V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Gent van den oudsten tijd tot heden - Deel VI

Tussen 1883 en 1901 verscheen in acht delen de monumentale studie "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" van Frans De Potter. Niettegenstaande verre van volmaakt, blijft dit werk hèt belangrijkste referentiekader voor de studie van de Gentse geschiedenis. Uniek is dat De Potter geen chronologisch overzicht brengt, maar dat hij de lezer als een geroutineerde gids door de straten van de stad meeneemt en zowat bij elk gebouw stilstaat om het te duiden. Voeg hierbij dat De Potter in deze studie talloze onuitgegeven archiefstukken voor het eerst in druk liet verschijnen. Een huzarenstukje dat niemand hem heeft nagedaan. (Deel VI - 714 blz., 21,50 euro - enkel te koop als ebook).

Between 1883 and 1901 the monumental series "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Ghent, from the oldest times until today - Historical description of the city), by Frans De Potter was edited. Although not perfect, these books remain the most important reference works about the history of Ghent. De Potter does not give us a chronological overview of the Ghent history. Instead, he acts like an experienced guide and takes us through the streets of the city where he stops at almost every building to place it in its historical context. Next to this De Potter edited for the very first time numerous important archive pieces. Since him, nobody has done this in the same way. (Part VI - 714 pages, 21,50 euros - only for sale as ebook).


Entre 1883 et 1901 la série monumentale "Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad" (Gand des temps les plus reculés jusqu'à présent. Description historique de la ville), par Frans De Potter parut. Bien que cet ouvrage n'est certainement pas parfait, il reste le cadre de référence le plus important pour l'étude de l'histoire de Gand. De Potter ne nous donne pas un aperçu historique, mais il nous prend comme un guide expérimenté à travers la ville, et il s'arrête à presque chaque batiment, pour en raconter l'histoire. En plus De Potter faisait paraître ici de nombreux pièces d'archives pour la première fois. Après lui, ceci n'a plus été fait de la même façon. (Tome VI - 714 pages, 21,50 euro - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Summary - Table des matières

 • De Kammerstraat. - De Nopstege of het Rapestraatje. - De Wandel- of Serpentstraat. - De Onderstraat. - De nering der Houtzagers. - De nering der Schrijnwerkers. - De nering der Lammer- of Grauwwerkers. - Het Braemsteeen, later steen van Rijhove. - Het huis van Schardau, nadien de Arme- of Blauwe-Meisjesschool. - De Zusters der Visitatie. - De nering der Kuipers. - De nering der Oude Kleerkoopers. 1
 • De Lange Munt. - Ruggehstuls- of Wannekensaard, nu Groot-Kanonplaats. - Het Groot Kanon 127
 • De Vrijdagsmarkt, beschouwd als handels-, feest-, wapen- en gerechtsplaats. - Historische gebeurtenissen. - De standbeelden van Karel V, van Bellona en van Jacob van Artevelde 193
 • De gebouwen aan de Vrijdagsmarkt. - Het Tooghuis. - Het Torenke. - Het Uten-Hovesteen. - De neringen der Lijnmakers, Cordewaniers of Nieuwe-Schoenmakers, Huidevetters en Merseniers 292
 • De Waaistraat. - De Spakaard. - De Garenmarkt. - De Riemmakersnering. - Het Speldenstraatje. - De Capotteschool. - De Guldenstraat of Vlasmarkt. - St.-Jacobskerkhof. - De Kleine Botermarkt. - De Lange en Korte Penitentenstraten. - Klooster der Penitenten of St.-Jacobs-Zustershuis 459

Bijlagen.
 • Lijst van de bekende dekens en hoofdmannen der Houtzagers 491
 • Lijst van de bekende dekens en hoofdmannen der Schrijnwerkers 492
 • Geschil tusschen de Grauw- en Lammerwerkers (1480) 493
 • Lijst der bekende dekens en hoofdmannen der Grauw- en Lammerwerkers 498
 • Brief van den kanunnik H.-F. Bracq aan den Gemeenteraad betrekkelijk de ontworpen afschaffing van het Weezenhuis : de Blauwe-Meisjes (1864) 499
 • Standregelen van de nering der Kuipers (1490) 503
 • Lijst der bekende dekens en hoofdmannen der Kuipers 507
 • Standregelen der Oude-Kleerkoopersnering (1627) 509
 • Lijst der bekende dekens en hoofdmannen van de Oude-Kleerkoopersnering 515
 • Satuten van de Huidevettersnering (1506) 517
 • Aangaande het kiezen voor deken, molenmeester enz. bij de Huievetters 521
 • Andere statuten der Huidevettersnering (1478) 523
 • Lijst van de bekende dekens en hoofdmannen der Huidevettersnering 525
 • Statuten van het ambacht der Nieuwe-Schoenmakers 526
 • Geschil tusschen de Schoenmakers en Elseneers 531
 • Geschil tusschen de Huidevetters en de Nieuwe-Schoenmakers 533
 • Geschil tusschen de Nieuwe en Oude-Schoenmakers 535
 • Dekens en hoofdmannen der Corduwaniers of Nieuwe-Schoenmakers 538
 • Keure van de Houtdraaiers 539
 • Bekende dekens en hoofdmannen der Houtdraaiersnering 549
 • Keure der Merseniers 550
 • Verordening over het houden van toog en winkel bij de Merseniers 552
 • Lijst der bekende dekens en hoofdmannen van het Merseniersambacht 555
 • Standregelen van het Riemmakersambacht 558
 • Lijst der bekende dekens en hoofdmannen van de Riemmakers 562

Errata en addenda 564

Index


A Castello 526, 539
A Soto 488
Aalst 67, 156, 293
Aarschot 71
Aartshertog Leopold-Willem 11
Aartshertogin Maria-Christina 234
Ab Aviano 231, 232
Abdij der Rijke Claren 125
Abdij van Affligem 11
Abdij van Boudeloo 480
Abdij van Drongen 158
Abdij van St.-Baafs 454
Abdij van St.-Pieters 244
Abdijkerk van Boudeloo 243
Abdye van Baudeloo 415
Abraham 415
Abselons 93
Absoloens 92
Abtdye van St. Pieters 211
Achte 182
Ackenijs 153
Ackerghem 464
Ackerman 175
Adelhof 241
Admirael 149
Adoornes 429
Adornes 429
Aerendt 337
Aerlebeke 91
Aerme Camer 513
Aerme Claeren 79, 169
Aerts 425
Aesken 426
Afrika 271, 275
Akkergem 10, 340, 465
Alaert 59, 384, 508, 525
Alberdinck Thijm 274
Albert en Izabella 197
Alberto et Isabelle 281
Albrecht, hertog van Saksen-Tesschen 234
Albrecht en Izabella 11, 275
Aldenaerde 179
Alfve 122
Allaert 280, 321
Allegambe 84
Allerheiligen-Zwalm 239
Altenay 363
Alva 122, 157
Ambacht van de Schrijnweerckers 40
Ambacht van Hulst 6
Ambacht vanden houden cleeder coepers 114
Ambachte vanden lijnmakers 297
Ameels 241
Amerika 213, 271, 285
Amerlincx 496
Amijs 562
Amphion 187
Amsterdam 159
Ancheman 515
Anchemant 556
Ancker 24
Andornes 430
Andwoorpen 299, 300
Antheunis 188
Anthonis 429
Antonides 284
Antwerpen 11, 71, 214, 230, 272, 276, 298, 310, 474
Antwoorpen 520
Antworpen 518, 520
Apennijnen 204
Appelsack 12, 13, 385, 564
Appelzack 13, 564
Arainge appele 152
Ardenburch 91
Arenberg 228
Arends 557
Arendt 335
Arendts 508
Arent 303, 334, 337, 460
Arents 102, 110, 334, 491, 492, 515
Ariën 183
Arkinstraetje 339
Armagnac 176
Arme Claren 86
Arme Jongensschool 82
Arme Kamer 86
Arme Kuldersschool 82
Arme Meuskensschole 84
Arme Meyskenschole 83
Arme Scholen 81, 82, 84
Arme sscholen 87
Armenhuis der Brouwers 2
Armscholen 85
Armyn 158
Arragon 223, 271
Arrox 508
Artevelde 275, 286
Artevelden 288
Artois 224
Artsone 114, 515
Asper 492
Assche 70
Atrecht 265
Aude Cleercoopers huus 111
Aude Cleercoopershuus 112
Aude Eecke 474
Aude Verkensmerckt 476
Auden Cleedercoepers huus 111
Audenaerde 122, 177, 178, 250, 536
Audenaert 91
Audenarde 174
Audenburch 102
Audenrogghe 381
Augustijnen 233, 270, 275
Avennes 276
Avignon 363
Avinioen 363
Axel 7, 156
Baarle 239
Backe 489
Backers 101, 113, 365, 401
Bacq 95
Baecke 525
Baekeland 208
Baerhond 95
Baers 84, 300
Baert 151, 336, 356, 508, 516, 526, 539
Baervoet 562
Baesbanc 526
Baesbanck 539
Bake 508
Balegem 239
Ballet 557
Ballin 155
Baltische Zee 171
Barnum 213
Basilius 508
Basselier 526
Bassevelde 239
Bassingien 84
Baudeloo 474, 475, 481, 482
Baudelooplaetse 483
Baudins 225, 314, 382
Baudts 508
Bauten 284
Bautersom 557
Bauwens 381
Bauwins 227
Beaupré 515, 556
Beeckman 414
Beecmans 111
Beelaert 408
Beelfroit 251
Beer 182, 304, 305
Beere 182
Beerendans 31, 49
Beestemaerct 476
Begerem 49
Begii 281
Beirendans 49
Belfort 182, 183, 186-189, 216, 235, 251
België 218, 230, 238, 240, 243, 245, 283, 284
Belgis 286, 342
Belgischen Staat 246
Bellegem 492
Bellem 14
Bellemakers brugske 472
Bellemakersbrugske 472
Bellona 284, 285
Benau 134
Bennen 113
Bennins 444
Berckel 549
Bercx 78
Berg, gezeyd St. Pieters 210
Berg gezeyd St. Pieters 211
Bergen 230
Berghene 299, 518, 520
Berlare 239
Berlegem 239
Bernaerd 346
Bert 339
Bessemarct 168
Bessemmaerct 442
Bessemmarkt 442
Beths 10, 281
Betsoens 389
Bette 10, 51, 430
Betten 346
Beurzemakers 362
Beverhout 186, 253
Beverpoorte 177
Beyaert 142, 143, 164, 401
Beydebs 134
Beyts 333
Bezemmarkt 168
Bibliotheek der Hoogeschool 243, 289
Bierbeke 77
Biervoerder 352
Biestman 10
Bij St.-Jacobs 473, 478
Bijloke 319, 321
Billet 25, 180, 195-198, 200, 201, 207, 276, 277, 395, 409
Billiet 409
Bisoens 526
Bisschoppelijke Aalmoezenij 471
Bisschoppelijke Zondagschool 412
Blaesvelt 77
Blaeuwers 362
Blanckaert 50, 109
Blancquaert 562
Blankenberge 286, 316
Blau Cause 339
Blau Causse 338
Blau Gans 26
Blau Huus 474
Blauwe-Meisjeshuis 85, 90, 98, 99
Blauwe Cause 152
Blauwe Causse 24, 148, 161, 164, 338
Blauwe Clocke 141
Blauwe Handt 24
Blauwe Meisjens 499
Blauwe Meisjes 82, 86, 87, 89-91, 99
Blauwe Pluim 134
Blidehuus 173
Blikslagers 465
Blokhuis 8
Blommaert 9, 433
Blomme 382, 388, 515
Blondeel 323, 487
Blouwers 361
Bockaert 114
Boekbeslagers 465
Boekhoute 76, 332
Boele 255, 362
Boelin 507
Boene 325
Boerenbruloft 439
Boerhave 17
Boerken 390
Boetens 23
Bogaert 122
Bogaert-De Clercq 123
Bollants 377
Bonifacio 223
Bonne 3
Bonte Coe 14, 101, 102, 152, 427, 462
Bonte Coe 425
Bonte Koe 152
Bonte Leeuwken 304, 339
Bonte Mantel 337, 339
Bonte Os 423, 427
Bonten Hond 4
Bonten Hondt 4, 24
Bonten Mantele 333, 337
Bonten Os 423
Bontwerkers 53
Boom van Vrijheid 262
Boom van Vryheid 241
Boon 262
Boone 327
Boonen 11, 80, 320
Boorluut 508
Bootamere 140
Boothamer 140, 145
Boothamere 140, 141
Borgoens Cruyce 13
Borgoensch Cruyce 13
Borluut 7, 101, 144, 362, 382, 440, 441, 491, 492, 515, 516, 526, 556, 557, 563
Borrestraatje 134
Bosschaert 14
Bossche 135
Bossier 41, 509, 526, 539
Bossyn 538
Bostyn 526
Boten Mantele 336
Botermarkt 187
Bottelare 99, 239
Boudeloo 474, 475, 481
Boudeloolei 391
Boudelooleitje 413
Boudelooplaats 480, 483
Boudings 28
Boudins 491
Boudinsbrugghe 441
Bourgoengnen 328
Bourgoens Cruyce 13
Bourgoens cruyse 479
Bourgoens herte 442
Bourgoensch Cruys 479
Bourgoensch Herte 442
Bourgoensche Cruuce 144
Bourgogne 136
Bourgoinien 68
Bourgonsche Cruuce 143, 144
Bovyn 141
Boxem 337
Boxeme 337, 339
Boyaeerd 557
Brabant 172, 175, 223, 234, 237, 248, 286, 502
Brabantdam 89, 96
Bracq 74, 90, 98, 190, 499, 503
Braecman 408
Braem 6, 67, 323, 350, 525, 539, 548, 557
Braems 93, 471
Braems steen 67, 68
Braemsteen 68-71, 73, 74
Braemsteenx 72
Braemt 67
Brakel 563
Brakele 563
Brame 67
Brandeborch 129
Brandenborch 129, 139
Brandes 556
Brandin 164
Brandins 148, 556
Brandt 50
Brans 93
Brant 158
Bras 432, 516, 557
Brauers huus 13
Brauers huys 100
Brauwers 439
Brauwers huis 479
Brauwers huus 101, 479
Braye 31, 48, 49
Brecht 332
Breda 237
Breecpot 77
Breetbarde 325
Breidelsteeg 98, 100, 151, 152
Brescia 169
Breydelsteghe 92, 93, 149, 150
Breydelsteghen 148
Brijdelsteghe 148
Brittanje 284
Brixus 59
Broeckaert 6
Broeren Bruyloft 439
Brostelle 114
Brouwers 100, 136, 137
Brouwersambacht 138
Brouwershuis 100
Brouwershuus 479
Brouwerskapel 2
Brouwersnering 101
Brucele 307
Brugge 71, 72, 170, 172, 175, 190, 231, 276, 287, 310, 383, 451
Brugghe 172, 276, 307, 513, 519, 536, 567
Brugghemanstraetje 149
Brugsche poort 156, 264
