts 395, 397
Rommerts 485
Roobol 16
Roodenleeuw 544
Roome 394
Roorda 102, 140, 194, 196, 200, 265, 272-281, 285, 468, 558
Roorda au Lambel 273
Roorda in Genum 273
Roorda van Tjummarum 273
Roordama 274
Roorde van Eijsinga 274
Roost 238, 525
Ropta 94, 537
Rose 241
Rosenboo 281
Rossem 228, 477
Rossignol 144
Rossum 423, 481
Rotterdam 3, 17, 37, 74, 232
Roubaix 122, 123
Roucourt 258
Rougrave 240
Rouillart 122
Roulers 412, 524
Rover 298
Rubempré 249
Ruichrok van de Werve 2
Ruigbroek 388
Ruijbroek 388
Ruijsch 383
Ruitenberg 228
Rumault 245, 246
Rumen 127, 132, 134
Rummen 127
S. Aldegonde 30, 31, 38, 40, 84
S. Bernards 333, 335-337
S. Omer 29
S. Truijen 155, 208, 316, 383, 451, 472
Saaijmans 200
Saarbruk 122
Saffenberg 362
Sainte Aldegonde 29
Salms 249
Saltbommel 348
Salvarika 283
Sancerre 121
Sandelijn 388
Sanderus 427, 462
Sandijck 402, 404
Santens 412
Santhorst 447
Santwijck 402, 404
Sapengien 437
Saraing 12
Sarrain 12
Sart 261, 440
Saulvage 284
Sautij 122
Sauvage 284
Sauvaige 284
Savelthum 125
Savender 125
Saventhem 124, 125
Savoijen 34-36
Savoye 34
Saxen 13, 96, 174, 198, 353
Saxius 88, 551, 553
Scaliger 51, 83
Scaran 285
Scarlensis 95
Sceltama 285
Sceltema 285
Scepperus 527
Schaap 285
Schadeburg 227
Schagen 164, 285, 511
Schalcken 285
Schalfum 485
Schalkhoven 258
Scheffert de Merode 465
Scheiffart de Merode 465
Scheijf 290
Schelde 30, 78, 449, 461
Scheltama 285, 287
Scheltema 200, 275, 285-289, 332
Scheltinga 194
Schenck 330, 377
Schenck van Nijdeggen 476
Scherfet 292
Scherpenzeel 228, 377
Scherpenzeel tot Rumpt 366
Schetz 3, 38, 132, 473
Schiedam 17, 90
Schieland 315, 320
Schierstadt 292
Schiersted 292
Schilde 39
Schimmelpenninck 205
Schimmelpenninck van der Oije 499, 500
Schiverda 353
Schleiden 12
Schoer 285
Schoockius 553
Schoofs 125
Schoonhoven 12, 17, 19, 164, 183, 290, 412, 507
Schotanus 95, 99, 108, 109, 111, 113, 194, 196, 235, 332, 486, 539
Schouwen 249
Schouwenberg 432
Schouwenburg 106, 395, 546
Schrader 426
Schrevelduin 388
Schrevelius 511
Schrevelsrecht 320
Schuit 114
Schwartzenberg 12, 97, 205, 319
Segwaard 388
Selles 419
Selsma 291
Seraerts 341
Seraets 341
Serain 12
Seraing 12
Serclaas 140
Serclaes 291
Serrain 12
Servati 116
Seventer 125
's Gravenhage 74, 181, 341, 465, 506
's Gravezande 27, 47, 54, 88, 184, 186, 269, 272, 344, 345, 429, 477, 480, 548
's Hage 52, 300, 341, 386, 407, 413
's Heeraartsbergen 388
's Hertogenbosch 3, 7, 231, 441, 444, 548
Sibrandahuzen 332
Sibrandius 293
Sibrandsz 293
Sidneij 421
Sigoigne 504
Simonius 293
Simonsz 293
Sinarda 275
Sint Aldegonde 31
Sitsema 332
Sixma 200
Sleborg 227
Sleeper 293, 294
Sleijden 205
Slingelandt 388
Sloefen 2
Slooten 113
Sluipwijk 466
Sluis 8, 60, 168
Sluis in Vlaanderen 417, 418
Smallegange 30, 118, 246, 249, 375, 384, 404, 417
Smit 346
Smits 269
Snecanus 96, 97, 333
Sneek 105, 106, 265, 266, 270, 274, 353, 354, 537
Snoeij 299
Snoij 299-301, 313
Snouckaert 477
Soetermeer 388, 463
Solms 12, 477
Solms-Lauterbach 551
Sombref 362, 477
Sommelsdijk 505
Sonoij 58, 104, 188, 275, 297-303, 305-315, 386, 414
Sottenghien 122
Souastra 37
Souburg 29-31, 40, 41, 52
Soudenbalch 297, 298, 388
Spaingien 437
Spaldorp 476
Spangen 90, 118, 315, 316, 423, 480
Spanheim 12
Spanhem 335
Spanje 2, 10, 38, 67, 71, 78, 82, 169, 172, 201, 224, 228, 267, 299, 310, 335, 354, 360, 417, 434, 447, 469, 477, 502, 549
