V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Handboek voor Staatsmannen, kooplieden, fabrijkanten, trafijkanten en manufakturiers of Statistiek Tafereel der Nederlandsche Nijverheid (1826)

De Heren Jean Joseph De Cloet en Paulus van Griethuizen geven hier een volledig overzicht van de economie van het Koningrijk der Nederlanden in 1826. U verneemt niet alleen hoeveel koeien en schapen er in dit Koningrijk gehouden worden, U leert ook hoe rijk de gemiddelde Belg en Nederlander waren in 1826. Bovendien wordt van alle takken van handel en nijverheid gezegd in welke gemeenten deze terug te vinden waren. De bijlagen van de Heer Van Griethuizen geven een korte toelichting op de belangrijkste takken van handel en nijverheid. (490 blz., 14,75 euro - enkel te koop als ebook).

Mister Jean Joseph De Cloet and Mister Paulus van Griethuizen give a full overview of the economy of the "Kingdom of the Netherlands" (the actual countries of Belgium, the Netherlands and Luxemburg) in 1826. Not only you will read how many cows and sheep were held, but also you will see how rich the average Belgian and Dutchman were in 1826. The additions of Mister Van Griethuizen give very interesting details about all branches of industry en commerce. (490 pages, 14,75 euros - only for sale as ebook).

Messieurs Jean Joseph De Cloet et Paulus van Griethuizen donnent un tour d'horizon complet de l'économie du "Royaume des Pays-Bas" (le Benelux actuel) en 1826; Non seulement vous apprendrez combien de vaches et de moutons il y avait en ce pays, vous verrez aussi quelle était la fortune de Belge et de l'Hollandais moyen en 1826. Les additions de Monsieur van Griethuizen donnent de très intéressants détails sur toutes les branches de l'industrie et du commerce (490 pages, 14,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

Namen der inteekenaren. 3

Opdragt aan den hoog wel-geboren heer ridder  J. R. L. Von Kirckhoff. 13

Voorrede van den vertaler. 17

Voorrede van den schrijver voor de eerste  uitgave. 25

Voorrede van den schrijver voor de tweede  uitgave.  29

Statistieke staat van het  Koningrijk der  Nederlanden.  33
 1. Van de uitgebreidheid en verdeeling der  Nederlanden.  35
 2. Van de Bevolking der Nederlanden.  39
 3. Van de voortbrengselen van den grond in  de Nederlanden.  41
 4. Van de Nijverheid.  61
 5. Van den Koophandel.  63
 6. Van den Buitenlandschen Koophandel en  de Zeevaart.  65

Statistieke staat van de voortbrengselen van  den grond, der delfstoffen, fabrijken, trafijken, manufakturen, nijverheid en koophandel der onderscheidene provincien en kolonien, van het Koningrijk der Nederlanden. 69

Aanteekeningen en bijvoegsels van den  vertaler.  123

Statistiek.  123
Spelt.  125
Mastelein.  127
Aardappelen.  129
Braaklanden.  133
Melkkoeijen.  135
Aardewerk-fabrijken. 137
Adrianopel-Rood. 143
Albast. 147
Aluin mijnen. 149
Asch. 153
Azijn (Hout). 157
Baaijen en Karsaaijen. 161
Bamboes. 163
Batist. 165
Behangsel en Meubel-papier. 169
Benzoin. 171
Bezoar. 173
Bierbrouwerijen. 175
Bleekerijen van Berthollet. 179
Bleekerijen van Garens en Linnen. 181
Bloemen. 185
Bloemen. (Kunst). 189
Bonnetterie van Wol, Garen en Katoen. 191
Borax. 197
Boter. 199
Brokaat. Brocards. 201
Brons. (verguld). 203
Buskruid. 205
Bijenteelt. 209
Coatings. Badlakens. 215
Diamanten. 215
Diamant-Slijperijen. 219
Gaas. 221
Genever-Stokerijen. 223
Glasblazerijen. 227
Goudmijnen. 229
Granen. 231
Groenten. Moeskruiden en Gedroogde
Groenten. 239
Heiden. 243
Hennep. 249
Hoorn-werken. 253
Hop. 255
Horologie-werken. 257
Houtzaagmolens. 259
Ignames. (Dioscorea Alata.) 261
Indigo. 263
Inkt. (Chinesche of Oost-Indische). 273
Kaas. 277
Kakau. Kakao. 281
Kalamink. Kalmink. 283
Kalk-Ovens. 285
Kalmuk. Calmuks. 287
Kamelotten. 289
Kamfer. 291
Kaneel. 295
Kanfas, Kannefas. 299
Kanten. 301
Kant-Garen-Fabrijken. 309
Kasimiren. Casimieren. 311
Katoen-Linnen-Drukkerijen. 313
Katoen-Plantaadjens. 321
Katoen-Spinnerijen. 329
Katoen-weverijen. 337
Kleinooden. Bijouterie. 345
Koffij-Plantaadjens. 349
Koolzaad. 353
Kristal-fabrijken. 355
Kruidnagelen. 359
Kurken. 361
Landbouw. 363
Leigroeven. 371
Lettergieterijen. 373
Loodwit. 377
Marmergroeven. 379
Meekrap. 383
Pates de GŪnes. Pasta di Genova, Maccaroni en  Vermicelli. 387
Porselein-fabrijken. 389
Steendruk. 393
Steenkolen-mijnen. 397
Zand. 403
Kort overzigt van den statistieken staat van het Koningrijk der Nederlanden. 405
Index 415

Index

's Gravenhage 74, 78, 79, 81, 88, 91, 100, 101, 105,113, 119, 240, 345, 391
's Hertogenbosch 72, 79, 80, 83, 86, 88, 90, 93-95,97, 98, 100, 105, 106, 109, 112, 114, 116, 121, 180, 191,223, 228, 234, 260, 319, 335
't Haagje bij Breda 75
'T KINT 304, 305
Aalst 72, 77, 81, 82, 86, 89, 92, 93, 96, 101, 102, 106,  112, 119, 121, 125, 181, 233, 255, 256, 301, 303, 319, 343
Aalten 79, 95, 102, 107, 114, 223
Aardenburg 97, 109, 383
Aarle 79
Aarle-Rixtel 88
Aasten 94
Achenwall 123
Ackerman 274
Acos 117
Adèr 3
Adrianopel 143
Aerschot 79, 223
Aertselaere 79, 223
Affligem 70, 85
Afrika 84, 171, 229, 261, 263, 267
Agie 269
Aigremont 70, 151
Ainsworth 144
Aiseaux 116, 117
Aiwailles 117, 118
Aken 245
Akkersmaaiheggen 255
Alba 161
Alblasserwaard 249
Alexis 343
Alkmaar 73, 96, 100, 120, 121, 140, 185, 187, 232, 277
Almelo 71, 73, 82, 83, 86, 87, 93, 95-97, 103, 109, 112,  114, 115, 181, 260, 335, 337
Almerotte 117, 118
Alphen 84, 88, 101, 102, 285
Altena 249, 353
Altheer 3
Altström 129
Amai 88
Amak 240
Amblau 359, 360
Amboina 83, 90, 98, 261, 359
Amelroode 255
Amerika 83, 129, 130, 161, 165, 166, 171, 187, 194,240, 263, 267, 270, 278, 321, 387
Amersfoort 5, 8-10, 71, 78, 80, 109, 114, 116, 176,228, 235
Amiens 114, 144