Bruloft 439
Bruneel 259, 260
Brussel 18, 19, 191, 228, 230, 232, 234, 235, 263, 274, 292, 455
Bruus 464, 525
Bruusch 444
Bruwers 113, 362, 365, 366
Bruxelles 43, 280
Bruynsteen 491, 493, 549
Brysine 59
Buck 168, 442
Buens 74
Buerchstrate 36
Bugondië 223
Bunnegem 125
Burgelijken tempel 244
Burgerlijke Godshuizen 89, 98
Burgondië 68, 175, 264, 265, 433
Burgundie 486
Burluut 7
Burse 441
Bursemakers 362, 363
Bursse 441
Bussestraetken 416
Buuc 67
Buudens 463
Buus 267-269
Buuscen 146
Byloke 500
Byloque 501
Byns 329
Cabelliau 516
Cabilau 557
Cabillau 7, 8
Caerdemakers 560, 561
Caers 19
Caestecker 455
Café Belge 437
Café du Nord 437
Calais 91
Callekinesteen 161
Callekinsteen 164
Calvados 242
Calvinisten 270
Calvinus 156
Calvyn 158
Cam 143
Camericke 92
Camerike 93, 252
Camersijs 92
Camerstrate 13
Cammers-neering 2
Cammers-steen 2
Cammerskapel 2
Cammerstraete 3-5, 13, 20, 25, 355, 477
Cammerstrate 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 384, 479, 564
Cammestraete 13, 14
Cammestrate 1, 2, 7, 12, 15
Caneelrie 428
Canes 36
Canis 3, 102
Cannaert 211
Capotteschole 471
Capotteschool 471
Carcason 333
Cardon 432
Carolais 222
Carolo V 281
Carpentier 329
Casier 13, 515
Casteel van Ghent 78
Castel-Rodrigo 228
Casteleyn 74
Catalogne 223
Cats 383
Catte 3, 4, 150, 151, 386, 391
Cauken 443
Causse 425, 426, 460
Cauwerie 113
Cayenne 217
Chaboteau 338
Chaerloes 221
Champigny 71
Charles-Quint 342
Charles de Lorrayne 280
Charles II 229
Chartreuzenklooster 265
Chastelet 323
Chastellain 253
Chatelain 223
Châtelet 322
Chauvry 176
Cherf 492
Chimai 228
China 209
Chrochtjen 476
Ciborie 164
Cinq-Mars 88
Claeus 148
Claeys 327
Claeyszone 556
Clarebaut 305, 338
Clarebauts 232
Clarebout 232
Clarissen 79
Claus 493, 549
Claver 141
Clavere 141, 145
Claverkin 141
Cleeder coepers 111
Cleen Vranckerijcke 147, 152
Cleen Vrancquerijcke 147
Cleen Wulf 393, 394
Cleen Wulfkene 392
Cleene Catte 151, 152
Cleene Hert 152
Cleene neerighe 249
Cleene Wulve 393
Cleenen Beyaerd 142
Cleenen Beyaert 142
Cleenen Hert 147, 148
Cleenen Momaert 9
Cleenen Mommaert 7
Cleenen Pollepel 304
Cleenen Wulf 392, 393
Cleenen Wulfvekine 393
Cleerbessem 142, 145
Cleerbustel 142
Cleercoepers 111
Cleercoopers 509, 514
Cleine Beyaert 145
Clemmen 74, 557
Clercx 114
Cleyn Vranckerijcke 147
Clivere 498
Clocke 141
Clooster ten Augustijnen 329
Clooster van de Aerme Claren 79
Clooster van St Clairen 78
Cloostere ten Augustijnen 375
Cloostere vanden Frereminueren 44
Cluyse 415
Cochtin 476
Cockuut 177
Cocquel 130
Cocquyt 491-493, 549
Codde 423, 492, 515, 557
Coddesmet 493
Coddesmidt 549
Coe 476
Coeiene scoemakers 396
Coene 526, 539
Coepsteghe 5
Coevoet 15, 362
Coevoete 15
Coeyen scoenmakers 396
Coeynen scoemakers 534
Coienscoemakeren 365
Colacie camere 111
Cole 333
Collardin 141
Colpaert 305, 465, 490
Colpaertstraat 490
Compagnie des Bronzes te Brussel 291
Congregatie van de H. Catharina 483
Congrégation des Pénitentes-Récollectines 486
Congreve 180
Conijnenberch 24
Coninck van Spaingien 145, 152
Coninckstraete 3
Coningskinderen 342
Conscience 289
Conscure 365
Constantinoplen 474
Conte 113
Conten 401
Contentast 424-427, 463
Conyncstraete 475
Coole 50
Coolens 341, 356
Coolman 132, 365
Coomannen 444
Coomans 444
Coomansgilde 443
Cooplieden 456
Coopmansgilde 443
Cooreblomme 331, 339
Coorenblomme 442
Coorenmaert 215
Coornaerde 448, 552
Coornaert 508
Cop 144
Coppins 388
Corbeel 300
Cordewanieren 365
Cordewaniers 364, 394, 396, 400, 404, 408, 527, 531, 535, 536
Cordewanniers 531
Cordua 396, 398
Corduaniers 361, 396, 400, 405, 406
Corduaniershuis 409
Corduwaniers 538
Coreel 114
Cornelis 356
Cornelissen 22, 288
Cornet 486
Corsets-Rouges 502
Corsika 284
Corte Breydelsteghe 149
Corte Wijngaerdstraet 474
Cortryck 16
Cotignès 176
Coupure 99
Couter 319
Coutre 114
Couvent de Sainte Claire 79
Couvin 489
Coyencoemakers 361
Coyenen scoenmakers 400
Crabbeleer 130
Craenleye 142
Craeyer 11
Crauwel 164
Crécy 170, 171
Crocht 475-477
Crochten 476
Crochtjen 475-477
Crochtken 476, 477
Crochtkin 476, 477
Croene 130, 337
Crombeen 95, 96
Crommen Wael 196
Crompout 493
Crone 129, 463
Croone 24, 123, 129, 130, 139, 337, 339
Crouwel 164
Croy 176
Cruce 476
Crucen 508
Crudeneeren 365
Crudenieren 452
Crudeniers 505
Cruuce 477
Cruys 74
Culder 131, 139
Cupere 148
Cupers 105, 503
Cupers huus 102
Cupershuus 109, 303
Curdewaniers 362, 366, 367, 403, 404, 534-537
Curterike 91
Curtewile 508
Curthals 130
Curtrijke 69
Curtrike 536
Cuupers 161
Cuupershuus 303
Cuupgat 179
Daems 110
Damans hofstede 443
Damast 508
Damman 101, 162, 347, 362, 431, 443, 496, 525, 556
Dammansteen 477
Dampoort 188, 189
Daneels 163, 341, 491, 516
Danins 337
Danneels 59, 493, 549
Dansaert 557
Dartevelle 286
Dauffroy 77
De Backer 51, 80
De Backere 266, 267, 429, 507, 556
De Baemst 507
De Baenst 78
De Baerdemaeker 71
De Baertmaker 412
De Baets 442
De Bake 254
De Bandree 224
De Bar 43
De Barière 101
De Barouse 428, 430
De Bast 440
De Beaumont 98
De Beer 14
De Beerch 492
De Beere 113
De Bellemakere 515
De Berlaere 509, 526, 539
De Bliec 408
De Block 516
De Bloi 556
De Bonte 362
De Broghe 433
De Bru 328
De Bruke 491
De Brune 136, 444, 556
De Bruwer 535
De Bruwere 538
De Bruyne 557
De Buck 395, 422
De Bucq 167
De Castille 556
De castro 79
De Catteneere 492
De Cleene 59
De Cleerc 45, 556
De Cleercq 491
De Clerc 366
De Clercq 215, 387, 508
De Clercque 8, 9
De Clijvere 147
De Clivere 147
De Clooster 495
De Coc 332
De Cock 41, 46, 47, 355, 356, 564
De Cocq 341, 508
De Commere 27, 28, 491
De Conijnc 66
De Coninc 345, 347
De Coninck 73, 347, 355
De Conynck 508
De Cooman 362
De Coster 495
De Costere 305, 402, 403, 515
De Craene 491, 492, 538, 549
De Craeyer 11, 12, 22
De Crane 255, 300, 526
De Crésaire 486
De Creseire 485
De Croix 8
De Crombrugghe 526
De Croock 123
De Crubeke 79
De Deckere 10
De Deurnaghele 70, 71, 109
De Dobbel 492
De Dobbele 83, 84
De Dobbeleere 152, 337
De Dobbelex 85
De Drossate 102
De Duutsche 59
De Evere 45
De Falle 490
De Faux 557
De Ghistelles 492
De Graeve 20
De Grave 21, 382, 525, 538
De Groot 158
De Groote 492, 493, 549, 556
De Grutere 146, 346
De Gruutere 2, 109, 136, 146, 147, 430, 499, 508, 515, 516, 525, 556
De Gryse 508
De Haese 557
De Heems 516
De Hellin 563
De Herde 492
De Hertbrekere 412
De Hertoghe 430, 437
De Hont 538
De Honter 148
De Hooghe 350
De Hoon 216, 217
De Horenbeca 137, 138
De Jaghere 460
De Joncheere 59, 102
De Jonghe 98, 288
De Jonghe d'Ardoye 74
De Jonghe van Aerdoye 98
De Kerchove 515
De Kerckhove 557
De Kersmaker 493, 549
De Ketelboetre 113
De Kethulle 72
De Keyser 312
De Keysere 409, 464, 465, 508, 526, 538
De Knuyt 508
De la Laing 434
De la Mote 508
De la Motte 525
De la Oultre 80
De la Visscherye 269
De Landas 349
De Landheere 12
De Langhe 13
De Langlé 275
De Langlee 281
De Leenheere 153, 389
De Leeu 59, 60
De Lennele 41
De Licques 478
De Liemaeckere 414
De Lieve 430
De Ligne 186
De Lockenghien 8
De Loose 516
De Lorraine 43
De l'Espinoy 101, 287, 492
De Maeght 516
De Maerscal 496, 497
De Maerscale 59, 362, 498
De Maerschalc 499
De Maerschalck 526
De Maertelaere 477
De Malespine 489
De Man 491
De Marscal 495
De Marscalc 494
De Masquelier 508
De Mast 59
De Mecheleere 34, 47, 492
De Meester 59, 428, 429, 516
De Meestere 563
De Meestre 429
De Meetere 429
De Merle 526
De Merlier 492, 493, 549
De Mesmaecker 491, 492, 526, 549
De Mesmaeckere 539
De Mesmaker 557, 563
De Mets 350, 403, 538
De Meulemeester 337, 432, 499
De Meulenaere 526, 539
De Mey 144, 221, 516, 556
De Meyer 550
De Meyere 50, 181, 253, 286, 287, 316
De Moor 58, 59, 102, 109, 136, 337-339, 354, 355, 439, 494-499, 516, 557
De Moura 228
De Mouteneere 507
De Muebel 538
De Mueble 308, 325
De Muelbele 535
De Muelble 535
De Muelemeester 337
De Muelneere 562
De Muenc 465, 562
De Muenck 515
De Muene 394, 492
De Mulder 508
De Muldere 508
De Naeyer 74, 211
De Navarre 86
De Necker 20
De Neve 59
De Neyt 141
De Nieuland 508
De Nieulant 516, 557
De Nijs 515
De Nole 276
De Norman 515
De Nuebel 531
De Oittere 387
De Oudenaerde 308
De Paepe 276
De Pape 91
De Pau 363, 364
De Peister 362
De Pers 81
De Peystere 429
De Potter 6, 51, 110, 129, 143, 145, 290, 304, 336, 338, 385, 415, 525
De Pottere 51, 110, 305, 390, 499, 525
De Pottre 145
De Pouillon 508, 526, 539
De Prato 485
De Preut 438
De Quinckere 525
De Raed 525
De Rantere 499, 556
De Reitere 114
De Rekenaere 389
De Remis 486
De Reu 483
De Reytere 294
De Richebourg 516
De Rijcke 260
De Rijke 51
De Rike 124
De Rob 225
De Robais 485
De Roeck 41
De Roek 188
De Rop 178
De Rouc 447
De Rouck 473
De Roy 460
De Rudder 59
De Ruddere 322, 356, 393, 470
De Rutere 499
De Ruutere 24
De Ruysschen 557
De Rynck 29
De Sadeleere 490
De Saegher 433
De Sagher 59
De Saghere 491
De Saint-Genois 290
De Sales 98
De Scelyn 525
De Sceppere 325
De Scheemaecker 95, 442
De Schepper 516
De Scheppere 507
De Scoteleere 362
De Seclyn 492, 516
De Sluter 491
De Smet 20, 21, 59, 74, 136, 161, 167, 168, 172, 176, 181, 229, 233, 334, 351, 414, 426, 431, 492, 493, 499, 515, 549
De Somer 136
De Somere 136, 415
De Sommere 52
De Sone 366
De Speldere 508
De Spillemaekere 59
De Spillemaker 59
De Steur 41, 492
De Stobbeleere 526, 539
De Stoppelaere 515, 525, 556, 563
De Stoppeleere 8, 556
De Suys 526
De Tollenaere 516
De Tolneere 365
De Vaudemont 230
De Vechtere 111
De Veirman 508
De Vettere 41
De Vigne-Quyo 291
De Vis 378
De Visch 51
De Visschere 140
De Vleeschauwere 139
De Vleeschouwere 556
De Vliegher 59
De Vlieghere 25
De Voghele 41
De Voocht 333
De Vos 4, 81, 227, 282, 283, 439, 515, 556
De Vreze 515
De Vriendt 556
De Vrient 556
De Vriese 147, 210, 492, 526, 539, 549
De Vrieze 491
De Vueghele 408
De Vurstre 362
De Vyncke 41
De Wachter 59
De Wadripont 10, 491
De Waele 432
De Wageneere 489
De Wagheneerre 160
De Wale 413, 429, 430
De Walle 70
De Walssche 125
De Wamberchies 493, 550
De Wees 556
De Wiest 63
De Wilde 412, 492
De Wint 113
De Winter 290, 348, 394
De Wintere 66
De Witte 67, 165, 332
De Wulf 160
De Zomer 363, 364
De Zomere 111, 112, 337, 390, 516
De Zonnemare 556
De Zutter 341
Debbault 140
Debbouts 111
Delannoy 162
Delft 209
Delvael 86, 87, 123, 516, 539, 557
Den Amman 118, 344
Den Beer Poortugaal 87
Den Clerc 114
Den Coepman 296
Den Coninc 346
Den Guweerker 296
Den Hoeghe 350
Den Honter 148
Den Meyere 221
Den Monec 361
Den papa 361
Den Pape 91, 443
Den Pottere 146
Den Raed 451
Den Sagher 57
Den Smijtere 332
Den Vremde 325
Den Wachter 325
Den Wercman 129
Den Wevere 143
Denderbelle 239
Dendermonde 72, 150, 233, 239, 425
Denijs 254
Denremonde 172
Derde-Orde 146
Derder ordinen 146
Des Rez 49
Desie 41
Despars 223, 256, 287, 319
Despontin 93
Despontyn 92
Desteblbergen 239
Destelbergen 270
Desteldonk 239
Deurle 239
Deynoet 365
DHaese 549
DHanins 437
DHertoghe 438
Dhongerstrate 25
DHooge 556
DHouwe 350
Dierckens 516
Dieregodgaf 465
Dierentuindreef 141
Dierickx 15, 282, 283, 488
Diericx 22, 59, 65, 241, 281, 288, 341-343, 389, 409, 507, 549
Dierijcx 65
Dievemerkt 211
Dieven-Merkt 211
Dievenmarkt 211
Dikkelvenne 239
Diksmuide 423, 480
Dilcroos 179
Dinkin 527
Dixmude 91, 215
Dobbele Arend 338
Dobbele Arent 339
Dobbelen Cruce 149
Doedekin 515
Doedens 525
Doedins 350, 389
Doens 350, 523, 525
Doernicke 298
Dois 557
Dolens 508
Dolins 25, 516
DOlislaghere 394
Don Ferdinand 11
Donau 284
Donche 428
Donck 331
Donderdstrate 26
Donderstraete 161
Donderstrate 26, 79, 93, 101, 102, 125
Donderstraten 26
Dongherstrate 124
Donkersteeg 108
Donkerstraatje 423, 424, 427
Doochuus 306
Doorne Coorne 439
Doornik 138, 297, 349, 433, 434, 454
Dormael 508, 526, 538
Dorre 508
Dossche 262
DOverdadeghe 350
Dowaai 112, 287, 396
Doykins 389
