V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Onafhankelijk Congoland - Deel II (1900)

In 1900 verscheen het tweedelige werk "Onafhankelijk Congoland" van Edmond Denys, "leeraar aan 's Heiligen Lodewijks, te Brugge". Dit werk biedt een overzicht van de toenmalige kennis m.b.t. Congo. Ruime aandacht wordt er besteed aan de Westerse aanwezigheid in dit land, maar ook de oorspronkelijke inwoners krijgen tal van hoofdstukken toebedeeld. Opvallend is de vrij grote neutraliteit die de auteur weet te handhaven in dit overzicht. Bovendien gaat het hier om een werk dat in het Nederlands geschreven werd, wat vrij zeldzaam was in die tijd. (Tweede deel, 473 blz., 14,25 euro - enkel te koop als ebook).

In 1900 "Onafhankelijk Congoland" by Edmond Denys was edited for the first time. Mister Denys was a teacher at the Saint-Louis College in Bruges. These books describe what was known about the Congo at the end of the eightteenth century. The autor gives much attention to the works of the western "civilisators" but he also describes the autochton tribes in several chapters. The neutrality of the autor is rather surprising. (Second and last part, 444 pages, 14,25 euros - only for sale as ebook).

En 1900 a paru "Onafhankelijk Congoland" d'Edmond Denys qui était professeur au collège St-Louis à Bruges. Cet ouvrage nous montre ce qu'on savait à cette période sur le Congo. L'auteur donne beaucoup d'attention aux oeuvres des occidentaux au Congo, mais il y a aussi plusieurs châpitres sur la population autochtone. La neutralité avec laquelle monsieur Denis à écrit ces livres est assez surprenante. (Tome II et dernier, 473 pages, 14,25 euros - seulement sur cédé).

Inhoud - Table - Table des Matières12e Hoofdstuk - In het stroomgebied van den Aruwimi 1

13e Hoofdstuk - In het stroomgebied van den Ubangi-Uële 25

14e Hoofdstuk - In het Evenaarsgebied 47

15e Hoofdstuk - In het stroomgebied van den Kassaï 73

16e Hoofdstuk - Langs den Congo, van Stanley-Poel tot aan de Atlantische Hoofdzee 94

17e Hoofdstuk - Van de dwergen 121

18e Hoofdstuk - Van de menscheneters 134

19e Hoofdstuk - Van de Araben die in Congoland lang genesteld hebben 139

20e Hoofdstuk - Hoe de Belgen tegen de Araben gestreden hebben 163

21e Hoofdstuk - Over den slavenstand en onmenschelijken slavenhandel 179

22e Hoofdstuk - Hoe Hopman Jacques en zijn strijdgenooten langs het Tanganykameer tegen de slavenjager gevochten hebben 197

23e Hoofdstuk - Welke de godsdienstige begrippen zijn van de inboorlingen 211

24e Hoofdstuk - Geschiedenis van den Katholieken godsdienst in Congoland, van de XVe tot de XIXe eeuw 240

