V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Aardrijks- Geschiedkundige Beschrijving der Stad Gent (1834)

P. Jonglas schreef dit boekje in 1834 met de bedoeling om aan de schoolgaande jeugd te vertellen wat er allemaal te zien was in de stad Gent. 170 jaar later is het voor ons een rijke bron van informatie over Gent gedurende de eerste jaren van de Belgische onafhankelijkheid. (147 blz., 4,50 euro - enkel te koop als ebook)

P. Jonglas wrote this book in 1834 to give the school-going youth a view of their city of Ghent. 170 years later it is a rich source of information of how Ghent looked like during the first years of Belgian independence. (147 pages, 4,50 euro - only for sale as ebook)

P. Jonglas écrivait ce livre en 1834 pour donner aux écoliers gantois une idée de leur ville et de ce que se passait à Gand. 170 ans plus tard ce petit livre est une riche source d'information sur Gand pendant les premières années de l'indépendance belge. (147 pages, 4,50 euros - seulement à vendre comme ebook)

Inhoud - Contents - Table


Voorberigt 5

Eerste les. Over de Aardrijksbeschrijving in het algemeen, het oogmerk en gebruik der kaarten, en over de hoofdwindstreken. 7

Tweede les. Korte schets van de geschiedenis der stad Gend. 9

Derde les. 11

Vierde les. Ligging, grootte, luchtgesteldheid en grond der stad Gend. 14

Vijfde les. Getal der inwoners en derzelver bestaan, benevens de voornaamste voortbrengsels der fabrieken. 15

Zesde les. Algemeen overzigt der Stad, verdeeling derzelve en Poorten. 17

Zevende les. De voornaamste Wateren der stad Gend. 19

Achtste les. De voornaamste straten met derzelver merkwaardige gebouwen, benevens de openbare plaatsen van wijk I. 22

Negende les. 25

Tiende les. 27

Elfde les. 31

Twaalfde les. 34

Dertiende les. Openbare Plaatsen en Bijzonderheden van Wijk I. 37

Veertiende les. 40

Vijftiende les. 43

Zestiende les. 47

Bruggen van Wijk I. 49

Zeventiende les. De voornaamste Straten, met derzelver voornaamste Gebouwen, benevens de openbare Plaatsen en Bruggen van Wijk II. 51

Achtiende les. 53

Negentiende les. 56

Twintigste les. 59

Een en twintigste les. Bijzonderheden, welke men op de openbare Plaatsen van wijk II, aantreft. 62

Twee en twintigste les. 65

Drie en twintigste les. Bruggen van Wijk II. 67

Vier en twintigste les. Voornaamste straten met derzelver voornaamste gebouwen, benevens de openbare plaatsen en bruggen van Wijk III. 70

Vijf en twintigste les. 73

Zes en twintigste les. Bijzonderheden, welke men op de openbare Plaatsen van Wijk III aantreft, alsmede de Bruggen. 76

Bruggen van wijk III. 77

Zeven en twintigste les. Voornaamste Straten met derzelver merkwaardigste Gebouwen, benevens de openbare Plaatsen en Bruggen van Wijk IV. 79

Acht en twintigste les. 81

Negen en twintigste les. Over de Bruggen in Wijk IV. 84

Dertigste les. Voornaamste Straten met derzelver voornaamste Gebouwen, benevens de openbare Plaatsen, Bruggen enz. van Wijk V. 87

Een en dertigste les. Openbare Plaatsen, Bruggen enz., welke men in Wijk V aantreft. 89

