V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Aan onze koloniale Helden die stierven voor de Beschaving (1876-1908) (1932)

In 1932 liet de "Bond van het Congoleesch Aandenken" het boek "Aan onze koloniale helden die stierven voor de beschaving 1876-1908" verschijnen. Dit werk is voor iedereen die in de gestelde periode een familielid had in Congo een must. Uitermate interessant hierbij is de 45-pagina's tellende fotobijlage, waardoor tal van deze "koloniale helden" letterlijk een gezicht krijgen. (436 blz., 13,25 euro - enkel te koop als ebook)

In 1932 the "Bond van het Congoleesch aandenken" edited the book "Aan onze koloniale helden die stierven voor de beschaving 1876-1908". This book is a must for all those who had a member of their family in the Congo in that period. The 45 pages of photos show photograps of several hundreds of heroes that gave there lives for civilisation. (436 pages, 13,25 euros - only for sale as ebook).

En 1932 le "Bond van het Congoleesch aandenken" faisait paraître le livre "Aan onze koloniale helden die stierven voor de beschaving 1876-1908". Ce livre est un must pour tout ceux qui avaient de la famille au Congo pendant cette période. Les 45 pages de photos donnent un visage à quelques centaines de ces héros qui ont donnés leur vie pour la civilisation. (436 pages, 13,25 euros - seulement à vendre comme ebook).

Inhoud - Table - Table des MatièresEigenhandige brief van Z.M. den Koning 13

Voorwoord door den Heer Nicolas Arnold, Eere-Algemeen Beheerder der Koloniën, Voorzitter van den Bond van het Congoleesch Aandenken 15

Oud Congo (tot 1876) 17
Inleiding door den Heer Charles Pergameni, leeraar aan de Hoogeschool van Brussel.
Afrika in de oudheid en in de middeleeuwen. Het Kruis en de Halve Maan. Oud Congo. De inlandsche overleveringen. De Bronnen der Afrikaansche geschiedenis. Het Congo- of Bakongo-Rijk. De Europeanen in Congo. Portugeesche Werking. Inlandsche inrichting. Evangelische werking. Slavenhandel. De verkenning van Afrika. België en de koloniale gedachte.

Langs de Oostkust (1876-1885) 45
Inleiding door Burggraaf Charles Terlinden, leeraar aan de Leuvensche Universiteit.
De Aardrijkskundige Conferentie en de eerste Belgische tocht. Tweede Belgische tocht. Derde Belgische toch. Vierde Belgische tocht.

Langs de Westkust (1880-1885) 55
Inleiding door bevelhebber Louis Valcke.
Het Studiecomiteit van Opper-Congo. Stichting van Vivi. Van Vivi naar Isangila. Van Isangila naar Manyanga. Naar de Stanleu-Pool. Aan het Leopold II-meer in 1882. De crisis van Manyanga in 1882. Leopoldville en Opper-Congo in 1882. De verkenning van Kwilu-Niadi. Van Manyanga tot Leopoldville, februari tot april 1883. Staneley op den Boven-Congo. Stanley's vertrek uit de Falls en terugkeer naar Europa. Kapitein Hanssens op den Boven-Congo. Valcke brengt de Stanley naar Leopoldville

De Onafhankelijke Congostaat (1885-1890) 107
Inleiding door Kolonel Charles Liebrechts, Eere-Staatsraad van den Onafhankelijke Congostaat.
De stichting van den Onafhankelijken Congostaat en de Conferentie van Berlijn (1884-1885). Boven-Congo in 1885 en 1886. Het treurspel der Falls in 1886. Het Ubangi-Uele-vraagstuk. Vangele op de Ubangi. De verkenningstochten van Baert. Kapitein Roger te Basoko. Delcommune op de Lomami.

De Arabische veldtocht (1891-1895) 129
Inleiding door Generaal-Majoor Josué Henry, voorzitter van de "Association des Vétérans Coloniaux".
De voortekens van den bloedigen opstand. De eerste Gezanten. De tuchtiging van der Arabieren der Watervallen. Inneming van Nyangwe en Kasongo, door Bevelhebber Dhanis. De nederlaag van Mumaliza. De veldtocht in Ituri. De opstand van Luluabourg. Tegenspoed en bijval.

De Batetela-Veldtochyt (1897-1899) 175
Inleiding door Kolonel-Geneesheer Joseph Meyers.
De tragische veldtocht. Het bataljon der opoffering. De stoutmoedige achtervolging. Hey uitsterven van den opstand. Het einde van de foltering. Het oproer van Shinkakasa.

De Madhistenveldtocht (1895-1899) 201
Inleiding door Kolonel Louis Chaltin, voorzitter der wapenbroeders van de Arabische-, Madhisten- en Batetela-veldtochten.
De tocht van Kerckhoven. De tocht Hanolet in 1894. De overeenkomsten van 1894. De eerste tocht Chaltin. Verovering van Redjaf, den 7n februari 1897. Hanolet aan den Nijl in 1898. Henry aan den Nijl in 1899. De Azande-opstand in 1900. Tweede tocht van Chaltin. Hanolet aan den Nijl, 1901-1903. Verkenningstochten Royaux en Lemaire.

De binnenlandsche veldtochten (1890-1903) 219
Inleiding door dokter Gustave Dreypondt, voorzitter de Koloniale Dagen.
De verovering van Zuid-Oostelijk Congo. De bezetting van Oostelijk Kwango. De Itimbiri en de Uele-rivieren. De Budja. De Evenaar.

De Spoorweg der Watervallen (1890-1898) 227
Inleiding door wijlen Generaal Gilson.
De Spoorweg der Watervallen

Katanga
Inleiding door den Heer Emile Francqui, Staatsminister.
De verkenning van Katanga. Inlandsch Katanga. De bezetting van Katanga. De inrichting van Katanga.

De zendingen (1630-1908) 251
Inleiding door den E. P. Emeri Cambier, gewezen Apostolisch Prefect van Congo.
De baanbrekers van het Katholiek apostolaat. De eerste evangelisatie in Congo. Zendingen der Paters van den Heiligen Geest. De Witte Paters in het land der Arabische slavenhandelaars; de missionarissen van Afrika in de streek van het Tanganyika-meer. De verdedigers der Witte Paters. De zusters zendelingen van O. L. Vrouw van Afrika. De eerste congregatie in Congo; de missiën der Paters van Scheut in den onafhangelijken staat. De Zusters van Liefde van Jesus en Maria van Gent. De Zending van het Gezelschap Jesu; de Apostolische Prefectuur van Kwango. De Zusters van O. L. Vrouw van Namen. De zendingen langs den Congo Spoorweg; de seculiere priesters van het Bisdom Gent. De apostolische prefectuur van matadi. De zending van den Evenaar, de Trappisten-missionarissen. De zusters missionarissen van het Kostbaar-Bloed. Eene Engelsche zending. De zendingen der Falls, de priesters van het Heilig Hart van Jezus. De Franciskanessen, missionarissen van Maria. De zending der beide Uele-districten, de kanunniken Premonstratensen der Abdij van Tongerloo. De zusters van het Heilig Hart van maria. Roemrijke balans.

Eere-tabel der in Afrika voor de beschaving gestorven Belgen, van 1876 tot 1908 271

Steden en gemeenten van België, die zich mogen roemen koloniale helden onder hunne groote dooden te hebben 289