Spierinck van Wel 374
Spiers 212, 277
Splinter 301
Sprang 136
St. Aldegonde 263
St. Aubert 116
St. Truijen 508
St. Vast 11
Starkenborg 332
State of Stins Oeckema 194
Staven 99
Staveren 91, 230, 235, 236, 310, 321
Stavoren 112
Steeland 118
Steelandt 300
Steenbeek 125
Steenbor 316, 317
Steenbos 316
Steengracht 432
Steenhuijs 300
Steenhuis 298
Steens 353
Steenwijk 40
Steernse 94
Stember 318
Stembor 317
Stemborg 318
Stembourgh 318
Sterbeeke 125
Stercke 318
Sterckenbosch 332
Sterk 318
Sterke 318
Sternbeek 125
Sterrebeke 125
Stevenswaard 541
Stimbor 318
Stins 94, 535
Stoutenburg 41
Straatsburg 2
Strada 1, 5-8, 11, 14-17, 21, 22, 26, 46, 49, 59, 74, 76, 79, 81, 82, 122, 124, 154, 161, 165-167, 171, 172, 205, 207, 210, 309, 429, 433, 446, 447
Strelle 37
Strijen 228
Suijs 290
Suilen 421
Sulen 421
Sultz 319
Swart 228
Sweerts 284
Swieten 90, 230, 320
Taets van Ameronden 382
Taets van Amerongen 283
Taije 164, 238, 484
Tangrij 327, 328
Tangrije 327
Tassis 18
Taxis 483
Te Water 49, 54
Teiesius 328
Teijens 329
Teijes 328
Teijlingen 514
Teilingen 423
Teklenburg 550
Telcht 331
Telking 97
Tellich 331
Ten Berge 363
Ten Poel 176
Tengnagel 330
Ter Does 227
Ter Horst 422
Ter Idzert 396
Ter Leede 367
Ter List 316
Ter Vooren 422
Terbeeck van Coesfeld 322
Terstraete 526
Thaije 231
Theijs 328
Thiant 133
Thiel 356
Thield 333
Thielden 333
Thieldt 333
Thielerwaard 356, 357, 363
Thielt 333
Thijarda 332
Thildt 333
Thin 221
Thoe Schwartzenberg 198, 274, 332
Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 91, 96, 97, 431, 455
Tholen 515
Tholouse 26-29, 35, 37
Thommen 143
Thuana 83
Thuanus 50, 79
Tiaarda 332
Tiarda 275, 332
Tiarda Starkenborg 200
Tienhoven 227
Tijdeman 547
Tijemarum 272, 273
Tilborch 4
Tilburg 2, 3
Tillij 291, 292
Tisnacq 483
Tisnacus 335
Titema 276, 277
Tjaarda 332
Tjaarda van Starkenborg 333
Tjaerda 332
Tjummarum 273
Tol 230
Tongelaar 439
Torck 228, 348, 349
Tousteijne 466
Touwinch 29
Touwink 29
Trazignies 11
Treslong 16, 17, 478, 541
Treurenburg 267
Trier 362
Triest 339, 340
Tseeraerts 340-347
Tseraernst 340, 341
Tserarnts 340
Tserclaes 11
't Sticht 254, 282, 297, 419, 422
't Sticht van Utrecht 215
Tuenisse 490
Tuijl 506
Tuijl van Bulkensten en van Serooskerke 228
Tuijl van Serooskerke 388, 515
Tuijll 377
Tuil 330
Tuil van Serooskerke 90
Tulleken 205, 543
Turck 348-350, 352
Turck tot Zinderen 350
Turenne 13
Turnhout 118
Tzerclaes 291
Tzjaerda 332
T'Seeraerts 238, 341
T'Seraerts 382, 383
T'Serclaas 230
T'Serclaes 164, 291-293, 322, 388, 461, 527
T'Sestich 300
T'Tzeeraerts 341
Ubaroux 132
Uijten Eng 382, 383
Uijtten Eng 382
Uijttenham 506
Uijtternesse 315, 316
Uijtternisse 316
Uijtternisse van Spangen 316
Uit den Eng 382
Uitbergen 526
Uiten Eng 228
Uitten Eng 382
Uitterlimmingen 507
Unema 90, 94
Unia 94, 115, 119, 332, 352, 353, 355
Unia van Burmania 353, 354
Urecht 421
Urk 321
Uten Eng 382
Utenhoven 541
Utrecht 57, 62, 74, 88, 91, 94, 111, 112, 153, 154, 175, 176, 180, 182, 183, 192, 193, 215, 218, 220, 221, 223, 224, 227, 229, 230, 233, 242, 246-258, 278, 282, 283, 285, 297-299, 305, 313, 317, 325, 326, 327, 330, 331, 348, 364-367, 376, 382-385, 395, 396, 412, 419, 422-424, 440, 445, 461, 486, 515, 537, 538, 547, 549
Utrecht : Buurkerke 252
Utrecht : het Sticht 364
Utrecht : Kerke van S. Geertruid 252
Utrecht : Marie-kerke 298
Utrecht : 't Sticht 375, 381
Utten Eng 382
