V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Beschrijving van Gent (1909 ?)

Dit werk van G. Celis dat geen datum draagt maar waarschijnlijk in 1909 voor het eerst gepubliceerd werd, beschrijft Gent in het begin van de 20ste eeuw (292 blz., 8,75 euro - enkel te koop als ebook).

This work of G. Celis is undated but has possibly been edited in 1909. It describes the city of Ghent as it was in the early 20th century (292 pages, 8,75 euro - only for sale as ebook).

Cet oeuvre de G. Celis n'est pas datée mais elle doit avoir été éditée en 1909. Elle décrit la ville de Gand comme elle était au début du 20ème siècle (292 pages, 8,75 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Contents - Table

 VOORWOORD. 3

 I Hoofdstuk.  Geschiedkundig overzicht. 5

 II Hoofdstuk.  Beschrijving van den Eersten wijk. 13

 III Hoofdstuk.  Beschrijving van den Tweeden wijk. 85

 IV Hoofdstuk.  Beschrijving van den Derden wijk. 133

 V Hoofdstuk.  Beschrijving van den Vierden Wijk. 171

 VI Hoofdstuk.  Beschrijving van den Vijfden wijk. 203

VII Hoofdstuk.  Korte levenschets der beroemde Gentenaren.  229

 Slotwoord. 235
 
Index 237

Index


Aalst 231
Aan den Berg 129
Aanbidding van 't Lam Gods 37
Aartshertogin Isabella 121
Abbaye de St Bavon 178
Abdij der Bijloke 92, 96
Abdij der Rijke Claren 197
Abdij en Hospitaal der Bijloke 98
Abdij het Rijke Gasthuis 121
Abdij ter Haegen 157
Abdij van 't Rijke Gasthuis 121
Abdij van Baudeloo 69, 182, 213
Abdij van den Groenen Briel 158
Abdij van den Nonnenbosch 192
Abdij van Doornseele 163
Abdij van Oost-Eecloo 115
Abdij van Sint Baafs 33, 174
Abdij van Sint Pieters 222
Abdij van St Baafs 6
Abdij van St Pieters 6
Abdijstraat 177
Abrahamstraat 129
Academie 154
Academiestraat 154, 155
Achterlei 167
Achterpale 29
Agneten 114
Ajuinlei 168, 169
Akkergem 4, 7, 86, 96, 102, 107, 111, 114, 164
Akkergemkerk 100
Akkergemlaan 101, 103
Akkergemstraat 104
Akkergemvest 156
Akkerman 230, 231
Alba 9
Albert en Isabella 10, 30, 73, 102, 104, 129, 148
Alexander I 21
Alexianen 108, 117, 118
Alexianenklooster 117
Alyn 169
Amandus 34, 174, 175, 188
Ammanij 14
Annonciaden 94, 114
Annonciadenstraat 114
Anseele 103
Antiochië 175
Antwerpen 16, 52, 166
Antwerpsche poort 166
Apostelinnen 227
Appelbrug 115
Appelstraat 107
Arme Claren 198
Arme-Claren 125
Armenkamer 55
Armenscholen gezegd der Kulders 121
Armenschool 100
Armenschool gezegd der Blauwe Meisjes 121
Arnould I 198
Arras 9
Arsenaalzaal 54
Artevelde 44, 47
Arteveldeplein 171, 173, 192
Athenaeum 69
Atheneum 69
Audenaarde 77, 208
Augustijnen 104, 147, 153, 154
Augustijnenklooster 153
Augustijnerkerk 146, 147, 153-155
Augustijnerklooster 231
Augustinersen 64, 101, 196
Axel 157
Baasrode 149
Badhuis 173
Baele 176
Baertsoen 217, 219
Bagattenstraat 205, 228
Barrestraat 58
Batavia 228
Baudeloo 64, 70
Baudeloohof 211
Baudewijn den Kale 134
Bauwens 10, 30, 31, 150, 159, 167, 230
Bavo 175
Beenhouwersgilde 216
Beer 43
Beernaert 36, 219
Beestenmarkt 187
Begijnhof 192, 195
Begijnhoflaan 122, 125
Begyn 35
Beiaard 43, 44
Beiaardtorenken 41
Belfort 40-43, 46, 50, 51, 83, 150, 170, 183
Bellevuestraat 104
Belvedère 101
Benardstraat 200
Benedictinersen 228
Benoit 190
Berg van Barmhartigheid 129
Bergmans 178
Bernardinnen 97
Berouw 160
Berten 165
Bestormstraat 115, 116
Bestuur der Burgerlijke Godshuizen 124
Bestuur der Godshuizen 79
Betten 150
Beverhout 8, 73
Bibliotheek 69
Bibliotheek der Hoogeschool 69
Biervliet 6, 165
Bij het Alynshospitael 168
Bijloke 47, 96-100, 157
Bijlokekaai 98
Bisdom 32, 172
Bisdomkaai 58
Bisdomplaats 31, 185
Bisschoopelijk Paleis 33
Bisschoppelijk Paleis 30, 64
Bisschoppelijk Seminarie 33, 172
Bisschoppelijke Zondagsschool 152
Bisschopstraat 28
Bisschopvest 101
Blanchaert 89
Blanchard 100
Blandinusberg 6, 175, 222
Blandinusstraat 227
Blauwe knechtejongens 58
Blauwe Meisjesschool 171
Blauwe school 58
Blauwemeisjesschool 78
Bleekersreke 167
Blindhuis 96, 97
Blommaert 230
Bockhorst 66, 88, 89
Boekerij 70
Boeksent 225, 230
Boeyermans 216
Bogaarden 94
Bollaert 53
Bollaertskamer 53
Boonen 15
Boonis 194
Booze Griet 78
Borluut 148, 153, 180, 231
Borluutsteen 60
Borluutstraat 56
Borrestraat 58
Bosch 215
Botermarkt 45, 46, 51-53, 56
Boudewijn de Jonge 6
Boudewijn IX 44, 69
Boudewijn met den IJzeren Arm 6, 137
Boudewijn VIII 7
Bource 218
Bourgondië 9
Braampoort 171
Brabant 79
Brabantdam 78, 171, 203
Brabantschepoort 29
Brabantstraat 27-29
Bracq 60, 62, 79, 111
Braempoort 29
Brandstraat 116, 117
Bressers 89
Briel 7, 46, 158-160
Brissemaille 138
Brockhorst 89
Broeder Romain 92
Broeders der Christelijke Scholen 114, 117, 118
Broeders der Penitentie 22
Broeders van 't Meerhem 107, 159