Twee en dertigste les. Voorname mannen te Gend geboren. 92

Vragen tot eigene oefening over het voorgaande. 94

Bijvoegsel, straten en bruggen der stad en stadsplan van Gent in 1834. 101

Index


's Gravenbrug 49
's Gravensteen 71
't Kindt 47
't Stuk 103
Aardewegbrug 104
Aalstschepoort 10
Aalst 24
Aardewegbrug 67, 69, 99
Aarschot 12, 24, 94
Abdij Baudeloo 95
Abdij de Groenenbriel 77
Abdij der Bijloke 60
Abdij Groenenbriel 76
Abdij het Nieuwebosch 83
Abdij het Nonnenbosch 83
Abdij Terhagen 73
Abdij van Baudeloo 25
Abdij van de Bijloke 60
Abdij van de H. Maia van de Kluyze 60
Abdij van Doorseele 75
Abdij van Groenendale 37
Abdij van Ninove 29, 32, 96
Abdij van Oosteecloo 56
Abdij van St. Pieter 19, 33, 89
Abdij van Victorinen 77
Abdij van Waarschoot 54
Abeelstraat 80, 103
Abrahamstraat 51, 97, 102
Achterleije 20, 25, 75, 103
Ackerman 10
Adams 22
Adegem 82
Adolf van Bourgondie 64
Agnietestraat 102
Ajuinleije 20, 59, 70, 71, 98, 99
Akademiestraat 103
Aken 13
Akkerbrug 67, 104
Akkergem 60, 61, 63, 65, 98
Akkergemplaats 51, 62, 98
Akkergemsbrug 66
Akkergemskerk 62
Akkergemspoort 63
Albert en Izabella 61
Albertus en Izabella 51, 53
Albertus en Izabelle 30
Alexis 63
Amannij 41
Ameide 35
Amerika 13, 75
Anatolien 24
Annonciaden 54, 55
Annonciadenstraat 51, 54
Annonciadestraat 98
Anselmus 53
Antwerpen 14, 79, 85, 92, 94
Antwerpsch Kasteel 99
Antwerpsche poort 17, 18, 21
Antwerpschepoort 79, 80, 85
Antwerpschepoortbrug 104
Antwerpschestraat 79, 99, 103
Apostelhuizen 103
Apostolinen 88
Appelbrug 21, 67, 69, 104
Arme-Claren 63
Arnold de Oude 70, 87
Arnoud de Oude 45
Arnoud I 82
Arnould I 83
Artevelde 10
Atheneum 25
Augustijnen 61, 98
Augustijnenkerk 61, 73, 99
Augustinerssen 81
Baaistraat 101
Bagattestraat 87, 88, 100, 103
Ballestraat 103
Bank van Brussel 40
Banneville 74, 99
Bargiebrug 67, 69, 99, 104
Barrestraat 22, 26, 96, 101
Bassijn 21
Bassin 75
Baudeloobrug 25, 50, 104
Baudelooleijtje 50
Baudewijn II 76
Baudewijn IX 60
Baudewijn VIII 25
Bauwens 75, 77, 93, 100
Beenhouwerstraat 103
Beestenmarkt 20, 47, 48, 97
Beggijnenstraat 52
Beggijnhof 66, 97
Beggijnhof van St. Elizabeth 52
Belfort 32, 46
Belgie 13
Bellevuestraat 102
Bennesteeg 101
Berg van Barmhartigheid 51, 97
Bernardinerssen Klooster 55
Berouwbrug 77, 104
Berouwstraat 103
Bestormbrug 67, 69, 99, 104
Bestormpoort 10, 55, 58, 69, 98
Bestormstraat 51, 55, 102
Beurs 56
Bevrediging 12
Beyaert 82
Bibliotheek 25, 95
Bijloke 60
Bijloken 39
Bijlokestraat 60
Bijlokkestraat 102
Bisschoppelijk Paleis 26, 30
Bisschoppelijk Seminarie 87
Blaauwejongens-school 26
Blaauwmeisjeshuis 24
Blandinus Berg 14
Blandinusberg 89
Blindeken 102
Boegstraat 101
Boeksent 93
Bogaardstraat 103
Bonteleeuwstraat 101
Borluut 73, 82
Botermanstraat 102
Botermarkt 45, 97
Boterplaatsken 49, 97
Boudewijn I 71
Boudewijn III 15
Boudewyn III 45
Braambrug 50, 84
Braampoort 10, 35
Brabanddam 79, 80, 100, 103
Brabandpoort 35
Brabandsche straat 36
Brabandstraat 22, 35, 96, 101
Braderijstraat 102
Braeckman 75, 77
Brambrug 104
Brandstraat 51, 54, 98, 102
Breidelstraat 102
Brismaille 72
Broeders van St. Joris 81
Broederschap van St. Sebastiaan 37
Brouwerij de Pale 35
Brouwershuis 56
Brugge 12, 16, 24, 56, 69, 94, 95
Brugsche vest 77
Brugschepoort 10, 18, 53, 61, 66, 75
Brugschepoortbrug 67, 104
Brugschepoortstraat 102
Brugschestraat 51
Brugschevaart 21, 69, 70
Brugschevest 71
Brussel 14, 66, 79, 85, 94
Brusselsche poort 19
Brusselsche Wallen 79
Brusselschepoort 21, 84, 85
Burggraven stroom 17
Burgstraat 51, 52, 97, 102
Burresteeg 101
Busschieters van St. Anthonie 63
Caïa 9
Calcken 23
Calleijstraat 103
Callekiners-steen 23
Capellestraat 102
Capucijnen 80
Capucijnen Hammeken 103
Cassel 88
Casselpoort 88
Catalognestraat 36, 96, 101
Cellebroeders 56
Cellebroedersvest 102
Chartreuse Klooster 67
Chartreuzen 75
Chartreuzen Klooster 75
Chartreuzenbrug 74, 77, 104
Chastelet 41
Chimaij 30
Cipreijstraat 101
Citadel 12
Clara van Mons 80
Clemmen 22, 85
Cluijzen 78
Colianderstraat 103