Vaderick 356
Valenchijn 6, 49, 133, 146, 261, 379
Valenciennes 453
Valesius 368
Valkenaar 90
Valkestein 484
Vallesius 368
Van Aalstein 389
Van Aartsberge 180
Van Abbenbroek 386
Van Abkoude 377
Van Achelen 194, 195
Van Achlem 353
Van Acqoij 228
Van Aerssen 228, 418
Van Aijlva 352
Van Aijtta 267, 270
Van Aitzema 280, 281, 467
Van Alaing 202
Van Albada 114
Van Albrug 456
Van Alckemade 231
Van Aldegonde 553, 555, 556
Van Alendorp 401
Van Alkemade 231, 317, 392, 463, 464
Van Alphen 321
Van Altena 12
Van Amstel van Mijnden 366
Van Argenteau 464
Van Arkel 136, 463, 479
Van Arnhem 283, 500
Van Asperen 482
Van Assendelft 244, 422, 465, 466, 506
Van Assendelft van Bezoijen 358
Van Bailleul 39, 40, 42, 480
Van Bakoude 256
Van Balen 136, 163
Van Beijem 102
Van Berchem 170, 358, 418, 439
Van Berendrecht 470, 471
Van Bergen 37, 135, 234, 466, 473
Van Berlo 474
Van Bijlandt 479
Van Bijlant 176
Van Bilant 475
Van Binkhorst 414
Van Blaasveld 2
Van Bloijs 534
Van Blois 478, 505
Van Blois van Treslong 478, 494
Van Bocholt 133, 439, 488
Van Boeckhorst 228
Van Boekhoelt 358
Van Boekholt 439
Van Boetzelaer 227, 468, 479, 482, 483
Van Boischot 125
Van Boisot 174, 440
Van Bombergen 441
Van Bonnargia 179
Van Borssele 163, 320, 382
Van Borssele van Weldamme 320
Van Boshuizen 310
Van Botnia 198, 485-487
Van Bottnija 486
Van Bourbon 68, 73
Van Bourgondie 204
Van Bourgondien 30
Van Bournonville 10
Van Brabant 143
Van Braeckel 489
Van Brakel 365, 488
Van Brecht 341, 489
Van Bredenroede 478
Van Brederode 4, 135, 234, 259, 295, 383, 460, 490, 491, 493, 494, 537
Van Brederode van Bolswaard 492, 494
Van Breugel 519
Van Broeckhuijsen 300
Van Bronchorst 290
Van Bronkhorst 104, 105, 126, 139, 250, 422, 496, 503, 515
Van Bronkhorst Batenburg 552
Van Bronkhorst van Batenburg 246, 250
Van Brunsfeld 483
Van Budingen 29
Van Buenst 141
Van Bueren tot Poelwijk en Cleuraet 482
Van Buren 250, 282, 376
Van Burman 366
Van Burmania 90, 93, 95, 96, 99, 107, 109, 115, 119, 120, 137, 179, 194, 195, 197, 198, 200, 201, 224, 262, 265, 266, 271, 273, 276, 280, 281, 285, 302, 329, 332, 352, 353, 379-381, 396, 462, 467, 486, 497, 498, 499, 513, 529, 531, 535, 537, 539, 540
Van Camminga 235, 498, 539, 540
Van Camphuisen 482
Van Camphusen 330
Van Camstra 498
Van Cannaht d'Hamale 525
Van Cats 375
Van Citters 53
Van Clotz 551
Van Cock van Neerijnen 556
Van Coevoerden 348
Van Colster 489
Van Cortenbach 135, 506
Van Coutereau 507
Van Couthoeven 313
Van Craken 464
Van Cranendonck 406
Van Croij 202
Van Cruningen 466
Van Cuijck van Boxtel 376
Van Cuijck van Meteren 536
Van Culemborg 204, 283, 365, 382, 383, 464
Van Culemborg tot Rijsenborg 283
Van Daele 284
Van Dammartin 507
Van de Marsch 502
Van de Merwede 135, 138
Van de Perre 34, 118, 413
Van de Poll 228
Van de Sande 119
Van de Spiegel 154, 221, 278, 343, 345, 431, 452, 461
Van de Ville 360
Van de Wael 364
Van de Wall 1, 137, 190, 413, 425, 441, 528, 557, 558
Van de Water 91, 383
Van de Werve 90, 118, 290, 314, 439
Van den Berg 471, 477
Van den Berge 205, 224
Van den Biland 476
Van den Bilant 475
Van den Binkhorst 477
Van den Boetzelaer 40, 41, 136, 139, 480, 541
Van den Bomgart 316
Van den Bongart 316
Van den Bosch 471
Van den Brouck 469
Van den Brouke 260
Van den Coulster 390
Van den Cruice 357
Van den Dale 469
Van den Eng 382
Van den Ham 382
Van den Langeberg 413