Amsterdam 4-6, 18, 23, 66, 69-71, 73-76, 78-80, 82,83, 85-90, 92-101, 103-114, 116, 119-121, 142, 147, 153,170, 175, 181, 187, 190, 194, 197, 201, 207, 210, 216, 217,219-221, 223, 227, 228, 232, 233, 237, 240, 245, 258,260, 271, 275, 283, 290, 291, 314, 315, 319, 320, 324,335, 337, 344-346, 349, 351, 378, 391, 395
Andemes 102
Andenne 70, 93, 102, 106, 108, 141, 151, 397
Andennes 69, 101, 118, 119, 142, 390, 391, 404
Anderlecht 83, 86, 87, 93, 102, 108, 112, 113, 319,335, 337
Anderlicht 74, 199
Angelkot 3
Annevoie 106, 116-118
Ans 108, 397
Ansenbourg 118
Anseremme 116, 117
Anthee 78, 89
Anthée 101
Anthoing 101
Antilles 323
Antoing 76, 84, 85, 89, 93, 107, 113, 121, 285
Antwerpen 13, 23, 36, 66, 71-84, 86-90, 92-105,108-110, 112-114, 119, 121, 136, 162, 177, 181, 182, 195,209, 219, 220, 223, 227, 243, 247, 255, 268, 269, 301-303, 306, 309, 310, 319, 337, 345, 378, 380, 383, 406
Anzenburg 117
Apel 73
Appeldoorn 99
Arabien 263, 349
Arbre 101
Archangel 238
Ardemburg 93
Ardennes 78, 81, 88, 99, 111, 114
Ardoije 83
Arendonck 89
Arendonk 73, 79, 93, 94, 195, 223
Arends 3
Argentan 304
Arkwright 329-331
Arlon 69, 93, 99, 116, 142
Armschool te Brugge 306
Arnemuiden 121
Arnhem 78, 83, 86, 88, 89, 92, 99, 101, 102, 110, 112,  116, 119, 260, 320
Arntzenius 3
Arquenne 96, 381
Arquennes 70, 76, 84, 85, 97, 101, 285
Arrille 116
Aruba 321
Asfendelft 135
Asquillies 85
Assche 79, 100, 223
Astrakan 205
Ath 70, 72, 73, 79, 81, 86-89, 93, 95-97, 101, 102, 104,  105, 110, 112-116, 119, 121, 181, 195, 223, 319, 335, 337,345
Atjiën 171
Attre 79, 85, 223
Aubel 75
Audenaerde 72, 74, 76, 92, 101, 105, 112, 116, 119,121, 181, 199, 213
Audoor 116
Aue 389
Augsburg 219
Auvelois 107
Auverghem 76
Avelghem 120
Awirs 70, 151
Azia 171, 267
Azien 186, 220, 331
Baarn 5, 9, 109
Babylon 263
Bacara 356
Baelens 115
Baesroode 96, 104
Baisieux 108, 397
Baltar 393
Banao 90, 359
Banda 88, 98, 103, 297
Banka 110
Banneville 343
Bar-sur-Aube 389
Barbançon 86, 96, 117, 301, 381
Baronville 90, 106, 113, 116
Barvaux 116, 117
Bascle 343
Basècles 70, 85, 96, 119, 380, 381
Basse 340
Bastogne 82, 93, 116
Batasalmding 229
Batavia 264, 269, 349
Bath 213
Bating 229
Battignies 72, 107, 181
Baudone 101, 391
Baudouin 195
Baufe 79, 223
Bauffe 119
Bauhin 129
Bauwens 334
Bayonne 361
Bazel 244
Bazenol 117
Béarn 144
Beaudoue 84, 85, 285
Beaufays 101
Beaufort 117
Beaumont 80, 96, 97, 102, 117, 119, 229, 379, 380
Beckman 260
Beekbergen 99
Beerman 188
Beerse 92
Beetz 4
Beide Indien 185, 188, 261, 278, 350
Bel 4
Belain 221
Bellem 72, 120, 181
Belmont 117, 118
Bemelman 219
Ben 99
Benares 217
Bengalen 217, 264, 265, 267-270
Bennewitz 345, 346
Benoa 359
Benschop 4, 249
Berbice 321, 326
Berbourg 117
Berchem St. Agathe 86, 335
Berchem-St. Agathe 119
Bergen 95, 346, 379
Bergen-op-Zoom 69, 88, 101, 142
Bert 4
Berthollet 72, 179, 180
Bertrix 93, 371
Berzée 106
Besançon 257
Betuwe 353
Biersel 99
Biesmes 117
Bièvene 121
Bijerlanden 125
Bilsen 98
Bima 297
Binche 69, 72, 73, 80, 81, 86, 90, 92, 93, 96, 97, 99,  105-108, 112, 113, 115, 116, 119, 121, 142, 181, 195, 228,301, 306, 361, 381, 397
Biourge 117
Birago 219
Birmingham 398
Bissen 118
Blaauwe Meisjeshuis te Gent 306
Blaauwpot 4
Blandain 112
Blanken 4
Blaton 73, 119, 195
Blekman 4
Bloeijendaal 4
Bloemendaal 88
Blom 380
Bock 142
Bocking 161
Bodegnée 95
Bodegraven 93, 96
Boekenstein 12
Boero 360
Boers 228
Bogaart 343
Bohemen 355
Bologne 116, 117, 119
Bolswaard 71, 95, 103, 116
Bomal 96, 381
Bommelerwaard 255
Bonaire 321
Bonebakker 346
Bonges 84, 285
Bonnet 101
Boom 79, 93, 96, 102, 106, 121, 223
Bordeau 195
Borgerhout 72, 181
Borglinter 69
Borne 95
Borne bij Almelo 74
Borneo 72, 76, 80, 85, 99, 114, 117, 171, 173, 215, 218,  230, 291
Bornhem 69, 70, 79, 101, 102, 142, 223
Boro 90, 359
Borsu 108, 397
Bosman 229
Bossaert 341, 342
Bossu-en-Fagne 117, 118
Bossus-lez-Walcourt 96, 381
Both 4
Bouffioulx 101
Boulton 398
Bouquet 190
Boura 359
Bourdeaux 361
Bourgignan 343
Bousse 142
Boussu 84, 93, 105, 108, 285, 397
Bousval 117
Bouswal 99
Bouvigne 117
Bouvignes 101
Bouvrinnes 119
Boxtel 88, 94
Boymans 4
Braband 99, 129, 133, 137, 138, 153, 154, 234, 302,338, 369
Braine Lalleu 86, 335
Braine le Comte 105
Braine-la-Comte 83
Braine-Lalleu 72, 76, 80, 93, 108, 115, 119, 120, 181, 228
Braine-le-Comte 79, 89, 93, 223
Brak 4
Brancian 186
Brazil 220, 233
Brazilien 321
Brecht 81
Breda 71, 74, 78, 79, 81-83, 93, 94, 98, 100, 103, 105,  109, 116, 177, 234, 235, 255, 260, 322
Brée 98
Breekpot 4
Bremen 66, 67, 278
Briel 353
Brogniart 390
Brouez 379
Brouwershaven 97, 383
Brugelette 72, 84, 119, 181, 285
Brugge 23, 70-73, 76, 78-81, 86-90, 92, 93, 95, 96,100-105, 107-110, 112, 113, 115, 116, 119, 121, 130, 162,181, 213, 219, 223, 235, 301, 303, 306, 310, 319, 337,343, 345, 394, 395
BRUGGEMAN 306
Bruijelle 70
Brumagne 70
Brummen 99
Brusenal 73, 195
Brussel 69-76, 78-95, 97-116, 119, 120, 142, 144, 145,  159, 162, 169, 170, 177, 181, 186, 188, 190, 195, 203,204, 213, 220, 221, 223, 228, 253, 258, 260, 283, 290,301, 302, 304, 306, 309-311, 319, 335, 337, 340-342, 344, 345, 355-357, 361, 374, 375, 387, 389, 391, 394, 395
Bruyelle 85
Bruyelles 84, 285
Buckingham 307
Burau 292
Burlage 4
Burnot 116-118
Burslem 138
Buusz 4
Buvrines 105
Buvrinnes 116
Cadix 161
Cadzand 232
Calcutta 269, 270
Callai 147
Calonne 70, 76
Calonne-en-Chercq 85
Cambier 5
Cambron 72, 84, 181, 285
Candi 295
Canton 201
Capadocien 186
Capellemans 355-357
Capellen 79, 106, 223
Cappellemans 356
Cardanus 129
Careghem 341
Carnière 108, 397
Carnières 72, 97, 116, 181
Casaer 343
Cassius 173
Casteau 72, 84, 93, 181, 285
Castemans 375
Casterle 86, 301
Casterlé 74, 81, 92, 102, 115, 119
Caters 379
Cayenne 321, 360
Cazius 5
Ceilon 85, 185, 220, 295-297
Celebes 86, 99, 103, 321, 327
Celles 94
Ceram 90, 359, 360
Ceram Laoet 359