Collatie Zolder 44
Collegiale Kerk van St. Pharaïldis 76
Collegiale Kerk van St. Veerle 76
Collegie 34
Colpaert 49
Colpaertstraat 49
Conduitesteeg 101
Congregatie van den H. Victor 77
Constantijn den Grooten 66
Coppens 63
Coupure 19, 21, 56, 59-61, 66, 67, 95, 98
Couvreur 72
Cozijnstraat 103
Crayer 24
Cressi 85
Crombeen 88
D'Haene de Steenhuyze 22
D'Hane de Steenhuyze 82
Dampoort 18
De Bakker 44
De Bast 93, 100
De Beer 67, 98
De Buck-vander Waeren 77
De Cock 88
De Crayer 48, 55, 62
De Denys 44
De Gras 82
De Heere 93
De Jongh 23
De Keyser 71
De Keyzer 47
De Lange 92
De Langhe 100
De Meyer 92, 100
De Munt 72
De Naeyer 66
De Neve 18
De Porro 84
De Roose 32
De Rudder 35
De Senago 84
De Smet-de Naeyer 66
De Soener 27
De Vos 66
De Vos-Bauwens 77
De Vriend 55
De Wilde 41
Deernis 86, 100
Deinze 91
Dekstraat 103
Dellafaille 38
Delvaux 31, 93
Den Ram 52
Den Spijker 43
Dendermonde 82, 86
Dentergem 70
Departement der Schelde 31
Destelbergen 86, 100
Deventer 24
Devos 77
Deynoodt 44
Diericx 17, 20, 23, 93, 100
Discalsenkerk 52
Dok 71, 75, 77, 95
Donkersteeg 36, 41, 96, 101
Donkerstraat 101
Doorenstraat 103
Doornik 31, 53, 59
Drapstraat 51, 56, 98, 102
Drongen 18, 69
Drongenhof 74, 78
Dubbele-draaibrug 78
Dubbeledraaibrug 78, 99
Ducaju 1
Duinkerken 11
Duivelsteeg 101
Dulle-griet 23, 39
Durot-Clemmen 85
Eecloo 82
Eggard 36
Egmond 56, 79
Eindeweere 61
Eindewereld 98
Elizabethdries 51
Elizabethdriesch 63
Elizabethgracht 51, 52, 102
Elizabethsdries 98
Engeland 10, 13, 16, 57, 58, 75, 93
Engelandgat 51, 55, 57, 58, 98, 102
Engelandgat ten trappe 102
Engelandtierstraat 102
Engelantierstraatje 55
Engelbrug 50
Engelstraat 101
Entrepot 59, 98
Entrepotbrug 67, 104
Ertvelde 78
Eutopia 83
Feyericx 59
Fiennes 57
Fiennes-dreve 57
Fiennesdreve 102
Filips de Goede 55
Filips den Goeden 23
Filips I van Bourgondie 11
Filips van den Elzas 72
Filledieusehammeke 70
Filles-Dieusen hammeken 74
Fort 90, 91
Franciscanen 38
Frankrijk 10, 11, 13, 57, 92
Franschepoort 88
Frederik I 10
Gaia 9
Gand 10, 94
Gand-Caffé 38
Ganda 9
Gandavum Castrum 9
Gandt 68
Garenmarkt 49, 97
Gasthuis-zusters 60
Gasthuis van O.L.V. ter Lazarije 53
Gavere 60
Geldmunt 70, 71, 99, 103
Geldmunte 73
Gelukstraat 101
Gend 1, 3, 7, 9-17, 19-23, 26, 29, 30, 34, 39, 41, 47, 48, 53-55, 57, 58, 60, 62, 64, 68-70, 75, 79, 80, 82-87, 91-95, 100
Gendbrugge 85, 100
Gendt 34, 40
Gerard den Duivel 29
Geuzenberg 103
Ghendt 68
Gild van St. Joris 28
Gild van St. Sebastiaan 60
Gildestraat 101
Ginnebergstraat 102
Godshuis St. Jan in d'Olie 48
Godshuis St. Jan ten Dulle 48
Godshuis van O.L.V. ter Sneeuw 88
Godshuis van O.L.V. van de zeven Weeën 88
Godshuis van O.L.V. van het Schreijboom 88
Godshuis van St. Barbara 87
Goedhals 75
Goethals 60, 92, 100
Gouden Leeuwplaats 41
Goudstraat 63, 101
Gouvernements-hotel 31, 96
Gouvernementshuis 30
Gouvernementstraat 30, 101
Graanspijker 43
Graauwe Zusters Klooster 49
Graauwepoort 72
Grasbrug 20, 49, 57, 67, 97, 104
Grasleije 22, 23, 95, 101
Graven Kasteel 52
Gravenbrug 104
Gravenkasteel 99
Gravensteen 71, 72
Grendelgatbrug 77, 78, 99, 104
Grenier 64
Grijsberg 103
Groenbrug 77
Groenbruggen 104
Groenenbriel 71, 76, 99
Groeningheveld 73
Groenmarkt 43, 97
Groenstraat 103
Groot-Koffijhuis 38
Groot Beggijnhof 52
Groot Eekhout 87
Groot Gewat 102
Groot Meerhem 74, 99, 103
Groot Vleeschhuis 20, 97
Groote Ameide 35
Groote Huidevettershoek 87
Groote Huidvettershoek 100
Groote Penitentenstraatje 49
Groote Vleeschhuis 43
Grootmeerhem 70
Gruuthuize 56
Guij van Dampierre 63
Guinard 82
H. Amandus 89
H. Bloedkapelletje 61, 98
H. Geeststraat 22
H. Geeststraatje 96
H. Kerst 18, 74, 75
Haeck-Nuytens 83
Halijn 71
Halijns 71
Halijnshospitaal 71
Hallijns Hospitaal 99
Halsbrekersbrug 77, 104
Ham 70, 75, 99, 103
Hammeken 103
Harduin 92, 100
Haringsteeg 73
Haringstraat 103
Hazewindstraatje 101
Hebbrecht 88
Hebbrechts-Gasthuis 88
Hebbrechtstraat 88, 100, 103
Hebrechtstraat 87
Heerlijkheid van Ravenschoot 82
Heilig Sacramentstraat 101
Heiliggeeststraat 33, 101
