V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool (1911)


In dit anonieme werkje wordt nauwgezet nagegaan waarom Gent een universiteit nodig heeft en hoe de Vlamingen die universiteit kunnen bekomen. (55 bladzijden, 4,00 euro).


This anonymous work analyses why Ghent needs a university and how Flanders can obtain this university. (55 pages, 4,00 euro).


Cet ouvrage anonyme analyse pourquoi Gand a besoin d'une université et com ment la Flandre peut obtenir une université. (55 pages, 4,00 euros).

Inhoud - Contents - Table


Eerste deel. De noodzakelijkheid en de mogelijkheid van een Vlaamsche Hoogeschool
Hoofdstuk I. De beteekenis der Hoogeschool voor de beschaving 7
Hoofdstuk II. Het nut eener volledige Vlaamsche Hoogeschool 10
1. Een Vlaamsche faculteit van wijsbegeerte en letteren 10
2. Een Vlaamsche faculteit van wetenschappen 12
3. Een Vlaamsche rechtsfaculteit 14
4. Een Vlaamsche faculteit van geneeskunde 16
5. Een Vlaamsch hooger onderwijs in de handels- en sociale wetenschappen 18
6. Een Vlaamsch hooger technisch onderwijs 20
7. Een Vlaamsch hooger landbouwonderwijs 24
Hoofdstuk III. De bezwaren tegen een Vlaamsche Hoogeschool 27
Tweede deel. De vervlaamsching der Hoogeschool van Gent
1. De oprichting eener Vlaamsche Staatshoogeschool 34
2. De verdubbeling der leergangen 35
3. De trapsgewijze vervlaamsching 36
4. De vervlaamsching per studiejaar en faculteit 38
5. De financieele gevolgen der vervlaamsching 39
6. Is er ontvolking te vreezen ? 40
7. Memorie van toelichting en wetsvoorstel tot vervlaamsching der Staatshoogeschool van Gent 43
Besluit 45

Index


Aalst 22
Adram 8
Algemeen Nederlandsch Verbond 3, 5, 30
Amerika 19, 29
Amsterdam 30
Antwerpen 3-5, 8, 19, 22, 35, 42, 47
Augustyns 4
Baels 4
Banaat 8
Bauwens 4
Bayreuth 27
België 3, 10, 16, 18, 21-26, 30-32, 45, 47, 48
Bergen 19
Berlijn 19
Beyerinck 30
Bohemen 42, 46
Boonroy 4
Brinckman 30
Brünn 8
Brussel 4, 8, 11, 41
Bruxelles 9
Buls 4, 33
Chicago 19
Columbia University 29
Connecticut 29
Conrad 30
Coremans 40
Darwin 32
De Bruyker 4
De Ceuleneer 4
De Groeve 4
De Groot 29
De Mont 4
De Raet 4, 5, 48
De Stella 4
De Vries 14, 29
Delbeke 4
Delft 23, 29, 30
Dendermonde 22
Denemarken 25, 33
Depla 4
Deswarte 4
Donders 30
Dosfel 4
Doussy 4
Duitsch-Polen 46
Duitschland 19, 29, 30
Engeland 29
Europa 29, 42
Faraday 32
Finland 33
Fouillée 8
Franck 4
Frankfort 19
Frankrijk 21
Fredericq 4
Frederik II 27
Galgenbergstraat I
Gembloers 24-26, 41, 47
Gent I, 3-5, 8, 9, 16, 19, 22, 23, 26, 34-37, 40-43, 45, 47
Gent : Notarissenhuis 4
Gent : Spiegelstraat 30
Hartford 29
Hendrickx 4
Henegouwen 21, 42
Heuvelmans 4, 5
Heymans 4
Heyndrickx 4
Holland 32
Hongarije 7, 8
Hongarijë 33
Hoogeschool I, 3-5, 7, 9, 10, 14, 17, 19, 26-29, 31-36, 38-40, 43, 45-
48
Hoste I
Huysmans 4
Italië 33
Kamerlingh Onnes 30
Kapteyn 29
Kempen 42
Keulen 19
Kortrijk 22
Krakau 8
Krauss 30
Kuregem 24, 47
Lauwers 4
Lebon 4
Leiden 29, 30
Leipzig 19, 29
Lemberg 8
Leuven 9, 12, 41
Limburg 42
Lockyer 30
Lorentz 30
Louvain 24
Luik 19, 23, 40, 41, 45, 47
Mac Leod 10, 33, 36-39
Martens 4
Mechelen 12
Meert 4, 5
Meysmans 4
Miele 16
Minnaert 1
Moravië 8
Museum Plantin-Moretus 4
Nederland 12, 16, 26, 29, 30, 32, 33
New-York 29
Noord-Duitschland 32
Oost-Vlaanderen 41
Oostende 12, 22
Oostenrijk 8
Parijs 23
Persyn 4
Polen 8
Praag 8
Pressburg 7
Quintens 4
Ramsay 30
Reychler 4
Reynaert 4
Rijn 32
Roeselare 22
Rooses 4, 5
Rudelsheim 4, 5
Rusland 8, 33
Sabbe 4
Sano 4
Schäffle 32
Schelde 22, 30
Schuyten 4
Sebrechts 4
Sint-Nikolaas 4, 22
Solvay-Instituut voor Sociologie 4
Spanje 33
Speleers 4
Spencer 32
Strassburg 47
Terlinck 4
Tervueren 19
Tongeren 12
Trentino 46
Trübner 47
Van den Berghe 4
Van den Broeck 4
Van der Linden 4
Van der Waals 30
Van Dieren 4
Van Doesburgh 30
Van Loy 4
Van Marken 22
Van Oye 4
Van Waesberghe 4
Van 't Hoff 30
Vercoullie 1, 4
Vereenigde Staten van Amerika 19
Vermeylen 4
Vlaamsch-België 13, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 36, 42, 47, 48
Vlaanderen 8, 15, 16, 21, 24, 25, 27, 33, 46, 47
Wageningen 26, 29
Walenland 21, 24, 25, 42
Waxweiler 4
West-Vlaanderen 41
Westfalen 42
Willems-Fonds I
Zagrab 8
Zeeman 30
Zuid-Afrika 32
Zweden 33