Draaiers 412, 421
Draeyende Ooge 145
Draeyershuus 412
Drake 150-152
Dreve van Baudeloo 413
Drie Coninghen 91
Drie Eeckelen 390
Drie Keersen 160
Drie Sleutels 151, 152
Drie Swaentkens 390
Drien Coninghen 91
Drij Bellen 390, 391
Drij Coninghen 77
Drij Croesekens 425
Drij Croontkins 439
Drij Eeckels 391
Drij Eekelen 390
Drij Eekels 390
Drij Keerssen 160
Drij Kelcken 464
Drij Kerskurven 462
Drij Kremers 161, 164
Drij Mollekens 152
Drij Moriaenshoofden 440
Drij Pollepels 151
Drij Scabellen 474
Drij Sleutels 13, 24
Drij vilten Hoeden 416
Drij Wildemans 338
Drij Zwaenkins 390, 391
Drije Keerssen 164
Drogers 225
Drongen 86, 158, 203, 239
Dronghen 86
Drossaert 102
Drossate 3, 70
Druifsteeg 415, 427
Druifstraatje 416
Druiftack 162
Druyftack 14, 161, 163, 164
Dry Aensichten 473
Dry Mollekens 152
Dry Muncken 124
Dry Sterren 460
Drye Coninxkens 25
Drye Scabeellen 474
Drye Sterren 460
Du Bois 16
Du Froy 508
Du Laury 482, 526, 538
Du Pers 82
Dubois 286
Duchastel 229
Ducpétiaux 263
Dudevetters 361
Duermael 491, 492, 499, 549, 557
Duitsch 479
Duitsche Staten 204
Duitschland 170, 225, 230, 271, 273, 284
Duivestraatje 424
Dukers 412
Dullaert 349, 556
Dulle Griet 183, 185-191, 566
Dulle Griete 169, 178, 181-183, 185, 187, 190, 565, 566
Dulle Griette 180
Dulle Groete 179
Dumpele 84
Dunsaert 351
Duquesne 508
Duve 424
Duway 176, 459
Duway strate 459
Duwaystrate 459
Duwelz 525
Duwez 556
Duydts 13
Duyts 409, 479
Duytsch 479
Dyelman 490
D'Arberg 186
D'Artevelde 288, 290
D'Evora y Vega 238
D'Haeye 341
D'Hane 87, 102, 136, 137, 288, 526, 539, 557, 563
D'Hane-van den Broucke 137
D'Hane van Steenhuize 137
D'Hanens 425
D'Hans 205
D'Hase 492
D'Hertoge 41
D'Hollandere 49
D'Hondt 22, 338
D'Hooghe 382, 525, 526
D'Hulst 491, 549
D'Hulst 492
D'Onderstrate 26
D'Oosterlinck 159
D'Oudegherst 287
Ebbel 498
Ebbin 69
Ecclesie Sancti Jacobi 485
Ecclesie sancti Michaelis 485
Edelare 175
Eebin 69
Eebins 69
Eecke 129, 139
Eecxken 476
Eekaerd 362
Eeke 71, 129
Eekloo 203
Eemanne 387
Eename 137
Eenhoorn 23
Eenhoorne 12, 129, 139
Eenode 526
Eenoo 492
Eerdiers 102
Eerenbouds 296
Eexarde 254
Eexken 476
Eexkin 476
Eggericks 216-219
Eggermont 49
Eggherick 196
Egypte 284
Elbo 20
Elene 239
Elias 516
Elsenaars 407
Elseneers 408, 531
Elverdinge 238
Elverzele 239
Elzenaars 401
Engel 390-392, 473
Engel Gabriël 152
Engeland 157, 197, 204, 222, 319
Engelstraatje 424, 425, 427
Engienhuis 321
Engienhuus 173, 182
Epoisse 264
Erembodegem 239
Ermelgem 239
Escrevisse 290
Estampes 176, 320
Europa 271-273, 284, 310
Everdey 537, 538
Evergem 203, 239, 452
Everghem 453
Evermael 549
Everstein 69
Everwijns 496
Exaarde 204, 515
Eyermarckt 480
Eyne 177
Falck 246
Faloen 20, 21
Feron 507
Fiennes 224
Fiers 19, 59
Files Bleues 501
Filles-Bleues 499, 502, 503
Finis 225
Finisterre 242
Firmament 50
Flandre 43, 229, 286-288, 290, 444
Flandres 287
Flandriae 286
Flandricarum 316
Flandrie 486
Fleurus 243
Fonteinisten 237
Fonteyne 77
Fortune 24
Francie 486, 487
Franciscanen-orde 486
Franck 133
Francquart 191
Franderick 356
Frankrijk 162, 170, 197, 203, 204, 223, 230, 244, 264, 271, 283, 309, 314, 378, 466, 483, 486
Frans 303
Frans I 271, 275
Fransche Broeck 440
Fransche Schilt 152
Franschen Schilt 147
Frarijn 27
Frederickx 508
Freermineuren 179
Frères Prescheurs 222
Froissart 170, 171, 173, 285, 286, 290
Gaent 124
Gaeremerct 168
Gaerenplaetseken 460, 472
Gaereplaetse 463
Gaereplaetseken 169, 425, 472
Gaerestraetken 425
Gaerneplaetseken 425
Galeide 443
Galle 516
Gand 43, 222, 256, 281, 286, 288, 316, 330, 342, 393, 424, 488, 499, 502, 503
Gandavum 486
Gandensem 485
Gandensi 487
Gandensis 485-487
Gansterman 535, 538
Gareelmakers 297, 298, 302
Garemyn 493, 549
Garenmarct 475
Garenmarkt 168, 461, 462, 471, 475
Garenplaats 425, 464
Garenplaatseke 196, 461, 465, 470
Garenplaetseken 472
Garenplaetsken 464
Garenplatsje 465
Garenstraatje 425, 427
Gareplaetseken 463, 464
Garremyn 491
Gaublomken 416
Gaublomme 416, 442, 463
Gaubrake 555
Gaude Clocke 141, 145
Gaude Hant 163
Gaude Huyve 140
Gaude Plume 438
Gaude Tafel 14
Gauden Hoet 140
Gauden Hooftstraetken 415
Gauden Papegay 440
Gauden Preekstoel 168
Gauden Schip 133
Gauden Sluetele 150
Gaudenen Cam 143
Gaudenen Preeckstoel 168
Gauder Cop 149
Gaudsmeden 366
Gauthondt 386
Gauthont 386, 390, 391
Gaver 137, 177, 178, 239, 253, 258, 260, 261, 317
Geeraardsbergen 293
Geers 356
Geestelijke dochters van den heer van der Cammen 471
Gelderen 91
Gelderland 159
Geldzalstrate 438
Gelukstraat 218
Gend 123, 187-190, 210, 211, 235, 246, 278, 285, 390, 434, 436, 441, 472
Gendt 215
Gent 6, 231
Gentbrugge 239
Gentrugge 78
Gentsch Museum 229
Geraard-Duivelsteen 437
Gerlache 290
Geuzentempel 156
Gevaert 248
Geyle 377
Gheeraerts 163
Gheeraertsbeerghe 381
Gheerolfs 387
Gheltsack 441, 442
Gheltsackstraete 442
Gheltsackstrate 441
Gheltzack 442
Gheltzacstrate 441
Gheluwe Wambaes 305
Ghend 28, 30, 36, 54-59, 64, 77, 91, 111-113, 118, 134, 140, 153, 250, 252, 257, 295, 297-300, 310, 312, 328, 346-348, 362-366, 387, 400, 408, 429, 441, 451, 503, 505, 517, 518, 522, 523, 526, 534, 535, 537, 553, 554, 558-560
Ghendt 7, 8, 17, 29, 52, 56, 70, 78, 79, 83-85, 93, 104, 122, 154, 169, 179, 191, 205, 232, 233, 254, 288, 331, 352, 354, 355, 363, 368, 381, 431, 447, 454, 464, 493, 509, 539-541, 545
Ghent 20, 41, 78, 103, 155, 176, 177, 183, 295, 296, 346, 350, 361, 367, 429, 447, 514, 517, 550-552, 567
Ghentbrugge 14
Gheylaerde 400, 538
Gheylaert 400
Gheylijne 172
Ghijs 249
Ghijselins 327, 393, 557
Ghiselins 485
Ghoreelmakers 298
Ghuest 45
Ghulden Sluetele 426
Ghulden strate 391, 392
Ghulden Weerelt 296
Ghyselynck 526
Gibraltar 169
Gilde der Drogers 225
Gillemans 95
Gilles 125
Gilleyns 21
Gillis 52, 432, 442
Gillyns 20
Glandt 79
Gode 93
Godshuis van St.-Jan in d'Olie 478
Godshuis voor melaatschen 81
Godshuizen 90
Godshuus vanden Grauwen Zusteren 483
Goebert 336
Goenselmarkt 196
Goessin 128
Goessins 51
Goetals 361
Goetghebuer 76, 493, 498
Goethals 20, 21, 113, 136, 144, 153, 325, 349, 384, 433, 516, 550, 557
Goethls 495
Goewin 144
Gontrode 239
Goossens 76, 356, 491, 493, 549
Goossins 36
Goreelmakers 299, 300
Goude Keten 149
Goude Plume 438
Gouden-Hooftstraetken 414
Gouden Arent 439
Gouden Beerch 474
Gouden Calf 305
Gouden Cop 149, 152
Gouden Hand 168
Gouden Handt 161, 293
Gouden Hant 164
Gouden Hoet 140, 145
Gouden Huve 140, 145
Gouden Kalf 341
Gouden Lam 148
Gouden Leeuw 152
Gouden Mantel 337
Gouden Peerd 161, 162, 164
Gouden Peert 145
Gouden Plouch 25
Gouden Schelpe 142
Gouden Sleutel 24, 151
Goudsmeden 52
Goudtsmeden 52
Gouin 144
Gouvernementshotel 262
Gouwen 525
Graaf Karel 258
Graeu Zusterhuus 480
Graeuwerckers 64
Graeuwerkers 54-56, 347, 348, 362, 365, 366, 401
Grau Zusterhuus 392
Grau zusterhuus straetken 473
Grausustershuus 484
Grauw- en Lammerwerkers 57, 64-66
Grauw-Zustershuis 486
Grauwe-Zustershuis 391, 490
Grauwe Valcke 413
Grauwe Zusterhuys straetken 483
Grauwe Zusters 489
Grauwe Zusters Penitenten 484
Grauweerckers 493-495, 497
Grauweerkers 58
Grauwen Zusteren 484
Grauwen Zusterhuusse 480
Grauwerckers 493, 494, 497
Grauwerkers 57, 169, 348
Grauwerkers huus 348
Grauwwerkers 51, 52, 53, 112, 169, 347, 348, 493, 498, 499
Gravenkasteel 265
Gravensteen 448
Grenaet Appel 131, 139
Grenaet Appele 131
Grenaetappel 131, 132, 144, 145
Grenaetappele 133
Grenier 49, 557, 563
Griete 567
Grietjen 565, 567
Grijps 254
Grimbergen 239
Groen huus 386, 391
Groen huys 386
Groen Poorte 392
Groene 383
Groene Lerse 14
Groene Plein 480, 481
Groene Poorte 392
Groene Wan 339
Groenen Hondt 415, 463, 464
Groenen Hont 415, 464
Groenen pleyne 480
Groenen Wan 337
Groenhuus 386
Groeninge 186, 253
Groenselmarkt 129, 131, 139, 213
Groete Loeve 423
Groeten Pollepel 304
Grofsmeden 29
Groot-Kanonplaats 145, 164, 165, 190
Groot-Vleeschhuis 262
Groot Canon 144
Groot Csteel 268
Groot Gewat 14
Groot Kanon 144, 169, 173, 174, 176-182, 186, 190, 565
Groot Vleeschhuis 131
Groote-Botermarkt 126
Groote Beyaert 145
Groote bombarde 174-176
Groote Catte 151, 152
Groote clocke 251
Groote Griete 169, 177-179
Groote Hert 152
Groote loove 423
Groote Mommaert 8
Groote Plaetse, gezeyd Vrydags-Merkt 235
Groote Wulf 410, 427
Grooten Beyaerd 142
Grooten Beyaert 142
Grooten Hert 148
Grooten Mommaert 5, 7, 9, 10
Grooten Pollepel 304
Grooten Steen 428, 437
Grooten Steene 437
Grooten Wulf 393, 394, 410
Grooten Wulfve 393
Groten Hert 148
Groute oude Wulf 393
Gruuter 444
Gruuthuuse 259-261
Gualbert 170
Gulde Peert 294
Gulde strate 388
Gulden Arend 336
Gulden Arent 331, 336, 339
Gulden Beer 304, 331, 339
Gulden Bonnette 144
Gulden Boom 129, 139
Gulden Calf 125, 339
Gulden Cam 143, 145
Gulden Cruce 476
Gulden Cussen 437
Gulden Hand 50
Gulden Handt 51, 163
Gulden Helleme 425
Gulden Hooft 414, 417, 564
Gulden Hooftstraetien 415
Gulden Hooftstraetjen 415
Gulden Hooftstraetken 414
Gulden Kalf 305
Gulden meesch 78
Gulden Peerdt 294
Gulden Peert 294, 336, 339
Gulden Pot 337
Gulden Prt 303
Gulden Rinc 391
Gulden Roose 129, 139
Gulden Roostere 130, 139
Gulden Roscam 131
Gulden Schip 139
Gulden Scilt 123
Gulden Scip 133
Gulden Serpent 123
Gulden Sleutel 427
Gulden Sluetel 426
Gulden Sluetele 151
Gulden Sterre 474
Gulden straetken 392
Gulden strate 387, 388
Gulden Valcke 143
Gulden Veercken 168
Gulden Vlies 167, 168
Gulden Weerelt 303, 304, 339
Gulden Zweert 77
Guldenen Cam 143
Guldenen Scilt 123
Guldenstraat 390-392, 473, 564
Guldenstraete 391
Guldenstraetken 392
Guldenstrate 388, 472, 473
Guldestraete 473
Guldestrate 472, 473
Guldin Arend 336
Guldin strate 388
Gumanne 295, 296
Guyse 172
Guysen 172
Guyssen 173
Gwijde van Dampierre 310
Gyselincx 538
H.-Kerst 10
H. Amelberga 487
H. Bavo 360
H. Nicolaas 457
Haakmakers 465
Haaltert 239
Haarlem 70
Haec 347
Haenbec 58
Haenbee 59
Haene 414
Haesbijt 349
Haesebijt 255
Haesewindeken 151
Haesken 426
Haeskin 426
Haetse 338
Haezewindeken 151
Haghijn 328
Halaert 539
Halfe Maene 476
Halle 173, 178
Hally 464
Halve Mane 143, 199, 474, 476
Ham 176
Hamme 239
Handschoenmakers 362
Handvat 427
Hane 13, 414, 416, 423, 427
Hansin 325
Hantscoemakers 363
Hantscoenmakers 362
Harent 338
Harine 113
Hase 426, 427
Hasewindeken 151, 152
Hasewindekin 151
Hasman 385
Hasselt 18
Haubroek 563
Hauden cleercoepers 114
Haussins 308
Hautdrayere 148
Hautdrayers 416
Hauwaert 4
Hauweel 323
Hauzeur 489
Haverie 70, 109
Haze 25
Hazeleere 134
Hebbele 366
Hebbelinck 490
Hebbeline 498
Hebbelynck 29
Heelkundige school 16
Heenhoorn 130
Heetekoek-markt 196
Heijnsele 414
Heile 91
Heinsele 414, 427
Helias 205, 516, 557
Hellebaut 190, 563
Hellem 304
Helleme 460
Hellin 556
Hellyn 516
Helm 304, 339, 425-427
Helme 425
Hemelrijck 133
Hemelrijcke 133
Hemelrijk 134
Hemelrijke 133, 139
Hemelroden 346
Hemmericx 142
Hendrickx 210
Hendricx 157
Henegouw 286
Henegouwen 181
Henricx 131
Henry 160
Herder 147, 152
Herdt 148
Herpelgem 516
Herpelghem 460
Herpelstraetje 149
Herrioen 172
Herrioene 172
Hersthoorn 139
Hert 15, 147-149
Hertken 161, 162, 164
Hertog Albrecht 234
Hertog van het Westen 258
Hertogin van Brabant 99
Hertogin van York 245
Hertshooren 136
Hertshoorn 134
Hessels 72
Heubens 526
Heuleneere 526
Heuriblock 232, 556
Heverboude 361
Heverghem 453
Heylbrouc 323
Heylermersch 74
Heylinck 492, 493
Heyline 416
Heylynck 549
Heyman 78, 385
Heyne 281
Heyns 300
Heynsele 414
Heyst 93
Hodeveer 335, 339
Hodeveere 335, 336
Hoec-huus 334
Hoefijzer 135, 139
Hoefijzerstraat 139
Hoefijzerstraatje 134, 139, 145
Hoefysere 139
Hoege poert 91
Hoeghpoort 146
Hoek van den teerlynck 13
Hoenreblas 401
Hoet 168, 564
Hof van Brussel 149
Hof van Camericke 91
Hof van den Vere 71
Hof van Eerzele 483
Hof van Heerzele 475
Hof van Hersele 482, 484