Heinsius 92, 100
Helmslagersstraat 33
Hembieze 34
Hembyze 12, 34, 94
Hendricks 72
Henegouwen 52
Herberg de Gouden Appel 69
Herberg de Sleutelkens 78
Herberg den Gouden Appel 18
Herberg het Motje 69, 98, 99
Herberg het Patijntje 69
Herberg het Pauwken 86
Herberg het Staaksken 70, 99
Hercules-poort 63
Herpelsteeg 101
Hertogstraat 103
Het Motje 67
Het Stuk 83
Heusden 83
Heuvelpoort 19, 91
Heuvelstraat 103
Heuverpoort 19
Heyman 81
Hieronimieten 29
Hieronimieten Klooster 27
Hisette 80
Hoefijzerstraat 101
Hof der Abdij van Ninove 29, 32, 96
Hof St. Sebastiaan 38
Hof ten Walle 77
Hof ter Walle 63
Hof van Bourgondie 64
Hof van de Posterne 56
Hof van de Universiteit 26
Hof van den Posterne 55
Hof van Egmond 98
Hof van Fiennes 57
Hof van St. Baafs 30
Hof van Wackene 64
Hoijaard 43
Holstraat 51, 53, 98, 102
Hoofdgild van St. Michiel 32
Hoofdwacht 38, 96
Hooge-huis 45
Hooge Zonnestraat 103
Hoogenwal 78
Hoogpoort 22, 28, 96, 101
Hoogstraat 36, 51, 52, 56, 97, 102
Hooijaard 97, 101
Hooije 79, 83, 100
Hooipoort 83
Hoorn 79
Hoornstraat 101
Horrebout 93
Hospitaal der Blinden 75
Hôtel de Gouden Leeuw 36
Hôtel de Vienne 43
Hôtel des Pays-Bas 43
Hôtel het Hemelrijk 36
Hôtel le Lion d'Or 36
Hôtel le Paradis 36
Hôtel Royal 38
Houtbriel 48, 101
Houtleije 19, 21, 51, 54, 69, 95, 98, 99, 102
Houwegem 30
Hoveniersberg 104
Huerdochterstraat 57
Hugonet 11, 44
Huidevettershoek 20
Huidvetterken 103
Huidvetterkensbrug 76, 77, 104
Huidvettershoek 104
Huis Bontekoe 39
Huis der Visitatie van Maria 24
Huis met de twee Turre 22
Huis van den Briele 77
Huis van Joris Vranck 87
Huis van St. Agneet 59
Huis van St. Barbara 87
Huurdochterstraat 98, 102
Huydvettershoek 87
Huyttens-Kerremans 66
IJkstraat 102
IJperstraat 102
Imbercourt 11, 44, 55, 98
Inghelandt 40
Inghelant 40
Jacob van Artevelde 10
Jacoba van Beijeren 72
Jans-ser-Bolkersteen 98
Jans ser Bolkerssteen 57
Jansen 32
Jansenius 29, 31, 47
Jesuiten 34
Jesuitenkerk 33
Jodestraat 102
Joes-Pyns-hoofd-Schans 66
Johanna van Konstantinopelen 80, 81
Jonglas 1, 2, 6
Jozef II 52
Julius Cesar 9
Kaatsplaatsken 71, 76, 99
Kalanderberg 35, 39, 97
Kalanderstraat 101
Kalvermarkt 47, 48, 50, 97
Kamstraat 22, 24, 95, 101
Kanaal van Terneuse 17
Kapel St. Jan in d'Olie 48
Kapel St. Jan ten Dulle 48
Kapel van het Hospitaal der Blinden 75
Kapel van O.L.V. ter Lazarije 53
Kapel van O.L.V. ter Sneeuw 88
Kapel van O.L.V. van de zeven Weeën 88
Kapel van O.L.V. van het Schreijboom 88
Kapellestraat 51, 54, 98
Kapittel van St. Baafs 29, 30
Karel V 10, 11, 17, 19, 30, 31, 35, 41, 44-46, 57, 63, 64, 79, 92, 94
Karel VI 10
Karel VII 55
Karmelksbrug 97
Karnmelkmarkt 50
Karnmelksbrug 48, 50, 104
Karrestraat 101
Karthuizer Klooster 67, 75
Karthuizerklooster 99
Karthuizers 75
Karthuizersklooster 20
Kasteel van Gerard den Duivel 29
Kasteelbrug 84
Kauter 36, 37, 96
Kazerne der ruiterij 20
Kazerne van de Ruiterij 81
Kazerne van Maréchausséen 28
Kazerne voor Ruiterij 63
Kazernstraat 104
Keizer Karel 11
Keizerpoort 19
Keizersdreve 51, 97, 102
Keizerstraat 79, 81, 100, 103
Kelderstraat 103
Kerckhove 70
Kerk van St. Anna 80
Kerk van St. Baafs 96
Kerkbrugge 50
Kerkstraat 22, 29, 96, 101
Kerremans 66
Ketelpoort 10, 20, 88, 100
Ketelpoortbrug 50, 87, 91, 104
Ketelvest 20, 87, 88, 100, 104
Kleermakers Godshuis 73
Klein Beggijnhof 80, 100
Klein Gewat 102
Klein Huidvettershoek 104
Klein Meerhem 103
Klein Turkijen 43
Kleine Botermarkt 49
Kleine Koornmarkt 41, 97
Kleine Liefbrug 67, 104
Kleine Lievebrug 20, 77
Kleine Penitentenstraatje 49
Kleine Vleeschhuis 36
Klein-Vleeschhuisstraat 101
Klokke Roeland 46
Klooster der Alexianen 56, 98
Klooster der Augustijnen 73
Klooster der Capucijnerssen 80
Klooster der Cellebroeders 57, 98
Klooster der Galileën 36
Klooster der Geschoende Carmeliten 74
Klooster der Karmeliten 53
Klooster der Rijke-Claren 85
Klooster der Rijke Claren 100
Klooster der Schokkenbroeders 98
Klooster der Theresianen 53
Klooster der Ursulinen 28
Klooster der Zwarte Zusters 98