Broeders van Liefde 97, 99, 220
Broeders van S. Joris 196
Broeders van Sint J.B. de la Salle 106
Broeders van St Jan 155
Broederschaps van den H. Jozef 163
Brogne 186
Bronsteeg 28
Brugge 44, 79, 111, 112
Brugghe 106
Brugsche steenweg 107
Brugschepoort 105, 127
Brugschepoortstraat 122
Brugschevaart 95, 105, 107, 108
Brussel 85, 197, 233
Brusselschelaan 198, 199
Brusselschepoort 197
Brusselschestraat 196, 197, 199
Bureel van Weldadigheid 55
Burg 130
Burgerlijke Godshuizen 78, 207
Burgerwacht 101
Burggrond 153
Burgstraat 120, 129-131, 226
Buten Turre 121
Butte de Cuppen 95
Buysse 217, 219
Cadzandt 9
Caesar 5, 188
Callier 189
Calvijn 9
Calvinisten 9
Cambon 25
Campaniel 42-44
Canneel 162, 193
Capotteschool 72
Capronnier 89
Capucienen 70, 171
Capucienersen 172
Carmelieten 70, 146, 152
Casier 59
Casino 96, 111, 112
Casinoplein 113, 121
Catalognestraat 50, 183
Celgevang 104
Cellieten 118
Centraal School 69
Centrale school 231
Centronen 5
Chaboteau 65
Chartreuzen 159, 160
Chartreuzenstraat 159
Chateau des Comtes 138
Chatelet 14
Cistertie 191
Citadel 176, 209, 210
Citadellaan 221
Cité ouvrière 227
Claeys 121, 156, 201
Clarissen 116, 198
Claus 219
Cleene Ameede 27
Clemmen 22, 105
Clooster van onser Vrouwen hove 114
Cloquet 14, 83, 97, 211
Clussenaer 49
Coebergher 130
Coelins 15
Coerenaerd 13
Cogen 218
Coleta 71
Colettinen 72, 125
Colin 119
Collatie 75
Collatie van Gent 75
Collatiezolder 75
Collatiezolre 52
College van Ste Barbara 204
Collegie der Augustijnen 154, 155
Comeyn 220
Comiteit der Drukpers 189
Commissie der Brugerlijke Godshuizen 59
Commissiezaal 54
Concession Caroline 9
Conciergerie 53, 54
Confrerie der Schermers 45
Confrerie van S. Michiel 45
Confrerie van St Antoon 147
Confrerie van St Joris 147
Congoland 94
Conscience 190
Cools 102
Coppens 231
Corbie 72
Corhard 13
Cottet 219
Coupure 95-97, 108, 111, 112
Coupuregang 95
Couvent van Galileën 60
Coxcie 37, 38, 67
Crombeen 200
Crombein 200
Cruyl 42, 86
Cruyt 35, 69
d' Heere 232
D'Angoulème 21
D'Hane de Steenhuize 21
Dagobertus 222
Damant 30
Damen van 't Christelijk Onderwijs 163
Damen van het Christelijk Onderwijs 209
Damman 61
Dammansteen 61
Damme 165, 230
Dampoort 166, 167, 176, 187, 190
Dampoortstraat 167
Danemarken 226
De "Leugemeete" 122
De "Louisiane" 126
De "Lys" 105, 106
De "Pale" 120
De "Pauw" 120
De "Phoenix" 106
De "suikerlade" 140
De Backer 216
De Bake 72, 73
De Bast 188, 230
De Beer 42
De Bereleere 156
De Bethune 88, 118
De Beule 36, 68
De Blocke 218
De Bomlooze Mand 40
De Bont 150
De Braekeleer 217
De Broe 59
De Broglie 207
De Busscher 222, 223
De Cauwer 36, 88, 125
De Ceuleneer 50, 52
De Champagne 89
De Cleef 54, 67, 68, 89, 90, 184, 194
De Cock 219
De Collatie 75
De Crayer 10, 36, 38, 39, 48, 67, 68, 89, 90, 92, 102, 103, 136,154, 190, 194, 214, 226
De Crecy 107, 159
De Decker 207
De Fonteine 40
De Gaudhont 21
De Ghellinck de Nockere 119
De Ghentsche Post tydinghe 22
De Gruutere 18
De Halve Mane 82
De Heere 33, 37
De Heirnis 188
De Hondt 50
De Hoorne 28
De Jongh 219
De Jonghe 78, 219, 232
De Kallemoeie 164
De Keghel 218
De Kerckhove 201, 209, 232
De Kerckhove-de Denterghem 209
De Kesel 219
De Ketelboetere 81
De Keyser 60, 233
De Keyzer 218
De Kezel 135, 220
De la Lune 128
De la Porte 184
De Lalaing 219
De Lange 67
De Lantheere 149
De Liemacker 10, 16-19, 38, 67, 68
De Liemackere 162, 190, 191, 194, 214-216, 225, 233
De Lindeworm 85
De Lobkowitz 30
De Loose 67
De Maere 185
De Mercatel 176, 178
De Meulenaere 205
De Mirabello 128
De Montmorency 121
De Noter 217
De Noyette 86, 102, 221
De Pale 29
De Pauw 27, 61
De plaats der H. Maria 191
De Pomperegge 164
De Potter 3, 51, 56, 59, 62, 64, 67, 76, 91, 93, 96, 100, 102,112, 164
De Ramen 120
De Rijckere 32
De Rolle 65
De Roose 183
De Rudder 40
De Sonne 22
De St Genois 136
De Ster 206
De Sutter 225
De Taye 49
De Vigne 33, 40, 80, 122, 214, 218, 220
De Vigne-Quyo 31, 74
De VII Werken van Bermhertigheid 168
De Vos 216
De Vrienden van het Museum 213
De Waele 85, 99, 138
De Waghemakere 52
De Wapens van Zeeland 14
De Warluzel 66
De Wilde 14, 21, 65, 74, 211
De Winne 214, 218
Delebecque 192
Delespine 65
Delrio 69
Delvaux 35, 220, 231
Delvi 218
Delvin 213, 219
Demont 219
Den Duivel 31
Den Duyts 218
Den Duytsch 218
Den grooten steen 77
Den Gulden Meersch 198
Den Hert 164
Den Leeuw 50
Den pand 93
Den Pellicaen 58
Den Vlieghenden Hert 168
Den Witten God 188
Den Witten Moor 56
Den Zwarten Moor 56
Dendermonde 200
Denys 8, 47, 72
Departement der Schelde 30
Departementale Bibliotheek 70
Derde Ordinesteeg 22
Derre 104
Destanberg 231
Deynoodt 81
Dierentuin 200
Dierickx 152
Diericx 20, 56, 107, 188, 205, 227, 231
Dillens 24
Dinghcamer 52