Ceramlaut 90, 359
Chafaux 343
Chapelle-Herlaimont 108, 397
Chaptal 41, 143, 151, 158, 170, 180, 258, 356, 385, 391,  395
Charenton 292
Charleroi 73, 74, 76, 80, 81, 83, 89, 92-94, 97, 98,101, 105-109, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 213, 228, 260,371, 397
CHARMET 306
Chateau 98
Chatelain 5
Châtelet 73, 74, 81, 87, 89, 92, 93, 97, 101, 105-107,  112, 114, 115, 119, 121, 195, 337, 397
Châtelet, le Val Trahegnies 115
Chatelineau 107, 397
Chatillon 117
Chaudfontaine 90
Chaufontaine 96, 98, 113, 116, 380
Chauli 117
Chenée 73, 116, 118
Chercq 70, 76
Cheribon 265
Chester 206
Chievres 121
Chièvres 72, 79, 92, 93, 102, 119, 181, 223
Chimai 81, 86, 94, 96, 101, 116-118, 301, 371, 372, 380
China 201, 273, 274, 289, 291, 313
Chinai 69, 142
Chiny 83, 117, 118, 260
Chokier 70, 104, 151
Choron 393
Christoffels 5
Cinei 101, 116, 120
Cirquees 265
Clabbeek 99, 119
Clabbeêk 117
Clairfontaine 83, 260
Claus 346
Clement 150
Clermont 74, 96, 207, 381
Clervaux 93
Clos 289
Coenen van 's Gravesloot 5
Cohen 5
Cohen van Baarn 5
Colchester 161
Colquhoun 131, 132, 271
Comawine 322
Commines 87, 93, 95, 98, 105, 337
Coniart 194
Contich 81, 102
Copename 326
Corea 273
Corn Wallis 275
Cortemarcq 76, 104, 108, 213
Cortemercq 116
Cortusius 186
Costens 167
Couillet 101
Courantijn 326
Courcelles 72, 108, 115, 181, 343, 397
Cousin 194, 343
Couteren 79
Couthuin 95
Couvin 93, 94, 104, 116-119, 371
Crabeth 227
Craeyvanger 5
Crainhem 99
Crawfurd 270
Cruchtem 85
Cruesot 356
Cuesme 84, 285
Cuesmes 79, 85, 107, 223, 397
Cuilemburg 95
Curacao 321
D'Artigues 355-357
Da Trezzo 219
Daelhem 95, 103, 115
Dahlem 89
Daluin 191, 194
Dampremy 72, 107, 181, 397
De Bast 346
de Bieberstein 4
de Brueys 4
De Buck 341, 343
De Busscher 375
De Chaptal 150, 179
De Cloet 13, 19-21, 28, 91, 131, 363, 369
DE CORSWAREM HASSELT 28
De Geer 6
De Geer tot Oudegein 6
De Geer van Rijnhuizen 6
De Greuve 222
De Joncheere 7
De Jong 251
De Jongh 7
De Keyser 162
De Koopman 176
De Kruyff 8
De Lecluse 130
De Leener 221
De Maillebois 186
De Mat 374
De Neufville 314
De Salmon 343
De Smet 339
De St. Roch 228
De Vos 221, 340
De Vrée 12
De Vries 321
De Wasme 395
Debettignies 390
Decroizilles 179
Deghem 102
Deijnse 108
Deijnze 102
Deinse 224
Delbeek 219
Delden 73, 95, 181
Delemer 374
Delft 69, 71, 79, 80, 100, 104, 116, 119, 137, 142, 162,  223, 228, 277, 278
Delftshaven 79, 96, 104, 223
Delftsland 139
DELIAGRE 306
Delloye 150
Demerarij 321, 326, 332
Demerary 321
Den Briel 84
Den Hengst 344
Dendermonde 153, 249
Denée 96, 117, 381
Denemarken 149, 185, 192, 193, 239
Derbijshire 329
DERIJCKER 309
Derwent 329
Desmarais 393
Desschel 74, 92
Dessel 115
Deume 109
Deurne 72, 101, 107, 181
Deutichem 119
Deventer 71, 72, 74, 79, 82, 83, 88, 92-97, 103, 104,  108, 109, 111-114, 116, 119, 177, 223, 260, 345
Devonshire 139
Deynze 74, 79, 92, 107, 121, 177, 223
Didot 169
Diegem 83, 99
Diekirch 93, 116
Diekirck 79, 113
Diemont 346
Dierme 233
Diest 73, 74, 86, 89, 101, 102, 115, 177, 195, 335
Dieupart 117, 118
Dijle 110
Dilling 73
Dinant 70, 71, 75, 80, 81, 86, 89, 92, 93, 96, 97, 99,  100, 103-105, 110, 114, 116, 119, 121, 170, 228, 335, 381
Dison 115
Dixmuiden 74, 79, 93, 121, 199, 223
Docapoelo 229
Doesburg 93, 95, 102
Dokkum 104, 121
Dolhain 86, 311
Dolhain-Limbourg 115
Dolland 269
Dollert 35
Dommeldange 117
Donderlinger 142
Dongeren 385
Donstienne 92, 93
Doornik 69-76, 78-89, 91-102, 104, 105, 107-110, 112-  115, 119, 121, 138, 142, 153, 169, 170, 181, 191, 192, 194,195, 203, 210, 223, 258, 285, 290, 311, 319, 335, 337,343, 345, 356, 375, 380, 389-391, 395
Dordrecht 73, 82-84, 86, 88, 96, 103, 104, 108, 109,112, 121, 125, 135, 136, 181, 260, 335
Doresse 204
Dorsetshire 139, 140
Dorssen 5
Dour 91, 108, 397
Dourbes 95
Drenthe 36, 81, 110, 111, 209, 211, 243, 255, 406
Drogenbosch 99
Droogenbosch 83
Du Bois 379
Du Fougerais 356
Dubois 5
DUCPETIAUX 306
Duffel 70
Duitschland 66, 137, 144, 165, 185, 190, 194, 205,240, 278, 316, 377, 387, 393, 394
Dupin 21, 335, 369, 399, 401
Dures-gebergte 171
Duymaer van Twist 11
Ecaussines-d'Enghien 70, 76, 84, 85, 285
Echternach 69, 82, 93, 116, 142
Edam 82, 104, 112, 121, 278
Eecloo 76, 87, 93, 104, 108, 112, 116, 213, 337
Eekeren 79, 93, 121, 223
Egypten 173, 263, 313
Eindhoven 69, 70, 74, 79, 81, 86, 87, 93, 94, 112, 113,  116, 145, 177, 223, 319, 335, 337
Elbing 123
Elburg 96, 99, 104, 120
Elegem 70, 85
Ellinckhuysen 6
Elouges 108, 397
Elsas 240
Embden 233
Engeland 129, 131, 137, 140, 141, 144, 149, 161, 165,  185, 187, 192, 194, 203, 205, 231, 236-240, 259, 264,267, 268, 274, 275, 278, 287, 307, 317, 318, 321, 329-334, 338, 355, 364, 366-368, 387, 398, 399
Engelman 393
Engering 6
Enghien 70, 72, 79, 81, 83, 86, 88, 89, 93, 94, 102,105, 107, 112, 113, 121, 181, 223, 301, 307
Enkhuizen 96, 121, 241
Enschede 71, 73, 79, 82, 86, 181, 223, 335
Enschedé 112, 373, 374
Ensival 115
Epinay 389
Epioux 117
Erezée 110
Erneville 94, 371
Erpent 108, 397
Erpion 71, 96, 103, 115, 162, 381
Ertzgebergte 389
Esch 69, 116, 142
Esch-sur-l'Alzette 93
Essequebo 321
Essex 140
Estemach 142
Etalle 117
Ethe 117, 118
Ettelbruch 93
Ettelbruck 85
Etterbeek 86, 93, 101, 112, 335
Eugies 107, 119, 397
Everaarts 170
Everghem 104
Evrehaille 117
Eward 346
Eyck tot Zuylichem 6
Eymer 6
Faber 389, 390
Falisolle 107
Famillereux 73, 195
Farciennes 107, 113, 115, 397
Farrar 361
Fayeng 215
Fayt 106, 108, 121, 397
Felis 361
Felui 70, 76, 84, 85, 92, 93, 119, 285
Feron 95
Ferrar 361
Finland 129
Fischbach 99, 118
Fischer 136
Flanelle la Grande 105
Flawine 107
Flemalle-la-Grande 119
Flemalle-la-Haute 70
Fleuris 91
Fleurus 73, 92, 93, 97, 105, 108, 112, 114, 115, 119, 121,  195, 397
Flobecq 120, 121
Flone 95
Flône 70, 75, 108, 151, 397
Floreffe 107
Florence 379