Hof van Herzele 474, 480, 483
Hof van Kamerijk 101
Hof van Spanje 2
Hofijsere 139
Hoghepoort 68
Hoijhaerstraetken 139
Holifant 463
Holland 73, 204, 223, 311
Hollandsche joden 209
Hond 168, 293, 564
Hondenvillers 369
Honderstrate 51
Hondertstrate 26
Hondt 168, 293
Hongerstrate 26
Hont 3, 294
Hoochhuus 306, 334
Hoochhuuse 307
Hoochpoort 77, 92, 93, 147
Hoochpoorte 51, 145-147, 375
Hoochuus 225, 331, 333
Hoofdbrug 264
Hoofdkerk 126
Hoofdkerkstraat 96
Hoog huis 306
Hoogen Steen 437
Hoogeschool 246
Hoogeschool van Leuven 87
Hooghen huuse 304
Hooghen huusse 336
Hoogher poort 145
Hooghuis 158, 306, 334
Hoogpoort 26, 48, 50, 75, 91, 100, 108, 145, 147, 152, 165, 187, 263, 270, 321
Hoogstraat 119
Hoop 59, 496
Hoorebaut 385
Hoorebeke 137, 138
Hoorenbault 351, 377, 384
Hoorenbaut 12, 377, 384, 385
Hoorenbauts 384
Hoorenbout 384
Hoorinc 365
Hoorn 137
Hoorneweder 362
Horlebault 386
Hoskens brugghe 465
Hoskin 472
Hoskins brugghen 472
Hospice des Filles-Bleues 502
Hospice Van Caneghem 501
Houden cleedercoopers 113
Houden grawerkers 113
Houden Wulf 393, 394
Houdraaiers 418
Houdtdrayers 539, 540, 546-548
Houfhiser 135
Houfijser 134-136, 139
Houfijsere 135
Houkin 365
Houscoemakers 361
Hout- of Stoeldraaiers 412
Houtbewerkers 33
Houtbrekers 44, 113
Houtbriele 15
Houtdraaiers 103, 148, 417, 419, 421, 422, 539
Houtdraaiersnering 549
Houtdraairshuis 564
Houtdraeiershuus 415
Houtdrayers 540, 543, 544, 546
Houtkin 113, 401
Houtklievers 27
Houtschild 153
Houtscilde 153
Houtzagers 28, 29, 491
Houtzagersambacht 27
Houtzagrs 31
Houviser 135
Hove van Heersele 480
Hove van Hersele 475
Hoveere 335
Hoyaerde 135, 140
Hoyaerdstraetje 135
Hoydonck 52
Hoystraetje 135
Hoystraetken 135
Hubeert 394
Huddevetters 368
Hudevetters 348, 350, 351, 354, 359, 361-364, 366-369, 384, 517-520, 522, 523, 533, 534, 535
Hudevetters huus 13, 350, 351, 386
Hudevettersnering 523
Hudevettren 365, 366
Huebens 539
Huenbac 337
Hueriblek 556
Hueribloc 350
Huevic 556
Hugaerts 154
Hugghebout 441
Hughe 457
Huidevetterhuis 255
Huidevetters 144, 196, 348-350, 356, 360, 362-367, 369-378, 382, 383, 396, 401, 521, 533
Huidevettersambacht 360, 379
Huidevettershoek 470
Huidevettershuis 351, 352, 355, 359, 395
Huidevettersnering 342, 517, 525
Huis van de nering der Cammers 2
Huis van Schardau 78-80
Hulleneere 539
Huls 426, 427
Hulseken 427
Hulsekin 426, 427
Hulst 72, 156, 394
Hulster-ambacht 6
Hundelgem 239, 515, 557
Hurtecam 266
Husse van sente Baefs 443
Huten Hove 427
Huudevetters 363, 364
Huughe 101
Huughesone 129
Huughsoens 129
Huus tser Goessins 125
Huus van Callekine 163
Huus van den Merseniers 435
Huus van Rucghestul 165
Huus van sente Baefs 442, 443
Huus vanden armen vande neeringhe vande brauwers 2
Huus vander neeringhe vanden Saghers 26
Huvetters huus 353, 385
Huvettershuus 349
Huvettershuys 564
Huwe 457
Huydevetters 355, 381
Huydevetters huys 355
Huysvetters oeck 78
Huyttens 306
Hyoens 113
Hysman 332
Idegem 160
Ieperen 264, 310, 328, 423, 451
Ierland 383
IJper 16, 71
Illoyrs 177
In den Wijngaert 145
Inde Drie Coninghen 68
Inden Papegay 461
Indië 204
Ingel 427
Ingelborch 133
Ingelburch 139
Inghel 14, 140, 145, 147, 365, 401, 426
Inghel bachten broode 147
Inghel Gabriel 147
Inghelbeen 454
Inghelboorch 133
Inghelborch 133
Inghelbrecht 294, 353, 354
Inghele 14, 147, 425, 473
Inghele achter tBroot 146
Ingooigem 161, 525
Iperius 181
Italië 170, 204, 230, 273, 276, 284
Jacht 412
Jacob 557
Jacob Masch-steen 339
Jacob Masch steen 295
Jacob van Artevelde 247, 285-291, 319, 324, 325, 327
Jacobs 393
Jacobsen 131
Jacoppe van Artevelde 325
Jacopsen 516
Jacqmain 108
Jacques Dartevelle 286
Jacques d'Artevelde 288, 290
Jan-Maschsteen 294
Jan van Burgondië 176
Jan van Normandië 170
Jan zonder Vrees 176, 222
Janssen 155
Janssens 515
Japan 209
Jemmapes 240
Jerom 556
Jnde Meersschen 481
Jnghel 140
Jnghelsche Roose 303
Jonglas 342
Jottrand 263
Jozef II 97, 234, 237, 238, 245, 490
Juliens 325
Kaarsmakers 450
Kaasmarkt 196
Kalanderberg 289
Kales 173
Kalken 163, 239
Kamerijk 80, 91
Kammers 100
Kammerstraat 1-3, 5, 6, 12, 14, 15, 21, 22, 473, 479
Kanselier Hugonet 264-266
Kapel van St. Ambrosius 471
Kapelle 492
Kaprijk 203, 204, 216, 218
Kapucienen 86, 230
Kapucienenklooster 231
Kardenmakers 465
Karel de Stoute 258
Karel den Goede 170
Karel den Stoute 224, 265
Karel II 227, 229
Karel V 3, 10, 52, 102, 111, 198, 225, 226, 240, 266-269, 271-275, 277, 282, 318, 351, 378, 383, 395, 421, 430, 465, 470, 477
Karel van Burgondië 69
Karel van Charolais 222
Karel van Lorreinen 279
Karel VI 227, 277
Karsgieters 450
Kats 263
Katte 151
Kauter 242
Kazern op St.-Pieters 186
Keerchove van sente Jacops keercke 473
Keeremelckbrugghe 474
Keersboom 462
Keersboome 461
Keerssnuiter 144
Keerssnuyter 145
Keizer Ferdinand 3
Keizer Jozef 237, 240
Keizer Karel 269, 274, 275, 283, 319
Keizer Karel V 224
Keizer Masimiliaan 224
Keizerpoort 234
Keizerstraat 95
Kelck 66
Kemseke 6
Kerchove van sente Jacobs 386
Kercke van het cloostre van Baudeloo 482
Kercke van S. Pharaïldis 231
Kercke van sinte Salvators 377
Kercke van St. Jacobs 13, 41
Kercke van Ste Jacobs 30
Kerk van St.-Baafs 86
Kerk van St.-Jacobs 483
Kerk van St. Jacob 340
Kerkhof van S. Jacobs kerke 473
Kerksken 239
Kerkstraatje 96
Kernemelkbrug 475
Kerremelemaert 475
Kersavont 29, 30
Kerskurf 462, 463
Kersmakers 451
Kerstiaens 113
Kervyn 164
Kervyn de Lettenhove 290
Kervyn de Volkaarsbeke 342
Kesteloot 206
Ketelaersreke 564
Ketelpoort 225, 228
Keyaerts 16
Keyhem 215
Keykins 111
Keyser 141, 341
Keyser Carel 282
Keyser Carel den V 278
Keyser Carel den Vn 277
Keyser Carolus 275
Keyser Charles 276
Keyser der Grieken 141, 145
Keyser Karel 185
Keyser van Griecken 141
Keysere 141
Kieckepoost 126, 283, 353
Kiliaan 1, 307, 338, 459
Kilt 164
Kiste 496
Kleerkoopers 188
Kleermakers 118
Kleine Botermarkt 480, 483
Kleine neringen 255
Kleine Wulf 427
Kleinen Mommaert 5, 9
Klocke 125
Klooster-Merkt 211
Klooster der Grauwe Zusters 480
Klooster der Visitatie 89, 101
Klooster der Zusters Penitenten 413
Klooster op St.-Pieters 489
Klooster van Grauwe Zusters 483
Kloosterkerk der Minderbroeders 44
Kloostermarkt 116
Kloostermerkt 211
Knechtjeshuis 81
Knopmakers 188
Komen 261
Koning Leopold 216
Koning Willem 245, 246
Koningin Maria 10
Koningstraat 1, 3, 429, 473, 475, 477, 478
Koninklijke Vlaamsche Academie 478
Koornmarkt 214, 221, 258, 264, 322, 381, 412, 445, 447
Korte Kammerstraat 478
Korte Munt 163
Korte Penitentenstraat 483
Kortrijk 6, 15, 16, 22, 68, 72, 452
Kouter 195, 213, 228, 248, 263, 319, 340
Kouteren 557
Kraankinders 188, 238
Kraanlei 133
Krochtjen 477
Kruideniers 452
Kruiningen 6
Kruishoutem 240
Kuipers 102-104, 107, 108, 148, 507
Kuipers nering 108
Kuipersbedrijf 106
Kuipershuis 102, 108, 109
Kuipersnering 102
Kwaden Maandag 254
Laarne 239
Lachaert 26
Lachelkinsbrugge 416
Lachengoen 444
Lagere Hoofdschool 91
Laghelkin 416
Lakenhalle 177
Lakenmetershuis 206, 207, 410, 412, 427
Lakensnijders 138
Lakensnijdersreke 564
Lambrecht 48, 49, 269
Lammeken 130, 139, 304, 339
Lammekin 304
Lammer- en Grauwwerkers 58
Lammerinnewerkers 346
Lammerinwerkers 54, 55, 57, 113
Lammerweerckers 493-498
Lammerweerkers 58, 337, 347
Lammerwerckers 65, 336, 494, 496
Lammerwerkers 51-54, 336, 340, 347, 493, 498, 499
Lammerwerkershalle 336
Lammerwerkershuus 336, 339
Lammins 385
Lamrewerkers 346
Lancaster 222
Lancksweert 52
Land van Aalst 200
Land van Waas 6, 188, 200
Lands van Waas 233, 239, 323
Landskouter 239
Landsman 391
Landvoogdes Margareta 198
Laneman 220
Lange- en Korte Penitentenstraten 413
Lange Munt 101, 127-129, 132-135, 139, 145, 149, 151, 154-157, 162-166, 168, 185, 255, 270, 293
Lange Munt 339
Lange Munte 130, 142-144, 148, 150
Lange MuntLanghe Munte 152
Lange Penitentenstraat 483, 490
Langemunt 187
Langemunte 151, 179
Langerock 293
Langhe Munte 100, 129-136, 139-151, 153, 155, 159-165, 191, 303-305, 336
Langhemunte 101, 129, 131, 161, 303, 331, 337
Langher munte 101, 163
Langher Munten 102, 149, 296
Lanteern 164
Lanteerne 161
Lanteernmakers 465
Lanterne 164
Lantsman 390
Lapaut 523
Lappershuisjes 159
Laureins 146
Lautens 492, 515, 549, 557
Lauwereys 331
Lauwers 83, 84
Lavaut 95, 96, 100, 422
Lavelkinsbrugge 416
Le Bel 170
Le Borgne 267, 269
Le Prevost 526
Le Roufon 85
Le Secq 508
Lebbeke 239
Lebeeksche 525
Lechweerckers huus 476
Lechwerckershuus 477
Lede 239
Ledermaerct 388
Ledermarkt 399
Ledertouwers 381
Leegwerkers 476
Leertouwers 382
Leertouwersgracht 127
Leeushooft 13
Leeuwaerts 164
Leeuwergem 239
Lefebre 493
Lefebure 491, 516, 549
Lefebvre 492, 516, 549
Leggheweerckershuys 476
Leghuus 476
Legiers 393
Lei 2, 132, 134, 166, 224, 435, 438, 462, 481
Leiden 17, 311
Leie 378
Leije 140, 141, 429, 460
Leijen 166
Leipzig 285
Lejeyne 188
Leleu 508
Lelie 161-164, 439, 442
Lelije 162, 438
Leliken 439
Lembeeksche 538
Lenssens 415
Lentz 288
Leoni 273
Leopold I 247
Lespinoi 101
Leunis 10
Leuven 172, 190, 233
Leuwaerd 295
Levret 20
Ley 436
Leye 144, 254, 378, 431, 442, 462
Leyen 441
Leypins 59
Li Muisis 170
Liedts 22, 433
Ligne 228
Lijndraaiers 302
Lijndrayers steen 296
Lijnmakers 298, 299, 302, 303
Lijnmakers steen 294, 296
Lijnmakersambacht 297
Lijnmakersnering 296, 297
Lijnmakerssteen 196, 294, 303, 339
Lijnwaadring 195, 199, 383, 389-391
Lijnwaashandel 199
Lijnwaet maerct 389
Lijnwaet rijnc 388
Lijnwaet rijnck 384
Lijnwaet rinc 348
Lijnwaetrijnc 385, 389
Lijnwaetrijnck 385
Lijnwaetrinc 385, 386
Lijnwaetringhe 388
Lijwaedrinc 387
Lijwaetrijnc 207, 386
Lijwaetrijnck 359, 387, 390
Limbourg 175, 486
Limburg 204, 489
Linen 485
Linnenwerij 198
Linnenwevers 197
Lippens 492
Lipsius 549
Lochtbal 25
Lochuut 114
Lodewijk van Male 6, 172
Lodewijk XI 264, 265
Lodewijk XIII 88
Loefsteghe 423
Loefsteghen 423, 424
Lokeren 229, 233, 239, 422
Lonis 10, 22
Loo-ten-Hulle 204
Loofsteeg 427
Loofstege 415, 423, 424
Loofsteghe 415, 423-425
Loonis 10
Loots 563
Losschaert 385
Lottyn 516
Luenis 508
Lueven 155
Luevyns 508
Luik 204, 265, 433
Luipers 503
Luizen 284
Lunden 186
Lupaert 146
Lupard 146
Lupus 59
Luther 214, 266
Luxemburg 204
Luypaert 147
Luytens 110, 179
Lynen 491
Lynwaad rynck 383
Lynwaertrynck 386
Lynwaet rynck 386
Lyoens 333
Lyon 286
Lypsius 491
Lywaetrinck 386
Maaltebrug 72
Maarschalk Ferrand 241
Mabels 384
Madame Enault 213
Maecht van Gent 160
Maecht van Ghendt 164
Maelcamp 9, 489
Maelgeniers 465
Maenhout 508
Maes 9, 333, 407, 408, 496
Maeseele 131
Maesschalck 539
Mahieu 9, 493, 549
Makelaren 113
Makeleeren 365, 401
Makeleren 361
Malaert 415
Malcote 478
Maldegem 261
Maldeghem 434
Malfait 20
Mandeveerstraetken 443
Mane 143, 338, 359
Mangin 212
Manilius 140
Mannekens Aerde 179
Mannekensaarde 166
Marchandijnse 36
Marchant 488, 489
Marché dit au Vendredi 342
Marché du Vendredi 280
Margareta van Constantinopel 181
Margareta van Male 181
Maria, koningin van Hongarië 225
Maria-Christina en Albrecht 235
Maria-Theresia 411, 422
Maria van Burgondië 136, 264, 265
Mariakerke 239
Marie ter eeren 214
Markant et bourgois hyrritaules 444
Marke 515
Marocco 396
Martens 46, 150, 493, 508, 549
Martins 46, 296, 303, 333, 515
Masch 294, 295, 296
Masereel 50
Masins 60, 323
Massche 294
Masseau 508, 516, 526, 539
Massemen 239
Massiau 539
Masson 526, 539
Mater 99
Mathijssene 394
Matteus 526
Mattheeus 539
Matthys 336
Matton 508, 526
Maximiliaan van Oostenrijk 136, 323
Maximilien I 342
Mayhius 401
Mayhu 365
Maykine 254
Mechelen 11, 69, 80
Mechelynck 492, 493, 549
Meenen 423
Meerceniers huus 437
Meercheniers 447, 456, 552
Meerensone 535
Meeresonne 338
Meerhem 225
Meerminne 164, 359
Meerscheniers 436
Meerseniers 136, 447, 560
Meerseniershuus 439
Meersone 538
Meersseniers 429, 451