Plaatsen in Congo, waar Belgische pioniers van het Congoleesche werk rusten 297

Alphabetisch index der vermelde namen (1876 tot 1908) 305

IndexAalst 319, 329
Aba 355
Ababau 225
Abarambo 204
Abdallah 241
Abdulhah 177
Abedi 154
Abercorn 241
Abert-meer 178
Abibu 142
Abissinië 39
Abyssinië 20, 44
Abyssiniërs 209
Achte 183, 184
Adam 214, 215, 316
Adam Odalgadorob 210
Adams 43
Adant 316
Addor 261
Adeghem 336
Adlerstrahle 186-192
Adra 207, 214
Adranga 335
Adtrand 214
Aerschot 351
Aerseele 134
Aerts 316
Afrika 15-17, 19, 21, 22, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 39-42, 45, 47, 52-54, 56-58, 79, 91, 93, 95, 98, 106-108, 110, 112-114, 116, 122, 131, 134, 222, 227, 230-233, 235-237, 241, 242, 244, 248, 249, 254, 255, 258, 266, 267
Afrikaansch Centrum 230
Afrikaansche Oostkust 41
Afrikanen 40, 132
Afrique 6
Aghame 44
Ahearn 104
Ahearne 96
Airoldi 36
Akange 204
Akkerghem 264
Akumi 324
Al Maçoudi 23
Albert-Edwardmeer 20
Albert-meer 25, 119, 160, 162, 201, 205, 256, 269
Albert I 13, 312
Albertmeer 20
Albertville 137, 138, 193, 256
Alexandria 218
Algiers 255, 258
Algoet 260
Ali 154
Alima 63
Alimasi 183
Alipata 326
Allard 6, 79, 81, 95, 102, 316
Altwies (Gr.-H 339
Alvaro 33, 35
Amadi 269, 317
Ambasa 253
Ambila 338
Ambrosio I 35
Amelot 70, 73, 76, 84, 88, 95, 96, 98, 99, 120, 316
Amerika 22, 33, 36, 38, 43, 238
Amerikanen 59, 62
Amerlinck 245, 246
Amondalah 178, 179
Andemobe 178, 179, 341
Anderlecht 322, 332
Andersen 323
Anderson 64, 65, 69, 82-85, 87, 101, 102
Andrews 186
Andrianne 178, 316, 335
Anet 6
Angola 21, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 164, 165, 169, 237, 238
Angolans 30
Angoleesch Lunda 239
Angolezen 164
Angoni 24
Angoy 37
Ankoro 197, 247
Antonio II 35
Antonius de Vrome 25
Antwerpen 6, 34, 36, 37, 43, 59, 73, 238, 248, 249, 256, 261, 262, 264, 269, 316-320, 329, 330, 333, 339, 341, 342, 346, 348, 352-354, 356
Anvers 6
Anzica 32
Api 25
Arabes 6
Arabi 207
Arabie 43, 116
Arabieren 13, 20, 38-41, 48-51, 91-93, 98, 107, 108, 115-118, 123, 125-135, 137-162, 177, 181, 183, 203, 204, 219, 224, 226, 235, 237, 238, 240, 243, 246, 247, 255-257, 267, 304
Ardevel 189
Ardoye 256
Arnold 5, 6, 10, 225
Arnot 240
Arnouts 268
Arriaan 20
Artus 316
Aruwimi 42, 90, 91, 98, 99, 120, 126, 127, 133, 177, 179, 182, 207, 224, 268
Aruwimi-stroom 108
Aruwini-streek 115
Ath 43, 348, 350
Atlantischen Oceaan 232, 258
Atrand 214
Augier 255
Augustin 158, 171, 172, 316
Avaert 75, 76
Avakubi 161, 162, 180-182, 185, 214, 337, 354
Avakuhi 162
Avecappelle-bij-Veurne 260
Avungura 225
Azande 39, 123, 134, 203, 205-209, 211, 216-218, 224, 225
Azoren 27, 43
Badilonga 155
Badjoks 24
Badjok's 238
Baert 116, 119, 124, 125, 317
Baete 261
Baetens 264
Bafuka 207
Bafwasende 161
Bagamoyo 41, 42, 48, 50, 116, 131, 133-135, 137
Bagaso 224
Bagwelo-meer 41
Bahia 37
Bahr-el-Gazal 24, 108
Bahr-el-Ghazal 124, 177, 201, 202, 204, 205, 214-216, 218
Bahr-el-Ghazel 203
Bahusi 246
Bahutu 24
Baijot 317
Baillien 317
Bajaka 222
Bakango 25, 87
Bakongo 24, 26, 31, 37, 74, 253
Bakuba 24, 221, 236
Bakuma 322
Bakumu 92
Bakusu 161, 164
Bakutu 237
Balat 317
Ballay 96, 116
Baluba 24, 170, 239
Baluba Tshikunga 169
Baluba Tsikunga 170
Baluba's 146, 240
Balumba's 237
Balwa 120
Bamanga 144
Bamania 266
Bambata 26
Bambili 346, 354
Bambuie 345
Banalia 268
Banana 42, 59, 67, 75, 81, 238, 255, 261, 268, 317, 322, 328, 333, 349, 352
Banane 56, 71, 81, 94, 101, 102
Banbanta 25
Banckaert 263
Bandaka 87
Bangala 86-88, 90, 93, 97-99, 115-118, 124-126, 133, 139, 144, 145, 154, 159, 169, 203, 226, 259, 339
Bangala's 146
Bangaso 123, 124, 204, 205, 317, 338
Bangi 123
Bangwelo 42
Bangwelorivier 40
Bantoesche volkeren 24
Bantu 20, 23-27
Banwinzali 67
Banza-Bata 254
Banza-Mantenka 104
Banza-Matadi-St-Antonius 34
Banza Batta 32
Banza Congo 253
Banza Manteka 101
Banza Ntadi 32
Banzy 122
Banzyville 123, 124, 351
Bapindi 24
Baptisten 115
Baracoons 38
Baraka 160, 192, 193
Baranga 178
Baras 182
Baratier 205
Barboza 40
Barkowski 101
Barron 254
Bartels 317
Barth 268
Barthélemy 317
Bartholi 213
Bartzoen 43
Basanga 248
Basanga's 240
Basankusu 125, 226, 267, 344
Baserongo 25, 26, 31, 36
Basoko 90, 98, 125, 126, 132, 134, 139, 140, 142, 158, 181, 185, 224, 268, 319, 320, 324, 329, 332, 339
Basongo 146, 353
Bastenaken 340
Bastian 38, 39
Bastin 317
Basudi 29
Basundi 26, 32
Basundiland 31
Bateke 24, 29, 32, 68, 76, 78, 83, 87, 88
Batetela 146, 154, 164-167, 170, 171, 173, 175, 177, 180-183, 196-198, 202, 207, 331, 335
Batetela's 6, 267
Batta 32
Batubenge 147
Baudouinville 80, 256, 257, 336, 348, 349, 351, 352
Bauduin 317
Baussart 212
Bayaka 31, 33, 81
Bayaka's 30
Bayanzi 24, 32
Bayati 120
Bayeke's 240
Bayenzi 77, 78, 83, 85-89, 97
Bayenzi-land 77
Beaupré 268
Bechuwanaland 236
Beck 263
Becker 46, 52-54, 132, 224
Bedden 208
Beden 208
Beernaert 6, 58, 140
Behiels 264
Beine 54
Beirlaen 223
Bekaert 261
Belgen 13, 21, 34, 36, 37, 39, 42-46, 49-52, 59, 62, 108, 114, 120, 124, 129, 134, 202, 205, 206, 213, 215, 229, 235, 241, 242, 244, 247, 269
Belges 127
België 6, 15, 16, 22, 24, 27, 33-35, 37, 43-45, 47, 54, 56-58, 96, 109, 111, 112, 114, 130, 135, 222, 230, 231, 236, 241, 242, 245, 249-251, 257
Belgique 217
Belgisch-Congo 5, 6, 25, 35, 112, 227, 258-260, 267
Bell 254
Bena 353
Bena-Bwesse 158, 159
Bena-Guia 158
Bena-Kalunga 159
Bena-Kamba 127, 139-141, 146, 238, 240
Bena-Lulua 169, 259
Bena-Musoa 158, 159
Bena Kamba 242
Bena Kapiuki 322
Bena Lesasi 153
Bene-Kamba 135
Beneden-Congo 32, 55, 64, 65, 71, 73, 77, 79, 229, 242, 269
Beneden-Sankuru 221
Beneden Congo 231
Bengamisa 341
Benguela 235, 240
Benguela's 249
Beni 161, 162, 183, 268, 333
Benin 51
Bennett 67
Benoit 257
Berchem 352
Berchmans 268
Bergen 319, 321, 338, 348, 349
Bergeyck-Sint-Ignatius 262
Berghe-Ste-Maria 260
Berghe-Ste-Marie 347
Berlijn 46, 96, 108, 109, 111-114, 119, 120, 236
Berlijn 258
Bernaerts 317
Bernard 192
Bernhem 353
Bert 264
Berton 260, 318
Bertram 269
Bertrand 6, 214, 216, 318
Besche 174
Bethune 6
Bevel-Lier 353
Beveren-Rousbrugge 333
Beveren-Waes 134
Beynen 269
Bia 126, 244-246, 251, 318
Bia-Francqui 219
Bibisanda 49
Bienaimé 212
Bihe 235
Biheno 240
Bima 341
Binart 249
Binda 39
Binnie 85, 93, 95, 98
Binnig 266
Biondo 341
Biri 104
Biri-berg 101
Birisi 186
Bismarck 22, 110-112, 236
Bitkau 268
Bizantijnen 20
Blanchard 197, 318
Blandre 318
Blankenberghe 324
Blantyre 236
Blara-berg 80
Blindenbergh 139
Blocteur 318
Bobandana 256
Bodart 225
Bodson 119, 243, 244, 246, 318
Boehler 171
Boel 257
Bohan 336
Böhme 235, 236
Bohn 318
Bokakata 267
Boko 185, 186, 342
Bokoyo 225
Bolle 6
Bollen 171, 172, 318
Bolobo 78, 84-90, 93, 97, 99, 100, 318
Bololo 78
Boma 31, 32, 38, 39, 42, 57, 59, 64, 73, 74, 79, 81, 82, 95, 96, 102, 105, 106, 118, 133, 135, 174, 199, 245, 254, 255, 259, 268, 317, 321, 322, 324, 325, 328-330, 332, 336-338, 341, 344-347, 350, 352, 354, 356
Bomami 91
Bomangoy 31, 38
Bomokandi 204, 224, 340, 351
Bomu 123, 124, 134, 202, 205
Bonga 121
Bonginda 320
Bongo 206, 224
Bonvalet 205, 224, 319
Boone 319
Bor 210, 211, 215
Borgerhout 346
Borsut 171
Bortzeell 159
Borukwasamba 87
Boschjesmannen 23
Bosjesmannen 25
Boulanger 76-78, 84, 85, 89
Bourgaux 197, 319
Bourgondisch Huis 43
Bourguignon 343
Bouvier 319
Boven-Congo 68, 71, 72, 85, 96, 98, 100, 104, 114, 115
Boven-Momboyo 226
Boven-Nij 177
Boven-Nijl 231
Boven-Tshuapa 226
Boven-Uele 134, 204
Boven Congo 231
Bovy 263, 319
Boyan 264
Boyulu 161, 162
Braconnier 63-69, 71, 73, 76-78, 81, 83, 84, 238
Bracq 319
Brassel 6
Brasseur 247, 319
Braza 78
Brazilië 22, 43
Brazza 67, 71, 72, 78, 81, 96
Brecx 320
Breugelmans 158
Brexhe 161, 162
Breyssen 225
Brialmont 44
Briart 243, 246
Brichart-Ste-Maria 265
Bricourt 178, 179
Bricusse 319
Brison 242
Brissoni 197, 198
Britsch Rhodesia 112
Britten 239
Broehard 185
Broken-Hill 250
Broken Hill 249
Brown 85
Broyon 49
Brugge 6, 34, 43, 255, 317, 332, 342, 347, 349, 352
Brugmann 58
Bruman 320
Brunfaut 75, 84, 85, 89