Dirk van den Elzas 231
Discalsen 131
Dok 163, 164, 166, 177, 190
Dokplaats 166
Donkersteeg 51
Dons 21
Doornijk 34, 64, 146
Doornseele 163
Doudaghesteen 28
Draak 44
Drabstraat 119
Drapstraat 119, 120
Drongen 70, 105, 108
Drongenhof 152, 227
Drongensche steenweg 107
Drongenschen steenweg 107
Du Blioul 122
Du Bois 150
Du Faing 58
Dubois 136
Duchastel 214
Duitschland 6
Dulle Griet 77, 78
Duquesnoy 10, 35
Dutry 66
Eecloo 206
Eggart 120
Eginard 175
Eikhout 222
Einde Weere 103
En 105
Engeland 8, 10, 21, 30, 79, 109, 231
Engelbrechts 215
Engelsche Jezuïeten 64
Engelsche Nonnenstraatje 228
Entrepotbrug 96
Evergem 163
Fabriekplaats 158
Falck 49
Falignan 27
Fallot de Baumont 74
Farnèse 9
Ferdinand I 6
Fernand 7
Filles Dieu 161
Floribertus 174, 175
Floris 232
Forge 43
Franck 87, 90, 102
François 88
Frankrijk 8-10, 27, 79, 174
Fransche Poort 25
Franschen Schouwburg 25, 26
Frascati 96, 111, 112
Frederic 218, 219
Fredericq 185
Frederik III 127
Galgenberg 114
Galgenhuizeken 81
Galladyn 230
Gallait 218
Garenmarkt 72
Gasthuis 65, 97
Gasthuis de H. Familie 158
Gavere 208
Gaveren 9
Gazette van Gent 22, 100
Gazgesticht 126
Geeraard Duivelsteen 31, 100, 108, 156, 170, 172
Geeraard Vilainsteen 78
Geestelijk hof 30
Geirnaert 15, 189, 217
Geldmunt 145
Gemeentekerkhof 108
Genootschap van St Vincentius a Paulo 117
Gentbrugge 191, 197, 198
Gentsche Haven 142
Gentsche keure 150
Gerard 218
Gerechtshof 23, 24, 95
Gerechtzaal der keure 53
Germanië 71
Gerrie 16
Geschoeide Carmelieten 146
Gesticht der blinde en doofstomme meisjes 157
Gesticht der Doofstomme jongens 107
Gesticht der Vondelingen 65
Gesticht van Lousbergs 190
Geuzenberg 160
Gevaert 231
Gevangenhuizen 96
Gewad 129
Gey van Pittius 210
Gilde der Beenhouwers 123
Gilde der Busschieters 129
Gilde der Handboogschutters 26
Gilde der schermers 17
Gilde der Schutters van St Antoon 151
Gilde der Wijnschroeders 68
Gilde van de "Scelscutters" 195
Gilde van Sint Joris 56
Gilde van Sint Sebastiaan 25
Gilde van St Antonius 129
Gildehof 56
Gillis 225
Godecharles 87
Godshuis der blinde lieden 162
Godshuis der Bonifanten 131
Godshuis van Sinte Catharina 169
Godshuis van St Laurentius 135
Godshuis van Ste Barbara 204
Godshuishammeken 161
Godshuizen 97, 108
Godshuizenlaan 99, 100, 209
Goethals 161
Goudbloem 64
Gouden leeuw 51
Gouden Leeuwplaats 50
Goudstraat 68, 71, 198
Gouvernementshotel 28
Gouvernementstraat 28
Graaf van Vlaanderenplaats 201
Graanders 82
Graanmetershuis 82
Graet 22
Graslei 20, 82, 119, 142
Grauwpoort 168
Gravenhuis 140
Gravenkasteel 6, 127, 130, 137-139, 144, 145, 214, 215
Gravenpaleis 141
Gravensteen 138, 181
Gravenwijk 168
Greffie van Vlaanderen 144
Gretry 27
Grijze Zusters 106, 126
Groenen Briel 153, 158
Groenselmarkt 78, 79, 134
Groot Begijnhof 123
Groot Kanon 76, 77
Groot Kanonplaats 78
Groot Stapelhuis 166
Groote Ameede 27
Guislain 108, 122
Guislain's gesticht 118
Guldenenbergh 160
Guldensporenslag 231
Guyart 35
Gwijde van Dampierre 75
Gwyde van Dampierre 23, 231
H. Adalwinus 223
H. Amandus 6, 222
H. Catharinastraat 71
H. Coleta 71, 125, 221
H. Dominicus 91
H. Franciscuskerk 116
H. Gerardus 222
H. Gerarduskapel 178
H. Kerst 4, 153, 161, 162, 176, 182
H. Kerstkerk 162
H. Macariuskapel 179, 195
H. Mariabastioen 187
H. Pharaïldeplaats 134, 140
H. Pharaïldis 6
H. Pharaïldiskerk 134
H. Sacramentsteeg 22
Hals 217
Ham 7, 166, 167
Handelsbeurs 26
Handelskring 119
Haspegouw 175
Haven van Gent 133
Hebbrecht 206
Hebbrecht Godshuis 206
Hebbrechtstraat 206
Heer Raese's gerecht 7
Heerlijkheid van Ravenschoot 198
Heilbroeck 59
Heilig Graf 33
Heilige Pharaïldeplaats 133
Heindrickx Wieland 22
Heins 46, 61, 107, 138, 212, 217
Heirnislaan 188
Heirnisweide 188, 189
Helderenberg 88, 89, 135, 180
Hellebaut 22, 232
Hembijse 9
Hembyse 48
Hembyze 103, 137
Hemony 43, 44
Henegouwstraat 46
Hermès 188
Hespestraat 167
Het "Brouck" 123
Het Arsenaal 52
Het Damberd 14
Het Hemelrijk 51
Het Huis met twee Torens 21
Het Kanon 183
Het Kasteel 173
Het Ketelken 22
Het Lammeken 183, 203
Het Leeuwenhof 131
Het Zand 196, 197
Heusden 191
Heuvelpoort 210, 220
Heuverpoort 220
Heyns 28
Hieronymieten 31
Hof der Tempelieren 155
Hof ten Walle 128, 137, 158
Hof ter Walle 115
Hof van Cleef 90
Hof van Fiennes 85
Hof van Flora 112
Hof Van Gruuthuuse 85
Hof van Hembyse 47
Hof Van Heule 21
Hof van Nevel 46
Hof van Nockere 119
Hof van O.L. Vrouw ter Hooie 193
Hof van Oranje 30
Hof van Posterne 115, 137
Hof Van Ravenschoot 198
Hof van Ravenstein 90
Hof van Sint Antoon 156
Hof van St Antoon 155
Hof van Wackene Bourgondië 119
Hof Van Waesberghe 227
Hofbouwlaan 211
Hofman 101
Holstraat 93, 112, 113, 116, 121
Hondhorst 38
Hoofdbrug 129
Hoofdkerk 28, 34, 40, 51, 72, 87, 90, 170, 172, 181, 183, 230-232