Florenne 93
Florennes 118
Florenville 83, 260
Florifoux 107
Floris 297
Fock 6
Fokien 201
Fontaine l'Evêcque 70
Fontaine l'Evêque 73, 101, 105, 106, 117
Fontaine-l'Evêque 76, 89, 96, 98, 118, 381
Forchies-la-marche 72, 181
Forêts 86, 99, 112, 319
Fôrets 83, 260
Fosses 95, 96, 112, 372, 381
Fourcroix 157
Fourmy 390
Frameries 96, 107, 397
Franche Comté 257
Franchimont 96, 97, 381
Francomont 115
Franeker 71, 79, 100, 106, 115, 119, 223
Franière 107
Frankrijk 66, 137, 141, 143, 149, 150, 157, 166, 179,  180, 183, 187, 189, 191, 192, 203, 205, 209, 216, 225,231, 238, 241, 253, 257, 278, 334, 338, 349, 355, 356,361, 371, 377, 379, 387, 389, 390, 393, 400
Fransch-Zwitserland 338
Frasnes 73, 93, 107, 121, 195
Frederiksoord 212
Freyr 94
Froid-Chapelle 117
Fugger 219
Fumay 371
Funke 352
Funkes 275
Furnes 35, 92, 107
Gaasterland 234
Gainsbourgh 140
Gaurain Ramecroix 85
Gaurain-Ramecroix 121
Gauraing 107
Geeraardsbergen 306
Gehmert 94
Gelderland 5, 10, 28, 36, 75, 81, 82, 89, 99, 102, 109,  110, 113, 209, 232, 234, 243, 255, 353, 354, 357, 385,406
Geldrop 116
Gelukkig Arabien 349
Gem 115
Gembloux 97, 105
Genappe 86, 102, 112, 335
Gend 137
Genemuiden 97
Geneve 257, 258
Genlis 108, 397
Gennep 93, 115
Gent 19, 22, 69, 71-93, 95-110, 112-116, 119-121, 142,  144, 153, 162, 167, 170, 177, 181, 188, 189, 191, 194, 195, 203, 204, 213, 221, 223, 224, 228, 235, 253, 260, 292, 301, 303, 304, 306, 307, 309, 316, 319, 334, 335, 337, 339-341, 343, 345, 346, 356, 374, 375, 378, 379, 389, 390, 394, 395
Genua 387
Geraardsbergen 125
Géronville 117
Gesner 187
Gesves 98
Gevaudan 143
Gheel 70, 74, 86, 92, 102, 115, 301
Gheylissem 71
Ghiesbrecht 204
Ghistelles 112
Gilles 195
Gilli 105, 108, 119, 397
Gillot 6
Gilly 73, 89, 97, 115, 195
Glabeek 80
Glain 108, 397
Glin 80, 228
Glons 108
Gochenée 96, 381
Goegnies 107, 397
Goes 83, 93, 97, 121, 260, 383
Goesin 375
Goignies 119
Golconda 173
Golzinne 70, 113
Golzinnes 96, 381
Gomezée 118
Gonus 385
Gooi 235
Gorinchem 80, 83, 102, 260
Gosselies 73, 74, 80, 81, 89, 92, 93, 97, 105, 106, 108,  112, 114, 115, 119, 121, 228, 397
Gott 270
Gottignies 70
Göttingen 124
Gouda 71, 74, 96, 101, 102, 104, 106, 112, 162, 176, 177,  227, 278
Gougnies 107, 116, 117, 397
Gourain-Ramecroix 84, 285
Gourdine 106
Gourienx 118
Gr. H. Luxemburg 406
Grace 108, 397
Grammont 86, 109, 301
Grand-Samson 96, 381
Grand-voir 117
Granson 219
Graux 117
Grevenmachern 105, 116
Grez 97
Grez-Halle 120
Grimberge 85
Grimberghe 70
Grinchamps 94, 371
Grivegnée 101, 118
Grobendonck 92
Grobendonk 93, 121
Groebendonk 102
Groenlo 95
Grol 107
Groningen 28, 36, 73, 81, 89, 95, 99, 100, 102, 104,110, 112, 114, 116, 119, 191, 195, 209, 211, 231, 236, 243,353, 357, 406
Groningerland 212
Gronovius 216
Groot Rechain 88
Groot-Brittannien 243, 296
Groot-Hert. van Luxemburg 36
Groote Nethe 110
Gros-Faux 372
Grothe 6
Grouw 104
Guatimalo 270
Guaxaka 270
Guiciardijn 135
Guinea 229
Haarlem 22, 70-74, 78, 86-89, 94, 95, 103, 105, 109,110, 112, 114, 121, 137, 147, 158, 162, 170, 181, 182, 185,186, 188, 190, 191, 194, 201, 204, 221, 228, 287, 289,301, 306, 309, 310, 337, 341, 343, 345, 346, 356, 361, 372-375, 379, 389, 390, 395
Habai 117, 118
Haeren 70, 76
Haerlebeke 79, 102, 223
Haesdonk 87, 105, 337
Haine 101, 106
Haine St. Paul 116
Haine St. Pierre 108, 397
Haine-Saint-Paul 106
Haine-St. Pierre 80, 228
Haine-St.-Paul 108, 397
Hal 99
Halle 83, 86, 93, 99, 124, 301
Hallum 71, 100
Halma 117, 118
Ham-sur-Heure 92, 93, 102, 116, 117
Ham-sur-Sambre 107
Hamburg 66, 173, 221, 233, 278
Hamme 96
Han 94
Hanselaar 373
Hansinelle 118
Hansinne 106
Harde Hamrum 193
Harderwijk 90, 96, 104, 112
Hargerzanderij 140
Harlebeke 72, 181
Harlingen 79, 83, 84, 95, 99, 104, 106, 110, 119-121,  223, 260, 285
Hartman 216
Hasselt 79, 93, 110, 223
Hasselt op den Demer 97, 383
Hastier 99
Hattem 99, 103, 107, 115
Hattum 102
Haverkamp 7
Havre 106
Hayez 375
Hazerswoude 101, 142
Hazerwoude 222
HEATCOAT 307
Heerenveen 258
Hein 237
Heist-op-den-Berg 79, 223
Helmond 114
Helmont 79, 87, 94, 95, 109, 337
Helvoetsluis 104
Henegouwen 36, 74, 75, 89, 90, 95, 97, 107, 109,111, 112, 114, 117, 118, 165, 166, 346, 353, 357, 361, 371,379, 397, 406
Hengelo 71, 73, 82, 86, 87, 109, 181, 335, 337
Herbeumont 93, 371
Herchies 79, 119, 223
Herckenrode 112
Herenthals 71, 74, 76, 79, 81, 86, 89, 92, 93, 102, 112,  115, 119, 162, 213, 223, 301, 335
Hermeton 116
Heron 95
Herselt 79, 107, 223
Herstal 82, 108, 119, 258, 397
Herve 73, 81, 82, 93, 103, 108, 115, 195, 258, 397
Heule 85, 86, 112, 310
Heusden 249, 255
Heyde 118
Heyndrikx 343
Heyst-op-den-Berg 70
Hillegom 73, 185, 403
Hilvarenbeek 94, 112
Hilversum 71, 78, 87, 109, 162, 337
Hindelopen 104
Hingene 94
Hinlopen 7
Hoboken 77
Hodimont 86, 115, 119, 311
Hoei 70, 73, 85, 92, 93, 96, 98, 99, 105, 119, 150, 151,  380, 404
Hoevenen 101, 106
Hollain 84, 85, 285
Holland 23, 28, 73, 74, 77, 81, 84, 97, 110, 111, 113,  114, 129, 136, 153, 165, 185-187, 199, 205, 223, 224,227, 237, 239, 240, 251, 259, 260, 277, 279, 292, 299, 353, 383, 403, 406
Holland Noord 36
Holland Zuid 36
Hondsholredijk 240
Honimoa 90, 359
Hoofd 343
HOOFMAN 309
Hoogstraeten 74, 79, 81, 92, 93, 101, 102, 115, 223
Hoogstraten 106, 119
Hoorn 83, 96, 104, 109, 120, 241, 260
Hora Siccama 10
Hornu 108, 397
Horrues 70, 76, 84, 85, 285
Horst 93, 95, 115
Houdeng 107, 397
Houdeng-Aimeries 93, 107, 397
Houdin 375
Houffalise 114
Hougaarde 74, 177
Hougaerde 70, 79, 147, 223
Houilleux 398
Houx 117
Huidekoper 7
Huissingen 99
Huizen 86, 116, 335
Huldenberg 99
Hull 140
Hulst 93, 115
Huydecoper 7
Ierland 129, 264, 364
IJdens 204
IJette 79, 223
IJlst 104
IJpeij 180
IJperen 73, 74, 76, 86, 87, 92, 93, 95, 100, 103, 105,  112, 114, 116, 119, 121, 181, 256, 301, 337
IJsland 192