Meersseniers huus 206, 427
Meesseniers huus 427
Meinfroet 136
Meisjeshuis 81
Melis 432
Melle 239
Melsen 239
Mendonk 10
Mer vrauwen steene van den Moure 442, 443
Merceniers huus 427
Merceniers huys 409, 431
Merceniershuus 427
Merceniershuys 436
Mercheniers 437, 438, 447
Mercheniers huus 431
Mercheniers huys 510
Merkt van oude Kleederen en Prondelingen 210, 211
Merleville 385
Mersenieren 452
Merseniers 238, 429, 430, 433, 443-457, 550, 552-555
Merseniershuis 207, 409, 427, 431
Merseniersstege 447
Mersmans 551
Mersseniers huus 431
Mertens 355
Mesmakers 448
Messeniershuys 432
Mestdagh 492, 493, 516, 526, 539, 549
Metaelen Serpent 123
Metalen Serpent 23
Metershuis 283
Metershuisstraatje 413
Metershuys 410
Métier des Charpentiers 43
Métier des Menusiers 43
Mets 527
Metselaars 29
Metsen 113, 362, 366, 401
Metsers 238
Metten Scapen 412
Meulebeke 516
Meuleken 146, 152
Meulenijser 390, 391
Meulenyser 390
Meyen 130
Meyer 1, 245, 557
Meyeraerds 369
Meyeraert 153
Meys 491, 493
Meyskenshuisstraetje 76
Meyskenshuysstraetje 76
Michaëls 526, 539, 563
Middelburg 158, 264
Middellandche Zee 171
Middellandsche zee 271
Mignot 110
Mijnmakers 300
Mijnsheeren huus van Ste Baefs 443
Mijnwaetrijnc 355
Milaan 271
Milleville 385
Minard 64, 121, 457
Minderbroeders 270
Minderbroeders-Recollecten 488
Minderbroederskerk 45
Minderbroedersklooster 321
Mine 339
Minnaers straete 483
Minnaert 516
Minne-straetjen 483
Minneman 391
Minnemans 391, 438
Minnemansstraete 473
Minnemanstege 483
Minnemansteghe 391
Minnemanstraat 427, 473
Minnemanstraete 392
Minnemanstrate 392
Minnemeersch 196
Modde 507
Moenens 123
Moenins 122, 123, 124
Moens 460
Moeraert 516
Moerkinderen 433
Moerzeke 239
Moesschroen 71
Molendijk 516
Mommaert 6-9
Monasterii Sancti Petri 485, 487
Monsaterri sancti Petri 486
Montembrugis 478
Moordenaersstraatje 5
Mooregem 478
Moorenakker 538
Mooriaens hooft 168, 338
Mooriaenshoofd 338
Mooriaenshooft 341, 462
Moorjaenshooft 463
Moorlandt 338
Moorlant 338, 339
Moors 134
Morael 362
Moreau 21, 285
Moriaens hooft 163
Moriaenshooft 294, 339
Morjaenshooft 168
Mortaigne 70
Mortaingne 71
Mortier 392
Moskow 284
Motaelen Serpent 24
Mouis 10
Muden 323
Mueleken 423
Muelekin 425, 427
Muelenaeker 408
Muelene 146
Muelenghewant 301
Muelestede 196
Muelneeren 365, 401
Muelneers 362
Muelneren 113
Muerinc 59
Muerine 59
Muidepoort 264
Munich 3
Munkzwalm 239
Munte 15, 127, 143, 153, 165, 239, 553, 554
Murssepeine 221
Musaert 50, 74
Musenhol 304
Museum van beeldende kunsten 227
Mussehol 304
Mute 460
Muusenhol 304
Muusenholleken 304
Muussenhol 339
Muysevreucht 475
Muyshondeken 390, 391
Muyshont 432
Myrrha 457
Mys 549
Naegel 415
Naeghelbrugghe 416
Naeghele 416
Naeme Jesus 150
Nagele 415
Naghelbrugge 416
Naghelbrugghe 415
Naghelbrughsken 416
Naghele 415, 416
Naghelken 415
Name Jesus 149, 150
Name Jhesus 150
Name Jhesys 152
Namen 204
Napels 271
Napoleon 208, 209
Napoleon Bonaparte 283
Napoleon en Josephina 246
Napoleon en Maria-Louisa 246
Napoleon III 169
Nastelingbeslagers 465
Nederland 32, 157, 190, 274, 310, 475
Nederlanden 271, 272, 274, 285, 291
Nederlant 185, 284
Neerijnck 148
Neerinck 151, 488-490
Neeringhe van den Lammerwerckers 52
Neeringhe vanden scrijnweerckers 47
Neeringhe vanden temmerlieden 36
Neerynck 148
Neerynghe vande zaghers 29
Neghelput 563
Nerijnghe vanden Cuupers 102
Nering der Grauw- en Lammerwerkers 53
Nering der Huidevetters 360
Nering der Kuipers 102, 103
Nering der Lijn- en Gareelmakers 297
Nering der Nieuwe-Schoenmakers 395
Nering der Oude-Kleerkoopers 112
Nering der Schrijnwerkers 31, 32
Neringhuis der Brouwers 2
Neringhuis der Zagers 26
Nesle 176
Neyt 279, 337
Neyts 172
Nieuen grauweerckers 496
Nieugrauweerckers 495, 496
Nieukeercke 215
Nieulant 3, 73, 526, 538
Nieuport 91
Nieuw kwartier 126
Nieuwbrug 473
Nieuwe-Schoenmakers 361, 378, 394, 402, 406, 408, 526, 533, 535, 538
Nieuwe-scoenmakers 535
Nieuwe grauweerckers 496, 498
Nieuwe grauwerckers 497
Nieuwe Vlasmarkt 473
Nieuwe Wandeling 341
Nieuwland 382, 557, 563
Nieuwpoort 423
Nijtte 61
Ninove 196, 239, 451
Nobsteeg 15
Nobsteghe 5
Noch leer ick 440
Noch leere ick 440
Noire-Dame 181
Noord-Nederland 159, 203
Nopestraete 5
Nopsteeg 5, 124
Nopstege 5
Nopsteghe 3, 4, 6, 10, 124, 125
Nopsteghen 4
Nopstraatje 4
Norman 556
Nostre Dame 342
Noteboom 303
Nueckerman 33
Nueckermans 34
Nyeulande 196
Nyte 499
O.-L.-Vrouwebroeders 465
Obercourt 275
Odevaere 472
Odevare 335
Oesterlinck 562
Oesterlincx 443
Oise 242
Olieslagers 238
Olifant 463
Olsene 557
Onder den Wijngaerd 393
Onder den Wijngaert 392, 393, 410, 427
Onderbergen 101
Ondereet 386
Ondermaere 394
Ondersrate 92, 111
Onderstaat 50
Onderstraat 2, 12, 15, 22, 25, 26, 71, 76, 78-80, 87, 95, 99-101, 125, 140, 151-154, 157, 159, 161, 162, 164, 303-305, 336, 340
Onderstraete 5, 49, 51, 52, 74, 76, 110-112, 122-125, 140, 149, 151, 152, 160, 161, 305
Onderstrate 24, 26, 31, 48, 50-52, 66-71, 77, 101, 102, 109, 123-125, 153, 336
Onderstraten 91, 153, 336
Onghena 213-215
Ongherstrate 25
Onreden 101
Onredene 69, 70
Ons Heerens Huyzeken 390
Onser Vrauwen sente Pieters 28
Onvrye Schippers 235
Oomberghe 431
Oorcussen 438
Oost-Vlaenderen 354
Oost Vlaenderen 430, 437, 438
Oostakker 239
Oostende 383
Oostenrijk 230, 284
Oosterlinck 556
Oosterlynck 160, 484, 549
Oosterzele 239
Oostzee 171
Opdorp 239
Opwijk 239
Orainge Appel 152
Oranjeappel 152
Orde der Visitandienen 98
Ordinis Sancti Benedicti 485-487
Ordinis sancti Francisci 486
Orléans 223
Orphelinat des Corsets-Bleues 502
Orpheus 187
Orsele 525
Orts 69
Oskine 472
Oskins brugghe 465
Oskinsbrugghe 472
Osteliers 362
Ostenrijk 271
Ottegracht 416
Ottogracht 413, 463, 464, 472, 474, 480, 482
Oud Schuttershof 413
Oudaert 557
Oudburcht 22, 438, 441
Oudburchtstraat 133
Oude-Kleerkoopers 114-116, 118-122
Oude-Kleerkoopershuis 111
Oude-Kleerkoopersnering 515
Oude-Kleerkopers 117
Oude-Kleerkopersnering 509
Oude-Kleerloopers 112
Oude-Schoenmakers 361, 378, 402, 403, 535
Oude cleercoopers 118
Oude Cleercoopershuus 112
Oude grawerkers 113
Oude Houfijsere 136
Oude Kleermekrt 211
Oude Lijnwaetrinc 385
Oude Lynwaetrinc 391
Oude Pansisere 415
Oude Schelp 142
Oude scoemakers 403, 404
Oude scoenmakers 535-537
Oude Taptijwerkershuis 477
Oude Veemarct 475
Oude Veemarkt 473, 475, 478
Oude Verckensmarckt 477
Oude Vischmarkt 139
Oude Vlasmakrt 472
Oude Vlasmarkt 390, 391
Oude Vlasmerkt 473
Ouden-Burcht 102
Ouden cleedercoopers 111
Ouden grooten Wulf 393
Ouden schoenmakers 535
Ouden scoemakers 404
Ouden scoenmakers 537
Ouden socemakers 403
Oudenaarde 72, 137, 138, 156, 174, 175, 177-179, 238
OudePansier 414
Ouderscoenmakers 537
Oudescoemakers 403
Oudewalle 431
Oudheidkundig Museum 358
Overbrouck 73
Overdamme 84
Overmere 239, 264
Oylliet 50
Padenhouc 428
Paetsekin 425
Pakhuis 381, 412
Pakhuys 412
Pale 135
Palfain 19
Palfijn 15, 17, 18
Palfyn 15-22, 478
Palfynstraat 478
Pamele 8, 138
Paneysere 415
Panijnserstraetken 414
Panijser straetkin 414
Pansijser 414, 564
Pansijser straetken 463
Pansijserstraatje 463
Pansijserstraetken 414
Pansiser 414
Pantyserstraete 415
Papal 555
Papegaaistraatje 5
Papegaaitje 5
Papegaey 5, 331
Papegay 161, 164, 339, 462
Papeians 508
Papejans 493, 526, 539, 549
Papejans de Morckhoven 432
Papen huus 474
Papenhuus 474
Papestrate 196
Papingloo 10
Pappal 555, 556
Paradijs 91, 146, 147, 152, 439
Paradijseken 147
Paradis 146
Paradys 147
Paredys 439
Parijs 16, 169, 217, 240, 243, 247
Parmentier 491, 549, 557, 563
Parochiekerk van St. Jacob 45
Patijserstraetken 414
Pattheen 59
Pattheet 509, 516, 526, 538, 539
Pattijne 427
Pau 125, 414, 427
Pauhinnen steen 160
Pauhinnensteen 102, 153
Paujnne steen 160
Pauken 387
Paukin 387, 391
Pauwels 41
Pauwinne steen 153
Pauwinnen steen 153, 159
Pauwinnensteen 153-155, 159
Pauwinnesteen 101, 140, 156, 158-161, 164
Pauwinnesteene 161
Paye 366
Pays Bas 43
Pedaert 323
Peelgherijn 304
Peerd 24
Peerdeken 137, 463
Peerdemarkt 475
Peerdenmaerct 475
Peert 294, 336, 339
Peertchevale 375
Peeters 73, 557
Peirdt 294
Pelegrim 303
Pelgrim 152, 303, 339, 415
Peltiers 53
Penitenten 488, 489
Penitenten-Recollectinen 489
Penitentenklooster 483
Penitentenklooster van Philippeville 489
Penne 49, 50
Penneman 550
Perroquet 5
Perse 50
Pesthuis 95
Peterins 49
Petitpas 260
Petrins 351, 354
Pevelberg 253
Peysters 130
Philip de Goede 261, 317
Philip den Goede 6, 176, 222, 264, 486
Philip II 73, 274, 281
Philip IV 228
Philip van Artevelde 175, 288
Philip van Bourgondië 92
Philip van Burgondië 69, 256
Philip van Spanje 272
Philippe de Pottere 336
Philippine 81
Philippo 516
Philippus, coninc van Spaignen 454
Picardië 264
Picq 276, 277
Pierens 32
Piersene 526
Pierssene 493, 549, 557
Pieter Leffever 41
Pieters 563
Pijl 91-93, 122, 157
Pijls 47, 122, 123
Pisson 478
Pisstege 346
Pisteghe 346
Plaatseken 464
Place de la Liberté 195
Place de l'Empereur 194
Plach 461
Plaetseke achter de Vrijdagsmarkt 461
Plaetseken 461, 464, 465
Plaetseken achter de Vriendachmarct 462
Plaetsekene achter de Vrindachmaerct 464
Plaetsekin 463
Plaetsekine 463
Plaetskin 463
Plaetskin bij den Oskine 472
Plaetskin over de Vrindachmarct 462
Plantyserstraetken 415
Plas 461
Platte Borse 414, 415, 427
Platte Borze 412
Platte Burse 464
Platte Bursse 464
Plevier 12
Ploegh 140
Pluimstraatje 134, 139
Plume 134, 139, 438
Pluvier 556
Pluvioen 159
Pluym 14
Pluyme 134
Pluymstraetjen 133
Poelman 41, 189
Polen 233
Pollepel 151, 152, 255, 304, 339
Pollepele 303, 304
Poortken 392
Poortkin 392
Poperinge 239
Portugal 486
Post-comptoir 50
Postcomptoir 50
Pot 387, 391
Potjensmarkt 38
Pottelsberghe 84
Potters 146
Pottin 516
Poussens 73
Praag 3
Predikheeren 222
Predikheerenklooster 314
Prevost 516
Primo 516
Prince 424
Prince Cardinael 129, 139
Prince cardinael Ferdinandus 454
Prince den hertoghe Kaerle 227
Prince van Oraingnen 73
Prins Ferdinand 351
Prins Frederik 245
Prins Karel 224
Prins van Oranje 72, 245, 262
Prinsehof 260
Prinsenhof 71, 259
Prochie van sente Jacops 483
Prondelmarkt 195, 208, 210
Provost 18, 508
Pruisen 284
Puesens 118
Puy 170
Pycke 160, 557
Pyl 415
Pyreneeën 204
Quade Achte 182
Quade Griete 182
Quaeden Woonsdach 254
Quaedscuren 461
Quaets 61
Quartsons 143
Raapsteeg 15
Raelen 142
Raen 146
Raepe 4, 5
Raepestraatken 5
Raepestraetje 5
Raepestraetken 4
Ramont 493, 549
Rape 4
Rapestraatje 4
Rapestraetkene 4
Rasphuisbrug 99
Rave 50
Raverick 49
Raveschoot 140, 141
Raveshoot 515
Rebbe 125, 129, 139
Recollecten 86, 512
Reghenboghe 48
Reigerman 45, 492
Renard 174
Reuse 24
Reygers 110
Reygher 14
Reyghere 123
Reygherman 47
Reynbault 14
Reyniers 422
Reyntjens 491
Reyntkens 493
Reyters huus 293, 339
Reytershuus 168
Ricart 356
Rictiovarus 406
Ridderbosch 98
Riemakers 558, 559
Riemakers huus 466
Riemmakers 136, 367-369, 465, 466, 468, 470, 560-562
Rijenaeldemakers 561
Rijhove 70-73, 157
Rijk der Nederlanden 246
Rijke Claren 78, 80, 102
Rijke Gasthuis 81
Rijm 260, 508, 515, 556
Rijm Bellem 405
Rijms 51
Rijmvisch 346
Rijnaeldemakers 560
Rijnck 385
Rijnprovinciën 230
Rijnvisch 55, 162
Rijnvissche 344
Rijsel 222
Rinc 384, 385
Rinck ofte wijck van de Lynwaet 383
Ring 385, 387, 564
Rivisch 139, 140, 145
Robert 433
Robespierre 245
Robyn 143
Rockelfing 179
Rodriguez d'Evora y Vega 550
Rodriquez d'Evora y Vega 493
Roeland 50, 185, 194, 251
Roels 527
Roesbrugge 239
Roeselare 423, 480
Roesen 452
Rogghé 342
Roggheman 139, 393
Rogiers 49, 124
Rome 194, 269, 484
Rommeel 34
Ronde Hoet 439
Rondeel 515
Rondsmaul 9
Ronse 71, 91, 138
Ronsse 356
Rontslo 296
Roode Bonnette 439
Roode Hond 339
Roode Leeuw 144, 145
Roode Tonne 140, 145
Rooden Duivel 182
Rooden Duyvele 178, 179
Rooden Hoedt 168
Rooden Hoet 564
Rooden Hond 293, 564