Brussel 6, 17, 34, 36, 47, 51, 53, 58, 59, 77, 79, 99, 102, 103, 108, 110, 121, 203, 246, 254, 255, 259, 270, 310, 313, 314, 316-322, 324, 325, 328, 329, 330, 332, 334, 337, 338, 340-342, 345-349, 351, 352, 355, 356
Bucquoy 225
Budja 225, 226
Buenos-Ayres 43
Buggenhout 36
Bukama 250
Bula 35, 36
Bula Matari 60, 76, 83, 84, 86, 87, 90
Bularivier 62
Bulcke 320
Buli 197
Bulinckx 198
Bumba 90, 142, 326
Buna 225
Bundkeia 241
Bungungu 93
Bunkeia 240, 242-246
Buonfanti 82
Burdo 51, 52
Bureau 5
Buret 204
Burns 103, 104
Burton 40, 132, 192
Buru 125
Buschlag 237
Bushmen 23, 25
Bushongo 221
Busine 123
Busira 116
Busschaert 261
Buta 339, 344
Butala 221
Butaye 257, 320
Buttgenbach 249
Buyle 260
Buyse 261
Buysse 264
Bwaba Nzali 88
Bwana-Debwa 191, 192
Bwana-Kasongo 150
Bwana-M'Sé 159
Bwana-Ngze 156
Bwana Ndeke 184
Bwana Nzige 133, 134
Cabinda 31, 37, 38, 55, 61
Cabindi 112
Cabra 199
Cacherat 36
Cacongo 31, 36, 37
Cadenhaed 52
Cadenhead 51
Cadix 34, 79
Cafmeyer 257, 320
Caimo 320
Cairo 201
Caisley 247
Cajot 207-212
Calle 43
Callenelle 318
Callewaert 69-72, 75, 76, 84, 254, 255
Calon 260
Cam 27, 28
Cambi 53
Cambier 45, 48-54, 164-170, 229, 259-261, 320
Cameron 41, 42, 47, 132, 235
Camitto 40
Camoëns 235
Capello 235, 240
Capucienen 33, 35-37
Carema 50
Carette 320
Carrie 254
Carter 50, 52
Carters 51
Carton 5, 6, 268
Carton de Wiart 5
Carvalho 236, 239
Casman 82, 99, 174
Cassalini 216
Cassart 137, 151-153, 157, 164-169, 234, 242, 246, 251
Castelein 247
Catumbella 42
Cauwenbergh 266
Cazembe 39
Cerckel 147, 149, 150, 153, 248, 327
Cettema 340
Ceulemans 225
Chaltin 6, 140-144, 177, 204-208, 211, 212, 217, 224, 225, 251
Chapaux 114
Chapeaux 57
Chappel 260
Chargeois 138, 247
Chari 39
Charleroi 334, 341
Charles 5
Charmanne 229, 343
Châtillon 333
Chaumont 139, 140
Chéoux 337
Chibu 143
Chige 149
China 44, 231, 258
Christensen 123
Christiaens 224
Christophersen 59, 61, 63, 64, 69, 70
Ciply 320
Ckiandi 249
Claeys 257, 320
Claudius Ptolemee 20
Cleinge 321
Closet 6, 10, 179, 288, 321, 335
Cneut 260, 321
Cobbé 17
Cobbée 140
Cockerill 61
Codrons 160, 162
Coeckx 266
Colet 213
Colignon 321
Colin 218
Collet 154-156, 158, 159, 174, 321, 327
Collignon 158, 159
Colmant 321
Colquilhat 78
Comber 70
Cong-Kasaï-Provincie 6
Cong-stroom 42
Conge 134
Congo 10, 17-39, 41, 43, 44, 46, 50, 54, 56-58, 63, 64, 69, 79-82, 85, 91, 92, 94, 96, 97, 100, 107, 109-113, 115, 116, 118-121, 123, 126, 127, 132, 135, 139, 177, 199, 202, 204, 218, 219, 221, 222, 229-233, 235, 239, 242, 243, 246, 248-262, 264-266, 269, 356
Congo-Aruwimi 322
Congo-bekken 57, 201
Congo-Kasaistreek 24
Congo-Lutete 164
Congo-Staat 110-112, 115, 116, 119, 123, 124, 126, 204, 205, 217, 223, 229, 246, 267, 269
Congo-stroom 26, 78, 97, 109, 112, 113, 126, 255, 258, 259
Congo-Zambeze 23
Congoland 19
Congoleezen 25, 27, 29, 30, 32, 33, 253
Congostaat 201, 261
Congostroom 21, 23, 27, 38, 40, 47, 48, 53, 57-59, 62, 63, 70, 82, 111, 131, 236, 237
Conquy 254
Constant 54
Constantinopel 21
Conterio 192
Coppejans 212, 321
Copping 321
Coquilhat 75, 76, 83-86, 89, 93, 97-99, 115-118, 124, 133, 251, 321
Coquilhatville 86, 316
Corluy 36
Cornelis 265, 322
Cornelly 104
Cornet 10, 245, 246, 251
Cortvriendt 335
Costermans 322
Courtois 95, 96, 98, 120, 322
Coute 34
Cowé 322
Cowes 59
Craesbeke 34
Crahay 322
Crauwels 269
Crawford 240, 242
Craybex 197
Crespel 45, 48, 322
Crispin 322
Croatië 80, 223
Crokaert 5
Croneborg 180
Crouquet 322
Cruysbanks 104
Cudell 221
Cul-des-Sarts 337
Culot 221
Da Costa 39
Da Silva 29
Daelman 322
Daenen 142, 144, 203, 204, 224, 251
Dagambe 131
Dalmas 96
Dandréa 268
Daras 182
Dardenne 247, 248, 256
Darfour 203, 209, 215
Daron 324
Dawson 40
De Backer 206, 207, 209-212, 224, 259, 260, 324
De Bauw 226
De Beerst 257, 324
De Besche 172
De Bock 141, 324
De Boeck 259
De Bonchamps 244-246
De Bont 324
De Brabant 225
De Bruyne 135, 146, 148-151, 257, 324
De Cleene 260
De Clercq 260
De Cock 6
De Coninck 186, 187, 261
De Cuvelier 5, 323
De Cuyper 96
De Deken 260, 325
De Duve 263
De Fenal 33, 253
De Gama 39
De Gomrée 325
De Gouvas 31
De Gra 225
De Grez 213
De Grouchy 96
De Haspe 171
De Heusch 147, 156, 160, 251, 296, 325, 327
De Keyzer 5
De Koninck 6
De Kuyper 104, 323
De la Fosse 27, 28, 43
De la Fuente 254
De la Kethulle 205, 225
De Lalaing 111
De Langhe 266
De Lannoy 17
De Launay 112
De Lava 174
De Laval 43
De Laye 257
De le Court 179, 180, 326
De Leersnyder 6
De Leu 52, 53
De Macar 237, 238, 251
De Marneffe 326
De Merode Salvator 260
De Meulemeester 225, 262
De Meulenaere 257
De Meuse 52
De Moloney 244
De Nachtegael 268
De Negri 328
De Rathier du Verge 95
De Rechter 123, 328
De Renette 216
De Renette de Villers-Perwin 6, 214, 216
De Rennette de Villers-Perwin 218, 225
De Roest 246
De Roest d'Alkemade 242
De Rosen 328
De Roubaix 229
De Saedeleer 262
De Sager 171
De Schietere 328
De Sedeleer 261
De Smedt 260, 328
De Smet de Nayer 230
De Smeth 266
De Souza 28, 29, 32
De Tonquedec 216
De Vadder 225
De Valkeneer 126
De Ville 52
De Vos 263
De Vucht 266
De Wilde 260, 329
De Windt 247, 329
De Winton 95, 96, 99, 100, 102-104, 106, 114, 254, 323
De Wouter d'Oplinter 147
De Wouters 156, 158-160
De Wouters d'Oplinter 157, 251, 327, 329
Deane 116-118, 133
Deanes 62
Debergh 187, 188, 324
Debonnaire 324
Debruyne 148, 163, 251
Deby 324
Decastiaux 325
Deceuleneer 325
Deckers 269
Declercq 164, 197-199
Decommune 94, 96, 251
Decorte 144
Defrere 325
Deharinck 186
Dehon 267
Deir-el-Bahari 24
Deisser 325
Dejaiffe 124
Dejongh 266
Delarge 213
Delattre 95
Delaunoy 325
Delava 325
Delbruyère 326
Delcommune 74, 126, 127, 137, 146, 151, 234, 242, 243, 246, 254, 326
Delecloz 326
Deleu 326
Delhaize 191, 192
Delhaye 58
Delimoy 326
Delporte 326
Delputte 261
Delvaux 248
Dembo 266
Demcommune 219
Demeulemeester 5
Demeyer 326
Demoustier 328
Den haag 34
Denderghem 351
Dendermonde 325, 350
Denemarken 111
Denen 59
Deniaud 255
Depelchain 258
Derclaye 182-184, 214, 328
Derickx 269
Derscheid 245, 246
Derwischen 107, 162, 201, 203-205, 207-215, 217
Descamps 134, 138, 146, 160, 241, 242, 247, 328
Descoville 161, 162
Desmedt 139, 140
Desneux 213, 329
Destrail 158, 160
Destrain 70, 73, 76, 79-81, 103-105, 323, 329
Detiège 138
Detry 6, 10
Devos 205, 222, 224
Dewalque 225
Dewever 221
Dewevre 139
Deynze 354
Dhanis 54, 99, 126, 127, 137-139, 142, 144, 146-155, 158-160, 177-182, 185-196, 207, 219, 222, 223, 234, 243, 251, 261, 327, 329, 335
Dhoop 134
Dias 28
Dibwe 148-150, 174
Diderich 137
Diderrich 242, 243, 246
Diest 344
Dieupart 213
Dilolo 198, 221, 248
Dilolo-gewest 24
Dilolo-meer 42
Dima 237
Diogo 28
Diogo Cam 21, 27, 253
Dirks 266
Dison 317
Ditolo 221
Ditung 340
Djabir 124, 134, 203, 224, 319
Djebel Wahi 353
Djili 262
Djue 67
Do Castro 29
Docquier 135, 137, 138
Doley 58
Dolo 231
Domein van de Kroon 226
Don Alfonzo 29
Don Diogo 30
Don Joao 29
Dona Eleonor 29
Donckier 214
Donckier de Donceel 214
Dongo 30
Dongu 326, 342
Donnay 329
Donsen 267
Doorm 163
Doorme 154-156, 158, 159, 173, 174, 177, 183, 185-187, 189, 192, 194, 196, 225, 242, 251, 259, 327
Doornijk 6
Doornik 27, 28, 316, 322, 326, 332, 340, 345
Doré 139
Doruma 337
Dour 341
Drapier 329
Dratz 10
Drees 69, 70, 76, 83-85, 95, 96
Dris El Del Cheid 210
Droeven 172
Droogmans 5
Druart 242
Dryepondt 6, 10, 221, 251
Dua 125
Duala 70
Dubois 54, 116-118, 133, 185, 186, 329, 330
Dubreucq 206, 207, 224
Dubuisson 257, 330
Ducarmois 265, 330
Duchesne 6, 147, 148, 246, 327, 330
Ducoulombier 160, 162
Dufile 328, 338
Dufour 169, 171-173
Duischers 116
Duitsch Oost-Afrika 113
Duitsche Rijk 47
Duitschers 71, 73, 79, 194, 235, 236
Duitschland 22, 39, 56, 110, 111, 162, 201, 230, 236, 238
Dumont 262, 263
Dungo 218
Dungu 150, 205-207, 215, 217, 317
Duparquet 37
Dupont 140, 206, 207, 209, 210, 212, 217, 224, 225, 255
Dupriez 5
Duruette 54
Dusart 223
Dutalis 50
Duthoy 330
Dutrieux 48, 49
Duvivier 138, 224, 330
D'Anethan 58
D'Haese 264
D'hanis 163
D'Hooghe 264
D'Hoop 255, 257
D'Ursel 264, 330
Ebola 125, 139
Ebonda 133
Ectors 135, 139
Edhem Buchara 213
Edingen 259
Edward-meer 185
Edwards 104
Eecloo 264