Hoofdkerkstraat 33, 78
Hooge Portus 34
Hooge Stad 56
Hooge Zonnestraat 135, 136
Hoogen Raad van Vlaanderen 137
Hoogeschool 10, 20, 21, 44, 46-49, 71, 112, 232
Hoogeschool van Gent 230
Hoogeschool van Leuven 232
Hoogpoort 32, 45, 53, 56, 57, 78
Hoogstraat 25, 60, 93, 113, 117, 120, 121
Hooiaard 81, 82, 145
Hooie 171, 173, 192, 196
Hooimeersch 193
Hooipoort 192
Horenbault 194
Horenbaut 218
Hospice St Laurent 136
Hospice Wenemae 136
Hospitaal van St Eloi 145
Hospitaalpoort 166
Hospitaalstraat 104
Hotel de la Poste 26
Hotel van Nockere 119
Houtbriel 60, 63, 94
Houtlei 24, 116-118, 120
Hoveniersberg 227
Huberti 223
Hughe 33
Hugo I 128
Huidevetterij 167
Huidevetterken 167
Huidevettershoek 204
Huidevetterskaai 167
Huis den Dondersteen 130
Huis der Nering 24
Huis der onvrije Schippers 85
Huis der Priorij van Melle 171
Huis der Vreugde van Maria 157
Huis ter Koolen 96
Huis ter Zikkelen 57
Huis van Bermhertigheid 157
Huis van de H. Maagd der Kluize 97
Hye-de Crom 114
Hyoens 8
Ieperen 79
IJperstraat 96, 115
Ingelrest 210
Isabella van Oostenrijk 226
Isabella van Portugaal 80
J. Plateaustraat 228
Jan Hembyze 79
Jan zonder Vrees 137
Jansenius 31, 60
Janssens 18, 39, 90, 194, 216
Jeruzalem 33
Jeruzalemkapel 176
Jezuieten 116
Jezuiëten 205
Jezuïeten 48
Jezuïetencollege 47
Jezuïetenkerk 48
Jezuïetenklooster 49, 117
Jezuïetenorde 48
Jezuïetenstraat 20
Joanna 7
Joanna van Aragon 128
Joanna van Constantinopel 123
Joannes 174
Jonglas 50
Jonker Jan 47, 48
Jooris 220
Joris Vrancx hospitaal 204
Josephienen 46
Josse Pijnshoofd 127
Jozef II 60, 95, 99, 120, 149, 161, 176, 208, 224
Kaatsbalplein 152
Kalanderberg 46
Kalvermarkt 62, 63
Kammerstraat 61, 74, 76, 185
Kanaal van Terneuzen 10, 166
Kapel "der blender lieden huus" 162
Kapel der Fruiteniers 20
Kapel der H. Godelieve 194, 195
Kapel der H. Margareta 153
Kapel van het Heilig Sacrament 118
Kapel van O.L.V. ter Nood Gods 162
Kapel van S. Quentyn 226
Kapel van Schreiboom 207
Kapel van Sinte Catharina 169
Kapel van St Eloi 145
Kapel van St Laurentius 135
Kapel van St Leonard 29
Kapel van St Stephanus 153
Kapelleken Schreiboom 207
Kapellekensviering 117
Kapittel van Baudeloo 216
Karel de Groote 175
Karel den Groote 6
Karel den Stoute 92
Karel V 8, 9, 30, 34, 39, 55, 81, 83, 94, 119, 127, 128, 162, 165,168, 171, 173, 174, 176, 185, 187, 232
Karel Van Hulthem 70
Karel X 27
Karthuizers 107
Kasteelken van Emmaüs 227
Kasteellaan 188
Kasteleyn 220
Kastelnij der Oudburg 140
Katholieke Beroepschool van Onze Lieve Vrouw 191
Katholieke Boekerij 93
Katrienspekken 91
Kazern 221
Kazern der Ruiterij 197
Kazerne der gendarmen 60
Kazerne van de Ruiterij 129
Keitkelder 85
Keizer Karel 73, 75, 187
Keizer Karelstraat 173
Keizerpoort 174, 196, 197
Keizerstraat 196
Keizersvest 199
Keldermans 52
Kerk der H. Pharaïldis 134
Kerk van den H. Antonius van Padua 189
Kerk van St Jozef 126
Kerk van Ste Barbara 204
Kerstinstraatje 21
Ketelpoort 25, 205, 222
Ketelpoortbrug 25
Ketelvest 205
Keulen 69
Kinder-Alynshospitaal 182
Kinderen Alynshospitaal 169
Klein Begijnhof 193, 194
Klein Scheldeken 196
Klein Turkije 145
Kleine Koornmarkt 19, 20
Kleine Sluis 168
Klooster der Capucienersen 199
Klooster der Grauwe Zusters 206
Klooster der Karthuizers 159
Klooster der Rijke Klaren 197
Klooster der Visitatie 221
Klooster van den Nonnenbosch 191
Klooster Van Deynze 101
Klooster van Doornseele 163
Klooster van Liefde 157
Klooster van S. Joris 195, 196
Klooster van Sion 95
Klooster van Ste Clara 197
Kluize van Eckergem 104
Kluize van St-Quintijn 131
Koepoort 173, 192
Koestraat 27
Komediestraat 24, 25
Koningsdal 107
Koningstraat 60, 120
Koninklijke Maatschappij van Landbouw- en Kruidkunde 111
Koninklijke Vlaamsche Academie 61
Konstantinopel 44
Koophandelplaats 20, 23
Koornlei 85
Koornmarkt 13, 20, 82, 155, 170, 211
Koornstapelhuis 82
Korte Dagsteeg 28
Korte Kalversteeg 152
Korte Ridderstraat 50
Korte Violettenstraat 94, 95, 115
Kortrijksche Poort 208
Kortrijkschensteenweg 209
Kortrijkschepoort 208, 210
Kortrijkschestraat 206
Kouter 24-27, 184
Kraanlei 169
Kraenkinders 170
Krankzinnigengesticht 108
Kriekerijstraat 158
Krocht 33
Krocht van de H. Maagd 178
Krommen Esch 173
Krommen Wal 72
Kuip van Gent 13, 83, 142
Kuipbrug 95
Kuiperskaai 203
Kuiperstraat 151
Kuipgaten 23
Kuippoort 25
Kulderschool 58
Kuldershuis 185
Kunstlaan 221
Kunstmuseum de Bethune 118
Kwaadham 58
Kwaedham 58
Lagae 214
Lagay 49, 66
Lagye 219
Lakenhalle 45
Lakenmetershuis 74, 152
Lakenstraat 120
Lambeaux 201, 214, 220
Lambrecht 36
Lambrechts 217
Lammerstraat 203, 228
Land van Waas 69, 191
Landbouwershuis 51
Lange Meire 27
Lange Schipgracht 153
Lange Steenstraat 146, 151, 153