Rooden Hondt 294
Rooden Leeuw 144
Rooigem 265
Rooms 491
Roosbeke 175, 253
Roosde 145
Roose 12, 107, 130, 143, 294, 296, 303, 339, 414, 415, 460
Roosen hoet 24
Rooster 130
Roostere 130
Roothoofd 471
Rooze 452
Roscam 131, 139
Roskam 131, 144
Rotterdam 14, 22
Roye 176
Rubens 11, 12
Rudders 308
Ruddervoorde 525
Rue aux Vents 459
Rue Basse 502
Rue des Amants 391
Rue des Grainiers 50
Rue des Oiseaux 426
Rue des Peignes 2
Rue du Brasseur 2
Ruelle du Stoïcisme 490
Ruffelaere 525
Rugghesteel 165
Rugghestul 165, 166
Rugghestulsaard 165
Rugghestuulshaerd 165
Rugghinsteels 165
Rupaert 152
Rupelmonde 239
Rusland 284
Russoens 557
Ruys 216
Ryckaert 50
Rycx 107
Ryncx 50
Ryssoens 538
S. Jans huus 474
Saaftingen 6
Sadones 74
Saelmoen 152
Saey steghe 342
Saeysteeg 50
Saeysteghe 50
Saillant 264
Sales 96
Salesianen 89
Salésiennes 500
Salesschool 96, 97
Salm 415, 416
Salmbrugske 416
Sampsoens 79
Sandberghe 3
Sandelin 84, 538
Sandelyn 516, 526
Sanders 525, 556
Sanderus 465
Sandtberghe 3
Sanones 219
Sans-Culotten 240
Sant 79
Santbergh 169
Santberghe 26
Sardinië 271
Sart-Mullem 526
Sartel 118
Sassche Vaart 196
Saudan 74
Sauvaige 41
Savary 556
Savooie 351
Saysteghe 32, 50-52, 122, 123
Saystraete 52
Saystrate 52
SBaken 348
Scaelmakers 560, 561
Scaep 388
Scaeps 389
Scailledeckers ghewant 301
Scampvede straetken 424
Scauwvlieghe 59
Sceemakers 448
Sceepmakers 113
Sceeseijn 391
Scellinc 412
Scepenen huse 344
Scepenhuus 173, 176, 268, 554
Scepenhuuse 553
Sceppers 113, 362
Schaep 388, 414, 427
Schaerman 515
Schaildendack 476
Schailgen dack 476
Schailgen huus 124
Schailghen huus 124
Schaillen dack 124
Schaliedekkers 29, 188
Schardau 77, 79
Schardauw 79
Schayes 307, 308, 312-318, 320, 322, 324, 344, 345
Schelde 2, 7, 132, 133
Schelderode 239
Schelffers huus 472
Schelffershuus 472
Schellebelle 239
Schellinck 342
Schelpe 66, 141, 142, 145, 166
Scheminckele 129, 131
Scheminkele 130
Schemynkele 131
Schepenenhuis 156, 195, 252, 319, 322, 323, 343, 344, 446, 448, 489
Schepenhuisstraatje 50, 51, 75, 122, 125, 126
Schepenhuisstratje 263
Schepenhuus 344
Schepenhuus van der kuere 49
Schepenhuuse 345
Schepenhuys straetien 50
Schepetrekkers 188
Schermers 227
Schietcatte 562
Schilt van Spagnien 24
Schipgracht 137
Schiplieden 113
Schippers 238
Schippersnering 234
Schits 241
Schoenlappersstraatje 134
Schoenmackers 301
Schoenmakers 196, 360, 364-366, 369, 394-396, 400, 401, 407, 479, 531
Schoenmakers huus 394
Schoenmakersambacht 395
Schoenmakershuis 395
Schomijnckele 131
Schominckele 130, 131
Schomincle 139
Schomynckel 130
School der Blauwe Meisjes 76
School der Visitatie 98
School van den heer van der Cammen 470
Schoon Bakkerinneke 129, 139
Schoonberge 556
Schoonbrouc 499
Schoorman 125, 142
Schoteldraaiers 418
Schoteldraeiers teerlinc 391
Schoteldraeiersteerlinc 390
Schotelvat 424
Schouvaghers 457
Schouwvagers 456
Schrijnweerckers 41
Schrijnwerckers 39
Schrijnwerckers huus 32
Schrijnwerkers 27, 29, 33, 36-38, 41, 43-45, 48, 103, 421
Schrijnwerkershuis 32
Schrijnwerkershuus 31, 474
Schrijnwerkersnering 492
Schroeder 186
Schuerken 156
Schuerkin 154
Schuerman 429
Scipghewant 301
Sciplieden 362, 365, 401
Scoenmakers 367
Scoep 552
Scomijnckele 130
SConinx 347
Scorshaecmakers 560, 561
Scotelvat 424
Scotis 508
Scribain 437
Scrijneweerckers 34
Scrijnweerckers 49
Scrynwerckers huus 31
Scuerman 331, 408
Seavoeyen 351
Seclyn 491
Seehond 415
Seehondt 415
Seettorne 361
Seine 242
Selverstraete 471
Sent Jacobskerckhof 478
Sent Jacops kerchof 388
Sent Jacops kercke 384
Sent Jacops prochie 412
Sent Jooris 321
Sent Pol 221
Sente Jacob 305
Sente Jacobs keerchof 386, 392
Sente Jacobs keercke 13, 45, 479
Sente Jacobs kerchof 388
Sente Jacobs kerchove 388
Sente Jacobs kercke 64
Sente Jacobs kerckhof 475
Sente Jacobs kerke 296, 347
Sente Jacobs prochie 346
Sente Jacobskerke 346
Sente Jacop 304
Sente Jacops 124
Sente Jacops huuse 3
Sente Jacops kerchof 476
Sente Jacops kercke 394
Sente Jacops kerke 376, 408
Sente Jacops kerken 2
Sente Jacops kerkove 474
Sente Jacops prochie 484
Sente Jacopskeerckhof 484
Sente Jans huus 474
Sente Janskerke 376
Sente Katelinen 44
Sente Niclaus 254
Sente Niclaus kerke 296
Sente Pieters 559
Ser Bodinsbrugghe 441
Ser Boudinsbrugghe 441
Ser Braems steen 67
Ser Lippens 148
Ser Sanders 345, 388, 515, 556, 557, 563
Ser Simoens 345, 346
Ser Thomas 295
Ser Zanders 346
Seranne 208
Seriant 365
Serlippens 148
Serpenstraetken 74
Serpent 24, 75, 124
Serpent straetjen 25
Serpentstraat 12, 15, 24, 337, 339
Serpentstraatje 23, 25, 67, 75, 123, 125, 126, 293, 338
Serpentstraete 23
Serpentstraetje 23
Serpentstraetjen 123
Serpentstraetken 12, 24
Serraes 394
Sersanders 74, 387, 536
Sersimoens 111
Seuermans 437
Seulem 485
Seyman 337
Seymans 337
Seys 432
Seysone 114
's Gravenbrug 446
Sgraven steene 553, 554
SHaghen 112
Sher Boudins brugghe 439
's Hertogen Bosch 82
Shuerman 437
Sicilië 223, 271, 457
Sijmoens 430
Sijmoens Riiken steen 51, 66
Silverstraete 472
Simoens 67
Simon sRijken steen 51
Sinay 294
Singelbaanst 525
Sint Joris 321
Sinte Lievine 32
Siret 342
Six 208
Slabbaerts 35
Sleidinge 14, 203, 239
Sleutel 24, 150, 166, 392
Sleutele 151
Sleutelken 424
Sleutels 152
Slochuut 515
Sluetel 167, 426
Sluetele 151, 439
Sluetelken 426
Sluetelkin 166
Sluis 253
Smeden 361, 401
Smedt 19
Smeeds 153
Smeets 153
Smellie 20
SMesels 296
Smet 21
Snaet 362
Snahijne 294
Snellaert 218
Snelle 182
Snellen Kindt 177, 182
Sobiesky 233
Soeurs de la Visitation 499
Soissons 406
Soliman 271
Solimon 275
Somer 191
Sonderdane 51
Sonne 142, 145, 304, 339
Sonnen 304
Sousberge 9
Soysone 361
Soysonne 362
Soyssonen 364
Spackaert 460
Spackaerts strate 462
Spackert 461
Spade 401
Spaeckaert 460
Spaeinghen 381
Spaignen 122
Spakaard 461
Spanjaardskasteel 186
Spanje 197, 204, 213, 271, 273, 274, 284, 378
Speldenbrugske 472
Speldenmakers 465
Speldenstraatje 471
Spellemakers 560, 561
Spellemakersbrugge 472
Spellemakersbrugske 472
Spermalges 296
Sperre 114
Spieghel 143, 145
Spierinc 59
Spikere 517
Spinnewiel 143, 164, 168
SPotters 143
Spree 284
Springhaen 442
Spykynek 492
SRekeneren 389
St.-Amands 239
St.-Amandsberg 99
St.-Baafs 96, 433
St.-Baafsabdij 23
St.-Baafskapittel 27
St.-Baafskerk 182, 229, 231, 238, 244
St.-Baafsparochie 5
St.-Baaskerk 10
St.-Blasius-Boekel 99
St.-Franciscusorde 488
St.-Gillis 239
St.-Jacobs 123, 162, 246, 295, 304, 305, 387, 443, 461, 462, 471, 481, 484, 489
St.-Jacobs-Nieuwstraat 137
St.-Jacobshuis 383
St.-Jacobskerk 10, 13, 15, 21, 25, 33, 45, 60, 64, 67, 100, 101, 107, 121, 126, 165, 195, 207, 208, 254, 276, 294, 340, 346, 347, 352, 376, 380, 407, 409, 410, 413, 415, 422, 423, 457, 470, 472, 479, 486, 564
St.-Jacobskerkhof 196, 473, 479, 480
St.-Jacobsparochie 3, 5, 10, 31, 50, 76, 78, 101, 124, 131, 132, 167, 195, 282, 290, 303, 330, 337, 346, 359, 385, 393, 410, 413, 436, 473, 477, 484
St.-Jans-Steene 452
St.-Janshuis 473, 474
St.-Janskerk 51, 321, 328, 376
St.-Jansparochie 285, 324
St.-Jansstraat 227
St.-Jorisgilde 236
St.-Jorishof 213
St.-Lievens-Houtem 258, 351
St.-Lievensprocessie 351
St.-Lievensstraat 80
St.-Martens-Lathem 239
St.-Michielsbrug 447
St.-Michielsgezellen 227
St.-Michielskerk 100, 485
St.-Michielsparochie 391, 393, 438
St.-Mihcielsparochie 412
St.-Nicolaaskerk 121, 150, 302, 323, 445
St.-Nicolaasparochie 26, 160, 443
St.-Petersburg 180
St.-Pieters 26, 27, 60, 116, 133, 229, 266, 433, 478, 484, 485, 489
St.-Pieters-Nieuwstraat 95
St.-Pietersabdij 101, 211, 227, 479, 484, 485, 487
St.-Pietersabdijkerk 228
St.-Pietersplein 210
St.-Pol 317
St. Andries Cruuce 164
St. Cristoffel 164
St. Jacob 152, 305, 339, 483
St. Jacobs keerchof 385-387
St. Jacobs keerckhof 13
St. Jacobs kerchof 387, 481
St. Jacobs kercke 476
St. Jacobs kerckhof 473, 474
St. Jacobskerkhof 390
St. Jacop 304
St. Jacops 480
St. Jacops keerckhove 390
St. Jacops kerchof 384, 389, 475
St. Jacops kercke 66
St. Jacopskercke 169
St. Jan 304, 305, 331, 339
St. Jans 328
St. Laurens 387, 391
St. Laureys 387
St Jacops kercke 13
St Lievens strate 79
Stadhuis 48, 75, 126, 234, 262, 289, 319, 383, 421, 480
Stadius 47
Staes 59, 111
Stake 499
Stalin 408
Stalins 81, 492, 526, 539, 549, 557
Stampaert 557
Standveestraatje 463
Stantveestraetken 424
Stantvestraetkin 424
Staten van Hollant 78
Ste-Catharinagodshuis 78
Ste-Paharahilde 415
Ste-Pharahilda 433
Ste-Pharahildakapittel 432
Ste-Pharahildekapittel 308
Ste-Pharaïldekapittel 232
Ste Jacobs 477
Ste Jacobs keerchof 564
Ste Jacobs keercke 392
Ste Jacobs kerchoff 474
Ste Jacobs kercke 479
Ste Jacobs prochie 480
Ste Jacobskeercke 472
Ste Jacops keercke 47
Ste Liisbetten 331
Ste Martins 464
Ste Maryen Lierde 33
Ste Pharahilde 26
Ste Pieters 512
Steeg zonder einde 149
Steegje zonder eind 460
Steen 474
Steen van mevrouw van der Moure 442
Steen van uten Hove 428
Steen van Uytenhove 436
Steenakker 526
Steenbach 27
Steendam 481
Steendamme 176
Sten Jacops in Galissen 400
Stepman 293
Steppe 346
Sterkwerkers 188
Sterre 50, 131, 294, 296, 303, 339
Sterreken 131
Steuperaert 516, 526
Steur 143, 424, 462
Steure 143
Steurstraat 416
Stevens 49
Steyaert 2, 159, 342
Steyert 194
Stockmans 136
Stofsteghe 135
Stommelin 335, 515, 557
Stoofaard 135
Stoofhaerde 135
Stoofstege 134
Stoofsteghen 140
Stoofstraatje 465
Stoofstraetkine 466
Stoop 95
Storm 496
Stormclocke 251
Stove steghe 135, 416
Stove ter Pale 135
Stovestege 416
Straesborch 117
Straetien sonder eynde 150
Straetken Arkins 339
Straetken zonder hende, ghenaempt Spakaert 460
Straetkin zonder hende 150
Straetman 414
Stroobandt 50
Stroobant 50
Struivelsteeg 414, 427
Struivelstraat 414
Struivelstraatje 416, 564
Strusersbrugge 416
Struserstege 414
Strusersteghen 414
Struufsteghe 416
Struvelbrugge 416
Struvelbrugghe 416
Struvelstate 414
Struvelstege 414
Struvelstraete 415, 416
Struvelstraetken 415, 416
Struvelstrate 416, 423
Struyvelstege 415
Struyvelsteghe 415
Struyvelstraete 415
Struyvinckstraetkin 414
Stryveldstraete 414
Stubols 332
Stuere 57, 143
Stuerem 499
Stukwerkers 188
Stulpaert 145
Stulpaerts 463
Sturm 498
Sturtewaghen 294
Sturtwaghene 68
Stuyvaert 539
Susteren van der derden ordinen van sente Franchoise 484
Susterhuus straetken 392
Susterhuusstraetken 391
Suvelsteghe 438, 439
Suys 539
Suyvelbrugghe 442
Suyvelsteghe 440, 442
Suyvelsteghe brugge 440
Swaen 425
Swaene 425
Swaenkin 463
Swane 427
Swanestraetkin 416
Swart Huys 443
Swarte Arent 339
Swarten Arendt 293
Swarten Arent 293, 294
Sweert 142, 143, 475
Swerdekin 142, 145
Symoens 523
Synay 303
S'Heeren straete 438
Tacchoen 10
Tackoen 10
Taeyaert 408
Tandt 216
Tapijtmakers 477
Tapijtwerckers 477
Tapijtwerckershuus 476
Tapitswerkers huus 477
Tarleer 155
Tayaert 4
Tayman 144
Te Water 158, 159
Teerlinc 387, 389
Teerling 195, 383, 388-391
Teerlinghe 389
Temmerlan 298
Temmerlieden 365
Temmerliedenghewant 301
Temmerman 19, 300, 366, 463
Tempel der Wet 283
Tempel der Wet en der Vrijheid 243
Temsche 239
Ten Bossche 346
Ten Bulke 142
Ten Hulle 84
Ten Pitte 346
Ten Pute 346
Ten Putte 117, 323
Tenen Pot 14
Teniers 209
Ter Alfen 239
Terbyne 556
Terleers 150
Terlinc 387
Ternacensis 485
Tertii ordinis beatissimi Francisci 487
Tertii ordinis sancti Francisci 485
Tessele 515
Teypin 130
Theben 187
Theerlijnghe 389
Theerlinc 388
Thijs 41
Thoec-huus 334
Thoech-huus 334
Thoechuus 306, 328
Thoeghe huus 308, 332
Thoeghehuus 329
Thoghe huus 331
Thoghehuus 328, 329
Tholnin 67
Thomas 160
Thooch-huus 334
Thoochhuus 306, 333
Thoochuus 305, 307, 313, 314, 320, 328, 329
Thooghehuus 331
Thooghhuus 336
Thooghuus 329
Thoorens 14
Thouchuus 330
Thys 482, 508
Ticheldekkers 29, 255
Tielt 239
Tijk- en Lijnwaadwevers 410
Timmer-lieden 39
Timmerlieden 29, 36, 37, 41, 43, 44, 379, 421