25e Hoofdstuk - Hoe de zendingen in Congoland gesticht werden 263

26e Hoofdstuk - Hoe de zendelingen werken 291

27e Hoofdstuk - Standen, rechtsgebieden en witte bevolking 337

28e Hoofdstuk - Middelen van vervoer 355

29e Hoofdstuk - Handelstochten en vennootschappen 376

30e Hoofdstuk - Bestuur en bewind 392

Bladwijzer van woorden en zaken 401

IndexAalst 336, 387
Aardsche Wonnegaarde 379
Ababua's 35
Abanda's 26, 35
Abanga's 28
Abarambo's 29
Abasango's 26
Abbeloos 329
Abdallah-Schash 152
Abed-ben-Alim 163
Abed-bin-Salim 157
Abeele-bij-Poperinghe 274
Abenga's 28, 29, 130, 145
Abessinië 391
Abyssiniërs 31
Accra's 366
Acra 313
Adams 374
Ader 257
Adinkerke 317
Aegidius Morgat 255
Aethiopia 263
Afghanistan 15
Africa 323, 324
Afrika 1, 8, 10-12, 14, 27, 29, 31, 50, 52, 53, 74, 81, 108, 122, 125, 126, 131, 132, 151, 152, 157-160, 168, 177-180, 189-191, 193, 194, 198, 199, 209, 219, 225, 227, 229, 243, 247, 258, 260, 264, 265, 267, 268, 269, 273, 274, 280, 282, 289, 292, 295, 296, 300, 305, 306, 313, 314, 319, 321, 322, 324, 331, 332, 334, 343, 347, 355-357, 367, 382, 387, 394, 399
Afrique Centrale 5, 54
Airoldus 257
Akari's 26, 35
Akka's 122, 124, 130, 131
Albino 226
Albrechstad 202
Albrecht-Edward 201
Albrecht-Edwardmeer 151, 271, 374
Albrecht-Nyanza 24
Albrecht-Nyanzameer 10, 16, 18
Albrechtstad 165, 175, 201, 203-206, 208, 210, 352, 385
Alexander VII 250, 251, 254
Alexis 210
Alfons 241
Alfons I 242
Algiers 270
Alima 359
Alla Gabo 192
Alvares I 244, 245, 252
Alvares II 246
Alvares III 246
Amadi 351
Amazone 358
Ambassa 241
Ambrecht-Nyanza 219
Ambrecht-Nyanzameer 374
Ambrosius 248
Ambrosius I 246
Amerika 171, 190, 325, 326, 390
Amerikaanders 354
Amerlinck 378
Ampago 250
Amsterdam 252, 255, 257
Anderledy 278
Anglicanen 323
Angola 245, 252, 262
Ankori 11
Anna N'zingha 252
Anna Zingha 252
Antillen-eilanden 264
Antonius de Gliova 245
Antonius I 255
Antonius van Gaëta 254
Antonius van Monte-Padrone 254
Antonius van St Denys 242
Antwerpen 51, 82, 138, 168, 198, 250, 257, 271, 280, 282, 284, 285, 289, 350, 364, 378, 387, 389-391, 400
Anzico's 251
Araben 1, 7, 26-28, 30, 33-35, 75, 87, 130, 146, 149-155, 158-169, 171-178, 181, 193, 195, 199, 201-206, 209, 266, 268, 349, 379, 384, 385, 397
Arabië 150, 175
Arabieren 157, 158, 188, 189, 194, 287
Aristoteles 123
Arlon 286
Aruwimi 1-3, 5, 7, 14, 126, 130, 151, 165, 351, 377
Aruwimistroom 5, 18
Aruwimiwoud 1, 16
Athenen 220
Atlantische Hoofdzee 80, 94, 111, 246, 341, 374
Atlantischen Oceaan 357
Augustienen 242
Avakubi 352
Avando 253
Azande's 2, 26, 29, 31-33, 135, 136
Ba-Sendje 90
Babali's 95
Babalya 23
Babel 224
Babuendi's 104, 106
Babuma's 95
Babungera's 29
Bachilange 144
Badilonga 173
Badjanda's 7
Badjande's 2
Baerts 393
Bafuatoli 374
Bagala 23
Bagamoyo 150, 199, 292, 323, 324
Baghara's 31
Bagunda's 7
Bagwelomeer 385
Bahr-el-Ghazal 191, 192, 361
Bahr-el-Ghazalstreek 354
Bakari 176
Baker 35, 191
Bakete's 88
Bakioko's 80
Bakoesoe 157, 158
Bakongo's 74, 104-106, 108, 110
Bakuba's 74, 88
Bakusu's 89, 287
Bakuti's 61
Bakutu's 90
Balegga 157
Baleggaheuvels 11
Balesse's 2, 8, 10
Balia's 122
Balindi's 81, 82
Baloï's 47, 55
Balolo 325
Balolos 217
Balolo's 60, 136
Baltische Zee 359
Baluba's 74, 77, 81-83, 86-88, 178, 287, 349
Balunda's 73, 76-79
Bamania 281, 349
Bamba 259
Banalya 18, 24, 351
Banalya's 7
Banana 111, 262, 264, 341, 342, 358, 378, 400
Banda's 30
Bandoessoema's 12
Bangala 19, 21, 24, 58, 139, 174, 350
Bangalaland 54
Bangalas 222, 231, 313
Bangala's 47-55, 61, 138, 139, 142, 148, 180, 216, 221, 236, 271, 277
Bangwelomeer 386
Bankana 347
Bantuvolkeren 26
Banyala 19
Banza-Manteka 344
Banzas 43, 44, 222
Banza's 36, 42, 43
Banziri's 36, 39
Banzystad 38, 39, 350
Bapoto-ras 56
Bapoto's 47, 55-57, 59, 139
Barbara 254
Barbara de Sylva 252
Baringa's 61
Bari's 26, 35
Baromo's 61
Barren 262
Bartellot 21
Bartle Frère 324
Barttelot 14, 15, 17, 19, 20, 23
Basankusu 349
Basenge's 89, 90
Bashilange's 74, 81, 83-87
Basongeland 75, 76
Basonge's 74, 75, 81
Basongo-Meno's 89
Basongora 157, 158
Basundi's 104
Bateke's 95, 96, 99-101, 103-105, 138
Bateman 322
Batetela's 89, 146, 287
Batta 249, 250, 259
Batubenge 166
Batwa's 122, 131
Bau-Ienge 350
Bavikaï 16
Bavili's 111, 117
Bavumbo's 89
Bawanda's 81
Bayakka's 92
Bayanzi 217
Bayanzi's 47, 69-72, 222
Bazoko 6, 164, 167, 171, 351, 397
Bazokoland 3
Bazoko's 2-5, 7, 108, 137
Beduwijnen 31
Beernaert 209
Belanda's 30
Belgae 209
Belgas 334
Belgen 54, 58, 151, 163, 166, 168-171, 173, 174, 199, 200, 204-207, 209, 210, 258, 329, 344, 354, 361, 384
Belgenland 73, 94, 205, 207-209, 257, 258, 267, 277, 280, 283, 287, 288, 300, 328-330, 335, 336, 340, 358, 363, 367, 371, 374, 378, 388, 393, 396, 398, 400
Belgenlandsch Berek 198
Belges 5, 54, 98, 111, 145, 214, 233, 238, 316
België 28, 203, 257, 270, 271, 273, 283, 292, 302, 334, 335, 365, 366, 401
Belgique Coloniale 4, 6, 22, 33, 51, 56, 63, 67, 82, 100, 102, 109, 110, 119, 140, 165, 171, 174, 176, 199, 202, 213, 234, 272, 276, 279, 280, 304, 308, 311, 315, 346, 348, 351-353, 364, 368, 371
Belgisch-Congoland 277, 293
Belgisch Berek 198
