V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Volkskleederdrachten in Vlaanderen (1935)


In 1935 liet Paula Sterkens-Cieters dit boekje verschijnen. De titel is duidelijk, het is een overzicht van wat er toen nog bestond aan Vlaamse volksklederdrachten. Wij moeten U niet zeggen dat dit boekje uitermate interessant is, vermits de traditionele Vlaamse klederdrachten vandaag totaal verdwenen zijn. (86 blz. - 2,75 euro - enkel te koop als ebook)


Paula Sterkens-Cieters wrote this book in 1935. It is about the traditional flemish costumes. Misses Sterkens-Cieters did a good job, because nowadays, traditional costumes have completely disappeared in Flanders (86 pages - 2,75 euros - only for sale as ebook)


Madame Paula Sterkens-Cieters écrivait ce petit livre en 1935. Elle y décrit les vêtements tradtionels an Flandre. Elle a bien fait d'écrire ce petit livre, parce qu'aujourd'hui personne en Flandre ne porte encore des vêtements traditionnels. (86 pages - 2,75 euros - seulement sur cédé)

Inhoud - Contents - Table


Voorwoord 5
Inleiding 7
Volkskleederdracht in de Antwerpsche Kempen 13
Kleedij van de Kempische vrouwen 17
De Kempische muts 18
De kapmantel 28
De "neusdoek", "pelerine" en sieraden 30
Rouwkleedij 33
Kleedij binnenshuis 35
Kleedij van de Kempishce mannen 36
De kiel 36
Het hoofddeksel 37
De halsdoek 38
Andere kleedingstukken 39
Volkskleederdracht in Brabant, voornamelijk in het Hageland 41
Kleedij van de Brabantsche vrouwen 41
"Neusdoek" en "kap" 42
Japonnen, mantels, enz. 45
De mannenkleedij in het Hageland 46
Volkskleederdracht in de beide Vlaanderens of de algemeene dorpsche mode 48
Kleedij van de vrouwen. Hoofddeksels 51
Mantels 53
Andere kleedingstukken 54
Mannenkleedij 55
Kleederdracht langs de Vlaamsche kust 57
Onze visscherskleedij 57
Vrouwenkleedij langs de kust 62
Besluit 64
Lijst van illustraties 73