Timmerlien 188
Timmermans 27
Tinnenknoopmakers 465
Tiziano 273, 276
'tKint 278
Toebast 14, 444, 508, 549, 556
Toech huuse 337
Toechhuus 306, 332
Toechhuusse 334
Toechsoldre 329
Toeghuus 335
Toghe huus 306
Toghehuus 306
Tolinen 68
Tolins 77
Tollens 14, 15, 464
Tollin 67, 68, 444
Tolnin 67, 68
Tonneken 140, 145
Tonnekin 140
Tooch huus 328
Toochhuus 329
Toochuus 306, 308, 320, 336
Toochuuse 308, 322
Tooghuis 255, 256, 258-260, 275, 305-307, 313, 314, 317, 320, 322, 324, 327-334
Tooghuizes 334
Tooghuus 306, 339
Toonhuus 306, 308
Toonhuuse 308
Toreke 343, 347
Toreken 12, 337, 341-343, 345, 355, 356, 359, 383, 384, 391, 564
Torenke 199, 255, 395, 478
Torhout 423
Tornacensis 486
Torreken 347, 355, 356
Touwslagersambacht 297
Train-l'Evèque 170
Tramazur 188
Trecktanghe 14
Triest 4, 7-10, 52, 80, 109, 480, 492, 507, 508, 515, 526, 556
Triest Merlebecano 281
Trompet 140, 145, 463
Truden Plats 346
TSebbel 389
TSerstevens 526
Tsgravenbrugghe 552
Tshodenvladers huus 519
TSneys 388
Turbout 507
Turken 233
Turkije 271
Turnhout 237
Turreken 416, 564
Tuymelaere 392, 473
Tuymelaerstraetken 392
Tuymeleere 473
Tuytens 282
Twee Keerskuerven 462
Twee Kerskorven 462
Twee Kerskurfven 462
Twijgersstraatje 416
Tynnaghe 59
Tyrol 230
T'Servrancx 179
Uitbergen 239
Uten-Hovesteen 432, 433
Uten Beerghe 332
Uten Berghe 146, 332
Uten Bogaert 158, 159
Uten Dale 221, 296, 345, 346, 550
Uten Hove 9, 255, 260, 294, 365, 427, 428, 432, 433, 437, 440, 441, 444, 496, 525
Uten Hovesteen 443
Utenhovesteen 207
Utrecht 425, 468, 560
Uuten Hove 429, 430
Uutterschaut 557
Vaenkin 499
Vaentkins 6
Vaernewijc 51
Vaernewijck 51
Vaernewijcksteen 66
Vaernewijk 109
Vagevier 152
Vaghevier 145, 146
Vaghevuer 146
Valcke 388, 413, 427, 432
Valenchine 173
Van Acker 213
Van Ackere 515
Van Aelst 538
Van Aersele 557
Van Aken 89, 98, 500
Van Allenes 384
Van Amferbeke 86
Van Arlebeke 295
Van Artevelde 286-291, 319, 324, 325, 327
Van Assche 126, 356
Van Audenaerde 59, 221, 332, 335, 515
Van Aute 12
Van Auweghem 508, 549
Van Avesnes 138
Van Aviano 230, 232, 233
Van Baasrode 526
Van Baele 493
Van Baelen 550
Van Bambeke 413
Van Beaumont 355
Van Beaupré 563
Van Beke 45, 437
Van Belle 466
Van Belleghem 386
Van Beneden 508
Van Berckel 491, 493
Van Bevere 295
Van Beverne 401
Van Beverwijck 291
Van Biervliet 117, 118, 303, 428, 437, 515
Van Borgongien 93
Van Borselen 7
Van Botelaer 325
Van Bottelare 327
Van Bourgognen 92
Van Bourgondië 92
Van Bourgongen 93
Van Boxstale 3
Van Bracle 49, 556
Van Brakele 507, 508
Van Breuseghem 492
Van Breusseghem 491
Van Brimeu 264
Van Burgondië 91, 92
Van Campene 44, 52, 142, 155, 156, 214
Van Caneghem 289, 556
Van Caseele 270
Van Casele 36, 47, 491, 492
Van Caudenhove 429, 430
Van Cauwerburch 556
Van Conijncdonc 339
Van Conincxdonc 181
Van Coppenhole 331, 337
Van Cortrijke 538
Van Coudenbroec 332
Van Coudenbrouc 308, 498
Van Coukelaer 295
Van Crombrugghe 143, 493, 508, 539, 557
Van Crombrughe 550
Van Crubeke 79
Van Cruningen 91, 124
Van Cruninghen 92, 93, 149
Van Crunningghen 124
Van Crunnixnghen 93
Van Cuelsbrouc 433
Van Curtenberghe 366
Van Curterijke 444
Van Cuyck 557, 563
Van Daele 41
Van Dale 30, 112
Van Damiaet 401
Van Damme 19, 491, 493, 508, 549, 557, 563
Van Dampierre 310
Van de Bogaarden 146
Van de Bouverie 77
Van de Fontaine 375
Van de Kerckhove 84
Van de Kethulle 68-71, 73, 77, 109, 157, 161, 491, 492
Van de Latuwe 328
Van de Meesschen 549
Van de Poele 122, 157, 262
Van de Velde 255, 389, 393, 432
Van de Vijvere 549
Van de Vivere 124, 283, 508
Van de Vyver 333
Van de Vyvere 282, 492, 526, 549
Van de Wal 188
Van de Wale 122
Van de Walle 101
Van de Wandel 282
Van de Weerde 91
Van de Weghe 277, 279
Van de Woestyne 526, 539
Van Deele 431
Van Deinse 460
Van den Abeele 440
Van den Acker 337
Van den Ackere 113
Van den Beerghe 354, 564
Van den Bemde 508, 539
Van den Bemden 347, 348, 516
Van den Berghe 18, 112, 354, 431, 465, 499, 515, 526
Van den Bogaerde 31, 122, 157, 338
Van den Bogaerden 146
Van den Bogaert 160
Van den Bogarden 146
Van den Borne 59, 431
Van den Bosch 95
Van den Bossche 59, 61, 250, 525, 563
Van den Bouchaute 555
Van den Broecke 177
Van den Broucke 44, 136, 137, 215
Van den Brouke 498
Van den Buendre 526
Van den Clite 68
Van den Cruce 499
Van den Dendere 82, 85
Van den Dijke 507
Van den Dike 441
Van den Doorne 59, 337
Van den Eechaute 119
Van den Eede 556, 563
Van den Eerweghe 447
Van den Gavere 382, 395
Van den Ghuchte 47
Van den Haute 382, 525
Van den Hecke 447, 451, 525
Van den Heede 556
Van den Heeke 348
Van den Hende 492, 526
Van den Herweghe 556
Van den Houcke 296, 527, 538
Van den Houden 496
Van den Houdenhuus 92
Van den Houte 525
Van den Hovene 325, 327
Van den Hulle 382
Van den Hulse 61
Van den Keerchove 499
Van den Keere 48
Van den Kerkhove 414
Van den Kethulle 68, 70, 71, 77, 549
Van den Moure 15
Van den Nieulande 515
Van den Pitte 394, 534, 538
Van den Plassche 143, 221
Van den Poele 382
Van den Putte 427
Van den Spieghele 136
Van den Spiere 59
Van den Torre 413
Van den Velde 385
Van den Verre 351
Van den Vivere 124, 156, 214, 491, 557
Van den Vondelen 134
Van den Wale 101
Van den Warre 533
Van den Watre 362, 364, 525
Van den Weerde 91
Van den Weghe 225
Van den Winkele 153
Van den Wyngaerde 516
Van der Asselt 148
Van der Beke 61, 111, 152, 508, 515
Van der Beken 332, 516, 557
Van der Borch 80
Van der Bouverie 77
Van der Brugghe 492, 557
Van der Brugghen 59, 491, 492, 508, 516, 549
Van der Camere 69, 526, 539
Van der Cameren 51, 77, 516
Van der Cammen 470
Van der Couderborch 51
Van der Crrucen 525
Van der Cruusstrate 153
Van der Cruycen 355, 492, 549
Van der Cruysen 385
Van der Cruyssen 493
Van der Dijcstad 114
Van der Donck 57
Van der Donct 215
Van der Eecken 246
Van der Elot 508
Van der Elst 493, 549
Van der Gote 434
Van der Gracht 76, 78, 525
Van der Guchte 35
Van der Haeghen 25, 229, 276, 427, 491-493, 508, 516, 526, 539, 549, 557
Van der Haeghen-Hulin 74
Van der Hagen 509
Van der Haghe 146, 525
Van der Haghen 385, 408, 432, 492, 549
Van der Helst 59
Van der Heyden 493, 550
Van der Hoochstrate 393
Van der Keere 48, 49
Van der Kene 556
Van der Kenen 150
Van der Kerken 51, 52
Van der Laen 550, 557
Van der Leyen 515
Van der Linde 123
Van der Linden 4, 71, 333, 334
Van der Meere 59, 491, 492, 549, 556
Van der Meeren 549
Van der Meerscche 549
Van der Meersch 188, 386, 425, 493
Van der Meerschen 491
Van der Moere 164
Van der Moten 177, 296
Van der Motte 161
Van der Muelene 556
Van der Oest 401
Van der Perre 508
Van der Piet 109
Van der Poorten 70, 77
Van der Sare 507, 508, 525, 538
Van der Sarre 525
Van der Sarren 516
Van der Schaven 515
Van der Schelde 123
Van der Schelden 67, 74, 162
Van der Schuere 154, 155, 157, 159
Van der Schueren 158, 556
Van der Spieghele 384
Van der Stelt 491, 493, 516, 549
Van der Stichelen 507
Van der Straeten 525
Van der Straten 12, 48, 49, 382, 400
Van der Sype 556
Van der Varendt 112
Van der Varent 111, 333, 364, 365, 400, 401, 515, 523, 525, 557
Van der Venne 214
Van der Vennet 356
Van der Verre 305, 384
Van der Verren 338, 384
Van der Vichte 516, 525
Van der Vijnct 134
Van der Vinct 333, 354, 430
Van der Vurst 382, 525
Van der Vynckt 508
Van der Vynct 303, 508, 557
Van der Wastine 349
Van der Wijck 13
Van der Wostinen 295, 296
Van der Zaffele 161
Van der Zwalmen 382, 523, 525
Van der Zype 515
Van Dessele 515
Van Deurne 492
Van Deynse 131, 133, 179, 475, 526, 539, 556
Van Dickele 41, 44
Van Doorne 277, 304, 333
Van Dorne 336
Van Doynse 113
Van Driessche 338, 354
Van Drongen 153
Van Durme 491
Van Duurme 393
Van Duyse 194, 274, 289
Van Dyck 12
Van Edingen 10
Van Eechaute 509
Van Eecke 491
Van Eeckelo 30
Van Eeckeloe 30
Van Eeckeloo 30, 491
Van Eiste 385
Van Erdbuer 153, 298, 366
Van Ertbuer 153
Van Everbeke 556
Van Evergem 295
Van Everghem 295
Van Everslaer 323
Van Gheluwe 491, 493, 508, 549
Van Ghend 461
Van Ghendbrugghe 13, 479
Van Ghistele 498
Van Gistel 425, 433, 434
Van Grames 51
Van Halewijn 69, 434
Van Hallennes 351
Van Hameraens 163
Van Haute 525
Van Hauweghem 492, 557
Van Havere 412, 557, 563
Van Havre 80
Van Hecke 49, 526, 539
Van Heereweghe 331
Van Heerweghe 331-333, 437
Van Helderbergh 277
Van Hembijze 7, 71, 72, 122, 157, 507, 525
Van Hembyze 507
Van Hende 206
Van Herle 549
Van Herreweghe 515
Van Hertbuer 534
Van Herweghe 438
Van Herzele 296, 327
Van Hetene 300
Van Heule 8
Van Heurne 516
Van Hoerebeke 130
Van Hoerenbeke 138
Van Hollebeke 508
Van Hoobrouck 478
Van Hoochhuus 136
Van Hoorebeecke 52
Van Hoorebeke 130, 134, 136, 137, 139, 288, 340, 381, 387, 439
Van Hoorebeke-van den Broucke 137
Van Horenbeke 130
Van Horeneke 138
Van Houte 81
Van Hove 355, 429, 492, 493, 549, 556
Van Huerne 125, 179
Van Huesdene 296
Van Huffele 102
Van Hulse 41
Van Hulst 499
Van Hulthem 429
Van Humbercourt 264-266
Van Huse 325, 327
Van Huusse 145
Van Impe 109
Van Inckersdale 59
Van Keelant 101
Van Kerchoven 289
Van Kerckhove 338
Van Kerrebrouck 437
Van Laecke 556
Van Laeke 557
Van Laere 557
Van Lake 508, 515, 525
Van Lalaing 223
Van Lancenberghe 31
Van Lanchenberghe 31, 32
Van Landeghem 552
Van Langenhove 150, 507
Van Latem 362, 367
Van Lathem 346
Van Leeuwe 30, 134, 161
Van Lembeke 113, 361, 362
Van Lens 325, 327
Van Letem 363
Van Leyns 389
Van Leys 333
Van Likevelde 362
Van Lille 562
Van Loo 4, 96, 260, 275, 362
Van Luevene 394
Van Luxemburg 224
Van Maalstede 76
Van Mabeugen 172
Van Maghen 142
Van Maldegem 434
Van Maldeghem 102
Van Male 172
Van Massemen 434
Van Massemine 163
Van Meenen 231
Van Meerhoute 400
Van Melle 224, 266
Van Merlant 416
Van Mierop 563
Van Mossevelde 47
Van Munte 15
Van Muysvelt 41
Van Nampte 331
Van Neester 255
Van Niemaghen 400
Van Nieulande 515
Van Nieuwlande 96
Van Nokere 124
Van Nokeren 124, 125
Van Oerenbeke 138
Van Olsene 68
Van Olssene 68
Van Onderberghen 492
Van Onderberghene 44
Van Oomberghe 15
Van Oostenrijk 323
Van Ooteghem 289
Van Opstalle 433
Van Orselare 305
Van Oudenaerde 332
Van Overbeke 525, 556
Van Overloepe 7, 9
Van Overwaele 509, 516, 557
Van Overwale 131, 556
Van Oxselaere 132
Van Peene 509
Van Poelaer 499
Van Poelaerde 151
Van Pollaer 51, 65
Van Pollaerde 150
Van Pollinehove 556
Van Pottelsberghe 108, 507, 508
Van Poucke 29
Van Praet 56
Van Puttem 556, 562
Van Ravenscoete 347
Van Raveschoot 260
Van Redichove 412, 508
Van Reinschoot 515
Van Rekendaele 294
Van Rekendale 355
Van Ressele 508
Van Riebeke 508
Van Rijbeke 556
Van Rijhove 270
Van Risseghem 508
Van Rockelfijn 102
Van Rockelfing 102
Van Roesselaer 296
Van Rouvroy 8
Van Roye 508
Van Royen 491, 492, 515, 516, 526, 538, 557, 563
Van Rykiersvoorde 61
Van Sacegem 508
Van Saceghem 492, 493
Van Saceghen 549
Van Saemslacht 384
Van Santvoorde 516
Van Scaverbeke 122
Van Schoone 49
Van Schyngen 491, 492, 525
Van Schynghen 508
Van Scoenbrouc 303
Van Seclin 508, 556
Van Sele 347
Van sGravenheecke 58
Van sGravenheeke 57, 59
Van Sichem 52
Van Sicleers 556
Van Sicliers 293
Van Sielers 169
Van Speisbrouc 113
Van Steeland 6, 388
Van Steenacker 355
Van Steenackere 355
Van Steenhout 68
Van Steenhuize 433
Van Steensel 508
Van Sterthem 296
Van Stoepenberghen 539
Van Stopenberghe 549
Van Swaenenburgh 74
Van Sycleer 320, 536
Van Tessele 557
Van Testele 382
Van Thielt 45
Van Thune 526
Van Thuyne 539
Van Tieghem 21, 49, 50
Van Toledo 354
Van Tombeele 557
Van tSalons 113
Van Updorp 536
Van Vaernewijc 148, 220
Van Vaernewijck 7, 129, 146, 148, 154, 156, 207, 215, 222, 286, 325, 327, 340
Van Vaernewijk 444
Van Vaernewyck 342, 478, 508, 557
Van Varnewijc 129
Van Varnewijk 325
Van Veurhoute 6
Van Vlaanderen 6, 110
Van Vlaenderen 74
Van Voorhoute 5, 6