Klooster der Zwartezusters 56
Klooster O.L.V. Maricolae 98
Klooster van de Rijke Claren 82
Klooster van Deijnze 62
Klooster van den H. Petrus 89
Klooster van Gallileën 96
Klooster van Marollen 98
Klooster van Sion 58
Klooster van St. Agneet 58
Klooster van St. Barbara in Jeruzalem 87
Klooster van St. Jan in d'Olie 97
Klooster van Ste. Barbara 100
Koeistraat 35
Koepoort 83
Koepoortbrug 84, 104
Koepoortplaats 79, 83, 100
Koepoortstraat 103
Koestraat 22, 96, 101
Kolderschool 27
Kollegie der Augustijnen 73
Kolstraat 102
Kombrug 104
Koningrijk der Nederlanden 13
Koningstraat 22, 36, 52, 96, 101, 103
Koninklijke Akademie van teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwkunst 73
Koninklijke Posterij 38
Konstantinopelen 46, 47
Koornleije 51, 56, 57, 102
Koornmarkt 41
Koornsteeg 101
Koperstraat 102
Kort Onderbergen 102
Korte-ridderstraat 41
Korte Calleij 104
Korte dagsteeg 101
Korte Donkerstraat 102
Korte Hoogpoort 104
Korte Kalverstraat 103
Korte Kamstraat 101
Korte Kasteelstraat 72
Korte Koestraat 101
Korte Koningstraat 102
Korte Krevelsteeg 103
Korte kruisstraat 101
Korte meire 101
Korte noorderstraat 101
Korte Paleisstraat 72
Korte ridderstraat 101
Korte Schipgracht 103
Korte Steenstraat 103
Korte Zeugbrug 77, 78, 104
Korte Zeugsteeg 103
Korte Zilverstraat 102
Kortedagsteeg 22, 36, 96
Kortemeire 22, 34, 35, 96
Kortemunt 22
Kortemunte 101
Kortesteenstraat 72
Kortezeugbrug 99
Kortezeugsteeg 73
Kortrijk 48, 73
Kortrijksche Poort 10, 19
Kortrijkschepoort 20, 91, 100
Koutersteeg 101
Kraanleije 71, 103
Kriekerijbrug 104
Kriekerijstraat 73
Kriekerijstraatje 103
Krombrugsken 50
Kromme Essche 103
Kromme Wal 101
Kromsteeg 36, 101
Kruidmagazijn 19, 83, 100
Kruidtuin 20, 25, 26, 95, 96
Kruisstraat 22, 31, 96, 101
Kuiperbrug 77, 78, 99
Kuipersteeg 103
Kuiperstraat 103
Kuipgat 23, 39, 96, 97
Kuupgat 39
Kwekerijbrug 77
Lambrechts 26
Lammens 25, 26
Lammerstraat 104
Land van Waas 83
Lange Bogaardstraat 103
Lange Kalverstraat 103
Lange Kasteelstraat 74
Lange Krevelstraat 103
Lange Meire 101
Lange Paleisstraat 74
Lange Schipgracht 103
Lange Steenstraat 103
Langemeire 22, 35, 96
Langemunt 22, 23, 95
Langemunte 101
Langerbrugge 78
Langesteenstraat 70, 74, 99
Ledeberg 18, 84
Leeuw ten Putte 41, 97
Leije 10, 14, 16, 18-20, 26, 57-59, 61, 69, 70, 72, 76, 79, 87, 95
Lembeke 82
Lens 66
Leopoldstraat 103
Leugemeete 52
Licinius 25
Liefbrug 67, 68, 99
Liefde-broeders 88
Lieve 18-20, 59, 66, 68, 70, 95
Lievebrug 20, 77, 104
Lievegang 70, 74, 99, 103
Lievestraat 103
Ligne 80
Lijn 33
Lindeleije 51, 58, 59, 102
Linnenmarkt 44
Livas 24
Lobkowitz 31
Lodewijk van Male 10, 63, 68, 70, 71, 77
Lodewijk XI 11
Lodewijk XIV 92
Lodewijk XVIII 22
Logement de Nederlanden 36
Logement de Posterij 38, 96
Logement den Gouden Leeuw 41
Logement den Leeuw 41
Logement Graaf van Egmond 36
Logement les Pays-Bas 36
Lombard 51
Lombardie 57
Loo 25
Lousberghe 80
Luxemburgstraat 102
Luxemburgstraatje 52
Lynwaadring 45
Maagdestraat 102
Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen 52
Maatschappij van Landbouw en Kruidkunde 53
Maes 48
Majorlijnstraat 32
Maltebrugge 91
Mannekensaard 23
Margaretha van Konstantinopelen 54
Margarietestraat 70, 73, 103
Margritestraat 99
Maria Theresia 13, 61, 94
Maria van Bourgondie 11
Mariakerke 69, 70
Mariëland 97
Marienland 53
Marjolijnstraat 96, 101
Marjolijnstrate 22
Marlborough 13
Martinstraat 102
Massin 82
Mechelen 14, 94
Meerdam 70
Meerdambrug 78
Meerdamstraat 74
Meerhem 20
Meerschbrug 77, 104
Meerschstraat 102
Meijerij 41
Meirelbeekstraat 101
Meirelbeke 85
Melle 85, 100
Merceniers-huis 45
Messageries Royales 43
Meters-huis 45
Meulan 11
Meulemeester-van Aken 91
Meulestede 18, 78
Meyer 48
Michielstraat 102
Middelburg 14, 94
Militaire Hospitaal 98
Minnart 35
Minne 44
Minnebrug 99
Minnemansstraat 101
Minnemeerschbrug 49, 77, 104
Modenaaisteeg 101
Moere 19, 20, 95
Moerpool 18
Molenaarstraat 70, 73, 99, 103
Molengat 102
Monniken van St. Pieters 87
Mortierstraat 103
Muidebrug 20, 77
Muidebruggetje 78, 99