Lange Violettenstraat 193, 196
Lange Wijngaardstraat 172
Lange-Steenstraat 74
Langemunt 78, 79
Langen Jan 88
Langerbrugge 165
Laurentplaats 170, 172
Laurentsplaats 30
Lavaut 79
Le Plat 55
Le Roy 113, 209
Leclerc-Restiaux 106
Ledeberg 197
Ledeganck 190
Leeuw ten putte 50
Leeuwenhof 129
Leeuwstraat 200
Lei 5, 6, 11, 13, 34, 63, 71, 77, 92, 94-96, 103, 107, 134, 135, 164,167-169, 174, 199, 206, 207, 209, 222
Leibrug 95
Leie 85
Lens 88
Leopold I 166, 192, 200
Leopold II 61, 213
Leopoldlaan 199
Leopoldstraat 167
Leplat 18, 19
Leuven 22
Leyniers 214
Lhermitte 218
Lieve 6, 7, 126, 158, 165
Lievebrug 146, 157
Lievegang 155, 156
Lievekaai 154
Lievestraat 146
Lievevaart 157
Lindelei 95
Lodewijk van Male 8, 73, 123, 128, 133, 137, 158
Lodewijk XIV 92, 233
Lodewijk XVIII 21, 27, 220
Lombaertsteen 62
Lombardië 130
Lousbergs 172, 190
Lousbergslaan 190
Louvre 91
Lovendegem 21
Luidkamer 43
Lybaert 80, 162, 193
Lycée 69
Maagdenstraat 114
Maastricht 175
Maatschappij Sint Jozef 117
Maatschappij van Natuurkunde 200
Macarius 175, 176
Machelijn 46
Maere d'Aertrycke 138
Maes 59, 62, 216
Maes Canini 62, 67
Maes-Canini 17, 89
Magdelenestraat 46
Mageleinestraat 46
Mageleinstraat 46
Mahu 217
Majorleinestraat 46
Malfeson 109
Mammelokker 45
Manège 195
Maniet 225
Manoeuverplein 191
Marcellisbrug 203
Marcette 218
Marchand 114, 209
Marès Jozef 117
Margareta van Constantinopel 77, 118, 158, 165
Maria Theresia 109, 128
Maria-land 7
Maria-Theresia 95, 109
Mariakerke 105, 108
Marialand 121
Maricollen 161
Mariënhof 18
Marissal 154, 155, 233
Marissel 18
Mars 5, 222
Martijns 81
Mast 201, 214, 220
Matewiven 94
Mathias 117
Matthys 21, 66
Mechelen 52
Meerdam 152
Meerhem 158-160, 162, 164
Meerseniershuis 60
Meersteeg 130, 131
Meierij 14
Meirelbeke 157
Meisjes Weezenhuis 161
Melle 115, 201
Melomannen 59
Mercatel 178, 180
Merceniershuis 77, 182
Mercurius 5, 174, 188
Metdepenningen 24
Metsersgildenhuis 19
Metsershuis 183
Meulenstede 164
Meulestede 4, 164
Meunier 214, 219
Meyer 31
Mijnsheerenhof van Vlaanderen 115
Militaire Gasthuis 101, 103
Militairen gasthuis 96
Minard 87, 204
Minard-Schouwburg 204
Minderbroeders 23
Minjau 19
Minne 81, 125
Minnemeersch 71
Minnemeerschbrug 167
Miry 113
Mirystraat 161
Moere 6, 165
Moerkinderen 156
Moerkoning 156
Moerman 211
Molenaarstraat 157
Molenberg 112
Monster van Gent 77
Montald 40, 217
Mortier 14, 83, 172
Muide 7, 133, 160, 164
Muidebrug 166
Muidebrugsken 164
Muidepoort 161, 166
Muinkbrug 200
Muinkbrugstraat 224
Muinkkaai 200, 203
Muinkmeerschen 199
Müller 218
Munich 30
Murray 227
Museum 110
Museum van Brussel 23
Museum van Nijverheid en Decoratiekunst 155
Museum van Oudheden 54
Museum van Schoone Kunsten 92, 155, 211-213
Museum van Steenen Voorwerpen 181
Muziekschool 32, 57
Naaldekens Convent 131
Nachtverblijf 189
Napoleon 8, 10, 21, 207, 212
Nationale bank 32, 172
Nederkouter 205, 206
Nederpolder 56-58, 155
Nederschelde 30, 172
Nering der Biervoerders 85
Nering der Merceniers 77
Nering der Wijnschroeders 170
Nering der Wollewevers 94
Nering van de Smeden 145
Neringhuis der Wijnmeters 182
Nieuwbrug 62, 173
Nieuwe Halle 45
Nieuwe Kazern 221
Nieuwe Renbaan 203
Nieuwe Wandeling 103-105, 108
Nieuwen Bosch 191
Nieuwen-Bosch 98
Nieuwenbosch 191
Nieuwland 7, 161, 162, 167, 226
Nieuwpoortje 63
Nijvel 231
Niklaas IV 198
Nonnenbosch 190, 191, 193
Noordmannen 6, 137, 175, 222
Normaalschool 211
O. L. Vrouwkapel 176
O.L. Vrouw van VII Weeën 207
O.L.V. Broeders 147, 154
O.L.V. kapel 162
O.L.V. kerk 206
O.L.V. op den Schreiberg 207
O.L.V. ten Doornen 206
O.L.V. ter Rieve 116
O.L.V. van VII Weeën 208
O.L.Vr. Broeders 74
O.L.Vr. kerk 230
Observatorium 233
Onderbergen 20, 87, 90-94, 97
Onderstraat 56, 78, 93, 171
Ongeschoeide Carmelieten 129, 131, 226
Ongherstraat 78
Onthoofdbrug 133, 140
Onze Lieve Vrouw Broeders 146
Onze Lieve Vrouw gezegd ter Lazarie 121
Onze Lieve Vrouw op St Pieters 172, 203
Onze Lieve Vrouw ter Rieve 226
Onze Lieve Vrouw ter Zwaelmen 155
Onze Lieve Vrouwkerk 203, 221, 223, 224, 226
Onze Lieve Vrouwstraat 206, 226
Ooglijdersgesticht 58, 155
Oordeelbrug 25, 95, 115
Oostakker 164, 165
Opperscheldestraat 28, 46
Orcagna 215
Orde van Cistertie 114, 163
Othogracht 69
Otto I 137
Oud Begijnhof 120, 123, 181
Oud Mannenhuis 99, 190
Oud Pakhuis 14
Oud Scepenhuus 50
Oud Vleeschhuis 80
Oud Vrouwenzothuis 94
Oud-Mannenhuis 209
Oudaghestraat 28
Oudburg 168
Oude Beestenmarkt 62
Oude Burg 48
Oude Halle 45
Oude Haven van Gent 82
Oude Houtlei 115
Oude Kazern 211, 212
Oude Schelde 199
Oude Schipgracht 160
Oude stad 13
Oude Vest 71, 157
Oude Zandpoort 94
Ouden Bosch 191
Ouden Burg 145, 168
Oudenaarde 95
Oudheidskundig genootschap 46