Van den Poll 357
Van den Rade 34
Van den Rhijne 394
Van den Rullen 353
Van den Sande 397
Van den Tempel 174
Van den Toorn 492
Van der Aa 163, 300, 313, 461, 462
Van der Ae 118
Van der Boeckhorst 383
Van der Borch 365
Van der Burgh 411
Van der Capellen 179, 180, 186, 500, 501
Van der Capellen tot de Marsch 381
Van der Capellen tot Randwijk 501, 502
Van der Capellen van de Marsch 501
Van der Cracght 348
Van der Craght 3, 91, 118, 136, 138, 176, 177, 179, 201, 226, 227, 236, 239, 290, 294, 296, 298, 300, 320, 329, 350, 374, 376, 381, 385, 387, 392, 410, 411, 412, 416, 422, 423, 435, 440, 457, 462, 463, 466, 469, 470, 473, 477-479, 481, 484, 489, 495, 503, 509, 520, 521, 527, 530, 531, 534-537, 542-545, 547
Van der Creek 388
Van der Dilft 118
Van der Dirlft 300
Van der Does 90, 176, 230, 249, 260, 388, 510-512
Van der Does van Noordwijk 423
Van der Donck 228
Van der Duijn 477
Van der Dussen 284, 341, 362, 388, 389, 411, 489
Van der Ee 238
Van der Eijcke 527
Van der Gracht 164, 300, 474
Van der Haar 249, 256
Van der Haer 4, 6, 11, 26, 145, 180, 207, 261, 313, 382, 422
Van der Heiden 52
Van der Horst 377
Van der Houve 226, 227, 239, 361, 363, 375, 436, 438
Van der Houven 148, 151
Van der Huuve 317
Van der Laen 300, 388, 413, 546
Van der Linden 366
Van der Lip 31
Van der Lippe 12, 30
Van der Marck 362
Van der Marck van Aremberg 353
Van der Mark 12, 13, 15, 19, 23-26, 205, 388, 552
Van der Mark Lumeij 510
Van der Meer 124, 471
Van der Meere 118, 124, 510
Van der Meeren 11, 124, 151, 164
Van der Merck 21
Van der Meren 124, 125, 556, 557
Van der Merwede 135-137, 290, 557
Van der Merwen 138
Van der Meulen 508
Van der Mijle 52
Van der Nitsen 196
Van der Noot 125, 127, 140, 141, 151, 164, 165, 167, 169, 170, 202, 203, 490
Van der Spange 315
Van der Spangen 315, 316
Van der Steen 389
Van der Voordt 377
Van der Vorst 335
Van der Werve 341, 359, 388, 408, 409
Van der Wiele 228, 417, 524
Van Deurn van Lisse 548
Van Diemen 377
Van Diepholt 382
Van Dieven 521
Van Doornick 383
Van Doren 334
Van Dorne 334, 335
Van Dorp 230, 232, 514, 515, 518, 519
Van Douma 462
Van Drakenborch 300, 423
Van Drongelen 377
Van Druines, gezegd Roseij 149
Van Duijven 521
Van Duuenuoirde ende Woude 523
Van Duvenvoirde 183
Van Duvenvoorde 24, 91, 199, 235, 244, 282, 521-524, 527
Van Eeckeren 40, 42
Van Eemskerk 256
Van Egmond 10, 348, 400, 401, 460
Van Egmond van der Nijenbrug 317
Van Egmond van IJsselstein 401
Van Egmond van Morestein 524
Van Egmont 139
Van Ehren 205
Van Eid 9
Van Eijll tot Geisteren 544
Van Eijsinga 528, 529
Van Eijsingha 529
Van Emond 9
Van Enghien 170
Van Eren 205
Van Erkelen 228
Van Erp 358
Van Essen tot Langeler 357
Van Etten 341
Van Eversdijk 320
Van Flodorp 479
Van Friedhoff 541
Van Galama 198
Van Galen 330, 358
Van Gaver 225
Van Gavre 225
Van Gelre 330, 357, 359, 501
Van Gendt 198
Van Gerestein 207
Van Ghistelles 133
Van Ghoir 28
Van Goer tot Caldenbroeck 533
Van Golstein 357
Van Goltstein 349
Van Goor 28, 58, 190, 533
Van Gorlé 94
Van Goslinga 534
Van Gouthoeven 12, 92, 136, 179, 182, 187, 230, 242, 246, 315, 320, 327, 375, 413, 521, 536
Van Grevinchoven 336
Van Grijpskerke 249, 375
Van Groesbeek 451, 509
Van Grombach 97, 119
Van Grovestins 535
Van Gunterstein 176
Van Haamstede 404
Van Haastrecht 2
Van Haeften 290, 356, 400, 414, 466, 536, 537
Van Haersma 537
Van Haersolte 423, 495, 500, 544
