V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Uit het dagboek van Lieven de Myttenaere (1927)

Een prachtige litteraire beschrijving van Gent in de zestiende eeuw. De schrijver, de Heer Paul Kenis, was duidelijk een zeer belezen persoon die een prachtig tijdsbeeld schetst van Gent tijdens de godsdiensttroebelen. (220 blz., 6,75 euro - enkel te koop als ebook).

A very good litterary description of Ghent in the sixteenth century. The writer, mister Paul Kenis, was a scholar which gives a very good portrait of Ghent during the religion troubles. (220 pages, 6,75 euros - only for sale as ebook).

Une excellente description littéraire de Gand pendant le seizième siècle. L'auteur, monsieur Paul Kenis, était un savant qui a réussi un tableau très vif de Gand pendant les troubles de religion. (220 pages, 6,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Index

Daar het hier gaat om een litterair werk, hebben wij gemeend dat wij geen index van dit werk moesten opmaken.

Because this is a litterary work, we have meant that we didn't have to make an index of it.

Parce qu'il s'agit ici d'un oeuvre littéraire, nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire de dresser un index.