Belgisch Congo 228, 273, 274, 334, 335
Belgisch Congoland 31, 76, 271, 392
Belia 352
Beloetschistan 151
Bembameer 385
Bena-Bendi 349
Bena-Dibele 349
Bena-Kamba 198, 377, 379
Bena-Lulua 318
Bena-Maï 82
Bena-Riemba 84
Bena-Riemba's 87
Beneden-Congo 94
Beneden-Congoland 289
Benediktus XIV 196
Benguela 191
Beniki's 82
Bergen 209
Berlaer 286
Berlijn 194, 271, 317, 393, 401
Bert 282, 283
Bethiels 283
Bethune 336
Bia 378, 385
Biekorf 318
Bihé 75
Bikolo 349
Bilembe 215, 216, 221, 231
Billiau 283, 288, 289
Bima 351
Bisharmis 31
Bizi-Batondu's 95, 98
Bobangi 61
Bocapo 43, 222
Bocula 350
Bocundola 350
Bodo 16, 18
Bodson 380
Boeddhistische volkeren 83
Boengageta 18
Boera 62
Bofigi 349
Bogaert 331
Bohia 380
Bohndorf 35
Bokatata's 61
Bokatula's 61
Bokola 347
Bokopa 350
Bokote's 47, 60, 61
Bole's 61
Bolobo 72, 293, 347, 400
Bolombo 138
Bolondo 349
Boma 68, 167, 262, 264, 272, 276, 277, 293, 311, 331, 342, 343, 364, 371, 374, 378, 385, 394-400
Boma-hoogvlakte 342, 343
Boma-Lendi 343
Boma-strand 342, 343
Bombinda 349
Bomokandi 25, 26, 28, 29, 35, 165, 351
Bomu 25, 26, 35-39
Bonaventura van Allessano 248
Bonaventura van Cagliari 253
Bongandanga 349
Bongo's 36, 37, 41, 42
Bonny 14, 15, 19-21, 23
Bonquet 331
Boschjes-mannen 133
Boschjesmannen 122, 127
Bossuyt 391
Boston 326
Botongo 345
Botson 378
Boudewijnstad 265, 267, 268, 305, 306, 314, 352
Boudewynstad 293
Bouginda 349
Boven-Congo 157
Boven-Kongos 156
Boxtel 270
Boyenge 349
Brabantsche gouw 330
Brazilië 196, 243, 264
Brazzaville 345
Breydel 336
Briart 48, 377, 380, 385
Bridoux 211, 214, 220, 227, 239, 267
Brielman 97, 98
Brifaut 329
Broeder Gilles 250
Broeder Huibrecht 299
Brugge 95, 230, 231, 266, 270, 303, 319, 333, 335, 336, 355, 375, 384
Brugmann 390
Bruienne 335
Brussel 7, 37, 194, 198, 205, 209, 257, 258, 264, 288, 289, 363, 365, 367, 370, 377, 378, 380, 387, 388, 391, 393, 394, 397
Bruxelles 321, 372, 402
Bubu's 36, 40
Bumba 350
Bunianga 349
Bunkeia 352, 378, 380, 381, 383
Burtonboezem 176
Bushmen 133
Businga 350
Busira-Monene 349
Butaye 238
Butu-Dungu 343
Buysse 282
Bwaka's 36, 40
Bwana-Nzige 169
Bwana-Nzige-Mohammed-ben-Saïd-ben-Hamedi-Marjebbi 151
Bzoko 347
Cabazzo 252
Cacherat 257
Caesar 209
Cambi 252
Cambier 180, 183, 215-217, 221, 231, 235, 271, 272, 274, 275, 303, 307, 316, 318, 319, 327, 329, 365
Cameron 193, 323
Canada 288
Capello 377
Capucienen 248, 250, 255, 258, 261
Carmelieten 247
Carmelietersen 248
Carthago 270
Casati 28
Cassart 167, 202, 377, 380, 385
Cattier 402
Central-Afrika 191
Cerkel 169
Chaltin 7, 126, 171, 285
Cham 264
Chapelle-les-Herlaimont 377
Charmanne 365
Charpentier 262
Chatelain 252
Chige 167
China 44, 59, 86, 89, 90, 116, 139, 144, 147, 148, 184, 188, 217, 222, 232, 236, 237, 275, 294, 299, 300, 303, 307, 309, 313, 319, 330, 350
Chinezen 58
Christenen 164
Cicero 220
Clairefontaine 286
Clemens VIII 260
Clemens XI 259
Cneut 95, 96, 277
Colignon 174
Collet 172, 173, 175
Comores-eilanden 151
Concobella 252
Congo 2, 34, 35, 37, 41, 42, 44, 47-50, 53-55, 57-59, 69, 72, 86, 89-91, 93, 94, 96, 98, 104, 106, 111, 116, 120, 126, 139, 142, 144, 147, 148, 150, 151, 163, 164, 184, 188, 198, 217, 222, 232, 236-238, 240, 243, 248, 262, 271, 274, 275, 277, 283, 286, 290, 293, 294, 299, 300, 303, 307, 309, 313, 318, 319, 325, 330-333, 339, 341-343, 345, 350, 359, 360, 362, 366, 372, 374, 377, 378, 385, 401, 402
Congo-Hute 350
Congo-Lualaba 81
Congo-watervallen 359
Congo da Lemha 344
Congo Vrijstaat 256, 328
Congogebied 212, 235, 358, 365, 397
Congogebieden 30
Congoland 3, 5, 29, 31, 45, 53, 61, 73, 74, 85, 90, 95, 99, 108, 114, 126, 133, 134, 141, 145, 147, 149, 150, 158, 160, 161, 163, 164, 169, 178-181, 183, 187, 189, 191, 193, 198, 207, 209, 220, 221, 226, 233, 240-246, 248, 249, 252, 255, 257-259, 261-264, 266, 270-274, 278, 280-284, 286, 288, 291, 292, 296, 303, 307, 312, 315, 318, 321, 325-327, 329-338, 341-343, 349, 355, 358, 361-365, 367-369, 374, 377, 384, 386-389, 392-394, 396-401
Congoland 290
Congolander 113
Congolanders 89, 137, 147, 250, 252
Congoleezen 334, 335
Congolie 372
Congorijk 249
Congostaat 334, 360
Congostroom 4, 14, 21, 48, 53, 56, 59, 69, 104, 111, 118, 150, 151, 240, 244, 248, 251, 255, 293, 325, 358, 360, 364, 381, 385
Congostroomgebied 401
Conquilhat 50
Copé 391
Coquerill 396
Coquilhat 47, 53, 55, 94, 138, 139, 339
Coquilhatstad 281, 349, 397
Corluy 257, 258
Cornet 378, 385
Costermans 104, 144
Cromsteyn 257
Crystal palace 49
Da Funesta 246
Dahomeyanen 366
Dar-Fertit 35
Darfoer 192
Darwin 132
Dawa 227
Dawa's 230, 232, 233
De Backer 271
De Beerst 267
De Beerst 317, 318
De Bergeych 271
De Bock 171
De Bonchamps 378
De Bruyne 165-167
De Capilla 257
De Castello 261
De Clerq 88
De Cocq 331
De Corte 172
De Cuvelier 394
De Deken 135, 143, 145, 147, 274, 290, 312, 341, 342, 347
De Gryse 86, 272
De Herdt 344
De Heusch 174
De la Kéthulle 25, 32
De Ligne 42
De Merolla 259
De Monteleone 258
De Pavia 259
De Pelichy 329
De Quidt 318
De Rieuw 331
De Ruffo-Bonneval 336
De Smedt 377
De Smedt de Naeyer 369
De Stainlein d'Altestein 335
De Sylva 257
De Vos 282