Van Haersolte tot IJrst 331, 349, 350, 465, 473, 474, 487, 488, 521, 552
Van Haersolte van IJrst 509, 527
Van Haestrecht 520
Van Haitzma 538
Van Hall van Ophoven 29
Van Halmale 340, 341
Van Hamal 465
Van Hamale 37
Van Hamericourt 37
Van Hardenbroeck 382
Van Hardenbroek 283
Van Haren 98, 263, 538, 539
Van Hargen 3
Van Harinxma thoe Heeg 276
Van Harven 448
Van Hautain 174, 175
Van Heeckeren 500
Van Heemskerk van Bekestein 283
Van Heemstra 200
Van Heerma 539, 540
Van Helmont 482
Van Hembiese 340
Van Hembieze 441
Van Herema 540
Van Hermana 200
Van Hertefeld 541
Van Hertvelt 540
Van Hettinga 198, 276, 541
Van Heurn 7, 8, 441, 444
Van Hiemstra 99, 107, 108, 116, 273, 276
Van Hinckart 165, 495
Van Hoemen 356, 357
Van Hoemmen 356
Van Holdinga 528
Van Holl 433
Van Holthe 298
Van Honselaar 244
Van Honstelaar 244
Van Honthorst 320, 387
Van Hoogstraten 12, 90, 127, 136, 138, 152, 176, 179, 205, 242, 249, 317, 338, 388
Van Hoorn 382
Van Hoorne 125
Van Hoorne tot Goor 29
Van Hottinga 101
Van Hoxwier 498
Van Huchtenbroek 544
Van Huchtenbrouch 543
Van Idsinga 538
Van Idzaerda 395
Van IJesselstein 400
Van IJlpendam 397, 399
Van IJsselstein 283, 400
Van IJssenstein 347
Van IJzendoorn 357
Van Immerseel 316
Van Inthiema 22, 379, 380
Van Iperen 84, 187
Van Isselt 11, 212
Van Jongema 546
Van Kalkar 305
Van Kentenich 205
Van Kerkhoven 241
Van Kerkwerve 406
Van Kervenheim 330
Van Kuijckhove 389
Van Kuik 444
Van Lalaing 123, 135, 151, 204, 235, 488
Van Langerak 547
Van Lannoij 40
Van Leefdael 547
Van Leeuwen 1, 20, 29, 33, 40-42, 90, 92, 125, 126, 136, 138, 139, 179, 187, 203, 230, 231, 232, 234, 238, 242, 246, 249, 283, 315, 320, 356, 358, 371, 375, 384, 388, 400, 401, 403, 404, 413, 425, 429, 451, 463, 494, 504, 521, 547
Van Leijden 230, 522
Van Leijden van Oostvoorn 231
Van Leijenberch 321
Van Lennep 423
Van Levin 42
Van Lichtenberg van Lanscroon 283
Van Liedekerke 133
Van Lier 38
Van Liere 118, 522
Van Ligne 141, 374
Van Lijden 349
Van Lijnden 149, 366, 500, 531
Van Lille 260
Van Limbeeck 382
Van Lindheim 508, 548, 551
Van Loen 548-550
Van Longueval 339
Van Loon 65, 73, 208, 211, 441, 465
Van Loutsenrade 28
Van Luxemburg 204, 552
Van Malberch 552
Van Malbergen 1
Van Malburg 229
Van Malsem 2, 3
Van Malsen 2-4, 301, 302, 357, 520
Van Malssen 3
Van Mansfeld 264, 433
Van Marbais 10
Van Marbais van Louverval 10
Van Marnicx 31
Van Marnix 26, 29, 30, 34-42, 47, 184, 553
Van Marnix van S. Aldegonde 450, 480
Van Marten 473
Van Martena 93, 95, 96
Van Matenes 90, 91
Van Matenisse 91
Van Mathenes 90
Van Mathenesse 90
Van Maulde 115, 555
Van Mechelen 117, 118, 522, 556
Van Meerbeek 335
Van melle 121
Van Melun 121, 122, 162
Van Mepsche 495
Van Merestein 383
Van Merode 1, 10, 127-130, 132-135, 230, 259, 348, 349, 474, 556, 557
Van Merwede 135
Van Merweden 135, 138
Van Meteren 11, 14, 19, 47, 48, 57, 77, 79, 80, 116, 126, 130, 141, 143, 144, 146, 160, 161, 165, 166, 170, 171, 188, 210, 211, 213, 225, 245, 248, 252, 258, 261, 285, 292, 293, 297, 304-306, 322, 323, 349, 374, 383, 385, 393, 401, 418, 419, 456
Van Meurs 382
Van Mieris 1, 3, 118, 137, 175, 176, 227, 230, 231, 235, 239, 242, 249, 315, 316, 320, 404, 421, 436, 438, 530, 552
Van Mijnden 283
Van Mockema 353
Van Moerkerken 138
Van Monfalcon 142
Van Montignij 145
Van Montigny 142, 143
Van Montmorencij 135, 150
Van Montoije 149