IJssche 72, 93, 94, 102, 109, 181
IJssel 106, 249
IJsselstein 4, 5
IJves 117, 118
Immetz 81
Indie 331
Indien 201, 233, 269, 291, 313, 319, 333
Indischen Archipel 319
Inghem 76, 213
Insinger 269
Ipersche 233
Ireland 141
Irnsum 78
Isenghien 73, 81
Isle de France 360
Italie 189, 240
Italien 129, 137, 161, 165, 203, 275, 278, 377
Ivoir 116-118
Ixelles 76, 77, 79, 80, 112, 223, 228
Jaar 85
Jacatra 265, 350
Jacobson 220, 319
Jambes 108, 397
Jamboek 265
Jamioulx 101, 106
Jammapes 84, 285
Jamoigne 118
Janssen van Hardinxvelt 7
Jaonasche 265
Japan 291
Java 78, 83, 85, 86, 88, 103, 108, 185, 215, 263, 265-  267, 269, 270, 296, 321, 339, 349, 350, 352, 359
Jemmappe 72, 107, 181, 397
Jemmappe-sur-Sambre 107
Jena 13, 124
Jisp 233
Jobard 394, 395
Jodoigne 102
Jouwer 258
Jumetz 73, 80, 92, 93, 97, 105-107, 115, 119, 195, 228,  397
Jutland 193
Jutphaas 6-8, 244
K'Haens 341
Kaap de Goede Hoop 187
Kalken 233
Kampen 76, 114
Kapana 216
Karel den Stouten 219
Kaspische zee 313
Katalonien 361
Katwijk 403
Katwijk op Zee 84, 285
Kaye 229
Keetelaar 8
Kemink 8
Kennemerland 233
Kent 140
Keppel 117
Kerkx 204
Keuchenius 59
Keulen 278
Kilang 359
Kissir 103
Kistemaker 8
Klein 8
Klein Braband 234
Klein Enghien 94
Klein Rechain 88
Koch 8
Koeboe Simpang 215
Koekelberg 95, 101, 378
Kolombo 295
Koningrijk der Nederlanden 21, 29, 35, 36, 58,69, 131, 351, 355, 359, 371, 379
Konstantinopel 143
Konstantinopelen 185-187
KOPS 8, 133, 141, 210, 212, 251, 255, 256, 310, 354,366, 385
Korneliszoon 259
Koromandel 295
Kortrijk 72, 73, 76, 78, 79, 81, 86, 87, 92, 93, 100,  102, 105, 108, 109, 112, 119, 121, 181, 182, 301, 303, 309, 310, 337, 342, 343
Koster 373
Kremlin 237
Krijnszoon 322
Krimpener waard 249
Krommenie 88, 111, 120, 135
La Hulpe 99
La Roche 110
La Rochette 70, 95, 101, 116, 118, 151
Labaere 343
Laeken 72, 112, 181
Lambermont 115
Lambusart 105, 107, 397
Lammens 142
Lancashire 129, 161
Land van Waas 116, 233, 249
Land van Waes 226
Landak 218
Landank 215
Landeghem 343
Langerak 249
Lanneffe 106
Lasteyrie 393
Latoniot 228
Laura 265
Lawa 216
Le Cateau 304
Le Cocq 191, 194
Le Cour 186
Le Duc 393
Le Francq van Berkheij 227
Le Francq van Berkhey 404
Le Grand 221
Le Maire Deselee 195
Le Mazy 118
Le Poole 289
Le Val-Trahegnies 74
Leeds 140, 270
Leembruggen 289
Leeuwaarden 92, 95, 113
Leeuwarden 79, 99, 223
Lefebvre 379
Lefebvre Caters 203
Leiden 76, 83, 85, 95, 98, 100, 103, 104, 107, 110, 113,  116, 121, 144, 162, 173, 175, 186, 222, 240, 241, 271, 277,   278, 287, 289, 290, 349
Leidlitz 389
Leipzig 124, 221
Leith 278
Lek 249, 366
Lembeek 79, 121, 223
Lemmer 104
Lennick-saint-Martin 94
Lens 79, 84, 93, 119, 223, 285, 379
Lernes 118
Lesormes 150
Lessines 70, 72, 73, 75, 79, 88, 89, 93, 96, 97, 101,  102, 105, 107, 112, 119, 121, 181, 195, 223, 345
Lesves 96, 381
Leuven 69-72, 74, 75, 79-81, 83, 86, 88, 90, 92-94,98, 99, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 112, 114, 115, 119,120, 142, 159, 162, 170, 176, 177, 181, 223, 228, 260,319
Leuze 70, 73, 79, 86-89, 93, 96, 98, 101-103, 105, 107,  112, 113, 115, 119, 121, 195, 223, 335, 337, 345
Leuze-Enghien 97
Leval Trahegnies 107
Levant 144, 205, 384
Lienard 343
Lier 74, 76, 81, 86, 87, 90, 93, 96, 97, 101, 102, 105,  114, 119, 121, 136, 177, 213, 301, 319, 337
Lierre 79, 86, 112, 223, 335
Liessel 101, 107, 109
Lignij 70
Ligny 80, 96, 107, 381
Lijfland 237
Lillo 79, 109, 223
Lima Poelakottas 229
Limal 99
Limbourg 86, 311
Limburg 36, 74, 75, 82, 84, 96, 97, 99, 102, 107, 111,  113, 114, 199, 255, 277, 311, 380, 383, 397, 406
Limburgsche 74
Limehouse 259
Limousin 209, 389
Linkenbeek 99
Linnaeus 129
Linschoten 185, 250
Lion 166
Lobbes 106
Lochem 91, 93, 96, 107
Lodelinsart 80, 106, 107, 115, 228, 397
Loenhout 81, 115
Lokeren 72, 76, 78, 81, 86, 87, 93, 96, 102, 105, 110,  112, 119-121, 181, 301, 319, 337
Lomazzo 219
Lompret 117
Londen 205, 206, 259, 270, 274, 333, 355, 364
Londerzeel 79, 93, 102, 223
Longlier 93, 371
Loo in Vlaanderen 84, 277
Loochristi 87, 337
Loochristy 105
Loon op 't Zand 97
Loon op Zand 104, 115
Loosduinen 240
Loosjes 374
Lopik 249
Lopiker-Capell 249
Loppemeer 88
Lousbergs 343
Lovendeghem 104, 105
Lubeck 173
LUCKERMANS 306
Luik 35, 36, 69-72, 75-84, 86, 88, 90-95, 97, 99-121,  142, 149-151, 170, 209, 221, 228, 231, 251, 253, 255,258, 260, 301, 311, 345, 397, 398, 406
Lusac 175, 176
Luson 96, 381
Lustin 118
Luxemburg 35, 69, 70, 73-75, 80-82, 90, 92, 93,95, 97-99, 101, 103, 104, 107, 109, 111, 114, 116-119, 142,209, 231, 251, 371
Maarssen 8, 12
Maartensdijk in Zeeland 93
Maas 66, 70, 85, 90, 141, 151
Maastricht 75, 78, 79, 85, 86, 93, 97, 99-101, 106,108, 109, 113, 115, 121, 191, 223, 311, 383
Maatschappij van Bijenteelt 209
Maatschappij van Landbouw 209
Macon 118
Madras 217
Mafle 118
Maiseret 116, 117
Maizeret 101, 118
Makkum 80, 107, 121, 228
Malakka 72, 80, 84, 85, 110, 173, 230, 291
Malines 306
Malle 109
Malonne 107
Malte-Brun 217
Maltebrun 323
Malthy 206
Mampawa 215
Manchester 333
Mandor 216
Manicpa 90, 359
Maningabo 80, 230
Manipa 359
Marbais 92, 93, 106
Marchal 321
Marche 95
Marche en famenne 86, 301
Marche-en-Famenne 70, 118
Marche-les-Dames 117, 118
Marche-les-Ecausinnes 96, 381
Marche-les-Ecaussines 70, 76
Marchienne au Pont 118
Marchienne-au-Pont 73, 101, 108, 117, 195, 397
Marchin 73, 101, 116-118
Marcienne-au-Pont 106
Marcinelle 108, 397
Marcq 69, 70, 79, 94, 99, 112, 142, 223
Mariembourg 106, 117, 118
Marimont 98, 108, 118, 397
Marpurg 124
Marquain 107, 119
Marret 8
Marseille 143
Martelange 93, 371
Martens 8
Martinet 129
Martinique 349
Masblette 118
Mascart 192, 194
Maseyck 86, 93, 301
Matlock 329
Maulbaix 79, 223
Mayenne 144
Mazure 343
Mazy 76, 116, 117
Mechelen 70, 71, 74, 76, 78-81, 83-89, 92, 93, 98-102, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 121, 177, 223, 235,260, 301, 303, 304, 306, 310, 335, 337, 345