Van Vossevelde 153
Van Vrechem 59
Van Vroyenhove 355
Van Wabbeke 526
Van Wabeke 539
Van Wackine 325
Van Waerhem 351
Van Waesberghe 275, 557
Van Waterschoot 527
Van Werrebroeck 557
Van Wesemale 32
Van Westerghem 354, 564
Van Wickevoort 8
Van Wiendeke 365
Van Wijchuus 508, 556
Van Wijchuuse 507
Van Wijchuys 516
Van Wijck 2
Van Wijmersch 531
Van Wychuus 515
Van Wychuys 525
Van Wyckhuus 557
Van Ymbeke 491
Van Ymmersele 92
Van Ynerszele 34
Van Zandberghe 10
Van Zeke 347
Van Zele 124, 176, 347
Van Zevecote 516
Van Zeveren 256, 556
Van Zeverne 224, 365
Van Zijl 377
Vanden Abeele 441
Vanden Acker 59
Vanden Aste 146
Vanden Borne 431
Vanden Bossche 325
Vanden Broucke 508
Vanden Cathulle 73
Vanden Clite 68
Vanden Dendere 83
Vanden Doorne 58, 336
Vanden Driessche 351
Vanden Hacker 58
Vanden Haudenhuus 366
Vanden Hecke 34
Vanden Heede 539
Vanden Keerchove 58, 59, 493
Vanden Kethulle 109
Vanden Keytulle 69
Vanden Moere 146
Vanden Noker 495
Vanden Spieghele 139
Vanden Spiere 59
Vanden Wincle 153
Vander Beke 427
Vander Beken 331
Vander Bouvery 77
Vander Brugghen 60
Vander Cameren 77
Vander Cammen 471
Vander Capellen 365
Vander Colet 338
Vander Crucen 60
Vander Crusen 347
Vander Donct 496
Vander Eecken 325, 328
Vander Eeken 394
Vander Guchte 45
Vander Haghen 276, 427
Vander Hameyden 447, 550
Vander Hee 128
Vander Keercken 59
Vander Kethulle 70
Vander Keytulle 68
Vander Linden 52
Vander Meere 351, 386, 508
Vander Meersch 221
Vander Moure 496
Vander Muelen 377
Vander Schelde 123
Vander Sickelen 412
Vander Speeten 509
Vander Varent 112, 329
Vander Vijnct 18
Vander Vloet 365
Vander Vynct 141, 437
Vander Vynet 305
Vander Woestijnen 30
Vander Woestinen 30
Vander Zickelen 363
Varckensmaerct 14
Varsenare 91
Veemaerct 14, 476
Veemaert 477
Veemarkt 475
Veercken 168, 463
Veerckenen maerct 476
Veerken 338
Veerleplaats 264
Veesaert 526
Veldstraat 74, 283, 448
Velghe 516
Velstrate 554
Velstraten 553
Veltstrate 428
Vendôme 367
Vendomme 117, 369
Venetië 230, 232
Ver Marien 332
Veramere 556
Vercken 293, 460
Verckensmaert 476
Verckensmerkt 476
Vereenighde Nederlanden 18
Vergulde Colcke 141
Vergulde Pot 339
Vergulde Sterre 442
Vergulde Valcke 413
Vergulden-Hooftstraetken 414
Vergulden Boom 130
Vergulden Heinsele 414
Vergulden Hooft 423, 427
Vergulden Lammeken 129
Vergulden Pattijne 427
Vergulden Plouch 25
Verhegghen 186, 189
Verhelst 66, 74, 489
Verhulst 516
Verin 302
Verken 293, 339
Verkens huys 476
Verkensmarkt 476
Verkensmerckt 13
Verlinden 5
Vermandois 176
Vermare 464
Vermeeren 95
Versaren 515, 556
Verwers 113, 362
Vesta 244
Vette Hinne 441, 442
Veurne 480
Veurne-ambacht 423
Vier Emoutskinderen 142
Vier Heemskinderen 141, 145
Vier Hemelskinderen 142
Vierstrate 526
Vijf-Windgaten 349
Vijf Rijnghen 50, 51
Vijf Ringhen 50, 439
Vilain 76, 84, 87, 444, 515
Vilemerre 277
Villa de Horenbeca 137
Villani 170
Villemerre 277, 279
Villiot 9
Vilten-hoedenmakers 454
Vilvoorde 91
Vimeus 59
Vinckelman 563
Vischcoepers 365, 401
Vischcopers 113
Vischkoopers 253
Vischmaerct 131, 145, 146, 148, 150, 151
Vischmaert 132, 148, 151, 268
Vischmarct 131
Vischmarkt 195
Vischmerct 146
Vischoopers 255
Visitandienen 100
Viveraert 429
Vlaanderen 16, 170, 175, 222-224, 227-229, 234, 237, 253, 256, 258, 260, 264, 265, 273, 277, 283, 287, 288, 290, 293, 311, 319, 324, 328, 451, 475, 479, 484
Vlaenderen 68, 83, 91, 122, 136, 172, 221, 256, 299, 351
Vlaendren 113, 221
Vlake 496
Vlaminck 160
Vlaschmaerct 387, 473
Vlaschmarckt 473
Vlaschmarkt 391
Vlasmaerct 388, 392, 472
Vlasmaert 391, 393, 474
Vlasmarkt 473-478
Vlasmerckt 474
Vlassenbroek 239
Vleeschauwers 518
Vleeschhouwers 113, 235, 253, 255, 369, 380
Vleeschhuis 38
Vleeschhuisbrug 213
Vleeschouwers 365, 401
Vliechgs 146
Vliegende Peert 164
Vliegenden Hert 22
Vlieghen 146
Vlierden 122
Voet 23, 24, 67
Vogelsnag 188
Vogelstraatje 426
Voisin 22
Voissin 342
Volckaert 51, 228, 508, 557
Volckx 332
Volders 253-255, 464
Volderstraat 71
Volderstrate 428
Volgers 256
Volkegem 70, 492, 549
Volksbelang 461
Vollaert 14
Vondel 475
Voorhoute 6
Vooruit 461
Vos 91
Vosken 23
Vosseman 556
Vossensteert 143, 164
Vrancerijck 155
Vrancken 89
Vranckeric 129
Vranckericke 129, 130
Vranckerijcke 129
Vranckerijk 172
Vranckerijke 251
Vrancrijcke 156
Vranken 501, 502
Vrankerijcke 139
Vrankrijcke 129
Vrauwen huus van den Spieghele 348
Vridachmaerct 221, 304, 308, 331
Vridachmaert 10, 66, 463
Vridachmarct 335
Vriendachmaerct 307, 334, 336, 387, 389, 429, 435, 466
Vriendachmaert 388
Vriendachmarct 303, 348
Vriendachmerct 308
Vrij Rynghen 439
Vrijdachmaect 465
Vrijdachmaerct 10, 131, 150, 294, 303, 308, 328, 329, 336-338, 385-388, 390, 392-394, 413, 414, 424-427, 431, 442, 463
Vrijdachmaert 148, 149, 167, 196, 268, 270, 303, 304, 333, 354, 391, 392, 414, 425, 431, 437, 564
Vrijdachmarckt 423
Vrijdachmarct 335, 350, 427
Vrijdachmart 426
Vrijdachmerckt 277
Vrijdachmerct 165, 207, 305, 392
Vrijdaechsmerct 191
Vrijdaeghs merct 232
Vrijdagmaerct 294
Vrijdagmarkt 166, 187, 360
Vrijdagmerckt 564
Vrijdagsmakrt 232
Vrijdagsmark 231
Vrijdagsmarkt 1, 16, 21, 22, 108, 126, 127, 144, 156, 157, 168, 185, 193, 194, 196, 206, 207, 208, 210-214, 218-221, 224-227, 229, 230, 233, 237, 238, 239, 240, 244, 246, 248, 251, 253-255, 258, 259, 261-264, 266, 269-271, 275, 282, 283, 285, 291, 304-306, 313, 317, 319, 327, 329, 331, 334, 337, 339, 343-345, 347, 349, 383, 390-392, 425, 434, 448, 460, 468, 472, 479, 564
Vrijheidsboom 240, 285
Vrijndachmaerct 305
Vrijndachmaert 385
Vrindach maert 294, 416
Vrindachmaerckt 150
Vrindachmaerct 59, 129, 140, 165, 169, 220, 221, 224, 225, 293, 295, 296, 303, 304, 329, 332, 335-337, 339, 387-389, 392-394, 428, 437, 442, 443, 460, 463-465, 472
Vrindachmaert 161, 294, 304, 330, 334, 337, 338, 351, 384, 386, 391, 392, 424, 427, 441
Vrindachmarckt 459
Vrindachmarct 168, 195, 220, 221, 224, 225, 227, 338, 346, 347, 351, 388, 394, 423, 424, 426, 427, 429
Vrindachmart 348, 414, 427
Vrindachmert 426
Vrindachs maerct 163
Vrindaech maerct 304
Vrindaghmaerct 329, 330
Vrinddachmarct 348
Vrints van Trouwenfeldt 231, 232
Vrudagmerkt 242
Vrycachmaert 275
Vrydachmaerct 206, 275, 276, 331, 390, 409, 414, 425
Vrydachmaert 386, 387, 409
Vrydachmarckt 12
Vrydachmarct 383, 442
Vrydachmeerct 276
Vrydachmeerekt 276
Vrydachmerckt 169, 276, 336, 461
Vrydachmerct 168, 355, 356, 425, 510
Vrydachmert 163
Vrydag-Merkt 390
Vrydaghmarct 12
Vrydaghmerckt 110, 183, 336, 415
Vrydaghmerct 194, 279, 415
Vrydagmaert 415
Vrydagmarckt 282
Vrydagmerkt 230, 278, 436, 473
Vrye Schippers 235, 279
Vryheydsboom 242
Vuerwers 361
Vurste 239
Vynkelman 556
Waaistraat 426, 459-461
Waalsche geesten 72
Waarschoot 203
Waasmunster 239
Waelpoorten 31
Waembaes 305
Waeterstraete 140
Waeystraete 426, 436
Waeystrate 460
Wagener 345
Wagram 209
Wakken 85
Walenland 170
Wallaert 16
Walle 71, 80, 557
Walpoort 225
Walsche Schole 49
Wan 167
Wandeleerstraete 23
Wandelsteeg 338, 339
Wandelsteen 24
Wandelstege 2, 23, 339
Wandelsteghe 23
Wandelstraat 15, 337
Wandelstraet 304
Wandelstraete 25, 123, 305, 331, 337, 359
Wandelstraetje 23
Wandelstraetkin 12
Wandelstrate 12, 23-25, 124, 338
Wanneken 165, 167
Wannekens aerde 144, 168, 169, 442
Wannekens haerde 168
Wannekensaard 144, 145, 164-166, 168, 169, 196, 336, 339, 461
Wannekensaarde 338, 442
Wannekiens aerde 168
Wannekin 167
Wannekine 165, 166
Wannekins aerde 167, 169, 296
Wannekins haerde 166
Wannerstrate 23
Wanrestrate 23
Wanzele 239, 294
Wapen van Spagnien 24
Wapenmakers 366
Warnkoenig 444
Wasenhove 516
Wasse 448
Wasselins 165
Wassenhove 556
Waterganck 143
Watergang 139, 141, 143, 145
Waterloo 209, 285
Waterstaatje 460
Waterstraatje 132-134
Waterstraatken ghenaempt Spaeckaert 460
Waterstraetken 132, 134, 143, 151
Waterstratje 143
Watervliet 204
Watripont 516
Wattel 443
Wauters 539, 549
Waverans 549
Wavrin 87
Waystraete 426, 461, 462
Waystrate 427, 459, 460
Waystrete 463
Wazier 87
Weecksack 474
Weenen 233
Weercksack 474
Weere 77
Weezengesticht 90
Weezengesticht der Blauwe Meisjes 89
Weezenhuis 81
Weezenschool 81
Welden 228
Wenemaer 444
Werdelstrate 23, 24
Werrebrouc 516
Werrebrouck 508
Werregaeren straetken 101
Werregaerenstraetken 77
Werregaeresteghe 76
Werregaerestraetken 74
Werregaerne straetken 111
Werregaerstraetje 76
Werregaren straetken 71
Werregaren straetkin 77, 79
Werregarenstraatje 75, 76, 111
Werregarenstratje 74
Wervik 215
Weselkin 26
West-Indië 197
Westrem 239
Wetteren 238, 239, 293
Weverie 325
Weverien 249, 325
Weverije 255, 496
Wevers 138, 253-256, 327
Weystrate 426
Weytins 556
Wianday 98
Wichelen 239
Wielant 69, 333
Wielken 134-136, 168
Wielkin 135, 139
Wielkine 135
Wielmakers 113
Wiericx 553
Wieze 8
Wijchuus 556
Wijdts 538
Wijkhuis 516, 525
Wijngaardstraat 475
Wijngaerde 145
Wijngaerdstraet 474
Wijngaert 152, 410
Wijnmeterx 113
Wijnscroeders 365
Wijsere 130, 139
Wijts 73
Wijze Man 194, 324
Wijzen Man 287-291
Wijzen Mans 248
Wild Vercken 339
Wilde kinderen 14
Wilde Vrauwe 149, 152
Wildeman 148, 149, 152, 475
Wilden man 148, 149
Wildevrauwe 148
Willaerde 153
Willaert 153
Willaerts 153
Willaey 325, 327
Willebaerd 362
Willebode 363
Willem, heer van Humbercourt 264
Willem I 245, 262
Willems 51, 355, 498, 527, 538
Willems-Fonds 342
Willems-Frons 412
Willemsfonds 218, 219
Willoqueau 4
Wilt Veercken 338
Wilt Vercken 338
Windey 501
Windhont 151
Wingaerde 146
Winters 51, 66
Winthont 151
Wissaert 425
Wit-Ledertouwers 362
Wit Cruce 164
Wit Cruysse 24, 139
Wit Kruis 141
Wit Leeuwken 440
Wit Peerd 339
Wit Peerdt 336
Wit Peert 336
Wit Wambuys 305, 339
Witte-Kaproenen 321
Witte Leeuvaert 152
Witte Leeuw 152
Witte Pluyme 134, 438
Witte Sluetele 439
Witteledertauwers 362, 363
Witten Aard 473
Witten Haes 13
Witten ledertauwers 362
Witten ledertouwers 365
Witten Leeuw 425
Witten voet 166
Wittock 333, 336
Witwerkers 421
Woensten 389
Wolf 196, 207
Wolfsteeg 427
Wolfstege 484, 564
Wollewevers 194
Wondelgem 10, 72, 239
Wouters 525
Woytins 555
Wrindach maerct 337
Wulf 389, 394, 409, 448
Wulfaert-Vilainsteen 76, 90
Wulfaert Vilain-steen 79
Wulfbrugghe 412
Wulframs 408
Wulfsbrug 413
Wulfsbrugghe 412
Wulfsteeg 413, 483
Wulfsteg 412
Wulfsteghe 393, 394, 413, 414
Wulfsteghen 484
Wulfstraetken 413, 484
Wulfstraetkin 392, 393
Wulgaert 535, 538
Wulve 393, 553, 554
Wurzburg 138
Wyk der Velden 210
Wynckeliers 456
Wyngaertstraete 474, 475
Wyser 130
Wysere 130
Wyts 525
X 95
Ympins 143
Yngelburch 134
Ynghelborchstraatje 134
Ynghelburch straetken 134
Ynghelburchstraetken 134
Ynghele 425
Yoens 295, 515
Yons 325
Yper 50
Zaadsteeg 50
Zachmoorter 464
Zagers 29
Zagerskapel 30
Zaghersghewant 301
Zaman 515
Zand 95
Zandberg 26, 270
Zandberge 10
Zandberghe 26, 123
Zandpoort 225
Zantberch 31, 32
Zas 189
Zeehondt 415
Zeehont 415
Zeeland 223
Zeeuwsche kusten 188
Zélande 80
Zele 239, 293
Zelversmeden 365
Zelversmets huus 52
Zelverstraete 472
Zevensterre 392, 427
Zilversmeden 52
Zilverstrate 471
Zingem 204, 492
Zoetaerd 295
Zoetarde 361
Zoetbaert 429
Zoete 477
Zoetemont 531
Zoeten Keer 480, 481
Zoetkins 463, 499
Zomergem 203
Zoutmarkt 168
Zuid-Beveland 6
Zuid-Vlaanderen 219
Zuivelbrug 166, 440
Zuivelsteeg 22, 167, 428, 432, 435, 438, 441, 442
Zuivelstege 426
Zuiversteeg 438
Zusteren van sente Omaers 484
Zusterhuus straetken 393
Zusters der Visitatie 90, 99
Zusters van O.-L.-Vrouw-Visitatie 95
Zuvelbrugghe 167, 439, 442
Zuvelsteghe 167, 428-431, 436, 437, 439, 441
Zuvelstraete 439
Zuvelstrate 438
Zuyvelsteeg 436
Zuyvelsteghe 439
Zwaenkin 66, 463
Zwaenstraetken 464
Zwalmen 172
Zwane 161, 164
Zwanestraetken 416
Zwarte 181
Zwarte Kat 246, 247
Zwarte Katte 386
Zwarte Leeuw 164
Zwarte Peertshooft 14
Zwarten Arendt 294
Zweden 284
Zwerdekijne 142
Zwevegem 71