De Wilde 43, 139, 185, 222
De Wyels 329
Deane 151, 164
Debruyne 397
Deckers 284, 285
Declercq 309, 316, 319
Declerq 90
Degryse 84, 85
Delcommune 122, 166, 202, 377-379, 381, 385
Dembo 345
Demeulemeester 278
Dendi's 36, 38, 39
Denemarken 359
Denen 354
Derscheid 378, 385
Descamps 74, 175, 202, 203, 205-207, 210
Destrail 175
Detierre 209
Dhanis 5, 55, 74, 165-175, 177, 198, 206, 349, 385
Diadia 344
Diaz 244
Diderrich 202, 318, 378-383, 385
Diego Cam 240, 241
Dimba 237
Dinant 377
Dirikx 285
Djabbir 350, 353
Djakomba 215-217, 221
Djbanza 217
Djerba 270
Djingenge 87
Djuma 359, 387
Djumabeek 277
Docquier 198, 204, 207, 209
Dofoï 352
Dolo 345
Dombo 345
Don Pedro 261
Dongu 25
Doorme 169, 170, 172-175, 178
Doquier 208
Dover-Cliffs 345
Dovers 345
Droogmans 394
Du Chaillu 122, 356
Du Sart de Bouland 209
Duabeek 44
Dubois 151, 164
Duitsch Oost-Afrika 292, 360
Duitschers 130, 206, 322, 344, 354, 360
Duitschland 87, 150, 177, 179, 194, 293, 321, 359, 372, 388, 390
Dumont 278
Dungu 351
Duquesnoy 391
Duvivier 203-205
D'Haese 282, 283, 290
D'Hooge 282, 283
D'Hoop 264
D'Ursel 208
E.V. Colomban 260
E.V. Jozef 280
E.V. Raphaël 261
Ebolabeek 44
Ectors 198, 209
Eddie 217
Eerweerde Vaders van den H. Geest 264
Egyptenaars 124, 130
Egyptenland 26, 123, 191, 362
Ekangu 350
Eleonora 241
Elombo's 55
Elsene 7
Elton 193
Eluala 105
Elualabeek 104
Embatta's 26
Emin 15, 16, 21
Emin-Pacha 14, 28, 126, 151, 166, 171, 322, 377, 397
Emond 262
Engeland 12, 14, 179, 191, 194, 257, 293, 321, 323-326, 342, 345, 354, 360, 377, 388, 390, 397
Engels 267, 332
Engelsch-Afrika 385
Engelschen 15, 20, 190, 193, 322, 326, 354, 361, 386, 397
Engelschsmans 230
Enguelra 351
Esch 270
Essengwawa 236
Etat Indépendant du Congo 402
Ethiopië 92, 263
Etterbeek 289
Europa 14, 26, 42, 43, 48, 58, 62, 66, 68, 84, 86, 87, 89, 101, 107, 108, 112, 113, 115, 117, 150, 165, 180, 190, 195, 198, 199, 207, 244, 245, 253, 254, 261, 264, 274, 286, 290, 292, 305, 312-314, 317, 318, 322, 341-343, 345, 349, 359, 364, 371, 379, 385
Europeanen 2, 7, 11, 19, 35, 48, 53, 83, 99, 101, 125, 142, 162-164, 177, 283, 338, 339, 356
Europeesch Berek 21
Eva 57
Evangelisten 321
Evenaar 25, 48, 90, 286, 339, 349
Evenaarsgebied 47, 59, 61, 66, 69
Evenaarstad 48, 63, 349
Evenaarstreek 60
Evenaarswoud 41, 122, 127
Faid'herbe 391
Falk 402
Fankita 110, 111, 227
Fayala 347
Fiammingo 391
Fievez 60, 61, 68, 69, 281
Flobert 70
Franciscaansche Zusters 277
Franciscanen 242-244, 250
Franciscus Veas 253
Francqui 378, 385, 386
Franken 174, 175
Frankrijk 26, 36, 113, 160, 179, 194, 251, 354, 361, 388, 390, 401
Frans-Josef's Waterval 347
Frans-Jozef's Waterval 92
Fransch Brittanje 384
Fransch Congoland 96, 360
Franschen 190, 344, 354
Fuka-Fuka 344
Fungi 252
Gaboniërs 29
Gabriel 191
Gabu's 26
Gakoko 89
Galikoko 349
Gallië 280, 358
Gambia 323
Ganda 349
Gangila 344
Garmyn 145, 187, 222, 275, 292, 294, 310
Garzia Ferreja 252
Garzias 249
Garzias I 248
Garzias II 255
Garzias III 258
Geneve 345
Genootschap des H. Geestes 321
Genootschap van de Witte Vaders 208
Genootschap van den Allerheiligsten Verlosser 288
Genootschap van den H. Geest 262
Genootschap van Scheut 277
Gent 273, 281-283, 287, 290, 311, 343, 369, 370, 375, 377, 378, 387
Geranina 124
Germaansche volkeren 126
Germanië 280
Geuns van Maeseyck 391
Gezelle 124
Gezelschap Jesu 212, 243, 277, 278, 282, 319
Ghistel 299
Giagga's 244, 248, 252
Gibraltar 359
Gillain 169, 170
Gilliodts 336
Gobu's 36, 40
Goede Hoop 203
Goeleven 288, 289
Goeroe-goeroe 27
Goi-Kapopa 167
Gombe-Lutete 344
Gombe's 47, 60, 142
Gongo 166, 167, 174
Gongo-Lutete 166, 167, 379, 385
Gongolo 345
Gooreind 277
Goossens 277, 280
Gordon-Pacha 192
Gorin 92
Goudstrand 323
Govoea 245
Granville 324
Gregorius XVI 196
Grenfell 48, 122, 325
Grieken 62, 123, 124, 354
Griekenland 122
Grison 286, 287
Gueluy 271
Guérarts 289
Guillemé 185, 200, 207, 208, 210, 218, 225, 227
Guinea 242, 262
Gumbali 351
Gustin 335
Gyseghem 334-336
H. Benedictus 280
H. Bernardus 280
H. Bruno 280
H. Ignatius 244
H. Norbertus 280
Hackannson 377, 379, 380
Hackannson's klippen 380
Halfan 152
Halfbloed Araben 152
Hambursin 172-175
Hamed-ben-Hamed-ben-Juma 150
Hanquet 172
Hanssens 3-5, 53, 54, 70, 72
Haoessa's 380, 383, 395
Heilig-Mariabergen 293
Heilig-Mariebergen 72
Heilig Hert 266
Heilig Mariabergen 95, 185, 271, 345
Helleputte 369
Hemeryck 329
Hemixem 363
Henegouwen 209, 377
Henning 287
Henry 172, 175, 361
Herdersem 336
Herinx 257
Herodotus 123, 125
Herrebaut 270, 384
Heylen 284
Hieronymus van Monte-Sarchio 251, 252
Hill 324
Hinck 198
Hinde 168-170
Hoboken 363
Hodister 151, 166, 198, 377, 397
Holland 248, 255, 257, 360
Hollanders 260, 354
Hollandsch Limburg 270
Hollo's 91, 92
Holmwood 193
Homerus 121-123
Honoré 252
Horkt 63, 90, 218
Huberlant 271
Hundelghem 282
Huy 262
Huys 269, 270, 303, 313
Ibaka 72
Ibali 349
Ibanza 215, 217
Ibanzabeek 44
Ibembo 285, 351
Iboko 53, 54
Ierland 193
Igantius van Loyola 243
Ihoeroe 156
Ikata 89
Ikau 349
Ikelemba 59, 387
Ikenge 349
Ikinga's 61
Ikoendoe 236
Ikoko 349
Ikongu 349
Ilambi 351
Imbembe 54
Imese 350
Indekaroe 132
Indenland 35, 83