Meenen 72, 74, 76, 78, 86, 92, 93, 98, 99, 102, 105,109, 112, 115, 119, 121, 177, 181, 213, 301, 303
Meertens 190
Meijerij van den Bosch 255
Meisjes Weeshuis te Mechelen 307
Meissen 389
Mekkum 84, 285
Melain 85
Mellier-Orval 117
Melsebroek 70, 76
Membach 115
Menen 72, 180
Meppel 72, 85, 88, 95, 99, 116, 120, 299
Merchtem 78
Merlaimont 96, 381
Mertert 79
Merxplas 102, 107
Messines 86, 93, 301
Meulebeke 78, 83, 86, 301
Meyleghem 221
Middelburg 74, 75, 79, 80, 82, 96, 97, 99, 100, 121,207, 228, 258, 383
Mierlo 87, 94, 116, 337
Milaan 219
Miller 385
Minang Kabo 229
Minderhout 74, 92, 101, 115
Mirabeau 364
Missisippi 244
Moens 176
Moezel 116
Moignelée 107
Mokka 349
Molebeek 69, 87, 101, 142, 337
Molebeke 74, 83, 93, 207
Molembeke 342
Molenbais 119
Moll 71, 73, 74, 78, 81, 86, 89, 115, 162, 195, 241, 301
Mollerat 158
Molukken 80, 103, 230, 350, 359
Monbéliard 257
Monia 118
Monnikendam 112, 121
Mons 70, 72-75, 77, 79, 81, 82, 86-89, 92-94, 97, 98,  101, 102, 104-108, 112, 113, 115, 119, 121, 181, 223, 258,301, 319, 335, 337, 345, 397
Mont public 398
Mont St. Aldegonde 116
Mont St. Geneviève 119
Mont-St. Aubert 98
Mont-sur-Marchienne 70, 73, 76, 106, 107, 195,397
Montaigu 79, 223
Montbliard 117
Montfoort 96
Montgolfier 180
Montigny 105
Montigny le Tilleul 70, 117
Montigny-le-Tilleul 76, 96, 106, 108, 116, 118, 381,397
Montigny-sur-Sambre 106, 108, 117, 119, 397
Montpellier 143, 144, 385
Montrado 216
Moordrecht 104
Moorzele 72, 181
Moorzele bij Kortrijk 71
Morenne 101
Moresnet 75
Morialmé 118
Morlanwelz 72, 92, 93, 102, 107, 116, 117, 119, 181,397
Mornimont 107
Moskou 237
Mouchenne 96, 381
Moulin 101, 116-118
Moulins 99
Mouscron 78, 98, 102, 112, 114, 116, 343
Mouseron 86, 87, 335, 337
Moustier 72, 107, 181
Mozet 117, 118
Muiden 121
Mulheim 138
Muller 142
MULON 306
Munchen 393
Munniks van Cleef 5
Muno 83, 260
Munsterland 211
Munting 187
N. Braband 406
Naaldwijk 240
Naarden 78, 82, 97, 114, 116, 121, 404
Nalinnes 97
Namen 36, 70, 73, 75, 76, 78, 80-82, 86, 88-97, 100-108, 110, 111, 113, 114, 116-119, 121, 141, 209, 228, 231,251, 301, 335, 345, 355, 371, 378, 381, 397, 406
Natolien 143
Neder-Bretagne 209
Neder-Normandien 209
Neder-Schelde 233
Nederland 243, 244, 247
Nederlanden 387
Neede 10
NEGRIE 307
NEMNICH 132, 141, 188, 206, 207, 213, 220, 222,241, 261, 275, 279, 307, 333, 335, 387, 397, 401
Nemnichs 162
Neuchateau 116
Neuf-Chateau 93
Neufmaison 102
Neuman 9
Neusse 98
Neuve Eglise 104, 116
Neuve-Eglise 76, 109, 113, 213
Newcastle 206, 278
Newyork 321
Nez 346
Niekerk 235
Niel 102, 106
Nieupoort 96, 121, 130
Nieuw Holland 215
Nieuw Nederland 321, 351
Nieuwendam 74, 207
Nieuwenhuis 130, 203
Nieuwenhuys 271
Nijkerk 109
Nijmegen 74, 89, 93, 95, 102, 116, 119, 177
Nikkerie 326, 351
Nikkerie-distrikt 326, 332, 350, 351
Nimi 93
Nimij 69, 142
Nimwegen 95, 96
Nimy 72, 79, 84, 92, 102, 142, 181, 223, 285
Ninove 81, 86, 96, 102, 125, 319
Nismes 118
Nistaragua 270
Nivelles 71, 76, 79, 81, 86, 92-94, 97-99, 102, 103,105, 112, 115, 119, 120, 162, 170, 223, 301
Nodderwijk 92, 94, 106
Noessa Laoet 359
Noodwijk-binnen Dokkum 75
Noord-Amerika 188, 205, 246, 270
Noord-Braband 75, 81, 84, 97, 104, 110, 114, 138,209, 234, 243, 302, 303, 383
Noord-Brabant 36
Noord-Holland 111, 221, 234, 277, 366, 403, 404
Noordeveld 255
Noordholland 232, 234
Noordwijk 73, 185
North-Meols 129
Northampton 307
Nottingham 307, 329
Numan 9
Obourg 72, 84, 119, 181, 285
Oedenghien 120
Oeleghem 72, 181
Oirschot 88, 94
Oldam 232
Olivier 273
Oma 90, 359
On 94
Onhaije 88, 119, 404
Onhaye 102, 117
Oorderen 97, 383
Oorschot 81
Oost Indien 215
Oost Vlaanderen 339
Oost-Indie 77, 83, 84, 105, 261, 263
Oost-Indien 137, 194, 197, 205, 217, 220, 224, 229,240, 263, 266, 268, 269, 274, 278, 296, 297, 314, 317, 331, 332, 338, 349, 350, 359
Oost-Vlaanderen 36, 74, 80, 89, 116, 221, 239, 256,302, 303, 316, 353, 357, 406
Oost-Zanen 135
Oost-zee 66, 278
Oostelijk Indien 263
Oosterhout 69, 94, 101, 104, 107, 116, 138, 142
Oostermoer 255
Oosterwijk 94, 101, 116
Oosterzeele 86, 319
Oostmael 115
Oostmaelen 69, 142
Oostmarsum 95
Oostrum 9
Oostzanen 259
Oostzee 237
Op den Hooff 7
Ophain 86, 335
Opheylissem 83, 260
Orleans 216
Orval 118
Ostende 66, 82, 83, 96, 104, 108, 120, 121, 258, 260
Oudenaarde 169
Oudewater 96, 250
Ourthe 104
Overflakkee 353
Overijssel 36, 75, 109, 110, 117, 209, 234, 255, 406
Overmaas 385
Overmeire 105
Overschie 117, 119
Overveen 88
Pacolougousche 265
Padang 229
Palestina 188
Paludanus 185
Parijs 129, 166, 189, 203, 266, 278, 292, 293, 334,335, 379, 393, 400
Patsy 335
Paturages 107, 397
Pecq 94
Peise 255
Peruwels 119
Peruwelz 76, 87, 98, 103, 105, 195, 337, 343
Perwez 70, 72, 73, 79, 81, 86-89, 93, 96, 97, 102,104, 105, 112, 115, 119-121, 181, 195, 223, 335, 337, 345
Perzien 173, 185, 273
Perzische Golf 263
Peteghem 224
Petersburg 241
Petit-Enghien 112
Petit-Roeulx 72, 79, 181, 223
Peuchet 35, 64, 167
Philippeville 85, 95, 96, 381
Philipstad 372
Picard 137
Picardt 142
Pitt 216
Plancenoit 120
Plenevaux 398
Poleur 101
Polsbroek 249
Pont à Celles 115
Pool 139
Poperingen 73, 181, 256
Poperinghe 78, 81, 82, 86, 93, 95, 102, 104, 115, 116,  119, 255, 301
Poppe 319
Poppel 89
Pörtener 9
Portugal 161, 188, 192, 205, 217, 231, 238, 387
Preanger 350
Prèles 107, 397
Prévinaire 342
Prieur 169
Prince 341
Profondeville 117
Prosper 379
Pruissen 192, 305
Purmerend 93
Putte 80, 228
Putten 99
Pyman 9
Pyreneën 361
Quangton 201
Quaregnon 79, 107, 223, 397
Quenast 101, 119
Quevaucamps 85, 119
Quevaucamps-Basècles 93
Raamsdonk 93
Rachamps 83, 260
Radcliff 364
Ragnies 92
Ragnies-en-Strée 93
Rahusen 9
Railleux 372
Ram 9
Ramecroix 107, 119
Rance 96, 117, 380
Rans 80, 228