Oudheidskundig Museum 134, 136, 145-147
Oudheidskundigen Kring van Gent 177
Overschelde 7, 172
Overwelfde poort 128
Paaldingstraat 158
Paardenmeersch 71
Pacificatie 54
Pacificatie van Gent 53
Paddenhoek 47
Paelinck 36, 90, 217
Pakhuis 14, 155, 211
Paleis van Flora 111
Palfijn 168
Palfyn 66
Palingstraat 158
Paoli 135
Papestraat 162
Paradeplaats 51
Paradijs 51
Parijs 91, 92, 233
Park 64, 155, 209-211, 232
Parklaan 209
Parma 23, 48, 98
Parmentier 154, 214
Parochie van den H. Stephanus 133
Parochite van het H. Kerst 133
Pas 63
Paters Recoletten 24
Pauli 26, 99, 100, 108, 113, 190, 220, 228
Pauwbrug 187
Pauwels 70, 218
Pellerijn 206
Penitenten 161, 195, 198
Pensstraatje 85
Peperstraat 93
Pesthuis 197
Petercelle 208
Petercellepoort 199
Philastre 25
Philips de Goede 143
Philips de Schoone 128
Philips den Goede 71, 80, 115, 134, 208
Philips den Stoute 9
Philips II 9, 37, 62
Philips van den Elzas 137, 139
Philips van Elzas 7
Phoenixstraat 106
Picardië 82
Pieters 133, 150
Pijn 127
Pijnkelder 144, 145
Pilaren aan de Vischmarkt 80
Pilsen 89, 103
Pisson 64, 205, 209
Place d'Armes 25
Plantentuin 64, 211, 231
Plottersgracht 151, 152
Poel 118-120
Poeldemarkt 55
Polleyt 52
Pompierwacht 155
Pont Royal 92, 233
Poort ter Schaapbrugge 168
Poort van Gent 13
Poort-Akker 23
Poortakker 118
Poortklok 44
Porta Gallica 25
Porte de la Colline 220
Portois 36
Posternepoort 115
Posthoornstraat 19, 50
Posthotel 14, 51, 83
Pouillemarkt 53, 55
Pourbus 36, 39, 216
Pourtois 173
Predikheeren 70, 91-93, 97, 121-123, 167
Predikheerenklooster 93, 151
Predikheerenstraat 91, 92
Predikheeressen 167, 226
Prefectuurstraat 28
Prelaatskwartier 224
Preudhomme 69
Priesterstraat 163
Primo 90, 216
Prinsenhof 127, 128, 156, 158
Prinsenhofstraat 129
Prinsenkinderen 81
Priorij der H. Agnes 95
Priorij van de H. Barbara 204
Priorij van O.L.V. van Galilïe 120
Proostdij 224
Prooststraat 187
Protestantsche kerk 64
Provenierstraat 124
Provinciaal Hotel 30
Pruisen 109
Puy 53
Quellin 17, 19, 225
Quellyn 135
Quetelet 233
Raad van Vlaanderen 70, 141
Rabot 125-127
Rabotdreef 127
Rabotmeerschen 126
Ramen 131
Rasphuis 109
Rasphuisbrug 111
Rasphuisstraat 111
Rathskeller 45
Rechte straat 171
Recolettenlei 94
Recolettenplein 23
Recolletten 23, 70, 116
Recollettenkerk 225
Rederijkerskamer De Fonteine 204
Reep 34, 172
Refuge der Abdij van Cambron 146
Refuge van Drongen 152
Refuge van Melle 171
Regnessestraat 182, 184
Reke 7, 167
Rekeling bij Deynze 135
Remes 125
Reni 18
Reylof 120, 233
Reymerswale 215
Ribera 89
Ridderstraat 60
Rietgracht 164, 165
Rijhove 9, 30, 47
Rijke Claren 197
Rijke Clarenstraatje 197
Rijke Gasthuis 93, 102
Rijn 7
Rijschool 195
Ring 217
Rockelfing 77
Rodenbach 125
Roeland 43, 44
Roelandt 24, 25, 49, 109, 112, 166, 192, 195
Rohing 107
Romain 233
Rombouts 39, 215, 216
Romeinen 222
Rommelaere's Instituut 97
Roode Toren 63
Roode Torenstraat 63
Roodekoningsstraatje 152
Roodelijvekensstraat 79, 160
Rooden Duivel 77
Rooden Thoren 63
Rooden Torenstraat 63
Rooigem 107, 159
Rooigemlaan 107
Rooms 36, 83, 189
Roose 17, 233
Rubens 17, 23, 38, 48, 89, 217, 226
Rue de Repentir 160
Rue des Peignes 76
Rue du Bélier 120
Rue du Jambon 167
Rue du Paradis 51
Rue du Savon 204
Rue longue des pierres 146
Rym 169
S. Annabastioen 187
S. Baafs 101, 188, 189, 232
S. Jabobsbastioen 187
S. Jacobs 59, 192
S. Jacobskerk 63, 64
S. Jans hospitaal 59
S. Jansstraat 93
S. Jansvest 29
S. Jozefstraat 186
S. Just 232
S. Lievens-Hauthem 199
S. Lievenspoort 78, 196, 199
S. Lievensstraat 197, 198
S. Lievenstraat 196
S. Macarius 187
S. Macariushuis 197
S. Maria ter eere 40
S. Michiels 192
S. Michielsgesticht 114
S. Michielskerk 40
S. Niklaas 192
S. Niklaaskerk 40
S. Pharaïldis 192
S. Pieters 29, 70, 196, 198, 208, 214, 224, 230
S. Pieters-Nieuwstraat 226, 228
S. Pieterskerk 200
S. Pietersnieuwstraat 200
S. Pietersplein 220
S. Pieterswijk 199
Salesschool 78, 171
Sanderus 65, 101
Sans-Culotten 74
Sas 165
Sasschevaart 165
Sauvage 55
Savaanstraat 204
Savaenstraat 204
Schamp 21
Schayck 224
Schayes 15
Schelde 5, 6, 11, 13, 24, 25, 29, 30, 34, 57, 58, 62, 63, 95, 135,172-174, 190, 193, 195, 199, 201, 203, 204, 220, 222
Scheldelaan 190
Scheldtstraete 191
Schepenhuis 43, 52, 54
Schepenhuis der keure 53
Schepenhuis van gedeele 53
Schepenvijver 192
Schermersgilde 46
Schietbaan 101
Schipgracht 153, 155, 168
Schippershuis 20, 83
Schipperskapel 24
Schipvaart 168
School Piers de Ravenschoot 60
School van 't Metershuis 152
School van St J. B. de la Salle 114
Schoolgebouw Sint Joris 64
Schoorman 157
Schotte 60
Schouwburg 40
Schreiboom 207, 208
Schuttersgilde van St Joris 20, 152
Secreet 43
Seghers 38, 89, 226
Seminarie 31, 34
Sente Cathelyne 94
Ser Braemsteen 79