Index


Aannaaikantje 19
Aannaaikantjes 19
Antwerpen 14, 15, 33, 49
Antwerpen: Museum voor folklore 20, 70
Antwerpen: Wereldtentoonstelling 73
Antwerpen : Kruishofstraat 3
Antwerpsche Kempen 13, 40
Arendocnk 73
Arendonk 27, 39
Arendonksche hus 36
Baai 39, 58-60
Badfries 38, 39, 58, 73
Bagge 63
Baker 35
Balen 29, 73
Balkan-staten 7
Bandtulle 19
Begijnenfalie 34
Berendrecht 26
Besteken neusdoek 31
Blanden 41-45
Blankenberge: De Delta 63
Blauw schort 45
Blauwe frise stof 58
Blauwe schort 54, 73
Blauwe schorten 73
Blauwen kiel 46, 61
Boerengoud 33
Boerenmuts 18, 22, 66
Boerinnenhouden 26
Boerinnenmuts 18
Boersch kostuum 67
Boezeroen 58
Borstrokken 39
Brabanders 12
Brabant 13, 41, 43-45, 51
Brecht 20, 70
Bredero 12
Broeken met poorten 61
Brugge 53, 55
Bruin geolied lijnwaad 61
Bruine broek 46
Brussel 12, 46
Buntgras 19
Buntpijl 19
Buntpijlen 19, 20
Capelines 52
Capote-hoedje 26, 30, 51
Centraal Europa 44
Châle long 31
Cieters 3
Cloche 46
Cornelissen 34
Cornetmuts 18, 20, 24, 25, 30, 35, 36, 73
Cornetmutsen 14
Cornetten 40
Dagmuts 53
De Baere 46
De Kock 37
De Messemaeker 3, 5, 18, 20, 30-32, 34-36, 38, 41-45
De Meyere 33
Dernier cri 32
Djomper 58
Donkerblauw zondagspak 60
Donkere, wijde japonnen 73
Donkere jak 54, 73
Draagkussentje 73
Draagvel 62
Duitschland 7
Eerste Communie 21, 24
Engelsche pet 37
Europa 8, 12, 33
Faas 36, 37, 46, 73
Faldetta 33
Falie 27, 33, 73
Falies 34, 53
Falievouwen 34
Falievouwer 34
Fantasieschort 45
Fas 38
Feestjapon 45
Fichu Marie-Antoinette 49
Flemish milk-maid 70
Fluweelen pet 73
Fontanges 49
Frankrijk 7, 26, 30, 44, 64
Fries 39
Friesche wanten 40
Frise 39
Frise stof 60
Fuweelen pet 37
Gaarvisscher 73
Gala-kostuum 35, 73
Garnaalvisscher 59
Geitenhaar 30
Gelen, geolieden kiel 58, 73
Gepijpte mutsen 51
Gesteken neusdoek 73
Gesteken neusdoeken 32
Gooreind 14
Gouden hoofdplaat 26
Grauw 11
Hageland 41, 42, 44-46, 50, 53, 73
Halsdoek 38
Handschoenen 40
Hemdrokken 39
Holland 24-26, 37, 66, 67
Holleblokken 38
Hongarije 7
Huismuts 35, 36
Huismutsjes 73
Ieper 52, 73
Indische sjaals 64
Italiaansch gedeelte van Zwitserland 44
Italiaansch stroo 26
Italië 7, 44
Jak 54, 62
Janneke 46
Janneke en Mieke 46
Japon 45, 54
Jempische vrouwenkleedij 14
Jumper 58
K.A.J 68
Kalmthout 21
Kalotje 25, 27
Kampen 25
Kant 19
Kanten kap 27
Kanten mutsen 51
Kantnijverheid 25
Kantwerksters 73
Kap 23, 24, 27, 41-43, 51, 52, 73
Kap en neusdoek 41, 43-46
Kap met korte vleugels 24, 73
Kapellen 17, 23
Kapellen: St. Sebastiaansgilde 17, 73
Kapmantel 17, 28-31, 45, 46, 53, 62, 65
Kapmantels 28, 53, 70, 73
Kapmanten 52
Kappenplooister 25
Karsaai 40, 59
Karzeien sokken 40
Kasimir-neusdoeken 53
Kasjmirwol 30
Kasmir 30
Kattengareel 40
Kazak 46
Kemische boerinnen 27
Kempen 13, 16, 19, 22, 24, 28, 29, 31-39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 58, 62, 63, 65
Kempenaars 14, 16
Kempische dansen 16
Kempische kleederdracht 15
Kempische kleedij 25, 27
Kempische muts 18
Kempische mutsen 20, 21
Kempische vrouwen 17, 28, 30
Kempische vrouwendracht 17
Kempischen neusdoek 64
Kernet 18
Kersey 40
Kiel 36, 37, 46, 58, 61
Kieldrecht 25
Kielen 55, 68
Klompen 54
Klonen 38
Koningin Astrid 49
Kronen van Maria-Theresia 61
Kwajongens 19, 20
Laken mantels 30
Lamerant 52
Land van Aalst 54, 73
Land van Waas 50, 53
Lanten neusdoek 45
Lens 27
Leuven 41, 43, 73
Lichtaartsche muts 14
Lier 25
Limburg 48, 62