Ransart 105, 108, 115, 397
Ras 9
Raucourt 73, 195
Rauw 229
Ravekes 9
Rebaix 101, 107
Rechain 115
Reekhem 93
Reigersman 10
Reinwardt 10
Rekhem 86, 301
Remich 79, 116
Renaix 76, 78, 81, 87, 98, 337, 343
Rengers Hora Siccama 10
Renkum 99
Renlies 71, 96, 103, 115, 117, 162, 381
Rethi 116
Rhede 99
Rhode-St. Gènes 99
Rieudotte 118
Riga 237
Rijn 66, 136
Rijnland 139
Rijnsburg 240
Rivière 101, 116-118
Rixensart 93
Rixtel 79
Roard 150
Roch 346
Rochefort 96, 381
Rochon 253
Rodières 93, 371
Roedener 228
Roer 138
Roermond 95, 115
Roermonde 35, 110
Roermondt 78
Roeulx 79, 93, 107, 121, 223, 397
Rognée 96, 106, 381
Rolduc 119
Roldue 108, 397
Rollingen 118
Roly 118
Rome 237
Romnout 118
Roode meisjeshuis te Gent 306
Roode Zee 263
Rookmaker 221
Roos Schregardus 10
Roozendaal 99
Rosenthal 220, 319
Rotterdam 71-73, 79, 80, 82, 83, 86-90, 95-98, 100,104, 106, 108-110, 112, 113, 116, 121, 170, 176, 197, 223,228, 271, 315, 320, 324, 337, 361, 378, 383
Rotto 89
Rouaan 385
Roubaix 98
Roucourt 119
Rouen 143, 179
Rouge Cloître 112
Rouge-Cloitre 86, 335
Rouillon 116-118
Roulers 73, 81, 93, 99, 102, 121, 181
Royaards 10
Roygem 88
Rozendaal 235
Ruisselede 105
Rume 86, 335
Rumpst 107
Rupel 110
Rusland 165, 176, 185, 187, 216, 217, 239-241, 251,278, 305, 387
Saba 109, 321
Sachsen 129
Sacquelen 380
Saint-Amant 70
Saint-Gilles lez Bruxelles 112
Saint-Hubert 117
Saksen 389
Salm 10, 98
Salm-Chateau 105
Salzines 118
Sambas 215
Samson 101, 113, 116-118
Sangoun 215
Saparoea 359
Sart 94, 371
Sart-la-Buissière 117, 118
Sart-Moulin 119
Sarton 260
Saune Saint-Hilaire 270
Sauni-Saint-Hilaire 267
Sautour 117, 118
Sauvage 343
Saventhem 99
Schagen 97
Schagen van Soelen 10
Schaly 10
Schaveije 340, 344
Scheele 179
Schelde 110, 138
Scheltema 10, 176, 237, 241, 251, 260
Scheringan 216
Schiedam 79, 119, 223, 224, 404
Schijndel 82, 97, 114, 255
Schleijden 116, 117
Schluiter 10
Schneevoogt 186
Schooner Lucifer 216
Schoonhoven 11, 88, 89, 99, 102, 117, 249, 345-347
Schoorl 140
Schot 10
Schotland 194
Schottland 141
Schwarzenberg 389
Schwertz 133
Sclayn 108, 397
Scriverius 227
Seignoret 129
Sekadouw 215
Séloigne 118
Selters 361
Semao 89
Senefelda 393
Seneffe 80, 81, 92, 93, 105, 121, 228, 229
Senenne 118
Senne 110
Seny 342
Sept-Fontaines 118
Seraing 70, 78, 108, 119, 151, 397
Serrurier 10
Seveneeke 86, 319
Severin 194
Sevres 389, 390
Seybert 335
Sichen 85
Sicilie 237
Silenrieux 106, 117, 118
Silli 94, 102, 107
Silly 112
Simaroma 229
Simatra 72
SIMOENS 306
Sinclair 364
Sintang 215, 216
Sirault 98, 101, 107, 119
Sirien 143
Sittard 82, 93, 97, 258
Slagt 10
Sloet 10
Smirna 143, 144, 205
Smit 10
Smits 170
Sneek 82, 101, 258
Snouckaert van Schauburg 10
Sociadana 216
Soeteboom 135
Soeters 10
Soho 398
Soignies 70, 76, 79, 84, 85, 93, 102, 105, 223, 285
Soleilmont 108, 397
Solre St. Gery 97
Solre-saint-Gery 117
Solre-St. Gery 118
Solre-St.-Gery 104
Solre-sur-Sambre 73, 94, 371
Songepago 229
Soulmes 96, 381
Souvret 72, 108, 181, 397
Souvret le Val-Trahegnies 115
Soye 107
Spa 83, 90, 98
Spanje 136, 137, 161, 165, 176, 192, 205, 219, 231, 238,  249, 278, 377, 387
Spilbergen 295
Spontin 106, 121
St. Amand 121, 166
St. Anne 96, 381
St. Aubin 118
St. Barbe 372
St. Bernard 71, 167
St. Denis 119
St. Denis in Henegouwen 86, 335
St. Domingo 349
St. Etienne 72, 181
St. Eustatius 321
St. Gerard 96, 117, 381
St. Ghislain 93, 105
St. Gilain 84, 285
St. Gilles lez Termonde 93
St. Gilles-lez-Bruxelles 113
St. Hubert 105
St. Josse ten Noode 86, 335
St. Josse-ten-Noode 114
St. Leger 117
St. Martin 70, 109, 321
St. Nicolaas 71, 76, 78, 81, 86-88, 93, 96, 100, 105,  106, 109, 116, 121, 303, 335, 337, 343
St. Paul 101, 106
St. Pierre Capelle 112
St. Pierre Cappelle 94
St. Quentin 165
St. Remy 95, 96, 381
St. Servais 69, 99, 142
St. Trond 93, 120
St. Vaast 84, 101, 107, 285, 397
Staffordshire 137, 138, 140
Stahl op Uccle 83
Stansfield 259
Star Numan 9
Stave 118
Stavelot 92, 93, 95, 98, 115
Stavoren 104
Steenkerque 70, 72, 94, 102, 112, 181
Steenwijk 69, 75, 98
Stegerhoek 240
Steinsel 79
Sticht 232
Stiermark 186
Stolzemburg 89
Strault 95
Strée 92
Strepy 84, 107, 285, 397
Strijen 125
Sumatra 80, 84-86, 110, 114, 171, 229, 230, 291, 321
Sunagang 229
Sunda 71, 77, 100, 163
Sure 116
Suriname 75, 322, 326
Surinamen 84, 88, 103, 108, 281, 321, 323-326, 332,350-352
Suyck 10
Swijnaerde 86, 319
Syrien 188
Talboom 343
Talines 107
Tamise 76, 78, 86, 87, 105, 301, 337
Tarcienne 106
Tartarijen 186
Teigenmouth 139
Templeuve 74, 86, 95, 121, 199, 335
Ten Cate 5
Ten Hagen 7
Ter Goes 231, 353
Ter Meulen 8
Termonde 72, 73, 76, 86, 92, 93, 96, 99, 101, 112,119-121, 181, 195, 301, 319, 341, 379
Ternate 360
Ternaten 327
Terveen 11
Texel 98, 111
Thaarup 195, 239
Thenard 150
Theux 84, 93, 96, 115, 117, 119, 380
Thiel 83, 88, 260
Thieldonk 104
Thielt 79, 81, 87, 93, 102, 223, 337, 342
Thistelt 79, 223
Tholen 82, 84, 93, 96, 97, 112, 383
Thon 101, 117, 118
Thon-en-Samson 118
Thoricourt 83, 94
Thourout 73, 81, 93, 101, 102, 108, 119-121, 181
Thuin 74, 92, 93, 105, 114-116
Thy-le Baud'huin 117
Thy-le-Chateau 117, 118
Tideman 11
Tielerwaard 249
Tigablas Kottas 229
Tilburg 71, 84-86, 88, 103, 113, 116, 162, 287, 311
Timor 80, 89, 103, 114, 230, 297
Tirlemont 71, 72, 74, 79, 92-94, 99, 101, 102, 112,115, 119, 120, 162, 177, 181, 223
Tison 356
Tobias 215
Tongeren 98
Tongres 70, 93
Tongres-notre-dame 72, 181
Tongres-nôtre-Dame 119
Tongrinnes 91
Tonnelier 380
Torck van Rosendaal 11
Toricourt 112
Tourneppe 99, 119
Treignes 95
Trembleur 103
Trip 11
Trivières 107, 397
Tronchiennes 86, 87, 112, 319, 335, 337
Trossaert 356
Truro 139
Tubbergen 255
Tubize 79, 223
Tuckeij 215
Tuckeys 293
Turkijen 143, 185, 187, 273, 384
Turner 11
Turnhout 71-73, 79, 81, 83, 86, 89, 92-94, 99, 101,102, 105, 106, 109, 110, 112, 115, 119, 170, 181, 223, 301