Van Munster 331
Van Naaldwijk 321
Van Namen 545
Van Nassa 279
Van Nassau 18, 125, 151, 152, 154, 158, 161, 171, 198, 202, 224, 258, 303, 312, 358, 433
Van Neerijnen 505
Van Neverum 177
Van Nidek 205
Van Nieuwervaart 178, 179
Van Nijenrode 175-178, 511
Van Nijenwaerdt 178
Van Nijevelt 179
Van Nijevelt van Aartsberge 179
Van Nijeweerdt 178, 557
Van Nispen 163
Van Noijelles 144
Van Noircarmes 419
Van Noordwijk 176
Van Nouvelles 142, 143
Van Nuijnhem 174
Van Ochten 505
Van Oetsma 194
Van Oevema 90
Van Offenhusen 196-198
Van Oije 327
Van Oijembrugge 170, 237, 238
Van Oijenbrugge 238
Van Oldenbarneveld 41
Van Oosthem 198, 381
Van Oostrum 364
Van Opdam 199
Van Ophem 439
Van Oudendorp 52, 136, 148, 151, 171, 226, 227, 255, 317, 399, 437, 438, 456
Van Overstraten 237
Van Pallaes 283
Van Palland 476, 479
Van Pallandt 203-206, 210, 351
Van Pallant 135
Van Poel 91
Van Poelgeest 229-232, 234, 496
Van Praat 138
Van Praat van Moerkerken 136-138
Van Praet 138
Van Putten 382
Van Raephorst 242, 244, 365
Van Randerode van der Aa 167
Van Rechteren van Voorst 330
Van Reede 176
Van Reijd 79, 81, 168, 279
Van Reijnesteijn 262
Van Renesse 242, 246-248, 250, 253-259, 282, 357, 377, 384, 385, 422, 533
Van Renesse van Baer 381, 382
Van Renesse van der Aa 283
Van Renesse van Elderen 253, 258
Van Renesse van Moermont 283, 365
Van Renesse van Wilp en Wulven 246
Van Renesse van Wulven 256, 257
Van Renesse van Zuijlen 317
Van Revel 260, 440
Van Reyd 40
Van Riemerswaal 474
Van Rijckewaart 125
Van Rijckhuijsen 274, 353, 365, 469
Van Rijsenborgh 282, 283
Van Ringia 542
Van Robles 277
Van Rolin 124
Van Rossem 356, 367
Van Rubempré 259
Van Ruijsch 383
Van Ruiven 281, 282
Van S. Aldegonde 29, 39
Van Salland 351
Van Sandijch 404
Van Sandijk 404
Van Sandwijk 404
Van Santen 305
Van Santwijck 404
Van Savoijen 545
Van Schagen 126, 422, 496, 511
Van Schetz 554
Van Schoonhoven 289, 290, 439
Van Schoten 91
Van Schouwenborch 491
Van Schouwenburg 105, 106
Van Schwartsenberg 394
Van Schwartzenberg 99, 198, 242, 249
Van Serclaas 291
Van Serooskerke 30, 461
Van Sijxma 201
Van Slichtenhorst 356
Van Slingelandt 388
Van Snoeij 520
Van Solbrugge 457, 460
Van Sonnenberch 295, 296
Van Sonoij 57, 520
Van Soudenbalch 297
Van Spaen tot Hardenstein 362, 475, 483, 508
Van Spaen van Hardenstein 2, 10, 12, 118, 132, 141, 164, 202, 227, 228, 232, 238, 244, 259, 283, 320, 330, 356, 359, 364, 376, 381, 388, 400, 422, 439, 505, 507, 508, 514, 536, 540, 543, 544
Van Spange 315
Van Spangen 37, 315, 316
Van Spangen van Uijtternisse 316
Van Sparenwoude 283
Van Starkenborg 332
Van Starkenburg 119
Van Steenbergen 357
Van Steenbor 317
Van Stein 526
Van Stembor 317
Van Stepraedt 351
Van Stralen 11, 40
Van Strijen 266
Van Strijen van Zevenbergen 357
Van Sullij 121
Van Swieten 230, 319-322, 324-326, 383, 388, 390
Van Tellicht 330, 331
Van Thiant 133
Van Thielt 333-335, 483
Van Tholouse 266
Van Tiels 333
Van Tielt 333-335, 338, 554, 555
Van Til 333
Van Tjaarda 332, 354
Van Trello 515
Van Treslong 25, 403, 405, 407, 414, 478
Van Tuijl 505
Van Tuijl van Bulkestein 283
Van Unia 352-354
Van Unija 352
Van Utenham 423
Van Vanderick 356
Van Varick 356-359, 439
Van Varick tot Waaijenrade 357
Van Varik 357
Van Vaux 240
Van Veen 300
Van Velzen 265, 266
Van Vervou 21
Van Vianen 283
Van Vianen tot Rijsenburg 377
Van Vianen van Rijsenborg 283