Egypte 19, 25, 39, 47, 48, 208, 215, 216, 218
Egyptenaren 209
Ehtiopië 20
Eiolo 342
Ekboom 96
Ekwanga 179, 180, 326, 338
Ekwangatana 317
El-dorado 235
El Bedi Odelerek 210
El Kuti 205
Eleba 32
Eliaerts 186, 187
Elisabethville 249, 250
Elliott 79, 80
Elmina 178
Elsene 330, 334, 336, 338, 346, 350, 351, 355
Elvin 44
Emin Pacha 108, 119, 214, 244
Emptinne 344
Engeland 22, 38, 41, 43, 47, 49, 58, 61, 89, 108-111, 177, 201, 205, 215, 218, 230, 236, 238, 246, 329
Engels 6, 103-106
Engelschen 36, 39, 50, 51, 58, 59, 62, 79, 94, 95, 103, 212, 214, 216, 229, 236, 239, 240, 242, 244, 249
Enguetra 216, 224, 348
Equatoria 177, 244
Equatoriaal Afrika 255
Erasthoteen van Syëne 19
Ericksen 185
Ermens 6
Esch 330
Esneux 345
Esplechin 332
Ethiopië 120, 203
Etienne 251
Euphraat 24
Europa 16, 19, 20, 28, 36, 38-42, 48, 50, 52-54, 56, 62, 64, 66, 67, 69-71, 74, 76, 79, 82, 84, 93-96, 98, 103, 104, 110, 111, 113-116, 118, 119, 123, 126, 131, 134-138, 160, 179, 180, 187, 189, 190, 201, 204, 216, 217, 218, 222, 226, 227, 230, 231, 236, 241, 242, 246, 247, 249, 257, 259, 261, 267, 268
Europeanen 21, 27, 35, 39, 49, 70, 75, 80, 88, 90, 96, 98, 99, 103, 124, 129, 132, 135, 139, 142, 146, 149, 153, 154, 161, 168, 172, 174, 177, 179, 180, 181, 192, 197, 199, 221, 225, 235, 240, 241
Evenaar 86, 87, 89, 90, 93, 97, 99, 100, 120, 121, 123, 226, 259, 265, 267, 344
Evenaars-district 226, 266
Evenaars-Provincie 6, 247, 255
Evenaarsprovincie 212, 214
Everbecq 325
Exel 338
Eyckermans 192
Eygpte 40, 177
Fachoda 39, 205
Faes 257, 330
Faki 146, 154
Falls 73, 88, 92, 93, 95, 98, 114-119, 126, 127, 132-135, 139, 142, 144, 158, 160, 161, 177, 192, 199, 224, 267, 268
Falls-Nyangwe 316
Falmignoul 317
Falter 266
Faradje 356
Farinelle 268
Farmer 101, 103
Fassbender 268
Ferhani 154, 156
Fhanis 156
Fichefet 332
Fidji 44
Fiévez 224-226
Fisch 332
Fivé 140, 142, 251
Flamini 61, 63-65, 69, 70
Fleurus 325
Florennes 338
Foa-meer 221
Folie 332
Folkner 240
Forest 346
Forget 258
Fort-Clementine 138
Frameries 328
Franchimont 326
Franciskanen 28
Franck 5
Francqui 5, 245, 246, 251
Franken 158, 159, 171, 254, 332
Frankrijk 22, 38, 56, 82, 107, 109-112, 123, 177, 201, 202, 204, 205, 220, 238, 251
Franktown 80
Fransch-Congo 97, 258
Fransch Congo 113
Fransch Equatoriaal Afrika 31
Fransche Keizerrijk 22
Franschen 27, 36, 37, 42, 59, 79, 205, 216, 241, 244
Fransen 96, 215
Frassem 342
Frees 149, 156
Friart 161, 162, 182, 214, 332
Fries 332
Frippiat 332
Fromont 171, 247, 248, 332
Fuamba 146
Fuchs 187, 189, 251, 264
Fulezi 32
Fundi 147
Fusson 81
Gabon 51, 113
Gage 216
Gahide 332
Gaillain 5
Gambiele 88
Gamitto 241
Ganbaki 70
Gando 97
Gandu 146-150, 171, 316, 332
Gangila 352
Gangu 246
Gankabi 70
Gantchu 78
Gantshu 96
Ganty 222
Garanganza 241
Garmijn 169-171
Garmyn 333
Gatula 85
Geboel 207
Geerardsbergen 354
Gehot 207, 209, 210, 212, 225
Geldenaken 330
Gembloers 334, 347
Genard 333
Gendinne 317
Gent 6, 43, 44, 252, 254, 261, 264, 265, 319, 326, 328, 341, 345, 350, 352, 353, 356
Gérard 59, 225, 226
Germain 103, 268, 333
Gesves 332
Getteman 333
Geurts 260
Gheel 34
Gheluwe 344
Ghislain 194
Ghist 333
Gillain 5, 127, 146, 151, 158-160, 163, 170-173, 240, 242, 251, 327
Gillard 333
Gillet 262
Gillis 62, 64, 73
Gilson 225, 226
Girard 333
Giraud 241
Glaesener 333
Glave 89, 93, 97
Gleerup 99, 115, 116, 133
Gleixhe 339
Gloric 196
Glorie 161, 162, 187-189, 191, 333
Gobila 70, 77, 85
Goebel 209, 210, 212, 217
Goedleven 265
Goedseels 139, 140
Goffin 334, 343
Goffinet 58, 111
Gohr 5
Goia-Kapopa 157
Goio-Kapopa 151, 152
Goio-Muiasa 150
Goio Muiasa 149
Goldsmith 94, 110
Golf van Burton 195
Golongo 221
Gombari 269, 333
Gombe 316
Gomez de la Fuente 334
Gondokoro 214
Gongo 146-150, 152, 153, 157, 158, 167-169
Gongo-Lutete 134, 149, 150, 246
Gongo-Mashofe 174
Gongo Lutete 146, 147, 242
Gonze 334
Goossens 263
Gordon 96
Gordon-Bennett 81
Gordon Bennett 78
Gordon Pacha 177
Goris 34
Gouvea 31
Graben 20
Graffen 214
Grand Elliott 81
Grand Lac 268
Grandin de l'Epervier 257
Grands Lacs Africains 232
Grang 69, 77, 81-85, 334
Grant Elliott 79, 80, 82, 109
Grantville 81
Gravisse 204
Greenock 329
Greggio 263
Greindl 57, 58
Grenfell 115, 116, 120, 124-126, 223
Grey 249
Grieken 19
Grisard 268
Grison 267, 268
Groene Kaap 27, 28
Gronsteyn 36
Groot-Brittanje 109-111
Groot-Brittannië 201
Groot Brittanje 267
Groot Hertogdom Luxemburg 16
Groote-Meren 134, 269
Grooten Spauwen 317
Groutars 334
Guatemala 44
Gueluy 259
Guerin 95, 96
Guinea 43, 44, 254
Gustafson 123
Gustin 334
Guvu 32
Guyot 87, 88, 255
Gyssens 225
Habay-la-Neuve 325
Habran 6
Haecht 354
Haeck 119
Haïti 44
Hakanson 125, 242
Hakansson 243, 246
Hambursin 154-156, 158-160, 181, 334
Hamed ben Mahomed 115
Hamieten 24
Hamitische volksstammen 19
Hamolet 205
Handekyn 261
Hanelot 205
Haneuse 95, 119, 127
Hannesche 328
Hanno 20
Hanno de Carthager 19
Hannolet 251
Hanolet 123, 124, 204, 212-214, 217, 231
Hanquet 144, 334
Hansbeke 316
Hansen 121
Hansenne 139, 140
Hanssens 69-78, 81, 82, 94-100, 104, 109, 115, 120, 123, 251, 334
Haousa 93, 99, 117, 120, 133, 154, 169, 183
Haoussa 96, 98, 178
Hap 336
Harbursin 180
Harou 64, 65, 69, 73, 81
Harre 345
Hartwig 103
Hassari 131
Hasselt 344, 348
Haut-Congo 139
Haversin 329
Hecq 189, 191-193
Heenen 6
Heinsen 268
Heirman 266
Hekungu 49
Helaers 247
Hellebaut 261
Helleketel 60
Hemptinne-Sint-Benediktus 260
Hendrickx 197-199, 263
Hendrix 265
Henegouwen 332, 339, 346
Henn 40
Hennebert 191-194
Hennepin 17, 43
Henning 267, 268
Henrard 336
Henricy 263
Henrion 204, 213
Henrotte 336
Henry 5, 6, 10, 25, 142-144, 159-162, 174, 180, 182-185, 196, 214-216, 336
Heppignies 332
Herrebaut 257, 336
Hertwig 66, 71
Herzet 336
Heuvels 268
Heylen 268
Heymans 124
Heyse 174
Hicguet 336
Hinck 135, 139
Hinde 147, 148, 150, 153, 158, 327
Hindou's 43
Hingot 242, 327, 336
Hodister 81, 132, 139, 140, 147, 151, 152, 336
Hohara 139
Hohman 221
Holland 34, 43, 44, 59, 61, 111
Hollanders 32, 33, 35, 36, 237
Hommelen 197
Hongaren 235
Hoog Lomami 242
Hoogstraeten 349
Hoornaert 260
Horbach 215
Hotton 344, 348
Houthem 339
Hubaut 10
Huberlant 259, 260
Hubert 337
Hugue 223
Hulste 353
Hundelghem 264
Hutereau 216
Huyghé 337
Huys 261
Huysmans 260
Hypos 31
Ibaka 78
Ibari Nkulu 72
Ibembo 207, 224, 269, 341, 342, 344, 345, 354, 355
Ibenzi 120
Iberische eilanden 21
Iboko 90, 93, 95, 97-99
Idrisi 20
Ié 334, 356
Iganda 86, 87
IJzeren Kanselier 236
Ikekungu 356
Ikelemba 86, 115, 237, 349
Ikenge 86, 87, 89, 90
Ikengo 86, 87
Ikere 148, 149
Ikisi 101
Ikongo 121
Ikuru 329
Illingsworth 79
Ilumbu 86
Imbadi 148
Imbadi Nkutu 237
Imese 329
Impens 161, 162, 337
Indes 43
Indië 20, 21, 43, 46, 47, 50
Indischen-Oceaan 135
Indischen Oceaan 20, 38, 131, 132, 203, 235, 237
Infante Isabelle 33
Inga-waterval 63
Ingham 95
Inkisi 26, 32, 34, 83, 105, 125, 262, 349
Inkissi 32, 67
Inkungu 340
Inongo 338
Insangala-waterval 63
Insangila 63, 101
Inver 178, 335
Inzia 219, 222
Ipambi 87
Irebu 86, 87, 100, 260
Irubu 127
Irumu 161, 162, 178-183, 322, 353
Isanghi 139
Isangi 93, 318, 332
Isangila 60, 61, 64-66, 69, 71-76, 79-82, 94, 102-104, 142, 342
Isangul 143
Isingila 42
Italianen 33, 36, 216
Italië 111, 112
Itembo 203
Itimbiri 90, 98, 115, 120, 121, 126, 203, 223, 224, 269
Itumbu 89
Itumzinastroom 65
Ituri 160-162, 177, 180, 182, 196, 207, 341
Ivens 235, 240
Iwinza 337
Jacob 142
Jacobs 257
Jacquemain 265
Jacquemin 337
Jacques 126, 133-138, 154, 244, 249, 251
Jadin 82
Jadoul 261, 337
Jan II 28
Janquart 337
Janssen 66, 69, 70, 77, 78, 87, 88, 96, 238, 323, 337
Janssens 59, 65, 66, 85, 205, 224, 255, 261, 264, 337
Japan 43
Jaspar 5, 15
Javaux 337
Jehoel 261, 338
Jezuieten 30, 34
Jezuieten orde 33
Jimaka-Lombo 342
Jochnich 214
Joden 25, 31
Jörgensen 139
Joubert 134-137, 257
Jourbert 154
Jouret 139
Jozef II 44
Julien 178, 180, 338
Jumet 338
Jung 59
Junker 119, 123
Jupille 344
Justen 268
Kaap 201, 250
Kaapstad 70
Kabamba 150
Kabambare 134, 156, 158-160, 174, 186, 188-192, 349
Kabare 256
Kabasidu 225
Kabesa 248
Kabinda 146, 147, 171, 173, 242
Kaboga 187
Kaboge 192-194