Ser Machelijnstraat 46
Ser-Braemsteen 182
Serlippens 57, 134
Serpentstraatje 76, 79
Sersanders 77, 123
Sersimoenstraat 129
Sevaenstraet 204
Sicard 219
Simoens 26
Simpelhuis 115
Sinay 69
Sint Amandsgesticht 117, 118
Sint Amandstraat 221
Sint Antonius 4
Sint Antoniuskaai 156
Sint Aubertusbegijnhof 118
Sint Baafs 4, 13, 34, 40, 66, 72, 83, 165, 175, 233
Sint Baafskerk 176
Sint Baafsplaats 41
Sint Baafsplein 40
Sint Baafsstede 173, 174, 182
Sint Jacobs 4, 13, 63, 66
Sint Jacobs Godshuis 161
Sint Jacobskerk 56, 61, 65
Sint Jacobsnieuwstraat 58, 61
Sint Jan Baptist 85, 106
Sint jan in d'olie of ten Dulle 64
Sint Jan-Baptist 4, 125
Sint Janskerk 176
Sint Jorisgilde 151
Sint Jorishof 56
Sint Jozef 4, 85
Sint Lieven Collegie 62
Sint Lukasschool 117
Sint Macarius 4, 181
Sint Macariuskerk 186
Sint Martenskerk 101
Sint Martinus 85
Sint Martinuskerk 65
Sint Michiel 4, 85
Sint Michiels 86
Sint Michielsbrug 83, 85
Sint Michielskerk 87
Sint Michielstraat 108
Sint Niklaas 4, 13, 83
Sint Niklaaskerk 15, 48, 50, 51, 230
Sint Paulus 4, 203
Sint Pieters 4, 25, 96, 165, 177, 213
Sint Pieters Aalst 209
Sint Pieters nevens Gent 203
Sint Pieters-Nieuwstraat 227
Sint Pietersnieuwstraat 203
Sint Pietersplein 221
Sint Salvatorstraat 164
Sint Stephanus 4
Sint-Martinuskerk 118
Sint-Niklaas 14
Sint-Pietersplein 227
Sinte Anna 4
Sinte Annakerk 192
Sinte Coleta 4, 203
Sinte Elisabeth 4, 85, 118
Sinte Elisabeths kerk 124
Sinte Margaretastraat 153, 158
Slachthuis 173, 177, 187
Sleutelkensbrug 146, 153, 160, 168
Slijpstraat 160, 161, 164, 168
Sluis 165
Sluizeken 153, 167, 168
Sluys 6
Smalle Kromsteeg 19
Smisstraat 209
Smits 219
Societeit der edelen 27
Spanjaardgasthuissteegje 62
Spanjaardskasteel 176, 190, 195
Spanje 10, 48, 232
Speldenstraat 72
Speldenwerkschool 72
Spiegelstraat 58
Spijker 81
Spinhuizen 109
Spinnersen 46
St Amandsgesticht 117
St Antonius 171
St Baafs 6, 30, 158, 164, 171, 186
St Baafsabdij 178
St Baafsstede 7, 162
St Eloibrugsken 145
St Jacobs 195
St Jacobskerk 74
St Jacobsstraat 91
St Jan 6
St Jan de Deo 159
St Janskerk 7, 169
St Jansparochie 192
St Jansstraat 171
St Jorisbrug 167
St Jorisgodshuis 192
St Jorismaaimeerschen 167
St Jozefsgesticht 221
St Jozefstraat 186
St Macarius 171
St Michielskerk 181
St Michielswijk 142
St Niklaaskerk 134, 170
St Pieters 7, 116, 158, 167, 186, 191, 203, 205-207, 214, 223
St Pieters abdij 208
St Pieters-Nieuwstraat 227
St Pieterskerk 116
St Pieterskerk van Rome 224
St Pietersnieuwstraat 191
St Pietersplein 206, 224
St Pietersvrouwstraat 206
St Salvatorskerk 162
St. Baafs 32, 33
St. Pieters 32
St-Amandsberg 124
St-Jacobs 65
St-Michielsstraat 119
St-Pieters 131
Staats Middelbare school 58
Staats Middelbareschool 172
Stadhuis 40, 44, 51-55, 134, 147, 149, 205
Stadhuisstraatje 55
Stadsgevang 14, 65
Stadsmunt 78
Stadsteekenschool 154
Stadstoren 44
Stapelhuis 82, 166, 190, 191
Stassins 39, 52
Staten van Vlaanderen 109, 111
Statieplein 201
Ste Anna 171
Ste Annakapel 192, 193
Ste Annakerk 173, 192
Ste Barbara 40
Ste Barbarakerk 205
Ste Clarapoort 197
Ste Elizabethplaats 125
Ste Godelievekapel 193
Ste Margaretastraat 213
Ste Pharaïldeplaats 141
Ste Pharaïldis kapittel 48
Stedelijk Museum 23
Stedelijke Nijverheidsschool 95
Steendam 62, 63, 69, 117
Steenhoukefelde 15
Steenstraat 152
Stefaansstraat 204
Stellagieken 206
Stephanisstraat 204
Sterrestraat 206
Steyaert 3, 4, 19, 233
Stillemans 113, 146
Stoop 171
Stoppelstraat 94, 114
Straat de Ram 120
Strop 220
Struys 219
't "De Vreesebeluik" 227
't Kapittelhuis 33
't Meutje 164
't Paddengat 63
't Rateveld 164
Teekenschool 213
Telefoonhotel 46, 50
Tempelhof 155
Tempelieren 155
Ten Kruise 197
Ten Spriete 206
Ten Vogelenzang 157
Ten Vogelenzange 156
Ten Windgaten 195
Ter Haegen 157
Ter Hooie 118
Ter Platen 199
Ter Sikkelen 32
Ter Zikkelen 57
Terneuzen 165, 166
Thevenot 218
Thouroutpoort 118
Thys 216
Tichelrij 160
Tijkstraat 206
Tinkestraat 189
Toekomststraat 189
Toevlucht van Maria 97
Toevluchtstraat 57
Tooghuis 76
Toreken 74
Torenbrug 119
Torenpoort 115, 119
Transmarus 34, 101, 222
Tremerie 218
Triest 30, 35, 38, 101, 111, 130, 131, 157, 158
Triumphante 44
Troonzaal 54
Tuchthuis 111
Tuin van 't Stadhuis 53
Turrepoort 118
Tusschen Poorten 168
Tusschen Wallen 204
Twaalfkamerstraat 95, 114
Twee Bruggen 190, 191
Tydgat 218
Universiteitstraat 46, 47, 49
Upstal 71
Urbanisten 197
Urbanistenklooster 24
Urbanus IV 197
Ursulinnen 60, 120
Ursulinnenstraat 60
Utenhove 77
Utenhovesteen 77
Vak en Ambachtschool Sint Antonius 113
Valkstraatje 22
Van Ackerne 42
Van Ameede 28
Van Arenberg 124
Van Artevelde 8, 31, 46, 47, 73, 74, 77, 98, 230, 231
Van Artois 27
Van Assche 45, 66, 82, 87, 126