Van Vignacourt 39
Van Virmond 476
Van Virnenburg 362
Van Vlaanderen 41, 138, 479
Van Vliet 511
Van Voorn 163
Van Voorn van Vianen 366
Van Voorst 330
Van Voorst van Doornenburg 366
Van Vramerije 362
Van Wachendorff 231, 449, 452, 490
Van Wachtendonk 476
Van Waltinga 197
Van Warfusée 127
Van Wassenaer 13, 118, 231, 389, 404, 430, 438, 523-526
Van Wassenaer Warmond 526
Van Waveren 176
Van Weiburg 387
Van Weijburch 387
Van Weijen van Herwen 357
Van Welle 374, 375
Van Werchin 122
Van Werdenburg 376, 377
Van Wesembeeck 11, 14, 126
Van Wijck 3
Van Wijenhorst 28
Van Wijn 135, 324, 403, 435, 556
Van Wijngaerden 385, 386, 392, 450
Van Wijngaersden 385
Van Wingel 378
Van Wingelen 378
Van Wingen 378
Van Winssen 365
Van Wittenhorst 350
Van Woerden 445
Van Wulpen 384
Van Wulven 365
Van Wyn 24
Van Zalland 358
Van Zaltbrugge 456, 457
Van Zandijck 404, 411
Van Zandijk 402-404, 409-411
Van Zandwic 404
Van Zandwijck 404
Van Zandwijk 403, 405, 411
Van Zante 412
Van Zanten 411
Van Zanthen 412
Van Zeller 330
Van Zijll 417
Van Zijpesteijn 177, 178
Van Zoeten 417
Van Zuijlen 179, 421-423, 511
Van Zuijlen tot de Haer en Zevender 422
Van Zuijlen van de Haer 424
Van Zuijlen van Nijevelt 179-182, 186, 187, 191, 382, 394, 422, 557
Van Zuilen van Nijeveldt 186
Vanderick 356
Vargas 269, 303
Varick 356, 506
Varik 356
Vaulx 239-241
Vaux 239-241
Vecht 175
Veenhuizen 478
Velius 302
Velters 334
Vendeville 360
Venlo 401, 549, 550
Verdus 361
Verdusse 361
Vere 30, 31, 342, 442-444, 484
Vereenigde Nederlanden 179, 181, 303, 538
Vereenigde Staaten 82, 112
Verheiden 32, 85
Verheije van Citters 553
Vernenburg 362
Verschoer 285
Versijden van Varick 358
Veth 515
Vetth 280
Veur 464
Vianen 176, 178, 183, 184, 228, 252, 257, 258, 262, 296, 383, 411, 432-435, 445, 470, 494
Viglius ab Aijtta 5, 103, 106, 108, 161, 213, 271, 277, 427, 496
Viglius ab Aytta 146, 149, 157, 159
Viglius van Aijtta 75, 149, 213, 265, 267-271, 360, 498, 532
Vignacourt 39
Vijgh 228
Vilain 507
Vilers 145
Villeparois 240
Villers 418
Vilters 334, 335
Vilvoorden 398, 400, 495, 506
Virnenburg 12, 362
Visser 166, 259, 382, 435, 437, 474
Vlaanderen 40, 52, 60, 69, 122, 138, 140, 168, 260, 284, 289, 318, 319, 339, 342, 361, 366, 384, 412, 417, 427, 462
Vleuten 422
Vlie 107
Vliet 445
Vlieterpius 95
Vlijmen 3
Vlissingen 272, 342-344, 346
Voet van Oudheusden 204, 208, 210
Voetius 51
Vogels 353
Von Hertefeld 540
Vonck 447, 448
Voorburg 414, 464
Voorn 407
Voorne 25, 249, 357, 402, 403, 406, 462
Voorschoten 391
Vorstius 514
Vos van Avezaat 383
Vos van Pollaer 38
Vredenburg 74
Vreeswijk 257
Vriemoet 53, 95, 197, 280, 285, 286, 529, 534
Vriesland 91, 95, 99, 102-104, 108, 110
Vrije van Brugge 427
Vroenhove 335
Vronestein 364-366
Vronijstein 365
Vulcanius 87, 513
Waaijenrade 357, 359
Waardenborg 363, 376
Waardenburg 363
Wachtendonk 377, 483, 541
Waddink 391
Wadripont 116
Waerdenburgh 363
Wafuzé 259
Wagenaar 2, 18, 27, 41, 58, 65, 66, 68, 79, 88, 91, 117, 143, 155, 156, 158, 159, 162, 179, 190, 199, 212, 214, 215, 223, 224, 227, 252, 253, 255, 257, 277, 279, 292, 299, 303, 306-309, 312, 313, 321, 323, 324, 343, 351, 356, 363, 385, 393, 397, 412, 417, 419, 432, 433, 435, 456, 493, 494, 534, 542, 547, 555
Walaeus 366
Walcheren 27, 30, 63, 81, 168, 169, 266, 342, 344, 346, 443, 548
Waldek 12, 205
Wale 364
Walles 100, 368, 371, 374
Wallincourt 122
Walsingham 162