Kabongo-Ngao 189
Kadinga 222
Kagele-meer 245
Kaïro 48
Kakambare 138
Kakoko-de Brazza 79
Kakombo 198
Kakongo 31
Kakongo Songo 31
Kalala 167, 170, 171, 173
Kalala Kafumba 260
Kalamba 165
Kalambo 152
Kalasa 239
Kalikula 194
Kallina 76
Kalonda 137, 160
Kaluma 31
Kalunga 158
Kaluwe 152
Kambove 249, 250
Kamolina 78
Kamtsha 221
Kanarische Eilanden 27
Kanda-Kanda 198
Kando 339
Kandolo 184, 187, 188
Kangu 260
Kanioka 171, 241
Kanioko 164
Kanoa 164, 165, 167
Kantunga 355
Kanza 87
Kapanga-Panga 224
Kapenda Kamulemba 223
Kapota 166, 167, 169
Karel Martel 21
Karema 41, 45, 49, 51-54, 136, 244, 255, 257, 346
Karonga 241, 247
Karthoum 107, 177, 212, 215, 216
Kasage 186
Kasaï 6, 41, 116, 126, 219, 221, 222, 235-237, 239, 242, 245, 248, 254, 255, 258, 260, 263, 353
Kasaï-gewest 24
Kasaï-Lubilash 24
Kasaï-Sankuru 24, 134, 226
Kasange 236
Kasongo 41, 116, 131, 134, 135, 137, 139, 140, 144, 146, 148, 151, 153, 154, 156, 158, 160, 170, 177, 186, 189-192, 223, 243, 324, 329, 340, 342, 353
Kasongo-Lunda 223
Kasongo-Niembo 24
Kasongo Lunda 222
Kasongo Niembo 239
Kassongo 148, 163
Kasuku 141
Katana 256
Katanga 5, 24, 42, 127, 139, 147, 151, 194, 219, 233, 235, 236, 238-250, 269
Katanga-Provincie 6
Katete 246
Katshetshe 84
Katwe 352
Kaware-Ware 186-188
Kayemba 239
Kayeye 164, 171, 173, 318
Kayser 268
Kayumba 143
Kazembe 240, 241
Keizer Nero 20
Kenya 113
Kerdijck 58
Kerkbright 59, 62
Kero 214-216, 316
Kessels 225, 338
Kewe 144
Khartoum 39, 44
Kibali 178
Kibanga 185, 255, 256, 341, 355
Kibangu 35, 262
Kibonga 136
Kibonge 134, 139, 142, 145, 160-162
Kibonghe 144
Kibonghi 304
Kibueza-Matadi 342
Kienzi 346
Kifuma 245
Kikanda 264
Kikasa 242
Kikondja 198, 243
Kilambi 334
Kilangalonga 320
Kilemba 197, 243, 245, 248
Kilinga-Bafwaboli 160
Kilo 162
Kilonga-Longa 180
Kilongalonga 347
Kilonge 135
Kilwa 248, 249
Kima-Kima 144, 145
Kimono-kaap 53
Kimpe 182, 214
Kimpoko 83, 84, 86-88, 95, 99
Kimposo 265
Kimsembe 68
Kimsende 69
Kimuenza 262, 263, 340
Kindamba 81
Kinet 206, 207, 224, 338
Kingunshi 223
Kinkanda 261, 319, 330, 348
Kinshasa 83, 84, 87, 326, 346
Kintama 83
Kintamo 68, 76, 77
Kioko 221, 238, 259
Kiokos 24
Kionzo 265
Kipango 152
Kirundu 134, 144, 158, 160, 187
Kisale 41, 198, 235
Kisale-meer 194, 196, 243, 249
Kisali 197
Kisami-Dauri 146
Kisange 102
Kisantu 32, 262-264
Kisenge 184
Kisibu 144
Kitabi 80
Kitambo-Mwele 246
Kitenge 150
Kitenke 198
Kitombo 35
Kitumba-Moyo 158
Kiula Djuma Wamba 319
Kivu 186, 192
Klein-Azië 43
Koller 6
Kolomoni 148-150
Kondo 52
Koning 43
Koning Albert 16
Koning Garcia 34
Kops 207, 209, 210, 212, 338
Kornakken 51
Korro 325
Kortrijk 254, 351
Kraentzel 6
Kraft 254
Kristal-bergen 264
Kristalbergen-streek 253
Kristalgebergte 55
Kronn 269
Krupp 88, 148, 149, 154, 197
Kula 242
Kund 116
Kundelungu-bergen 246
Kundja 120
Kunga 31
Kurimba 25
Kutven 79
Kuvu-Sola 256
Kwa 42, 70, 87, 88, 116
Kwa-rivier 70, 78
Kwamouth 78, 88, 94, 96, 99, 237, 255
Kwango 112, 116, 146, 222, 223, 236, 237, 239, 261-263
Kwango-dal 24
Kwango-rivier 25, 26, 32, 39, 222
Kwangorivier 24, 219
Kwangu 123
Kwilu 26, 34, 74, 79-82, 221, 222
Kwilu-Niadi 79, 81, 82, 104, 112, 116
Kwilu-rivier 32
Kwilu Niadi 32, 109
La Louvière 325
Lacerda 241
Lacerdo 39
Lacomblez 6
Lacroix 338
Ladam 338
Lado 201-203, 205, 207, 212-216, 218, 316, 318, 348
Lado 217
Laeken 354
Lahaye 217, 225, 338
Lakufu 248
Lamain 333
Lambermont 111, 112
Lambert 58
Lambot 339
Lambotte 343
Lambrechts 36, 37, 254
Lamoline 264
Lamorteau 342
Lamotte 328
Lanciers 339
Land "Punt" 24
Landana 341
Landeghem 216, 225
Lane 240, 242
Lange 154, 155, 158
Langerock 171
Langhans 186, 339
Lansberg 339
Lanser 197
Lantonnois 5
Lapierre 168, 169, 171-173
Laplume 207, 209, 210, 212, 225
Lardy 189
Laseure 261
Lassaux 164, 165, 167-169
Latten 249
Laude 6
Laurent 339
Lauterbach 213
Lavigerie 87, 132, 134, 135, 255-258
Lawson 78
Le Marinel 104-106, 123, 124, 146, 154, 158, 219, 237, 238, 240-242, 245, 246, 251
Lebbeke 353
Lebon 261
Leclercq 261
Ledeberg 322, 353
Ledochowksi 265
Lefèbre 261
Leffinghe 355
Lefini 78
Legat 80, 81, 238, 241-243, 246, 247, 323
Lehane 161, 162, 267
Lehrman 80, 81, 219, 223
Lejeune 10, 206, 224
Lekeu 242
Lelubre 339
Lemaire 17, 189, 192, 218, 247, 248
Lemba 32
Lembe-Lembe 141
Lemery 158
Lemme 58
Lemoine 161, 162
Lempeghem 324
Lenger 146, 339
Lengrand 339
Lens 344
Lens-o/Geer 316
Leo 83, 86, 88, 101, 135, 237
Leo-Matadi 262
Leo XIII 132, 135, 262
Leopold-berg 68
Leopold I 44
Leopold II 13, 15, 22, 42, 44-48, 50, 51, 57, 58, 73, 91, 94, 98, 107, 109-112, 114, 118, 126, 130, 133, 177, 201, 203, 205, 222, 229, 231, 232, 236, 238, 243, 246, 251, 254, 256-258, 261, 270, 311, 313
Leopold II-meer 69, 70, 86, 226
Leopoldsburg 320, 338
Leopoldville 6, 68-78, 81, 83-89, 94, 95, 98-101, 107, 108, 115, 116, 119, 124, 127, 133, 199, 203, 223, 228, 260-262, 268, 313, 319, 328, 330, 333, 334, 338, 339, 350, 351, 353, 356
Leopoldville 82
Lepez 339
Lepinois 340
Lequeux 213, 225
Leroi 335, 340
Leroy 178, 179, 186, 335, 340
Lesa 24
Lescrauwaet 222
Lesereauwact 221
Leslie 96, 100, 103, 104, 323
Lespagnard 216
Lessen 356
Leuven 43, 258, 259, 263, 336, 337, 350, 353, 354
Lhomo 139-141
Liagre 262, 263, 340
Libenge 321, 350
Liebrechts 5, 88, 89, 93, 94, 97, 116, 225, 251
Liégeois 340
Liénart 120-122, 242, 340
Likona 116
Lilu 145
Limburg 326
Limda 239
Lindholm 192
Lindi 144, 161
Lindner 65-67, 69-71, 79
Linzolo 32
Liotard 205
Lippens 5, 135, 146, 148-151, 163, 340
Lisala 260, 332, 336, 338
Lisha-Suata 348
Lissabon 28, 30, 36, 37, 239, 246, 255
Listran 96
Liverpool 266
Livingstone 40-42, 131, 132, 235, 241, 246, 255
Livinhae 255
Livonië 43
Loa 74, 103
Loana 35
Loanda 25, 32, 33, 35-37, 40, 67, 236
Loange 221
Loango 25, 31, 32, 37, 39, 80
Lobaï 121
Lochtmans 340
Lofoï 242, 243, 246-248
Logo 207
Lokandu 134, 187, 268, 352
Lomami 41, 93, 98, 126, 127, 132, 133, 135, 139, 140, 142, 144, 146-151, 154, 172, 174, 226, 237, 239-241, 243, 245, 256, 347
Lomami-rivier 115, 173
Lomami-stroom 108
Lomani-rivier 171
Lombary 262
Londen 41, 42, 44, 110, 218
Londres 246
Long 137, 138, 160, 189, 190
Longfellow 60
Lontz 261
Loosveldt 257
Loozewitz 59
Lopori 121, 125, 226
Lorent 340
Losvelt 134
Lothaire 125, 144, 145, 159-162, 173, 174, 183, 196, 225, 226, 251
Lovendegem 259
Lovinfosse 242
Lowa 144, 145, 186
Loys 341
Lualaba 24, 40-42, 129, 132, 137, 139, 140, 148, 153, 158, 162, 163, 181, 183, 197, 235, 237, 241-243, 245-247
Lualaba-Congo 41
Lualaba-Kasaï 171
Lualaba-Lomami 134
Lualabastroom 23
Lualala-Congo 42
Luama 188, 190-192
Luapula 40, 239, 241, 244, 247
Lubefu 147, 221, 222, 237
Lubi 121, 146, 170, 221, 238
Lubilasch 41
Lubilash 93, 237, 246
Lubilash-rivier 171
Lubirizi 194
Lubiro 185
Lubudi 241, 246
Lubue 221, 333, 340
Lubufu 151, 152
Lubuidi 192
Lubukie 155
Lubuku 236
Lubukuie 154
Lubundu 191
Ludima 81
Lue Grande 32
Luebo 168, 221, 237, 238
Luenda 62
Luengarivier 62
Luete 184, 185
Luferia 243
Lufila 245, 246
Lufira 247, 248
Lufu 67
Lufua 247
Lufubu 153
Lugambo 190
Luibi 31
Luidi 32
Luïe 222
Luik 6, 33, 43, 223, 252, 318, 321, 322, 329, 334, 336, 339, 342, 349, 351, 354
Luisi-St-Lambert 320
Lukafu 354, 355
Lukafu-Lofoï 249
Lukanga 86
Lukenga-Maringa 116
Lukengo 221, 236
Lukengo-Kweti 221
Lukengu 24, 237
Lukeni 25
Lukenie 116
Luki 154
Lukkolela 89
Lukolela 86, 87, 93, 97, 100, 348
Lukonzolwa 328
Luksick 84, 85
Lukuga 41, 53, 104, 174, 243, 355
Lukula 31, 34, 346, 347
Lukulu 256
Lukungu 31, 32, 101, 103-105, 222, 325, 333
Lukungu-Lutete 101
Lukusu 32
Lulanga 319
Lulea 237
Lulenga 256
Lulindi 154-156, 158, 190
Luliudi 159
Lulonga 121, 226, 266, 267
Lulongo 90
Lulu 62, 66
Lulua 165-167, 199, 236, 239, 260
Luluabourg 164, 169-171, 173, 174, 177, 196, 199, 236-238, 259-261, 324, 326
Luluabourg-streek 172
Luluabourg St Jozef 170
Luluaburg 318, 330, 344
Lumpungu 296
Lunda 220, 239, 261
Lundgvist 214
Lunzadi 32
Lunzandi 105
Luozi 328
Lupungu 134, 146-150, 171, 242
Lurimbi 146
Lusaka 256, 324, 330, 341
Lusambo 126, 127, 132, 134, 139, 146-148, 158, 160, 169-172, 221, 238, 240-242, 244, 245, 246, 249, 260, 326, 336