Muidepoort 18, 21
Muijdebrug 104
Muije 75
Muijnkbrug 104
Munkbrug 84, 91
Munkmeerschen 20, 83
Munkpoort 59
Munnikbrugstraat 104
Murmureer-meerschen 83
Napoleon 93
Napoleonspoort 19
Nederkauter 87, 88, 100, 104
Nederland 93
Nederlanden 16, 79
Nederpolder 22, 27, 96, 101
Nederquaetdam 27
Nederschelde 18, 20, 21, 26, 84, 95
Nederscheldestraat 22, 29, 96, 101
Nevel 76
Nieuw Kasteel 90, 91
Nieuwbrug 50, 84, 104
Nieuwe-Dambrug 84
Nieuwe Antwerpschepoort 21
Nieuwe Dok 21
Nieuwe Halle 32
Nieuwe Sasschepoort 21
Nieuwe Stadsgracht 19, 21, 95
Nieuwe Vaart 19
Nieuwe Vischmarkt 76
Nieuwe Wandeling 61
Nieuwebosch 83
Nieuwetoren 26
Nieuwland 70, 75, 99, 103
Nieuwpoortje 50
Nieuwstraat 104
Nivelles 93
Nokerstraat 101
Nonnenbosch 100
Nonnenboschklooster 20
Nonnenpoort 60
Noormannen 9, 71, 82, 89
Noyon 53
Nuytens 83
O.L.V. Broeders van den Berg van Carmel 74
Oliebrug 50
Oliestraat 101
Onderbergen 51, 54, 55, 98, 102
Onderstraat 22, 24, 95, 101
Onthoofdbrug 20, 67, 68, 72, 77, 99
Oordeelbrug 21, 67, 68, 99, 104
Oost Lieve 103
Oostakker 18, 66, 78
Oosteecloo 55
Oostenrijk 13, 81
Oostvlaanderen 5, 14, 31, 59, 94
Openplein van het Fort 87
Opperquaetdam 27
Opperschelde 9, 18-20, 83, 84, 87, 88, 95
Opperscheldestraat 22, 30, 96
Oranje 12, 30, 64
Oranjestraat 22, 30, 96, 101
Ossenmarkt 47, 97
Ottogracht 22, 25, 49, 50, 95, 101
Oud-burg 34
Oudburg 71
Oude-Scheldebrug 84
Oude Ajuinkaai 20
Oude Ajuinleije 58, 102
Oude Brugschepoortbrug 104
Oude Kasteelbrug 104
Oude Kerkhof 97
Oude Molenaarstraat 103
Oude Opperschelde 19, 20
Oude Sasschepoortstraat 103
Oude Schapenmarkt 37
Oude Scheldebrug 104
Oude vest 101
Oude Vischmarkt 43
Oude Vlasmarkt 48, 49, 97
Oude Vleeschhal 49
Oudeburg 103
Oudenaarde 23, 58, 59, 91
Oudenaarde : Tuighuus 23
Ouderbrug 99
Ouderburgsche Kastelerij 72
Ouderburg 71, 72
Overschelde 79
Ozanam 93
Paardenmeersch 78
Pacificatie 12, 28
Paddegat 26, 96
Paddehoek 40
Paddenhoek 101
Paddenhouck 40
Paepestraat 70, 75
Pagatterstraat 88
Pakhuis 41, 43
Palepelstraat 104
Palfyn 48
Palinck 32, 66
Palingstraat 103
Panhuis 86, 100
Papestraat 99, 103
Paradeplaats 38, 45
Parijs 10, 26
Parijsberg 104
Paris 10
Parma 55, 79
Parnassusberg 54
Parochie kerk van O.L.V 100
Parochie van St. Baafs 80
Parochiekerk van O.L.V 90
Pasbrug 20, 26, 50, 84, 104
Paulus IV 31
Pelikaanstraat 103
Penitenten Klooster 49
Penitentenstraat 49
Penitentestraat 101
Penitentestraatjes 97
Pensstraatje 56, 102
Peperstraat 51, 52, 97, 102
Perkementstraat 102
Pesthuis 20, 81
Petercellepoort 19
Pharaïldeplaats 71, 76, 99
Philips den Goeden 32
Pijn 11
Pilsen 61, 93
Plaisante vest 77
Plaisantevest 71, 99
Plattenstegerbrug 77, 104
Pleintje 87
Plottersgracht 72, 103
Pluimstraat 102
Poel 51, 64, 98
Poelman 80, 85
Polder 27, 96
Polre 27
Pont-Royal 92
Poortacker 54
Poortakker 58
Posternepoort 54, 55, 58, 69
Postkantoor 32
Pottenmarkt 66
Pouillemarkt 29, 40
Poullemarkt 97
Predikheeren 54
Predikheeren kerk 20
Predikheerenbrug 67, 104
Predikheerenleije 101
Predikheersbrug 49
Princenhof 51, 98
Prinsenhof 63, 77
Prinsenhofbrug 67, 104
Pussemstraat 102
Pyn 66
Quaadham 22
Quadham 101
Quaetdam 27
Quaetham 96
Raad van Gend 39
Raad van Vlaanderen 34
Rabot 66, 98
Rabotbrug 20, 67, 77, 104
Rabotweg 102
Ragusa 25
Ram 102
Ramillies 12
Rapestraat 103
Rasphuisbrug 104
Ravenschoot 100
Recollecten 38
Recollectenbrug 49, 67
Recollectenplein 38, 66, 96
Recollettenbrug 104
Reep 20, 79, 80, 83, 100, 103
Refuge der Abdij van Ninove 29, 32
Refuge der Bernardiners abdij van Drongen 74
Refugestraat 29, 96
Refugiestraat 101
Regnessestraat 22, 29, 96, 101
Reke 70, 75, 78, 99, 103
Rekelingsbrugge 76
Rekenbrug 78
Rheims 89
Rhetorica 54
Ridders van Maltha 73
Ridderstraat 22, 28, 96, 101
Rijhove 24
Rijke-Gasthuis 53
Rijke-hospitaal 53
Rijkegasthuis 97
Rijks Normaleschool 27
Rijkslagere school 27
Rijm 71
Rijn 10
Rijngasiestraat 29
Rijsselpoort 19
Rockelfing 23
Rogierstraat 104
Romain 92
Rome 9, 33, 66
Romein 100
Rommelwater 19, 21, 95
Roode Koningstraat 103