Van Audenaerde 216
Van Auweghem 30
Van Avont 225
Van Baelen 90
Van Beveren 16
Van Beyeren 217
Van Biesbroeck 201
Van Bronckhorst 66
Van Bry 157
Van Buys 215
Van Caneghem 97
Van Cleef 18, 19, 55, 88, 90, 102, 103, 216, 226
Van Constantinopel 92, 193
Van Coxcie 215
Van Crombrugge 112
Van Crombrugghe 231
Van de Bossche 231
Van de Capelle 121, 125
Van de Muide 161
Van de Velde 212
Van De Veldestraat 94
Van den Ameide 198
Van den Berghe 83
Van den Eeden 219
Van den Heuvel 19, 216, 226, 232
Van den Heuvele 17-19, 37, 68, 87-89, 102
Van der Couderborch 183
Van der Cruysen 211
Van der Goes 147
Van der Helst 217
Van der Leyen 162
Van der Linden 135, 205
Van der Mander 19, 88, 89
Van der Meiren 36
Van der Noot 33, 38, 230
Van der Plaatsen 88
Van der Plaetsen 208
Van der Stappen 214
Van Deurme 222
Van Deynze 69
Van Donselaer 102
Van Doorselaer 225
Van Duyse 11
Van Dyck 90, 217
Van Eename 108
Van Eersel 38, 157
Van Egmond 85
Van Erpe 28
Van Es 216
Van Eyck 27, 28, 36, 37, 183
Van Eyckbrug 187
Van Eyckstraat 173
Van Gaveren 114
Van Gent 161
Van Ghistele 163
Van Hale 128, 131, 158
Van Halewyn 71
Van Hanselaere 217, 232
Van Hecke 214
Van Heemskerk 216
Van Helderberg 194
Van Helmont 216
Van Hoecke 42, 62, 192
Van Houcke 50
Van Huffel 39, 97, 164
Van Hulle 210
Van Hulthem 70, 154, 232
Van Kleef 80
Van Leemput 70
Van Lichtervelde 184
Van Lokeren 41, 177, 178, 186, 233
Van Loo 81
Van Loon 103
Van Ludeke 43
Van Maldeghem 80
Van Male 115
Van Mander 216
Van Melle 81
Van Nevele 28
Van Oomberghen 61
Van Oost 88
Van Ophem 60
Van Papeghem 28
Van Pottelsberghe 31, 32, 100, 169
Van Poucke 35, 38, 66, 88, 225
Van Rasseghem 28
Van Reyschoot 35, 223, 225
Van Roesbeke 43
Van Ryckegem 93
Van Ryhove 79
Van Rysselberghe 42, 213
Van Saksen-Weimar 205
Van Thulden 89, 226
Van Uden 38
Van Utenhove 20, 21, 92, 97, 98, 114, 191
Van Utrecht 217
Van Vaernewijck 76
Van Vaernewijcks 129
Van Vaernewyck 43, 188, 233
Van Vaernewyk 71
Van Veen 38
Van Vlaanderen 115
Van Volcksom 148
Van Volxum 233
Van Werveke 138
Van Ysendyk 90
Van Yzendyke 30
Van Zevecote 234
Vanaise 218, 219
Vander Schelden 79, 93
Veer 173
Veerdamstraat 152
Veerleplaats 133, 167, 184
Veerstraat 62, 173
Veldstraat 19, 20, 22-24
Venius 90
Verbindingskanaal 126
Verboeckhoven 217
Verbruggen 35
Verhaegen 32, 186, 198
Verhaeghen 215
Verhaghen 92
Verhas 218, 219
Verleeuwen 111, 112
Verlorenbroodbrug 96
Verlorenbroodstraat 96
Verschaffelt 35, 225
Vest van Hembyze 103
Victorinnen 128, 158
Victorinnenklooster 153
Vier gekroonden 205
Viereweghescede 27
Vierschaar 53, 224
Vieux Bourg 165
Vijdt 28, 37
Vijfwindgat 192
Vijfwindgatbrug 196
Vijfwindgatpoort 196
Villain 158
Vinçotte 213
Vischmarkt 79, 134, 180, 205
Visitatie 111
Visscherij 173, 174, 177, 190
Visscherskapel 131
Vlaamsche Academie 76
Vlaamsche Bibliophilen 230
Vlaamschen Schouwburg 40
Vlaanderenstraat 172, 201
Vlasmarkt 60, 76
Vleeschhuis 80, 81, 136
Vogelmarkt 27
Volderstraat 20, 21, 47
Volmolen 63
Vooruit 76
Vrancx 204
Vrijdagmarkt 72-74, 127, 182
Vrijdagsmarkt 76, 152
Vrije Huishoudschool 146
Vrije Schippers 83, 151
Vrije Schippersgilde 149
Vrijmetselaarsloge 57
Vrouw-Mattenstraat 94
Waaistraat 72, 76
Waarschoot 70, 114
Waarschootstraatje 114
Waasland 98
Wachttorentje 199
Waesberghestraatje 227
Wagener 53, 185
Walpoort 28, 222
Walpoortbrug 28, 29, 203
Walpoortstraat 203
Wandaelaerd 29
Wandalen 29
Wannekensaard 77
Wante 108
Wapenplaats 25
Waterloo 21
Watermolen 29
Watermolenbrug 29
Waterpoort 25, 168
Wauters 99
Waux Hall 26
Weezenhuis 96, 100
Wellington 210
Wenemaer 135, 150, 234
Wenemaers Godshuis 135, 184
West-Roozebeke 9, 73, 230
Wetenschappelijk instituut 228
Wijdenaard 31
Wijk van Sint Jozef 125
Wijngaerd 32
Willaert 218
Willem I 21, 49, 109, 166, 230, 232
Willem van Normandië 231
Willem van Oranje 30, 119
Willems 3, 40, 60, 190
Windhondt 50
Winkelstraat 172
Witte Kaproenen 8, 231
Wittocxhospitaal 20
Wollewevers Godshuis 29
Wolleweverskapel 28
Wolters 33
Wonderput van Sint Macarius 179
Wonderput van St Macarius 185
Wouters 54
Wydenaerd 32
Wytsman 218
Ykens 216
Zaadsteeg 53
Zaghermanstraatje 28
Zand 78, 192
Zandberg 58-60, 233
Zandpoort 115
Zeepstraat 204
Zeghers 216
Zens 87, 106, 208
Zilverstraat 46, 62
Zinneloozengesticht 108
Zonnestraat 22
Zottepoort 115
Zuidstatie 200
Zuivelsteeg 75
Zusterkens der Armen 114
Zusters der Aanbidding 118
Zusters der H. Kindsheid 207
Zusters der Kindsheid Jezus 59
Zusters der Visitatie 78, 79
Zusters Spinnersen 158
Zusters van den H. Vincentius a Paulo 125
Zusters van Liefde 157, 198
Zusters van Onze Lieve Vrouw 191
Zusters van S. Joris 196
Zusters van Ste Catherine 114
Zutphen 43
Zwarte Zusters 63
Zwarte Zustersstraat 94
Zwijnaarde 226