Limburgers 40
Limburgsche Kempen 40
Linnen kiel 37, 73
Linnen mutsen 51
Lintenmuts 15, 18, 73
Loenhout 18, 24
Loenhoutsche muts 31, 73
Looper 61
Malta 33
Meetjesland 50, 53
Meierij 34
Moiré-lint 20
Mol 39
Molières 49
Mutsen 68
Mutsen met kleine vleugeltjes 25
Mutsen met lange vleugeltjes 25
Mutsenmaakster 19, 20, 73
Mutsenmaaksters 18, 22, 24, 36
Mutsenmaken 18, 22
Mutsenwaschsters 66
Mutske 51, 52
Mutskes 52
Nederland 7
Neusdoek 18, 27, 30, 35, 41-44, 73
Neusdoeken 14, 32
Nieuwpoort 61
Noord-Brabant 24, 34
Noorder-Kempen 25
O. L. Vrouw-meisjes 27
Oiliekazakke 58
Oliebaai 58
Oliekazakke 59, 74
Omslagdoeken 31
Oorijzers 26
Oostende 58, 61, 63, 73
Oostende: De Vereenigde Vischmijnvrienden 63
Oostende: Het Looze Visschertje 63
Oud-Turnhout 14
Over-alls 55
Pachtessen 44, 73
Parijs 32, 68
Parijsche mode 26
Passementwerk 29
Pelerine 24, 30, 32, 73
Pelerines 14, 53
Penderwis 42, 43, 73
Permanent gegolfd 20
Pijpen 20
Pijpijzer 22
Pijpjes 19, 22
Pijpjesmuts 18
Pijpjesmutsjes 16, 53
Piqué 35
Polders 25
Poppel 27
Poppelies 20
Poppeliezen 20
Pottelete 62
Processiefrak 39
Ratine 39
Rederijkers 12
Redingote 39
Rhein 59, 60
Rijkevorsel 18, 20, 30-32, 34-36, 38, 73
Rijn-Prijsen 34
Rok 54
Rood baaigoed 61
Roode, bedrukt katoenen zakdoeken 54
Roode baai 39
Roode halsdoek 36
Roode Valken 68
Rooden halsdoek 38
Rouwkleedij 33
Rouwmuts 20, 34
Ruwe frise stof 59
Saaien mutsje 54
Schansrok 61
Schoonaarde 54, 55, 73
Schort 54
Sidonie 20
Sidonie's 20
Sjaals 32
Skandinavië 7
Slaapmuts 36
Slaapmutsen 53
Slaapmutsjes 73
Sloef 39
Spaanhoed 26, 27, 70, 73
Spaanhoeden 26, 27, 40
Spaansche mantilla 44
Spanje 44
Spanmuts 25
St. Lenaarts 27
Sterkens 3
Strikkenmuts 15, 18, 73
Stroohoeden 26, 27
Strooien hoeden 54
Suffolk 40
Teerfeesten 68
Tibet 30
Tielen 14
Tienen 46
Tienen: Janneke en Mieke 73
Tireteinen rokken 40
Toer 20
Toeren 19
Tophoed 38
Trefois 54
Trekmuts 23-25, 27, 53, 70, 73
Tsjecho-Slovakije 7
Turkestan 30
Turnhout 14, 25
Turnhout: Maria-feesten 14, 73
Tutjes met pupjes 62
Tweede Communie 24
Tweede Keizerrijk 30
Valluiken 61
Verzwijvelen 17, 23
Veure-Ambacht 53
Veurne-Ambacht 50
Vischdraagsters 62
Vischmand 63
Visscher 12
Visschers 57-59
Visscherskleedij 57, 59, 60, 63
Visschersvrouwen 62, 63
Vissers 60
Vlaaanderen 3
Vlaamsch België 13, 28, 48
Vlaamsche gewesten 70
Vlaamsche kust 57
Vlaamsche land 28, 40, 48, 57, 73
Vlaanderen 1, 8, 9, 11, 12, 48-51, 53, 70
Vlaanderens 35, 40, 48, 53, 55
Vleugelmuts 24
Voorschoot 18, 73
Vormsel 24
Waalsche provincies 37
Wechelderzande 37, 73
Wereldtentoonstelling Antwerpen 1930 : Oud België 17
West-Europa 7, 26
Witte cornetmuts 27, 73
Witte kanten muts 17, 53
Witte kanten mutsen met pijpjes 62
Witte karsaai 61
Witte klompen 59
Witte muts 26
Wollen neusdoek 36, 45, 73
Wollen omslagdoek 17
Wollen sjaal 32
Wollen trui 58
Wuustwezel 14, 24
Zandhoven 24
Zeekousen 59
Zeewanten 61
Zele 25
Zevendonk 14
Zijden faas 46
Zondagsch kleedingstuk 33
Zondagsche kiel 37
Zondagsche kleeren 55
Zondagsche muts 35
Zondagsche pet 60
Zuider-Kempen 25
Zuiderzee 62
Zuidnederlandsche gewesten 44
Zuidwester 59, 74
Zwart laken 28
Zwart Zondagspak 32, 73
Zwarte klompen 38, 73
Zwarte mutsje 27, 73
Zwarte mutsjes 28
Zwarte mutskes 73
Zwarten neusdoek 34
Zwitersland 7
Zwitscherse roode hoofddoek 73
Zwitscherse zakdoeken 54
Zwitschersen hoofdoek 73
Zwitsersche roode hoofdoek 54
Zwitserschen hoofddoek 54