Roode Lijvekens 74
Roodelijvekenshuis 74, 99
Rooden-duyvel 23
Roodenhuijze 17
Roodentorenbrug 26
Roodentorenpoort 26
Roodetoren 26
Roodetorenbrug 104
Roodetorrebrug 84
Roose 42, 48, 93
Rootoren 96
Roskamstraat 101
Rosseel 77
Rozebeeke 10
Rozemarijnbrug 67, 104
Rozendaalstraat 104
Rubens 32
Rue de St. Etienne 87
Rupelmonde 85
Ryhove 12, 95
Rykx 81
Rym 71
S. Jansvest 22
S. Mauritskapel 99
Saijmansteeg 103
Salistraat 102
Sanders-Walle 63
Sanders Walle 77
Sanderus 48
Sas-van-Gend 17, 95
Sassche Kanaal 39
Sasschepoort 17, 18
Sasschevaart 20
Sauvage 63
Savonstraat 87, 100, 104
Schaapbrug 78
Schamp 22, 82
Schans Joes-Pijnshoofd 98
Scheepsliedenhuis 39
Scheijergat 61
Scheijergatbrug 67, 69, 99, 104
Schelde 10, 14, 16, 19-21, 23, 27, 35, 47, 58, 76, 79, 80, 82, 85- 87, 91, 95
Schermschool 32
Schippers Godshuis 73
Schippershuis 57, 98
Schipperskapel 39
Schokkenbroeders 56
Schotland 9, 57
Schouwburg 37, 38, 96
Schouwvegerstraat 102
Schuddeveestraatje 101
Schuerman 18
Schuttershof 60, 83
Sebasten 24
Segaert 83
Seminarie 30, 32
Seminarium 30
Ser-majorlijnstraat 32, 33
Serbodinsbrugge 50
Serbraems-steen 24
Serpentstraatje 44
Sevaenstraat 87
Sijlla 12
Sijmoers-Kapel 73
Simoens 88
Sinaij 25
Siron 77
Slakkestraat 101
Sleutelbrug 78, 99
Sleutelkensbrug 77, 78, 104
Sleutelstraat 103
Slijpstraat 70, 75, 99, 103
Sluis 40
Sluisbruggen 104
Sluisekensbrug 78
Sluisken 20, 71, 76, 99
Sluiskenbrug 99
Sluiskensbrug 78
Sluizekensbrug 104
Snoeck-Ducaju 1
Societeit Concordia 38
Societeit de Klub 38
Societeit van St.Cicilia 34
Sodaliteit 34
Spaansch-kasteel 29
Spaansch Kasteel 21, 75, 79
Spaansche Nederlanden 13
Spaarbank 40, 41
Spanje 12, 94
Speelman 88
Spellebrug 50, 104
Spellestraat 101
Spiegelstraat 101
Spitaalpoort 18
Sporenslag 73
St. Amand 9
St. Amandsberg 85
St. Amandus 88
St. Annakapel 80
St. Annakerk 83
St. Annastraat 103
St. Annepoort 18
St. Antonius Gasthuis 74
St. Baafs 18, 77, 89
St. Baafs Abdij 79
St. Baafskerk 29, 31, 93
St. Bavo 9, 31, 58
St. Bavo's Abdij 29
St. Catelijnen-godshuis 71
St. Catharina-godshuis 71
St. Denijs 18
St. Eloijbrug 77, 104
St. Eloijsgodshuis 73
St. Gillisbrug 77, 104
St. Gillisstraat 103
St. Guij-Kapel 63
St. Jacobs 18, 49
St. Jacobs gasthuis 76
St. Jacobsgodshuisbrug 77
St. Jacobskerk 28, 48, 97
St. Jacobsnieuwstraat 22, 28, 47, 48, 96, 101
St. Jan in d'Olie 53
St. Jans godshuis 52
St. Jansbrug 50, 104
St. Jansdreef 101
St. Jansdreve 37, 96
St. Janskerk 71
St. Jansstraat 22, 31, 33, 35, 96, 101
St. Jansvest 96, 101
St. Joorishof 29
St. Jooriskapel 29
St. Joris Kapel 42
St. Jorisbrug 50, 84, 97, 104
St. Jorisgodshuis 81
St. Jorishof 81, 96, 100
St. Joriskapel 81, 97
St. Jorispoort 10, 26
St. Jorisstraat 26, 96
St. Laurens Godshuis 76
St. Laurens Hospitaal 76
St. Laurens Kapelleken 76
St. Leugodshuis 73
St. Lievensche Wallen 79
St. Lievenshautem 19
St. Lievenspoort 18, 82, 84, 100
St. Lievensstraat 79, 82, 100
St. Lievenstraat 85, 103
St. Lievenswal 83, 100
St. Livinus 9
St. Marten-Akkergem 62
St. Maurits-Kapel 73
St. Michielplein 51
St. Michiels 18, 58
St. Michielsbrug 49, 67, 97, 104
St. Michielskerk 57
St. Michielsplaats 98
St. Michielsplein 65, 98
St. Michielsstraat 51, 57
St. Michielstraat 98
St. Michielsvest 56
St. Nicolaaskerk 97
St. Nikolaaskerk 42
St. Pieter 77
St. Pieters-armenschool 88
St. Pieterskerk 89, 90, 100
St. Pieterskerk van Rome 90
St. Pietersnieuwstraat 87, 88, 100
St. Pietersplein 87, 89, 100
St. Pieterspoort 91
St. Salvator 18
St. Salvatorkerk 75
St. Wido-Kapel 63
Stadhuis 28, 40, 45, 46, 54, 68, 96
Stadhuissteeg 102
Stads-vondelingshuis 37
Stadsgevangenis 97
Stadskraan 98
Stadswal 21
Stedelijke Kinderbewaarschool 27
Steenbrugge 50
Steendam 22, 26, 47, 102
Steenhuize 56
Steenpoort 83
Steijart 42
Sterrestraat 104
Steurstraat 102
Stevanuskerk 61
Stoeners-gasthuis 27
Stofstraat 101
Stoppelbergstraat 101
Stoppelstraat 54, 55, 98, 102
Storij 63
Story 66
Stovestraat 102
Strop 91, 100
Struifstraat 102
Struivelbrug 104
Struivelsteeg 101
Stuart 81
Symonskapel 99