Indenlanders 196
Indepoeya 131, 132
Indianen 260
Indische Gange 125
Indische Hoofdzee 160, 191
Inkissi 98, 104, 277, 279, 347
Inkissibeek 279
Inkissivloed 369
Inkolle's 61
Innocentius VIII 241
Innocentius X 240, 248, 249
Innocentius XI 258
Ipoto 155, 156
Irebu 138, 349
Irengi 350
Isabella, landvoogdes van de Nederlanden 248
Isangi 351, 379
Isangila 344, 359
Iseghem 272, 333, 387
Ismailia 156
Isso Boera 62
Italianen 258, 344, 354
Italië 130, 133, 248
Itawa 214
Itembo 284
Itimbiri 47, 284
Itimbiribeek 55
Itoeri 155
Ituri 2, 122
Ivens 377
Jacobs 209
Jacques 165, 197-210, 288, 383, 385
Jameson 14, 15, 19-21, 23, 24, 397
Jan I 241
Jan II 241
Jan III van Portugal 243
Janssens 69, 273, 282, 283
Java 35
Jesuieten 244, 245, 277, 279, 280, 330, 369
Joden 26, 86, 321
Jonkvorst Hendrik 243
Joubert 199, 200, 202, 210, 267, 302, 383-385
Junker 28, 34, 35, 122, 135
Kaapland 122
Kabambarre 175, 178, 206
Kabezia 212, 218, 223
Kabogo 225
Kahamba 227
Kaïka-Zobe 343
Kaïro 191
Kakambarre 352
Kakongo's 111
Kalala Kafumba 275
Kalali 381
Kalangi 80
Kalangibeek 79, 80
Kalebuë 75
Kalengé 12
Kalonga 224
Kama 34
Kanaal van Kales 257
Kaponda 92
Kaputi 207
Karema 199, 204, 292
Karimi 352
Karoli 186
Karonga 151
Kasongo 352
Kasongo-Lunda 347
Kassaï 47, 73, 74, 76, 81-83, 89, 90, 92, 94, 95, 191, 271, 277, 281, 293, 313, 321, 322, 359, 377
Kassaïgebied 277
Kassaïstroom 74
Kassalimeer 380
Kassongo 150, 151, 159, 164-166, 169-172, 174-178, 379
Katanga 377, 378, 387
Katto 12, 14
Kavalli's dorp 11
Keane 30
Kenge-Mwembe 345
Kervyn 336
Khamisi 156, 157
Khartoem 191, 192, 361
Ki-Swahili 209
Kiamvo's 92
Kianika 347
Kibali 25
Kibanga 182, 264, 268
Kibonge 151, 166, 172, 177, 397
Kibunzi 344
Kikanga 347
Kikondia 380
Kileawa 221
Kilemba 379, 380
Kilolo's 79
Kilonga-Longa 155, 157, 158, 352
Kimbubu 347
Kimpesse 107
Kimpoto 345
Kimwenza 278-280, 314, 345, 369
Kinderen van den stroom 48
Kingo 347
Kinkanda 282, 344, 369
Kinkenda 345
Kinkita 111
Kinnena 155
Kinshasa 345
Kinshassa 371
Kioko's 74, 77, 80, 81
Kiri 231
Kirundu 151, 172, 177
Kisantu 278, 279, 331, 345
Kissoludini 320
Kiswahili 318
Kitobola 344
Kituta 205
Kivu 352
Kivumeer 374
Kivunda 345
Klein-Azië 122
Koanza 245
Koanzastroom 252
Kollo 345
Kongo 157
Koning Alfons 251
Koning Garzias 248
Koningin Anna 252
Kortrijk 333
Koto 76
Kotto 38
Krapf 122, 320
Kreich's 26, 35
Krupp 7, 172, 175, 396
Kubangi 80
Kund 89
Kundulungubergen 382, 383
Kutu 349
Kwamonde 72, 95, 345
Kwamouth 271
Kwando 80
Kwango 92, 94, 98, 237, 277, 278, 280
Kwangostroom 76
Kwangu 39
Kwanzo 80
Kweimbo 80
Kwilubeek 277, 344
Kwito 80
La Lenda 132
La Louvière 378
Lacourt 347
Lado 354
Lagos 313, 323
Lagossen 366
Lambertusstad 335
Lambiotte 367
Lambrechts 257
Land van de Vrienschap 83
Land van Mputu 336
Landjimeer 385
Landslieden 36
Lange 172, 173, 176
Latuka's 26, 35
Laurentius de Capilla 255
Lavigerie 195, 198, 200, 264, 266, 270, 340
Lavigeriestad 264
Le Marinel 37, 74, 165
Ledochowski 278
Leirens-Orban de Xivry 336
Lemaire 72
Leman 345
Lemba 342
Lemery 175
Lenda 155, 156
Lengi 343
Lengo 350
Lenha 156
Leo X 196
Leo XIII 196-198, 210, 280, 283, 329
Leopold 155
Leopold II 3, 4, 90, 164, 201, 208, 267, 270, 280, 283, 386, 401
Leopold Vidi 335
Leopoldsberg 345
Leopoldsmeer 47, 349
Leopoldstad 96, 274, 279, 293, 344-346, 349, 360, 363, 371, 373, 378, 379, 385, 394, 397, 400
Leopoldville 285, 347
Leuven 250, 271, 282, 286, 328, 329, 333
Leza 212, 215, 221, 223, 224
Liagre 278
Libenge 350
Libreville 400
Licombi 221
Lie 350
Liebrechts 394
Liengme 52
Lier 286
Likati 35
Likimi 350
Lindi 155
Lippens 165-167, 397
Lirabeek 271
Lissabon 241, 248, 385, 400
Liverpool 391
Livingstone 81, 150, 262, 323, 325, 378, 386
Livinhac 185
Loanda 80, 191, 245, 246, 249, 251, 255, 258, 259, 262, 400
Loange 88
Loango 251, 257, 259, 260, 343
Lobâ 61
Loealaba 155, 157
Loekokekka 78
Loemani 23
Lohali's 2
Loïka 55
Lokandu 352
Lomami 74, 75, 163, 164, 166, 167, 198, 351, 359, 377, 379, 385, 387
Lomani 150
Lomo 377
Londen 194, 203, 325, 326, 377, 386, 391
Long 203, 204, 206, 210
Loosvelt 264
Lopori 165
Losaka's 61
Lothaire 172, 174-176, 178, 206, 397
Lowa 172, 374
Lowwa 155
Lualaba 81, 89, 151, 166, 168-170, 172, 378, 381-383, 385
Lualaba-Kassai 347
Lualabastroom 167, 361, 380, 381
Lualaha 271
Luali 343
Luama 172
Luapula 385, 386
Luba 73
Luba's 82
Lubefu 74
Lubi 347
Lubilache 347
Lubilash 74, 76
Lubistroom 275
Lubudi 385
Lubukuie 173
Luebo 76, 349
Lufoïbeek 381
Lufukostroom 268
Luik 289, 335, 377, 378
Luiza 80
Lukano 79
Lukenye 47, 89, 359
Lukokekka 78, 79
Lukolea 350
Lukolela 293, 349
Lukubu 83
Lukuga 166, 201, 205, 385
Lukugabeek 200
Lukugaboorden 205
Lukugastreek 201
Lukula 111
Lukungu 344
Lulindi 174
Lulongo 59, 349, 359
Lulongo's 122
Lulongu 387
Lulua 74, 76, 79, 81, 84, 272, 293
Luluabeek 88
Luluaburg 81, 83, 145, 272, 274, 275, 293, 308, 311, 312, 317, 318, 327, 348, 349, 397
Luluastad 83
Lulubeek 2
Lunda 73, 76
Lunda-volkeren 76
Lundarijk 80, 81
Lupungu 167, 379
Lusaka 267, 314, 352
Lusambo 86, 143, 164, 166, 167, 169, 171, 275, 293, 294, 347, 349, 359, 378, 385
Lutgard 397
Lutheranen 321