Lusana 150
Lusana Bola 31
Lusenda Mosanze 320
Lusitaniers 30, 33
Lusuna 174
Lutete 75, 76, 83, 84, 101, 104, 105
Lutete-Makito 86
Lutshima 222
Luvungi 334, 337
Lux 267
Luxemburg 333, 334, 336, 342, 347, 348
Luxemburgers 237
Luyckx 126
L'Admiral 338
L'Hoist 10
Maanberg 20
Maanbergen 20
Mabruki 150
Machielsen 268
Mackinnon 108, 230
Macoco 32
Madeira 27, 64, 69
Madeire 62
Madhi 205
Madhisten 177, 200, 201, 209, 210, 212-215, 219, 331
Madhistes 6
Madiata 32
Maembo 36
Maenhout 341
Maes 48
Maeseyck 320
Maeyaert 261
Maffei 247
Magelhanes 43
Magembo 87
Magery 139, 140
Magnette 5
Magyar 235
Mahieu 6
Mahomed-Ben-Amici 134
Mahomed-Ben-Saïd 133
Mahomed-Truki 144
Maï 242
Maï-Munene 221
Mainferme 257, 341
Makala 161, 162
Makaya-Makuba 61, 62, 64
Makbanda 204
Makilo 75
Makinia 353
Makito 104, 105
Makobal 210
Makoko 67, 68, 78
Makua 204
Makuli 89
Makuli-Wangata 87
Malamba Mukenge 236
Malamine 69
Malange 236, 237
Maldives 43
Malela 150, 156, 173
Malemba 31, 236
Malenganda 319
Malfeyt 194-197
Malima 67
Maloney 64, 67
Malony 62
Maluin 54
Manchester 38
Manders 261, 341
Manduau 95, 99
Manga 89
Mangaya 84
Mangbetu 225
Mangwasi 186
Maniema 92, 138, 139, 144, 183, 248
Manipambu 80
Mantumba 87
Manyanga 31, 39, 58, 61, 63-67, 69-77, 79, 81-83, 85, 87, 94, 96, 102-105, 148, 344
Manyanga-vak 59
Manyanga-Zuid 72
Marchand 205, 215
Marchienne-au-Pont 350
Marchovelette 341
Marcinelle 317, 318
Marckiewicz 263
Marcussen 187
Mardulier 225
Maria Kamp 318
Mariemburg 340
Maringa 125, 226
Maritson 59
Marke 254
Marno 48
Marqués 257, 341
Marseille 57, 58
Martin 76, 242
Martin 75
Martinson 61, 62, 64
Martyr 214, 215
Marzorati 6
Masabe 81
Masanse 186
Mascate 131
Massala 73
Massari 116
Massart 249, 341
Mata Buike 90, 93, 97
Matadi 32, 101, 228-231, 261, 264, 265, 332, 333, 339, 344, 347, 348, 351
Matadi-Leo 34
Mathieu 58, 177, 178, 341
Matumba-meer 86, 100
Mauser 162
Mawambi 161, 162, 180, 182, 183, 214
Maxim 197
Mayesi 356
Mayumbe 31, 260
Mbanza a Nkanu 25
Mbe 78, 83
Mbemba a Nzinga 29
Mbihi 70
Mbitima 204
Mboko 81
Mbundi 62, 63
Mbundistroom 65
Mbutshi 70
Mechelen 5, 255, 268, 321, 348, 353
Meerdonck 349
Mehemet Ali 24
Melaen 341
Melaerts 186, 342
Melen 178, 335
Mellinck 34
Mense 116
Merbes-Sainte-Marie 316
Mercier 342
Merlon 255
Merode-Salvator 260
Merode Salvator 169
Meroy 177
Metzels 257
Meux 337
Mexico 43
Meyers 186-192, 194, 196
Meys 268
Mfini 70, 237
Mfoa 78
Mfumu Ntaba 78
Mfwa 67
Miau-rivier 168
Michaëlis 342
Michaux 127, 146, 149-153, 157, 161, 169, 171-174, 177, 242, 251
Michel 44, 247, 248
Michiels 139, 140
Micici 353
Middagh 158
Middelburg 326
Midden-Afrika 18, 19, 45, 47, 57, 109-111, 204, 230, 253, 257
Midden-Congo 31
Midden Afrika 16, 120, 255, 256
Miébais 43
Miest 268
Mifusho 193
Mikich 80, 81
Milne 216
Milz 124, 126, 203, 224
Minette d'Oulhaye 6
Minkutu 87
Miot 138
Mirambo 49, 52-54, 239
Mirumbi 135
Misisi 186
Misisi-Shabunda 187
Mississipi 43
Miumu Tembo 105
Moanda 261, 349, 356
Mobeka 98, 334, 351
Moboïka 125
Modzaka 328
Moemema 244
Moëro 235, 239, 248
Moëro-meer 244, 246
Moerorivier 40
Mohadi 151, 152
Mohamed-ben-Amici 135
Mohamed Achmed Alah 210
Mohamed Adi Bedi 209, 210
Mohamed Trevi 210
Mohamedi 149, 152, 155
Mohara 135, 150, 152
Moharra 157
Mohindu 86
Mohonval 191
Mohun 141, 158, 193
Moinet 255, 257
Mokabwa 168
Mokoange 316
Mokongo 203
Mokulu 90
Molinga 248
Molino 247
Molira 90
Moliro 138, 329, 330
Moll 352
Moll-Sinte-Maria 260
Molleur 54
Moloney 244-246
Mombia 337
Mona-Kialo 146, 147
Monceau 324
Mondomhili 133
Monet 70, 73, 79, 80, 84
Monfoï-meer 246
Mongala 116, 124, 125, 139, 225
Mongala-rivier 97, 115
Mongolië 258
Mongwa 340
Mongwa-Dirfi 350
Mongwandi 125
Monheim 10
Monoyer 342
Montagny 204
Montechi 193
Monteiro 40
Montgommery 103
Moore 59, 62, 323
Moorgat 36
Moorslede 321, 348
Moortzele 329
Mopoi 345
Mopolenge 318
Moray 138
Moreau 217
Moreel 34
Morgan 94, 95
Mossamedes 235
Mossuko 71
Mosuko 55, 59, 60
Motsiranda 87
Moulaert 5, 342
Moustier-au-Bois 324
Mowa 74, 75
Mozambieka 237, 238
Mozambique 19, 39, 40
Mpafu 246
Mpakambendi 67
Mpakambendi-kaap 67
Mpala 46, 54, 136, 235, 243, 347
Mpamu-Ngulu 62
Mpangu 26
Mpangu a Nzinga 29
Mpemba Kasi 25
Mpemba Nzinga 26
Mpika 87
Mpioka 32, 104
Mpozo 26, 32, 55, 227, 322, 326
Mpungu 345
Mpwapwa 50
Mserera 140, 146
Msesera 139
Msiri 235, 239-245, 249
Msiri-Msidi 239
Msuata 69, 70, 77, 78, 85-87, 96, 337
Mtoa 137, 138
Mtowa 345
Muata-Yamvo 24
Muata Yamvo 220, 239, 240
Muata Yanvo 39
Muene-Uta 222
Muene Dinga 222, 322
Muene Putu 223
Muene Putu Kasongo 222
Muhina 138
Mukanda 106
Mukendji 146
Mukubi 81
Mukumbi 82
Mukupi 183
Mulatten 31
Mulders 215, 216
Muledi 197
Müller 236, 237, 342
Muluba's 23
Mulumu-Niama 332
Mulumu Niama 248
Mulweba 255
Munene 242
Munie-Amami 125
Munie-Mohara 141, 182
Munie-Pembe 150
Munie-Pore 182, 183
Munie Amani 132
Munie Kura 158
Munie Mohara 146, 149-154
Munie Mohora 134
Munie Pembe 151, 152
Munie Pore 191
Munie Shabundu 158
Munsa 39
Munster 43
Musamvuira 51
Musanga Mpande 239
Mushenge 237
Mushidi 239
Mushie 70, 237
Mushima 243
Musi 137
Musorongo 55
Mussche 139
Mutamba-meer 197
Mutenzi 199
Mutiamvo 235
Muzelmannen 20, 21
Muzulmannen 267
Mvomero 45
Mvormero 48
Mwambu 158
Mwana-Banga 192
Mwana-Katamba 192
Mwana-Mkwanga 154, 156, 158
Mwana-N'Sofo 160
Myrrhe 192
Mzinga 138
M'Bili 205, 206, 224
M'Bima 224
M'Bina 206
M'Bio 218
M'bole 204
M'Doruma 205, 206, 224, 225
M'Paku 266
M'Pala 255
M'Pozo 230
M'Sidi 235
M'toa 116
M'Towa 188, 189
M'Vuta 206
Nadi-Inkisi 34
Naets 323
Nagels 213, 214, 216
Nahan 140
Naidi-Kwilu 94
Namèche 356
Namen 6, 252, 263, 268, 317, 319, 328, 329, 333, 336, 340, 341, 346, 355, 356
Nantes 257
Napels 249
Natal 25, 248
Nchuvila 69
Ndjue 55, 78, 80, 81, 88
Ndoki 316
Neder-Congo 39, 94, 95, 106, 230, 259, 262, 265, 266
Nederland 16, 43
Negeria 51
Negers 25
Neloï 156
Nemlao 254, 261, 262
Nemlao Banana 31
Nepoko 214
Neuville 340
Neuville-en-Condroz 333
Nève 63-66, 342
New-York 43
Ngaliema 67-69, 76-78, 83, 87
Ngana 70
Ngandu 147, 149, 173, 242, 243
Ngiri 120
Ngoma 63, 68
Ngoma-berg 62
Ngomaberg 63
Ngombi 86, 93, 104
Ngongo 146-148
Ngoy 36
Nguda 81
Ngundastroom 65
Ngweshe 256
Ngwesse 188
Niadi 73, 80, 81
Niadi Kwilu 74
Niam Niam 123
Niangala 6
Niangara 206, 207, 224, 338
Niangwe 95
Nicholls 95, 96, 98
Niclot 342
Nicobar-Eilanden 44
Niel 261
Niellon 44
Nielsen 215
Nielson 96
Niembo 187
Niembo Museya 243
Nieuw-Antwerpen 318, 320, 324, 328-330, 336, 337, 350
Nieuw-Holland 43
Nieuw-Vivi 102
Nieuwe-Hebriden 44
Nieuwkerken 260
Niger 39, 111, 113
Nijl 19, 20, 39, 40, 47, 108, 120, 124, 162, 177, 201-208, 210-212, 214-219, 224, 255, 269, 335
Nilis 69, 70, 73, 85, 96, 104, 205
Nilis 75
Nimi-a-Lukeni 25
Nivard 266
Niveleer 171
Nkoka 120
Nkongulu 94
Nkonzo 63
Nkoshi 170
Nlemfu 263
Noblesse 139, 140
Noki 60, 109, 110, 112
Noord-Afrika 23, 43
Noord-Congo 23
Noorwegen 16, 111
Noots 323
Nordenfeld 211
Normandië 27
Nothomb 356
Nouv.-Anvers 352
Nouvelle-Anvers 6, 259, 268
Nsaku 28, 29
Nsanda 94
Nsangu 83
Nsele 32
Nselo 101
Nserena 135
Nserera 134
Ntadi 32
Ntombo-Matak-waterval 65
Ntombo-Mataka-waterval 66
Nya-Gezi 256
Nya-Lukemba 346
Nya Gny 351
Nya Lukumba 350
Nyampara 72, 104, 105
Nyangara 352, 355
Nyangwe 40-42, 54, 92, 98, 116, 127, 131, 134, 139, 140, 142, 146, 151-154, 156, 158, 171, 173, 174, 177, 183, 187, 189, 190, 232, 237, 238, 256, 351
Nyangwe-Boma 42
Nyasa 241, 247
Nyassa 40, 236
Nyassaland 112
Nyongena 62, 63
Nzambistroom 65
Nzilo 243, 246
Nzinga 29
Nzinga a Nkuwu 253
Nzungi 105
Nzwenghe 355
N'Dolo 229
N'Kenge 230
Obi 178, 321
Obi-rivier 179
Oceanië 44
Ochamps 344
Odon 263
Ogela 156, 158, 160, 325
Ogoue 82, 116
Ogoue-Alima 71
Ogowe-kom 56
Ogowe-rivier 55
Ogque 63
Oisy 319
Okegem 333
Olifant-watervallen 121
Olsen 101, 103-106
Omar Abi 210
Omar Saleh 210
Onafhankelijke Congo-Staat 107
Onafhankelijken Congo-Staat 108, 111-114, 122, 127, 180, 203-205, 218, 225, 247, 254, 270
Onafhankelijken Congo Staat 196
Onafhankelijken Congostaat 5, 16, 46, 58, 109, 110, 219