Walta 275, 352, 353, 529
Walthijnga 529
Waltinga 196, 529
Wanrode 290
Warenburg 363
Warfusée 205, 249, 259
Warmond 389, 523, 525
Waroux 128, 130, 132, 133
Wartena 275
Washain 2
Wasnes 258
Wassenaar 243
Wassenaer 12, 90, 116, 182, 205, 230, 242, 249, 282, 316, 338, 388, 389, 391, 404, 405, 416, 508, 522, 524
Wassenhoven 413
Watermaal 164
Waveren 289
Wedde 158
Weenen 321, 389
Weerd 209
Weerde 377
Weerdenburg 217, 376
Weerderbroek 223
Weerdestein 389
Wees 228
Weidum 537
Wel 374
Welderen 228
Well 228
Welle 375
Welle van Cats 375
Welzingen 34
Wendeville 360
Werchin 122
Werdenburg 376, 377
Werkendam 388, 389
Werve 524
Wesel 47, 54
Wespelaar 140
Wesseling 98, 114, 115, 534
West-Souburg 29-31, 40, 63, 89
West-Stellingwerf 396, 397
Westdorne 164
Westeling 263
Wester-Zouburg 30
Westergo 274, 487
Westerzouburch 31
Westfriesland 154, 262, 492, 512
Westhoven 34
Westkerk 388
Westwesele 164
Wezel 27, 184, 189
Wezemale 473
Wibisma 90
Wibolsma 94
Wigghersz 87
Wijhe 228
Wijlp 250, 385
Wijmbritseradeel 107
Wijnart 227
Wijnbergen 182
Wijngaarden 182
Wijngaerden 387, 388, 391, 392, 394, 469, 514
Wijngie 379
Wildre 284
Willem de I 188
Willem den I 61, 72, 132, 152, 153, 202, 212, 213, 225, 231, 278, 349, 387, 393, 401, 420, 443
Willem den III 425
Willem I 166, 168, 253, 321, 506
Willems 272
Willemsen 89
Willençij 37
Willeris 37
Willich 349
Willip 250
Wilp 250, 257, 377
Wilts 378
Wimbritseradeel 95
Wimbritzeradeel 96, 271, 486
Wimsemius 329
Wingia 379-381
Wingle 122
Winia 379, 380
Winsemius 94-97, 99, 101, 103, 106, 108-113, 120, 196, 197, 199, 200, 236, 243, 263, 265, 274, 276-279, 287-289, 291, 293, 332, 353, 354, 368, 371, 372, 373, 380, 396, 398, 400, 486, 487, 528, 539
Winssem 228
Wirdum 352, 353
Wirrenbeg 12
Witbolsma 90
Withof 551
Wittenhorst 228
Witthem 122, 204, 212
Wningha 352
Woerden 246, 323-325, 382
Wolbeque 2
Wolbok 381
Wolfsweerd 227
Wolvega 448
Wonseradeel 539
Worms 71, 83
Woudenberg 366
Wouters 405
Wten Eng 381, 382
Wtenbogaert 192
Wuiswinkel 227
Wullep 384
Wulp 250, 384, 385
Wulpa 385
Wulpen 384, 385
Wulven 246, 250, 377
Xanten 483
Zaandam 309
Zalland 377
Zaltbommel 216, 217
Zaltbrugge 460
Zandbergen 170
Zandelingen 389, 390
Zandijk 404, 406, 408, 409
Zandwijk 402, 404, 405
Zantens 412
Zeeland 29-31, 57-59, 62-64, 66, 67, 69, 78-81, 84, 85, 89, 117, 160, 163, 167, 174, 175, 190-192, 213, 215, 216, 219-221, 233, 249, 268, 269, 280, 326, 342, 364, 366, 375, 384, 404, 417-419, 432, 444, 449, 454, 462, 463, 484, 505, 515-519
Zeelandt 463
Zegers 412, 413
Zegers van Wassenhoven 412, 413, 415
Zeghers 412
Zeist 422
Zeller 331
Zevenaar 477
Zevenbergen 348, 473
Zevender 422
Zevenwouden 329, 395
Zierikzee 175, 552
Zierkzee 12
Zijdwinde 136
Zijpestein 176, 182
Zinderen 349
Zoelen 227
Zoete 417
Zondenbalk 298
Zoudenbalch 297
Zoutelande 343
Zuid-Holland 188, 190, 386, 387
Zuiderzee 107, 109, 497
Zuidholland 300, 473
Zuidland 343, 388
Zuijlen 180, 230, 249, 377, 421, 422
Zuijlen van Natewis 511
Zuijlen van Natewisch 298
Zuijlen van Nijevelt 228, 366, 388, 390, 422, 541
Zuijlen van Nijevelt tot Ho eflaken 377
Zuijlen van Nijevelt tot Hoeflaken 377
Zuijlen van Vleuten 364
Zuijlenburg 422
Zuijlestein 422
Zuilen 421
Zuilestein 176
Zuilichem 227
Zule 421
Zutfen 18, 216, 311
Zutphen 205, 331, 502, 505
Zwarte Sluis 275
Zwartsenberg 60
Zwartzenberg 433
Zweden 305
Zwolle 275, 298