Luvituku 345
Lux 286
Luxemburg 377
Luxemburgers 354
Lybia 371
Lybische Wildernis 123
Maangebergte 122
Maastrich 270
Mabilinga 352
Mabodeland 8
Mabode's 8, 122
Mackay 397
Macoco 251, 252
Madeira 21
Madhi 164
Madhisten 26
Madi's 16, 17, 26, 35
Magery 377
Mai-Munene 81
Makanga's 65, 66
Makoebana 18
Makrakagouw 354
Makraka's 351
Makua 25, 351
Makwata 183, 184
Malela 343
Malta 254
Manbanga's 28
Mandanga's 138
Mandungu 350
Mangbatu 135
Mannen met steerten 30
Manyanga 106, 344, 359
Manyanga's 117
Manyema 206, 207, 352
Manyemaland 164, 172, 178
Manyema's 142
Manyoeëma 156, 157
Manyoeëma's 19, 23
Marchand 361
Mariette-Pacha 124
Marjebbi's 150
Marode's 7
Marques 267, 296, 297
Marques van Thourout 267
Marseille 208, 209
Marungu 152, 268, 383
Mascate 150
Massanza 264
Massanze 206, 214
Massanze's 231
Masui 142
Matabwike 53, 54
Matadi 111, 273, 282, 283, 287, 289, 293, 325, 343, 344, 358, 359, 365, 366, 369, 371, 373, 374, 378, 395, 397, 400
Matadi-Tumba 331
Matamba 249, 252, 254, 255
Mateba 343
Matumba 90
Matumbe 167
Maturino 207
Mawette 344
Mayaert 274
Maymobe 387
Mayombe 340, 374
Mayombe's 111
Mazamboni 11, 12
Mberra-Mkangwa 151
Mbizi 96, 97
Mechelen 266, 270, 332, 391
Menelik 391
Menscheneters 134
Mensespits 345
Merode-Salvator 275
Merolla 259
Mfini 90, 92
Mganga 228, 230
Mgawo 228
Miani 130, 133
Michaux 167, 168
Micoco 249
Middagh 175
Middellandsche Zee 362
Midden-Afrika 33, 76, 108, 121, 124, 189, 194, 195, 208, 224, 264, 271, 284, 355, 356, 359, 364, 365, 373, 379, 384, 387, 397
Milz 5
Minde 151
Minderbroeders 241, 255, 257, 258
Miniscalchi Erizzo 133
Missima 381
Missisipi 358
Mkialo 221
Mlozi 233-235
Mluba 173
Mo-oemboe 180
Moanda 272, 273, 342
Mobali's 287
Mobeka 350
Mobila's 2
Mobongo-Gobo 22
Mobuaka 350
Moeder Amalia 311
Moëromeer 76, 361, 383, 385, 386
Moesiri 11
Mogandjo 351
Mohammed 162, 195
Mohammed-ben-Ghalfeni 152
Mohammedanen 164, 191
Mohammedi 173
Moharra 168
Mohun 171, 174, 400
Moinet 264
Mokoangaï 36, 38
Mokwange 350
Molay 208
Moliro 352
Moloch 216
Molôki 216, 232, 237
Moloney 378
Mombasa 193
Mombutti 135
Mombuttuland 122, 125
Mombuttu's 26-29, 31, 135, 147, 148
Mombutu 135
Momvu's 26, 135
Mona 78
Mongalla 36, 44, 55, 165, 359
Mongallabeek 48
Monganga 180
Mongimbe 54
Mongolië 271
Mongombo 350
Mongo's 47, 60-65, 67, 68
Mongwandi's 36, 43-46
Mongwele 138, 180
Monojongo 138
Monrovianen 366
Monweda 350
Moons 336
Moorslede 277
Moreau 329
Morgat 257
Mosembi 350
Mossamedes 400
Moveda 350
Mozambiek 292
Mozes 58
Mpala 200, 207, 224, 264, 266-268, 293, 295, 302, 303, 313, 314, 352, 385
Mpandja 64
Mpembe 172
Mpoki 72
Mpololenge 347
Mpomboc 232
Mpombu 271
Mpoto 59
Mpozo 104, 366, 367, 388
Mpozobeek 366
Mpueto 352, 383
Mputu 68, 207
Mrumbi 165, 267, 268
Mrumbiberg 199, 267, 318
Msiri 378, 380, 383
Mtowa 165, 175, 206, 352, 397, 400
Mudjumbuli 350
Muhina 206
Mukaboa 349
Mukenge 87
Mukimbungu 344
Mumbuttu's 27
Munge 350
Muntu-Kiamvo 92
Munye-Mahara 167
Munye-Mohara 151, 166, 169, 171, 176
Munza 27, 28, 125
Mushie 349
Musserongo's 111, 112
Mussokoi 171
Mussorongo's 115, 117
Musumba 80, 81
Musung 169
Muta-Nzige 201
Muungu 212
Muwene-Dinga 347
Muwene-Kundi 347
Muwene-Putu-Kassongo 92
Mvumbo 89
Mwata 78
Mwata-Yamvo 74, 76-80, 82
Mzimu 218, 219, 224, 225, 231, 233, 234
Mzimu's 230
Namen 288, 314, 377
Napolean den 1ste 290
Nasamonen 123
Ndekese 349
Ndembo 279, 280, 282
Ndobo 350
Ndoki 237, 238
Ndolo 345, 369
Ndusuma 11
Neder-Congo 215, 358, 360, 362, 365
Neder-Congoland 101, 109, 110, 112, 113, 117, 119, 120, 191, 340, 345, 357, 370, 374, 388
Neder-Congolander 112
Neder-Congostreek 396
Neder-Germanië 257
Nederland 270
Negers-Wayovasen 218
Nemlao 335
Nemloa 274
Nemnem 124
Nemrod 75
Nepoko 7
Nève 329
New York 326
Ngali 350
Ngami 262
Nganga 237
Nganga-buka 309, 316
Nghiribeek 53
Ngunba 217
Nguru 226
Nguvubeek 279
Ngwelewe 32, 33
Niam-land 136
Niam-Niam's 29-31, 34, 124, 135
Nieuw-Antwerpen 43, 48, 271, 277, 293, 350, 351, 397
Nieuw-Thielt 332
Nieuwe Belgenland 290, 359
Niger 122
Nigritianen 26
Nijl 15, 26, 122, 123
Nijl 361
Nijlbronnen 125
Nijldal 374
Nijlgebieden 30
Nijlland 29, 191
Nijlstroom 124
Nioki 349
Nkâ 236
Nkaza 238
Nkimba's 227
Nkondi 217
Nkos 217
Nkumu 64
Nkusu 345
Nô-meer 361
Noblese 377
Noblesse 397
Noord-Amerika 288
Noorwegers 354
Norbertijnen 283, 284-286
Normandiërs 113
Nosmi 183
Nothomb 369
Nscrera 169
Nserera 151, 166, 168, 172, 177
Ntenke 378, 381
Nuba-ras 26
Nubianen 28, 128, 130
Nubië 31
Nubiërs 30
Nuny 201
Nyam-Nyam's 135
Nyambi 217
Nyamparas 202
Nyampara's 153, 201, 205
Nyangara 351
Nyangwe 87, 150, 151, 159, 160, 163, 164, 166, 168, 169, 175, 177, 352, 381, 400
Nyassameer 150, 293, 360, 385
Nzaïre 92
Nzakamba 217
Nzakenba 217
Nzako 222
Nzakomba 217
Nzambi 215, 217
Nzambi ampingu 217
Nzera Koem 11
Nzilo 382
Nzilobergen 380
N'hete 342
N'kutu 343
O.L. Vrouw van Afrika 270
O.L.V. van Congoland 266
O.L.V. van Lourdes 312
Oceanusstroom 121, 122
Oegarrowwa 155, 157
Oejiji 158
Oeledi 132
Oenyamwezi 158
Oenyamyembee 158
Ogella 174
Oman 150