Onafhankelijken Congostraat 95
Oordeghem 264
Oorderen 348
Oost-Afrika 19, 40, 45, 46, 48, 235
Oost-Congo 196
Oostacker 320
Oostcamp 328
Oostende 44, 48, 337
Oostenrijk 48, 75, 79, 80, 116
Oostenrijk-Hongarije 111
Oostenrijk-Kwango 223
Oostvleteren 324
Op-Oeteren 347
Opper-Congo 57-60, 68, 72, 73, 76, 77, 82, 84, 96, 109, 230, 232, 256, 257, 262, 264
Opper-Ituri 178
Opper-Kasaï 260, 261
Opper-Kwango 219
Opper-Luapula 247
Opper-Niadi 79, 82
Opper-Nijl 19, 20
Oppuers 259
Orban 65, 66, 71, 72, 75, 76, 78, 84, 344
Ordingen 326
Orose 20
Ostende 43
Oud-Kasongo 256
Ouffet 345
O'Grady 267
Page 139
Pagels 88, 94
Painparé 342
Palabala 101, 350
Palate 171-173
Palmers 344
Pambala 31
Panda 254
Pande 239, 240, 249
Pangu 32, 355
Pangu Loango 32
Pania-Mutombo 146, 149, 221
Pania Guruwe 150
Pania Mutumbo 166
Paquay 265
Parfonry 75, 76, 84, 85, 344
Parijs 58, 353
Parminter 94, 95, 104
Pascal 255
Paternoster 187, 197, 344
Paturages 318, 342
Paulis 218
Paulissen 343
Pauly 269, 344
Pauselijke Zouaven 135
Pauwels 140
Peake 216
Pechuel 71, 73-77, 79
Pechuel-Loesche 69-71, 79
Pechuel Loesche 73, 74
Pedro 164
Pedro IV 37
Peeters 266
Peleman 257
Pelzer 164, 165, 167, 344
Pembe 152
Penrose 49
Pergameni 6
Perier 6
Perin 225
Peruwelz 320
Perwez 321, 326, 346, 354
Perzen 20
Pesseux 330
Peters 344
Peterson 192
Pétigny 253
Petit 59, 60, 62
Petro III 35
Petrus van Gent 43
Pheniciërs 19
Philippeville 81, 82
Philippijnen 44
Philips den Goede 43
Philips II 33
Piani-Kikunda 186, 187, 192
Piani-Lombe 321, 325
Piani-Lusangi 192
Piani-Mayenge 154
Piani-Wimba 152
Piani Kandolo 191
Piani Katembwe 156
Piani Kolomoni 150
Piani Msungu 186
Piani Musungu 194
Piedboeuf 344
Pierlot 344
Pierret 139-141
Pilette 242
Pimba 195
Pincoffs 58
Pinda 30, 32, 253, 254
Piret 345
Pirmez 111
Piron 345
Pirotte 158
Pitta 32
Pius X 260
Planquaert 269, 345
Pocock 42
Poelin 46
Pogge 235, 236
Poils 160
Poitiers 21
Polet 261, 345
Pollé 261
Pollock 95
Pombo 32
Poncelet 5
Ponthier 126, 137, 139, 144, 145, 154-156, 203, 204, 224, 225, 251, 304, 345
Ponthierville 268, 334, 339
Pool 42, 66-69, 72-75, 79, 83-85, 94, 95, 103, 105, 106, 124, 231
Poortmans 194
Popelin 50-54, 72, 85, 345
Popocabaka 345
Popokabaka 222, 223, 328
Portugal 16, 21, 27-30, 32, 33, 37, 41, 56, 82, 109-112, 221-223, 235, 236, 238, 239, 241, 253, 258
Portugeesch-Congo 258
Portugeesch-Lunda 24
Portugeesch Angola 112
Portugeesch Bihe 196, 198
Portugeezen 28, 30-36, 39, 236, 238, 241
Portugezen 37
Poskin 345
Postiaux 6
Pousset 37
Pozo 34
Prégaldien 147, 148, 327
Prevers 263
Priester Joannes 20, 21, 29, 39
Prins Leopold 47
Prokaska 345
Protsche 242
Ptolemee 20
Ptolemeën 19
Pujol 103
Puls 345
Puts 269
Puttevils 346
Pweto 241, 243-245, 247, 249
Pweto-Mtoa 248
Pygmees 20
Quadvlieg 266
Quatrecht 261
Quelimanc 235
Quelimane 40
Questiaux 221, 248
Quévy-le-Grand 333
Quiévrain 322
Quievreux 346
Quiova 32
Rabe 346
Rachid 142, 145, 156, 160, 242
Rafai 224
Raguet 346
Rahid 117
Rahier 346
Ramaeckers 52, 53
Ramaekers 346
Ramaliza 183
Ramillies 349
Rans 225, 226
Raukin 50
Raulet 215
Raynaud 346
Recoletten 36
Redjaf 42, 177, 201, 203, 205, 207-214, 217, 218, 321, 329, 340, 348, 356
Reelich 267
Reichard 235, 236, 240
Remacle 6, 346
Renier 127, 135, 137, 138
Renkin 5
Renzi 207, 209
Requette 347
Resteinge 356
Rethel 326
Rewers 182
Rhabeck 190
Rhodes 238, 240, 249
Rhodesia 24, 25, 238
Rhodesianen 25
Riba-Riba 139-142
Riba-Ribe 336
Ribeiro 29
Riebers 269
Riga 323
Rijssel 330
Rinchon 10
Rio-Nunez 44
Robbe 96
Robinet 62, 64
Robinson 244, 246
Roch 350
Rochet 161, 162, 347
Rodriguez 347
Roelens 6, 256, 257
Roeselaere 330, 351
Roex 347
Roger 46, 51-54, 69, 72, 74, 85, 93
Roget 123, 126, 223, 224, 251
Rom 158, 159
Rom 242
Rome 29, 30, 34, 135, 258, 267, 268
Romée 143, 318, 349
Roméerivier 143, 144
Romeinen 25
Rommer 257
Romsee 337
Roncevaux 243
Ronse 261
Roode Zee 203
Rorcourt 347
Roris 96
Rosseel 257, 347
Rossignon 207, 212, 213, 225
Rotsaert 257, 347
Rotterdam 106
Rouffart 214
Rousbrugge 320
Rousseaux 186, 188
Rouvier 116
Rovuma 19
Rowlands 40, 42
Royaux 218
Ruanda 6
Ruanda-Urundi 6, 24
Rubi 226
Rudolfstadt 80, 81
Rue 142, 144, 192
Ruen 95
Ruga-Ruga 52
Ruitens 269
Ruki 86, 87, 97, 116, 266
Rumaliza 134-139, 154-156, 158-162
Rumonge 255
Runga 205
Rusland 111
Rusmont 249
Ruthwen 80
Rutshuru 345
Rutten 5
Ruwe 249
Ruzizi 186, 329
Ryckebusch 261
Sabuka 83, 84
Sadani 48, 51
Sagashe 168, 169
Saïd 204
Saïd ben Abedi 156
Saint-Louis 135
Saint-Vincent 336
Saka 336
Sakania 250
Saliboko 186-188
Salisbury 240
Salomon-Eilanden 44
Salpetier 347
Salpin 215, 216
Samain 261
Samba 118, 156
San-Thome 44
San Paul de Loando 67, 71, 74
San Salvador 25, 29, 30, 32-35, 37, 38, 253
San Thomé 31
Sandford 57, 110
Sandrart 242, 327, 347
Sange 254
Sango 334
Sankuru 126, 132, 146, 147, 221, 222, 237-239, 241, 245, 249
Sannaes 183-185, 197
Sapin 222
Sarmyn 261
Saroléa 197, 207, 209, 348
Saroleo 197
Sarrazijn 226
Sart-bij-Spa 339
Sasa 224
Sauvage 182-184
Schaerbeek 326, 330, 336, 345
Scheerlinck 147-150, 152, 153, 157, 163, 221, 327
Schellekens 269
Scheut 258-261
Scheutveld 258
Scheymans 257
Schiettecatte 261
Schilungu 80
Schmidt 96
Schmitz 257, 348
Schneider 237
Schnur 73, 84
Schonberg 121
Schotland 40
Schouteden 6, 10
Schouten 139
Schran 69
Schrijnmakers 186, 188
Schuman 79, 80
Schweiner 266
Schweinfurth 39, 91, 119, 120, 123, 219, 224
Schynse 255
Sclayn 345
Scoppa 221
Sedd 20, 216
Sefu 134, 146-153, 156
Segers 266
Seghers 17, 43, 213, 214, 348
Seilles 332
Selenbao 32
Selimani 154
Semio 203, 224
Semliki 183, 184
Semlikimeer 20
Senden 261
Senegal 19, 67, 215
Serinnes 341
Servais 265, 348
Sevilla 44
Seymour-Saulez 95
Sha-Mukono 183
Shabunda 186
Shambe 215
Shanguvu 186, 187, 192-194
Shari 177, 204
Shari-bekken 205
Sharpe 241, 242
Shaw 95, 171
's Hertogenbosch 254
Shile-Kasongo 150
Shinge 223
Shinka 199
Shinkakasa 199, 325
Shire 245
Shisanga-streek 80
Shiwala 247
Shoon-land 26
Siam 43
Sieron 348
Sierra-Leone 19
Signeux (Breid 340
Sillye 144, 199
Silva Porto 235
Simar 20, 242
Simba 49
Simiangulu 193
Simon 160, 162, 348
Simons 257, 348
Simorane 339
Simpelaere 265, 348
Simus 348
Simyangulu 195
Sin-le-Noble 321
Sint-Antonius-Matari 254
Sint-Gillis 337
Sint-Jans-Molenbeek 319
Sint-Joost-ten-Noode 321
Sint-Niklaas 264
Sint-Paolo de Loanda 40
Sint-Trudo 260
Sinva 349
Siret 349
Siwa 92
Siwa-Siwa 92
Slangen 268
Smith 242, 323
Smits 268
Sneeuwbergen 20
Soarès 29
Soedan 19, 24, 107, 108, 120
Soedaneesche volksstammen 24
Soedaneezen 123
Sogno 28-30, 32, 34-38
Soka Tungi 89
Soke-Soke 144
Solvyns 43
Sonde-Eilanden 43
Songo 320
Sonho 32
Soudan 91, 214, 218
South Africa 240, 242
Souza Coutinho 39
Souza Machado 238
Spanje 21, 27, 32-34, 44, 111
Sparhawk 59, 60, 62, 64, 65, 67
Speke 40, 132
Spelier 178, 179, 245
Spencer 103
Spilliaert 349
Spitzberg 43
St-Amands 339
St-Gillis 319, 349
St-Hubert 340
St-Jans-Molenbeek 351
St-Joost-ten-N 334
St-Joost-ten-Node 352
St-Joost-ten-Noode 352
St-Lambert 330
St-Lambrechts-Woluwe 350
St-Léger 338
St-Martens-Laethem 341
St-Niklaas 347
St-Paul de Loanda 102
St-Pieters-Jette 325
St-Stefanus-Woluwe 355
St-Thome 31
St-Truiden 344
St-Truiden-Thorembaais 347
St-Vaast 339
Stairs 219, 244-246, 251
Stanley 40, 42, 46, 49, 50, 53, 57-72, 74-76, 78-96, 98, 100, 102, 106-108, 115, 118, 119, 120, 126, 127, 132, 133, 232, 237, 244, 254, 255, 315
Stanley-Falls 6, 54, 56, 90, 107, 108, 115, 116, 127, 129, 132, 139, 141, 179, 187, 189, 268, 304, 330, 349, 353
Stanley-Pool 32, 57, 58, 61, 64-67, 81, 84, 86, 229, 231, 262, 265, 350
Stanley Falls 42, 116-118, 123
Stanley Pool 254, 255
Stanleyville 115, 160, 174, 178, 180, 181, 183, 185, 249, 268, 325, 333, 334, 344, 350
Stavelot 333
Ste-Kruis-bij-Brugge 320
Ste-Maria-Berghe 259
Stenfelt 96
Stephanieville 80, 81
Sterckmann 222
Sterckx 190, 349
Sterpin 261
Stevaert 96
Stevelinck 349
Stevenart 349
Stevens 186, 188, 189
Stilleman 96
Stillemans 264, 265
Stock 349
Stokes 160, 161, 162, 174
Storme 265
Storms 46, 54, 235, 251, 255
Strauch 58, 108, 111, 112
Streek der Watervallen 61