Uccle 72, 99, 180, 181
Uilkens 141, 253
Uitgeest 73, 83, 185, 259, 260
Upsal 179
Utrecht 3-6, 36, 71-73, 75, 78, 81, 82, 85, 88, 89, 95,  97, 102, 106-110, 116, 121, 135, 158, 181, 188, 191, 205,209, 210, 232, 241, 243, 244, 249, 253, 353, 357, 366,406
Vaassen 99
Vaels 86, 90, 98, 106, 115, 116, 311
Vaillant 351
Valenciennes 304
Valencijn 85, 301, 303, 306
Van Aelbroeck 365
Van Aelbroek 128, 132, 154, 224, 251, 354, 365, 369,385
Van Aken 3
Van Amelsfoort 162
Van Asch van Wijck 3
Van Bergen 219
Van Berken 219
Van Bommel 4
Van Breda 189, 292
Van Buma 4
Van Daalen 5
Van Dam 5
Van Dam van Isselt 5
Van de Perre 176
Van de Steene 394, 395
Van de Warden 341
Van de Wiel 343
Van den Bosch 171, 229, 267, 281, 293, 324, 327,352, 360
VAN DEN PEEREBOOM 306
VAN DER BORCHT 305
VAN DER BORGHT 194, 304
Van der Brugghen van Lauwenregt 4
Van der Does de Bije 4
Van der Hey 18
Van der Horst 7
Van der Houven 383
VAN DER SCHAFT 310
Van der Slufen 10
Van der Veer 11
Van der Vliet 11
Van der Vuurst 151, 265, 267, 271, 273, 377, 384,385
Van der Waerden 343
Van Diemen 142
Van Dijk 5, 158
Van Eeghen 6
Van Eelde 6
Van Enschut 6
Van Eyk 6
Van Goudoever 6
Van Griethuyzen 6
Van Heeckeren van Brandsenburg 7
Van Hees 144, 145, 340
Van Hengelaar 7
Van Hoegarden 341
Van Hogendorp 141, 151, 183, 218, 318, 319, 325,327, 352, 355, 357
Van Hulstijn 7
Van Itersum 7
Van Keverberg 316
Van Laar 210
Van Leeuwen 8
Van Lelyveld 289
Van Lijnden tot Sandenburg 8
Van Loon 8
Van Maanen 8
Van Mansveldt 8
Van Nes 9
Van Nes van Meerkerk 9
Van Offenbach 393
Van Oldenbarneveld, genaamd Witte Tulling11
VAN PETEGHEM 306
Van Poot 289
Van Santen 170, 343
Van Spreekens 10
Van Theylingen Thielen 11
Van Tovar 185
VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN VAN VLEUTEN 3
Van Uchelen 11
Van Utenhoven van Bottestein 4
Van Veen 11
Van Vollenhoven 11
Van Wensen 162, 287
Van Wesepe 175
Van Zantvoorde 342
Vattier Kraanen 8
Vaucelle 96, 381
Vaulx 76, 84, 85, 285
Vauquelin 157
Veaux 101
Vechel 74, 81, 86, 93, 94, 103, 112, 199, 319
Vedrin 88, 95, 112, 119, 121, 404
Veenendaal 115
Veenhuizen 112
Velaines 80, 107
Venetien 197, 227, 292
Venlo 93, 98, 102, 108
Venloo 71, 106
Venrai 95
Venray 104
VERACHTER 309
Verbeecke 341
VERCRUYSSEN 309
Vereenigde Staten van Noord-Amerika 332
Verhaeghe 375
Verhulst 130
VERLINDEN 306
Verloop 11
Vermeulen 11
Vernede 11
Verschoor 11
Verviers 84, 86, 93, 103, 108, 112, 115, 119, 311
Vezin 118
Vianden 89, 93, 116
Viechel 79
Vieil Salm 109
Vieil-Salm 94, 98, 105, 114, 371
Vieillereille 116
Vieilsalm 89
Vielle Montagne 75
Vierves 95
Viesville 97, 108, 397
Villers-la-Tour 117
Vilvoorde 71, 93
Vilvoorden 76, 81, 83, 94, 102, 108, 109, 260
Vink 341
Virelles 117
Virginia 129
Virieu 11
Visé 73, 89, 96, 195, 380
VISPOEL 306
Vlaanderen 97, 99, 102, 109-112, 114, 125, 127, 130,137, 187, 232-235, 250, 256, 317, 354, 364, 383-385
Vlaemertinge 72, 181
Vlissingen 66, 71, 75, 96, 104
Vodelée 96, 381
Vogelenzang 182
Vogenée 117, 118
Voituron 379
VON KIRCKHOFF 8, 13
Von Miltkau 129
Vonêche 90, 97, 101, 111, 112, 357
Vonèche 80, 228, 355, 356
Voorduin 11
Voorhelm 186
Voorhout 403
Voortman 340
Vos-Bouwens 340
Vosmaer 11
Vreeswijk aan de Vaart 4, 8, 9
Vrieseveen 95
Vriesland 36, 74, 80, 82, 89, 99, 102, 110-112, 114,199, 209, 231, 234, 239, 258, 278, 353, 357, 406
Waalwijk 93
Waelhem 70
Waereghem 120
Waerschot 105
Wagenaar 175
Wageningen 5, 83, 99, 101, 102, 260
Wais 99, 117, 119
Walcheren 231, 353
Walcourt 81, 116, 117
Walkers 206
Walland 12
Wandre 101
Warcainq 121
Warchin 107
Warnant 117, 118
Warneton 79, 84, 86, 93, 101, 223, 285, 301
Warquignies 107, 119, 397
Wasmes 107, 119, 397
Waterloo 355
Watermael 99
Wats 205
Watt 398
Watts 206
Waufercée 108, 397
Wauferée 115
Waulsort 96, 118, 381
Wauthier-Braine 115
Wavre 79, 87, 223, 337
Wedgwood 137, 138
Weenen 216
Weerde 113
Weerdt 79, 86, 223, 301
Weeshuis te Brugge 306
Weeshuis te Geeraardsbergen 306
Weesp 79, 175, 223, 224
Weillen 117
Wel 255
Welde 92, 115
Wensterswijck 101
Wensterswijk 79, 84, 87, 95, 96, 103, 107, 223, 285,337
Wepion 96, 118, 381
Werkboven en Odijk 11
Wervick 83, 92, 102, 109, 112
Werwick 93
West Indien 259
West-Indien 137, 194, 205, 237, 240, 270, 278, 321,322, 332, 350
West-Vlaanderen 36, 74, 80, 89, 130, 239, 256,302, 303, 353, 357, 406
West-Vriesland 236
West-Zanen 135
Westerkapel 343
Westerloo 79, 121, 223
Westland 240
Westzaan 103
Westzanen 259
Wetteren 74, 86, 177, 301
Wevelghem 112
WHITAKER 307
Wiers 73, 195
Wijneghem 102
Willebroek 79, 102, 223
Willem de Vierde 129
Willongby 322
Willougby 322
Wilson 144, 341
Wiltz 93
Winand 390
Winschoten 95
Wissett 333
Witsen 349
Wittewaal 133
Woerden 107, 250
Wologda 251
Woluwe 72, 110, 181
Woluwe-St 109
Woluwe-St. Etienne 94, 99
Workum 84, 104, 285
Wormer 233
Wormerveer 99
Wortel 212, 247
Wurtemberg 129
Yette 119
Yperen 303
Z. Braband 406
Zaalberg 287
Zaandam 74, 75, 82, 83, 96, 97, 99, 101, 103, 104,108, 109, 112, 113, 120, 207, 259, 260, 383
Zaandijk 99
Zaelberg 162
Zandpoort 182
Zeeland 28, 36, 80, 84, 97-99, 102, 112, 114, 120, 205,  231, 234, 239, 353, 383-385, 406
Zeist 73, 81, 88, 113, 345
Zele 76, 99, 105
Zeveren 87, 105, 337
Zierikzee 83, 93, 97, 120, 121, 260, 383
Zoerzeel 102
Zoest 241
Zond 237
Zoude 228
Zuid-Amerika 188, 244, 246, 338
Zuid-Braband 36, 74, 80, 82, 84, 89, 97, 102, 107,116, 239, 255, 302, 353, 357
Zuid-Holland 289, 366
Zuidzee-eilanden 261
Zuilen 9
Zutphen 86, 92, 93, 96, 102, 113, 117, 191, 249, 320
Zwarte Zee 143
Zweden 129, 149, 185, 278
Zwijndrechtsche waard 249
Zwitserland 144, 186, 244, 246, 257, 316, 340
Zwol 70, 71, 73, 79, 82, 83, 86, 88, 89, 93, 94, 96, 97,  103, 104, 106, 108, 112, 114, 115, 119, 121, 155, 170, 191,223, 260, 335
Zwolle 82