Onafhankelijk Congoland 15, 16, 28, 36, 80, 81, 92, 108, 122, 144, 164, 165, 167, 179, 194, 201, 206, 215, 225, 251, 256, 270, 271, 278, 281, 286, 318, 329, 330, 342, 352, 357, 359, 360, 365, 373, 377, 378, 385, 388, 393, 394, 399, 400, 401
Onafhankelijken Congostaat 329
Onbevlekt Hert van Maria 271
Ongeschoeide Carmelieten 246
Ontzet 21
Oordeghem 282
Oost-Afrika 150, 151, 179, 320-322
Oost-Congoland 74, 166, 177, 178, 221, 227, 374, 400
Oost-Kwangoland 347
Oost-Vlaanderen 283
Oostende 362
Oostenrijkers 132, 354
Opper-Aruwimi 11
Opper-Congo 53, 148, 184, 347, 360, 362, 363, 365, 396
Opper-Congoland 43, 55, 68, 139, 158, 163, 167, 208, 222, 247, 270, 274, 281, 332, 333, 345, 350, 359, 363, 365, 387
Opper-Congostroom 359
Opper-Egyptenland 124
Opper-Ituri 352
Opper-Kassaï 387
Opper-Mongalla 42
Opper-Tshari 29
Orban de Xivry 329
Ost-Afrika 320
Ovando 249
Pahuïnen 29
Palabala 344, 366, 367, 371
Panama 368
Panga 2, 351
Panga-watervallen 7
Pango 249
Pania-Mutembe 166
Paquay 288, 289
Parijs 37, 208, 370
Parke 130
Patagoniërs 124
Pater Bernardinus 251
Paulus Diaz de Navaës 245
Paulus III 196, 260
Paulus V 246
Pauly 284, 285
Pedro I 242
Pedro III 259
Pemba 249
Pembe 168
Pende's 88
Pepo 226
Philip II 245
Phinius 126
Picard 370, 372
Pierret 377
Pietas 261
Pinda 250, 262
Pitt 194, 211
Pius II 196
Pius IX 264, 384
Pius VII 196
Plinius 124, 125
Pluto 221
Poffé 273, 334
Poflé 238
Pogge 74-76, 80, 83, 86, 87
Poiti 343
Pokko 351
Pompe 391
Ponthier 5, 165, 172-174
Ponthierstad 352
Popkabaka 397
Popoïe 351
Popokabaka 92, 347
Populi 350
Portugal 76, 77, 86, 118, 179, 191, 194, 240-246, 254, 258, 261, 262, 325, 342, 400, 401
Portugeesch Angola 94
Portugeesch Congoland 277
Portugeesch Lunda 75
Portugeesche bezittingen 92
Portugeezen 92, 190, 241-245, 248, 252, 253, 255, 257, 258, 261, 262, 289, 354, 377, 380
Preekheeren 242
Prevers 212
Protestanten 320, 321, 323-328
Pugmaioi 122, 124
Puts 284
Pygmeeën 121, 122
Quaetrecht 273
Quelimane 292, 360
Rachid 164, 166, 171, 172, 175, 177
Rachid-ben-Mohammed-ben-Saïd-Marjebbi 151
Radjib-ben-Mohammed-Marjebbi 150
Radjib-Marjebbi 151
Recliek 287
Reclus 72, 103
Redemptoristen 288, 330
Redjaf 354
Reintjes 264
Remington 15
Renier 198, 208, 209
Riba-Riba 151, 168, 177, 352, 377
Ribeira 244
Rodriguez des Pias 245
Roelandts 273
Roelans 268
Roelens 181, 185, 247, 267, 270, 301, 302, 319, 332, 384
Roho 214
Roko Yake 214
Rom 174
Rome 183, 198, 220, 243, 246, 251, 254, 259, 260, 271, 278, 284, 358
Romee 352
Romeinen 357
Romelingen 62, 124, 358
Roncevaux 381
Roode Zee 191, 362
Rotsaert 270
Rotterdam 387
Rousselare 283, 288, 330-333
Rubi 35
Rubi-Uële 350
Ruga-Ruga's 230
Ruki 59, 142, 284, 359
Rukistroom 281
Rumaliza 152, 165, 172, 174, 175, 177, 199-201, 204-206
Rusland 359
Russen 354
Saat Tato 131
Saïd-ben-Abedi 151, 169
Saïd-ben-Abibu 169
Said-bin-Abed 157
Sakara's 36, 38, 39
Samba 168
San-Lucar 248
San-Salvador 118, 241-246, 248, 249, 251, 259, 261, 262, 325
San-Salvator 244
San-Thome 243, 245, 246, 259
San Thome 242
Sancta Maria 266
Sand 321
Sanderus 258
Sanford 389
Sanga 359
Sangaramemi 157
Sango's 36, 39
Sankuru 74, 76, 81, 88-90, 164-166, 347, 359, 377
Santa-Cruz 288
San'Antonio 262
Sardinië 259
Sardiniërs 258
Scandinavers 131
Scheerlinck 167-170
Scheinfurth 124
Schelde 168, 363
Schelkens 284
Scheut 271, 318, 330, 331, 360
Scheut-bij-Brussel 271
Schleiden 320
Schlöfer 360
Schweinfurth 27-29, 31, 122, 125, 130, 135
Seaux 331
Sebastiaan, koning van Portugal 244
Sefu 166-172, 174, 177
Sefu-ben-Hamed-Marjebbi 151
Seghers 298, 299, 306, 307, 317, 319
Semieten 216
Senden 294
Senegal 1
Senegalen 366
Senegali's 395
Senge 352
Shimbanza 343
Shimbete 342
Shindee 360, 378
Shinganga 343
Shinkakasa 343, 395, 396
Shiree 292
Sierra-Leone 313, 323
Sierra-Leonenaars 366
Sigl 206
Sims 217
Sineezen 85, 366
Sint-Benedictus-Hemptinne 299
Sint-Lodewijk 199, 200, 352
Sint-Norbertus-Tongerloo 285
Sint-Trudo 349
Sint-Truyen 294, 310
Sint Lodewijk-bij-Mrumbi 384
Sint Michiel 266
Slosse 107
Soedan 15, 191, 192, 284
Soedaneezen 15, 23, 28
Soenen 331
Somali's 15, 23
Somno 259
Sonho 241, 250, 255, 257-259, 262
Sorrento 259
Soudi 23
Spanjaarden 354
Spanje 245, 246, 258, 359
St. Petersburg 359
St-Anne de Beaupré 288
St-Jozef 272
St-Niklaas 271, 282, 288
St-Truyden 288
St Benedictus-Hemptinne 275
St Gabriel 287
St Jozef 275
St Lodewijk 267, 314
St Maartens 282
St Macaris 282
St Pol 80, 191, 245, 246, 249, 255, 258, 400
Stairs 152, 163, 377, 378, 383
Stanley 2, 8, 11, 14-16, 18, 19, 21, 24, 48, 53, 54, 91, 99, 123, 124, 126, 128-133, 151, 155, 158, 163, 164, 179, 193, 219, 323, 355, 356, 359, 360, 365, 377
Stanley-Falls 20-24, 37, 53, 55, 151, 164, 166, 171, 174, 205, 264, 286, 287, 293, 325, 341, 351, 359, 363, 374, 375, 377, 397
Stanley-Poel 94, 96, 98, 99, 104, 106, 108, 214, 217, 232, 237, 281, 325, 344, 345, 359, 369, 374
Stanley Falls 19
Stavelot 210
Stephanus de Sylva 255
Stephenson's weg 360
Stillemans 281, 287
Stokes 397
Storms 209
Stuer 267
Stuhlman 397
Sudi 249
Sunter 323
Suruango 351
Surur 351
Swahili 157
Swahili's 19
Sweinfurth 135
Syrier's 15
Syrte 123
Tabora 150, 203
Tabwasch 318
Tabwatale 317
Tagamoyo 156
Takirs 191, 192
Talo 349
Tampa 347