Stroobant 204, 349
Struyvers 161, 162
Stuer 257, 349
Subts 350
Sudi 68
Sultanaten 131
Summers 238
Sund 191, 192
Sundi 32
Sungula 160, 189, 190, 192, 193, 195
Suranguo 321
Surur 207
Susi-Niongo 144
Sussu Mpembe 70, 77
Sütter 257
Swan 137, 240
Swenson 172-174, 187-190, 196
Swimburne 62-64
Swinburne 61, 69, 76, 321
Swinnens 350
Syllie 213
Tabora 40, 41, 50-53, 136, 239, 244, 255, 326
Tack 350
Tage 32
Tagon 335, 350
Tahora 49
Tailleu 257
Taine 192
Tamara 178, 214
Tambalo 193
Tandeley 90
Tandrup 192
Tanganika-Meer 195
Tanganikameer 39
Tanganyika 180, 186, 192, 235, 237, 239, 244, 249, 256
Tanganyika-meer 160, 191, 192, 194, 247, 256, 258
Tanganyika-streek 160
Tanganyka 40, 41, 48, 51, 112
Tanganyka-meer 42, 45, 46, 48, 50, 52-54, 116, 131, 134-136, 201, 255, 256
Tanganyka-Moero-district 6
Tangon 178
Tappenbeck 116
Tartarije 43
Taymans 266
Tchad-meer 39, 119, 120
Tchadmeer 221
Tchimbuanda-Tshoa 31
Tchiwala 319
Tchumbu 103-105
Tembo 106
Tembwe 317
Tenke 243, 246, 249, 318
Ter Hulpen 342
Termes 347
Tete 39
Téus 73, 74, 76, 84
Texel 37
Thibaut 225
Thiébaut 193
Thielen Sint-Jacob 260
Thielt 134, 255
Thiry 350
Thisnes 355
Thomassen 266, 350
Thomson 235, 240, 242
Thourout 341
Thymbrium 259
Thys 108, 227, 229, 231, 238
Thysville 265
Tibbaut 5
Tielemans 186
Tienen 318
Tihange 328
Tilkens 5, 216
Tilmont 162, 350
Tils 269
Timans 267
Tippo-Tip 126, 142, 146
Tippo Tip 95, 108, 115-117, 119, 132-134, 147, 161, 162, 241, 242
Tobback 139, 141-143, 148
Tombeur 5, 186, 187
Tondeur 350
Tongeren 347, 354
Tongerloo 268, 269
Tonneau 248
Tonquedec 215
Top 261
Transoff 95
Trazegnies 326
Troop 323
Tropp 95
Tschoffen 5
Tshari 140
Tshaya-moerassen 49
Tshibambula 166-168
Tshikapa 236
Tshitambo 41
Tshofa 146
Tshuapa 116, 127
Tsimena 166
Tuckey 39, 58, 61, 230
Tulunda 24
Tulunda's 240
Tumba 199, 227, 231, 265, 317, 337
Tumba-Many 345
Tumba meer 226
Tunioka 24
Turken 21
Turkije 27, 111
Tutshokwe 24, 238
Ubangi 95, 97, 100, 113, 115, 119-126, 219, 224, 254, 269
Ubangi-rivier 24
Ubangi-Uele 119-121
Ubembo 197
Udjiji 40, 41, 53, 116, 134, 138
Uele 24, 39, 91, 119-121, 123-126, 135, 177, 201, 203-207, 218, 219, 223, 224, 226, 268, 269
Uele-district 205
Uele-M'Bomu 224
Uele-rivier 39
Uele-streek 225
Uele-Ubangi 124, 202
Uelestreek 217
Uere 206
Uere-Bomu 346
Ufuvu-rivier 68
Uganda 24, 113, 214, 215
Uganda-gebied 108
Ukkel 316, 355
Ulanga 35
Uledi 154
Ulolo 34
Umame 91
Umangi 126, 260, 354
Umba 169
Unyamwezi-streek 49
Uolo 254
Upemba 235, 247
Upoto 86, 93, 126
Urban 229
Urua 185, 235, 240, 241, 247, 330
Urundi 6, 255
Usana 142
Usana-Rosani 92
Usindi 86
Utia-Motumbu 145
Utia Motungu 144
Utique 29
Uvira 186, 188, 192, 194, 195, 324
Uyui 49
Valcke 63, 64, 66, 67, 69-71, 74, 75, 78, 81, 83-85, 88, 94, 100-106
Valent 266
Vali 119
Valke's Causway 63
Van Acker 257, 351
Van Antwerpen 35, 254
Van Berloo 258
Van Brussel 254
Van Calster 204, 205, 351
Van Cauwenberghe 351
Van Cuelebroeck 44
Van Dam 33
Van Damme 5, 264, 351
Van de Kerkhove 135
Van de Moere 186
Van de Velde 70, 71, 109, 111, 119, 268, 352
Van Den Bon 261
Van den Bosch 263
Van Den Brielle 269
Van den Broeck 43
Van den Heuvel 53, 85, 88, 94
Van den Hove 221
Van den Kinschoot 261
Van den Plas 115
Van den Staf 54
Van Dendermonde 43
Van der Cruysen 217
Van der Perck 34
Van der Straeten 257
Van der Straeten-Ponthoz 111
Van der Wegen 214, 352
Van der Weyden 265
Van Dijck 258
Van Eetvelde 108, 267
Van Emmerich 268
Van Geldorp 36
Van Gele 5
Van Gheel 34, 254
Van Ghistelle 43
Van Haelewyn 261
Van Hautte 221
Van Hencxthoven 262, 263, 352
Van Herck 190
Van Hoestenberghe 257, 352
Van Hoeydonck 265
Van Holsbeek 205, 224
Van Hoof 269
Van Houcke 353
Van Houtte 261, 353
Van Hove 261, 353
Van Hulst 37
Van Kamerijk 254
Van Kerckhoven 115, 116, 125, 126, 142, 177, 203, 204, 212, 215, 216, 251, 304
Van Kerckhovenville 207
Van Lancker 265
Van Lint 142, 144, 158, 159, 353
Van Malderen 353
Van Neuss 108
Van Nimmen 261, 353
Van Oost 134, 257
Van Pottelsberghe 213
Van Riel 155, 156, 158-160, 327
Van Riel 154
Van Risseghem 354
Van Roey 5
Van Ronsle 6, 259, 265, 267
Van Ruysbroeck 17, 43
Van Schendel 59
Van Stenn 269
Van Trimpont 261, 354
Van Velthoven 261, 354
Van Veurne 34, 254
Van Vlaanderen 254
Van Wayenberghe 268
Van Wynsberghe 261
Vande Straeten 263
Vande Velde 73-76, 79-81
Vanden Bogaerde 64, 351
Vanden Broeck 197
Vanden Heuvel 50-53
Vanden Plas 95
Vandenberg 17
Vandenbossche 351
Vander Felzen 96
Vander Maesen 352
Vander Slyen 217
Vander Wielen 161, 162, 352
Vandercruyssen 351
Vanderfelsen 104, 120
Vanderhaege 351
Vanderhaeghe 257
Vanderheyden 352
Vanderrijst 263
Vandervoort 352
Vandevelde 352, 353
Vangele 70, 71, 74, 75, 84-87, 89, 90, 93, 97, 99, 100, 114, 115, 119-123, 133, 187, 189, 224, 251
Vangele 124
Vanhoutte 262
Vanhulst 6
Vankerckhoven 177, 353
Vaux et Borset (Lux 325
Vedy 178, 179, 225, 335, 354
Velghe 161, 162, 354
Velm 337
Vera Paz 44
Verbeuken 354
Verbist 17, 258
Verdick 247
Verdickt 221, 241, 242, 246-248
Verdikt 242
Verdussen 225, 354
Vereenigde Provinciën 44
Vereenigde Staaten 22
Vereenigde Staten 38, 56, 111
Vereenigde Staten van Amerika 16, 110
Vereycken 354
Verhaeghe 354
Verhaeren 11
Verhaert 134
Verhellen 178, 179, 193-195, 335, 355
Verheyen 261, 269
Verhulst 355
Vermeulen 186, 187, 261, 269, 355
Verschelden 223
Versluys 225
Verstraeten 216, 217
Verviers 43, 345
Vesseman 120
Vetch 101, 104
Veurne 43, 334
Veys 265
Vial 355
Vianden 316
Victoria-meer 42, 131
Victoria-Nyanza-meer 258
Victoria-Nyanzameer 255
Victoriameer 20
Vieilsalm 346
Villers-Deux-Eglises 334
Vincke 255
Vincotte 313, 314
Vista 31
Vitalis 197
Vivi 55, 58-67, 69-76, 79, 82, 84, 87, 88, 94, 95, 100-104, 237, 323, 334, 344
Vivi-Beach 95, 102
Vivi-vlakte 60
Vlaanderen 36
Vliegen 258
Voisin 6
Volont 222, 223, 355
Von Bismarck 111, 112
Von Danckelman 79
Von Danckelmann 95
Von François 116, 120, 125, 237
Von Nimpsch 106
Von Schwerin 125
Voss 248
Vrebos 249, 355
Vrielynck 263
Vrithoff 135-137, 355
Vx-Kasongo 348
Vyncke 250, 257, 355
Wabembe 136
Wabundu 144
Wacquez 217
Wadelaï 177, 204
Waegeneer 355
Wagenia 92, 142
Wagenia's 153
Wahis 207, 251
Wahl 334
Walen 43
Walhousen 212, 356
Walikale 161, 185
Walikali 185
Wall 101, 103-106
Wamba 325
Wamba-rivier 223
Wambundu 68, 76, 83
Wando 204
Wangata 86, 87, 89, 97
Wangermée 249, 250
Wangwana 92, 137
Wanie-Rokula 144
Warisoula 329
Warlomont 356
Waroux 263
Watervallen 139, 222, 227, 229, 343
Watterinck 82
Watusi 19
Watutsi 24
Waucampt 356
Wauters 119, 120, 123, 126, 254, 269, 356
Wauthier 356
Wautier 48, 49
Weenen 38
Wegnez 346
Welkenraedt 336
Wernimont 356
Wester 73, 95, 96, 98, 99, 132, 133
Wester-Uële 6
Westmalle 266
Westmark 99
Westroosebeek 347
Weyns 248, 343
White 59
Wijens 254
Wijns 34
Willebroeck 324
Willems 34, 213, 254
Williams 249
Wilryck 325
Wingate 216
Winz 267, 268
Wise 101
Wissmann 116, 126, 223, 236, 237
Wissmann-watervallen 169
Witte-Water 225
Witte Paters 53, 54, 87, 183, 247, 255-259
Wolff 237
Wolter 261
Wolters 261, 356
Wombali 352
Woumen 350
Wouters 36, 127, 149, 152-156
Wtterwulghe 217, 225, 356
Wulfers 268
Yafora 142
Yahisuli 342
Yakoma 122-124, 354
Yamba-Yamba 197
Yambinga 126, 346
Yambuya 91, 126, 127, 268
Yanga 139, 140
Yangambi 143
Yannart 225
Yarrow 101
Yarumbi 118
Yasaka 349
Yatuka 143
Yeï 217, 218
Yelalawaterval 55
Yelalla-waterval 61
Yellala 28
Young 40
Yperen 34, 349
Yumbi 260, 321
Yumbila 90
Yunga 332
Zaïre 27, 39, 40
Zambeze 40, 138, 245-249, 258
Zambeze-stroom 113
Zambeze stroom 255
Zangh 20
Zanghe-Bahr 48
Zanibarieten 117
Zanzibar 20, 40-42, 46-48, 50, 52-54, 59, 70, 74, 79, 108, 117, 119, 126, 131, 133, 138, 154, 237, 244, 245, 255, 322
Zanzibarieten 61, 67, 69, 71, 72, 74, 78, 85, 86, 88, 92, 96, 101-106, 120, 183
Zanzibariten 65
Zapo-Zap 237
Zappo-Zap 164, 165, 167, 169
Zboinski 103
Zedelghem 355
Zellick 355
Zevecote 324
Zimbabwe 25
Zinga 67
Zingui 20
Zoeloes 24
Zongo 115, 120, 121, 123
Zuid-Afrika 23, 39
Zuid-Egypte 20
Zuid-Manyanga 101
Zwarte-Water 225
Zweden 16, 75, 84, 88, 99, 111, 115
Zwitserland 16