Talboomsteeg 102
Tempelhof 73, 99, 103
Tempelieren 73
Theresiaanstraat 102
Thouin 26
Tijkstraat 87, 104
Tijkwevershuis 33
Tinnepotstraat 102
Toevlugtstraat 29, 96
Tolhuisbrug 77, 104
Tongeren 9, 31
Tooveresbrug 104
Tooveressenbrug 50
Torenbrug 104
Torrebrug 10, 67, 69, 99
Torreken 44, 97
Torrenbrug 52, 64
Torrentius 92, 100
Torrepoort 10, 64, 69
Transmairus 31
Transmarius 62
Triest 30, 51, 60, 66, 74, 82
Tuchthuis 56, 61, 98
Tuchthuisbrug 67
Tusschenpas 22, 26, 102
Twaalfkamerstraat 102
Uitwateringsluis 77
Ukelram 103
Ulacq 92, 100
Universiteit 96
Universiteitstraat 22, 33, 96, 102
Urselinen 52
Ursulinen 28, 37
Utrecht 89
Utrechtschen Vrede 13
Uutenhove 12
Uutenhoven 45
Uutenhoven steen 45
Vaart van Eecloo 78
Vaart van Terneuse 17, 21
Vaernewijck 100
Valkenstraat 102
Van Acker 72, 88
Van Aken 91
Van Ameide 35
Van Artevelde 39, 44, 94, 97
Van Beereghem 36
Van Beveren 57
Van Brussel 65, 66
Van Crombrugghe 3
Van de Kethulle 24
Van de Woestijne 70, 85
Van Deijnse 25
Van den Berghe 29
Van den Broecke-Grenier 64
Van den Hecke-Dellafaille 38
Van der Ameide 35
Van der Beke 92
Van der Meere 82
Van der Meersch 85
Van der Moere 23
Van der Straeten 63
Van der Vynck 92
Van Dijk 32
Van Dyk 66
Van Egmond 36
Van Eijck 32
Van Ertvelde 40, 78
Van Eyck 35, 96
Van Hale 76
Van Halewyn 63
Van Imschoot 54
Van Konstantinopelen 60
Van Kortrijk 85
Van Lansberghe 92, 100
Van Loo 44, 54, 74, 80
Van Melle 44
Van Pottelsberghe 29
Van Ravenschoot 82
Van Tieghem 85
Van Uutenhove 22
Van Vaernewijk 92
Van Vlaanderen 76
Van Zanten 89
Vander Stichele 49
Vander Waerden 66, 77
Varkenstraat 104
Veebrug 49, 57
Veerdambrug 78, 99, 104
Veerdammerbrug 78
Veerdamstraat 70, 74, 103
Veergrepstraat 104
Veerleplaats 76
Veerstraat 99
Veirstraat 103
Veldstraat 1, 22, 42, 95, 102
Vereenigde Staten 22
Verhaege 78
Verhelst 24
Verlorenbroodbrug 104
Verlorenkostbrug 67
Verschaffel 93
Verspeye 57
Vicariaat van St. Baafs 29
Vijfwindgatbrug 84, 100, 104
Vijfwindgatenpoort 84
Vilderstraat 102
Violetteleije 21
Violettestraat 51, 79, 80, 98, 100, 102, 103
Viollettestraat 54
Vischmarkt 71, 76
Visscherij 19-21, 79, 83, 84, 100, 103
Vlaamsche Schouwburg 54
Vlaanderen 10, 12, 15, 24, 39, 45, 52, 54, 55, 60, 70, 72, 76, 81, 92
Vlacq 92
Vlaenderen 40
Vlasmarkt 48, 49, 97
Vleeschhuisbrug 49, 50, 77, 97, 104
Vogelmarkt 38, 96
Vogelzang 70, 74, 99
Volder 66
Volderstraat 33, 102
Voormuide 103
Voortman 33, 74
Vranck 87
Vrijdagmarkt 44, 49, 97
Vrijdagsmarkt 11, 45
Vrouwenklooster Gallilea 52
Vrouwenklooster van Marollen 63
Vrouwenklooster van O.L.V. Maricolae 63
Vrouwenstraat 87, 104
Vrouwmattestraat 102
Waaistraat 102
Waelpoort 36
Waels 40
Wagenaarstraat 51, 55, 56, 102
Wallis 39
Walpoort 36
Walpoortbrug 50, 87, 91, 104
Wanda 9
Wandalen 9
Wandelaars Kasteel 35
Wandelaart 35
Wandelsteeg 102
Wandelstraat 44
Watergraafstraat 102
Watermolenbrug 20, 35
Weiland 30
Wellinkstraat 102
Wenemaars Godskuis 76
Wenemaars Hospitaal 76
Wenemaars Kapelleken 76
Wenemaere 76
Wenemar 99
Werkhuis van Liefdadigheid 53
Werregaarstraatje 102
Werregarenstraatje 24
West Lieve 102
Wetteren 85
Wevers Capelle 34
Weverskapel 36
Wielant 23
Wijngaardbrug 84, 104
Wijngaardsbrug 50
Wijngaardstraat 102
Willem I 25
Willembrug 104
Willemsbrug 20, 84, 100
Winkelsteeg 103
Witte Broeders 74
Wittox-hospitaal 23
Wolfbrug 104
Wolfsbrug 50
Wolfstraat 45, 97
Wolfstraatje 102
Wondelgem 18, 70, 99
Wulfbrug 25
Wulfsbrugsken 49
Yperen 12, 24, 94
Yperstraat 51, 54, 98
Zaadsteeg 102
Zagermanstraatje 102
Zandberg 47, 97
Zandpoort 54
Zatebrug 104
Zeeland 14, 15
Zeeuwsche Maatschappij der Wetenschappen 26
Zevenbrugjes 72
Zevenbrugskens 78
Zilverstraat 48, 102
Zoetebrug 77
Zonnestraat 34, 96, 102
Zottebrug 67, 99, 104
Zottenhuis voor Vrouwen 54
Zottenpoort 54
Zottepoort 10, 69
Zottepoortbrug 69
Zuivelbrug 49, 50, 77, 97, 104
Zuivelsteeg 102
Zusterhuis van St. Catharina 55
Zusters van St. Joris 81
Zusters van St. Vincent à Paul 60
Zustershuis van St. Catharina 98
Zuurzaksteeg 102
Zwijnaarde 18