Tanganika 356, 357
Tanganyka 301, 352, 374
Tanganykaboorden 207, 264, 293
Tanganykagewest 292, 318, 323
Tanganykaland 40, 208, 210, 212, 219, 221, 223, 270, 384
Tanganykamaar 267
Tanganykameer 150, 152, 165, 166, 172, 175, 177, 181, 197-201, 203-206, 208, 214, 219, 220, 225, 228, 237, 264, 268, 271, 292, 305, 324, 340, 360, 374, 378, 383, 385, 400
Tanykameer 223
Tappenbeck 89
Taylor 325
Tchitambo 386
Temvo 343
Tervueren 49, 60, 91, 105, 107, 160, 226, 278, 340, 361, 389, 390
Texel 257
Thielt 332, 333
Thymbrium in heidenis 277
Tippo-Tib 5, 15, 19, 21
Tippo-Tip 150-152, 164-166, 177
Tippoe-Tib 19, 156, 157
Tobback 171
Toesambe 313
Toka-Toka 204-206
Tollo 349
Tombe 105
Tongerloo 283, 284, 286
Tonquoucley 361
Torrens 376
Trappisten 280, 281, 349
Trappisten van Westmalle 280
Troup 14, 15, 19-21
Troye 123
Troyers 121, 122
Tshad 29
Tshambesi 385
Tshiloango 111
Tshiloangostroom 374
Tshitambo 378
Tshoa 343
Tshopo 286, 374
Tshumbiri 72, 347
Tsinguele 215
Tumba 344, 369, 397
Tumha-Mani 347
Turken 131, 354
Tushilange's 74, 81
Tysmans 250
Uarra 35
Ubangi 25, 36-41, 47, 53, 55, 350, 359, 377
Ubangi-gebied 180
Ubangi-Uële 25
Ubangistroom 137
Ubika's 54
Ubwari 182
Udjidji 150, 152, 177, 185, 200, 205, 206, 292
Udjiji 172
Uële 25, 26, 29, 30, 34, 36, 37, 39, 124, 165, 191, 284, 313, 341, 350, 377
Uële-gebied 283, 286, 374
Uëlegewest 26
Uëlestroom 150
Uelle 135
Uëre 25, 351
Uëre-Bomu 351
Ufipa 224
Uganda 2
Ugarrowwa 151
Ugogo 199
Ukaënde 224
Uledi 151
Umangi 56, 350, 352
Umona 223
Underhill 325
Unyoro 2, 151
Upoto 55, 58, 350, 352
Upotoland 55
Urbanus VIII 196, 246, 248, 260
Uregga 177
Urua 76
Usagara 292, 321
Uturutu 151
Uvira 352
Vali 164
Van Acker 264, 266, 267, 270, 300, 305, 318, 319, 355
Van Biervliet 332
Van Bologna 260
Van Coesarea 263
Van Damme 110, 115
Van de Kerckhoven 28
Van de Velde 112, 118, 120
Van de Walle 336
Van den Berghe 271
Van den Bunder 331
Van den Peereboom 369
Van der Molen 302
Van Eetvelde 334, 393
Van François 122
Van Geldrop 257
Van Gele 37, 164, 339
Van Genechten 285
Van Ghenechten 284
Van Hencxthoven 278
Van Hoestenberghe 270
Van Hoof 284
Van Impe 334, 336
Van Innis de Viron 336
Van Kerckhoven 164, 198
Van Lindt 172, 174
Van Mons 139, 140
Van Ockerhout 336
Van Oost 264
Van Optal 391
Van Port-Maurice 258
Van Riel 172, 173, 175
Van Ronslé 58, 183, 256, 277, 286
Van Steenkiste 384
Van Straelen 280, 327
Van Veurne 250
Van Vielsalm 377
Vankerckhovenstad 351
Vanneste 331
Vansteenkiste 384
Vatako 351
Vereengide-Staten van Amerika 390
Vereycken 120
Verhaert 264
Verheyden 336
Vermeulen 284, 285
Veronica, koningin van Matamba 259
Verslyppe 285
Victoria-Nyanzameer 284
Victoriameer 12
Vidi 335
Vielsalm 209, 210, 288
Vivi 118, 344
Vlaamsche land 333
Vlaanderen 257, 298, 302, 328, 333, 334
Vlissingen 378
Von Bulow 321
Von der Decken 320
Von Hellwald 127
Von Schwerin 321, 327
Von Treuenfels 390
Von Wissmann 73
Vrithoff 198, 201, 206
Vuistelingen 123, 124
Vunga 344
Vyncke 228, 230, 264, 292, 319
Wabembe's 231
Waganda's 12
Waganga's 227, 228
Wagenia's 55, 286
Wagigi's 36
Wagindo's 12
Wahis 363
Wahoema's 219
Wahumavolk 11
Wahuma's 2, 10, 11
Waisoes 12
Wajiji 158
Wakerewe's 12
Walenstreek 289
Wamba 92
Wamboetti's 132
Wambundu's 95, 96, 101
Wambutti's 122, 131
Wamfumu's 95, 98, 144
Wangwana 181, 182
Wangwana's 207
Wangwan's 152
Wanyamwezi's 12
Wapaï's 2
Ward 14, 15, 19, 20, 23, 24
Waroendi 158
Warsage 377
Wasegara's 12
Wasegoehha's 12
Wasoga's 12
Wasongora's 12
Watawa's 221
Wate-volksstammen 38
Waterlieden 36
Watervallen 344, 365
Wate's 36-38
Watwa's 122
Wauters 402
Wayova's 223
Weenen 196
Weghsteen 270
Wehia's 61
Wern 49
West-Afrika 293, 323, 343
West-Congoland 227, 374
West-Europa 340
West-Indenland 288
West-Tanganyka 271
West-Vlaanderen 228, 264, 274, 275, 317, 319, 329, 330
Wiesbaden 168
Willems 250
Wilverth 57, 136
Wins 287
Wissman 75, 76
Wissmann 74, 75, 83, 85, 87, 122, 349
Witte Niam-Niam's 30
Witte Paters 330, 331
Witte Vaders 270
Witte Wereld 373
Witte Zendelingen 200, 207-209, 224, 264, 271, 318, 319, 332
Witte Zusters 265, 267, 268
Woeste 369
Wolff 75, 88, 122, 133, 321
Woluwe-bij-Brussel 266
Wouters 167, 168, 174, 175, 206, 257, 258
Wouters d'Oplinter 173
Wurtemburg 320
Wynghene 274
Yahuma 351
Yakoma 38, 350, 359
Yambinga 350
Yamboeya 16, 20, 22, 23
Yambuya 14, 16, 18, 21, 351
Yumbi 347
Zaïre 248
Zambesis 80, 203, 292
Zambezis 208, 378
Zambi 343
Zanzibar 160, 164, 177, 193, 199, 206, 208, 292, 324, 331, 356, 377, 378
Zanzibarieten 12, 16, 23, 132, 366, 395
Zanziebarieten 152
Zappo-Zap's 82
Zele 283
Zending van Sint-Jozef 143, 145
Zeriba 192
Zeriba's 191
Zingha 252-254, 259
Zobe 342
Zoeloes 12
Zongo 40, 350
Zongowatervallen 40
Zoons van Maï 82
Zuid-Afrika 133, 179
Zuid-Congoland 74, 80
Zuidoost-Congoland 385, 386
Zuster Godelieve 311, 316
Zuster Maria-Christina 274
Zuster Maria-Godelieve 274
Zuster Theresa 314
Zusters van Gooreind 277
Zusters van Liefde 272-274, 277, 282, 369
Zusters van O.L. Vrouw van Namen 279
Zusters Zendelingen 270, 272
Zwarte Wereld 326, 373
Zwarteland 359, 362
Zwartlanders 211
Zweden 354, 377
Zwitsers 354