V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Anneessens (1889)

Domien Sleeckx schreef hier geen diepgaand werk, maar een korte schets van de omstandigheden die aanleiding gaven tot de onterechte veroordeling en executie van Frans Anneessens in 1719. (63 blz., 4,50 euro).

Domien Sleeckx did not make a scientific work but a short outline of the circumstances in which the innocent Frans Anneessens was sentenced and executed in 1719. (63 pages, 4,50 euro).

Ici, Domien Sleeckx n'a pas fait une oeuvre scientifique, mais une brève description des circonstances dans lesquelles l'innocent Frans Anneessens a été condamné et exécuté en 1719. (63 pages, 4,50 euros).

Index


Albert 5
Alva 8, 13, 60
Anjou 8
Anneessens 1, 3, 5, 7, 23, 24, 27, 32-34, 36-38, 43-51, 53, 55-60
Antwerpen 5, 8, 22
Barreel-tractaat 9, 14, 19, 29
Beieren 16
België 6, 8, 11
Bloedraad 46
Bosschaert 34
Brabant 17-19, 27, 37, 46
Brussel 14, 16, 20, 23-25, 27-29, 31, 32, 35-38, 40, 44, 46-48, 50, 56, 57, 59
Brussel : Gevangenis "De Steenpoort" 34
Brussel : Grasmarkt 17
Brussel : Groote Gild 24
Brussel : Groote Markt 21, 50, 54, 58
Brussel : Kapellekerk 56, 57, 60
Brussel : Kerkhof van Sint-Jansgasthuis 56
Brussel : Leuvensche poort 30
Brussel : Natie van Sint-Jan 45
Brussel : Natie van Sint-Nicolaas 23, 24, 32, 36, 39, 44, 45, 47, 48, 58
Brussel : Nering der Vier Gekroonden 23
Brussel : Paleis van Justitie 27
Brussel : Park 22
Brussel : Sinte-Annastraat 33
Brussel : Sinte-Cathelijnenkerk 23
Brussel : Sinte-Goedelekerk 39
Brussel : Steenpoort 34, 36, 48, 50
Brussel : Zavel 34
Brussel : Zavelkerk 56
Brussel : Zilversmidstoren 17
Charliers 41, 53
Coppens 34
De Haeze 34, 45, 47
De Hemptinnes 53
De Merode 58
De Prié 11, 12, 14-16, 18, 20-22, 24, 26, 29-33, 35, 36, 39, 41,42, 44-47, 50, 53, 57-60
De Villeroy 16
Deckher 22, 23, 41
Duchesne 36, 41
Duitschland 8
Dullé-Plus 3
Egmont 8
Europa 8
Falck 33
Frankrijk 8, 11
Gent 2, 3, 20, 28
Gent : Langemunt 3
Holland 9
Hongarije 11, 30
Hoorn 8
Isabella 5
Janssens 49
Jezuïeten 49
Karel II 8
Karel V 13
Karel VI 8, 9, 11, 14, 19, 29, 47, 59
Koestraat 3
Königsegg 15
La Ruelle 7
Lejeusne 34
Leuven 28
Limburg 9
Lodewijk XIV 8, 11
Luik 7
Luxemburg 59
Mechelen 22, 57
Munsterschen vrede 9
Namen 27
Nederland 5
Nederlanden 11-13, 16, 19, 28-30, 32, 57, 59
Oostenrijk 8, 10, 11, 19, 29
Oostenrijksche Nederlanden 11
Philips II 8, 13
Philips V 8, 31
Piemont 12
Plus 3
Raad van Brabant 25-28, 30, 31, 33, 36, 37, 40-42, 44, 45, 47, 48, 51
Savooie 11, 12
Schelde 9, 10
Schouten 48
Sleeckx 3
Spaansche Nederlanden 11
Spanje 8, 11, 16, 17, 19, 30
Staten van Brabant 10, 39, 40, 42
Staten van Vlaanderen 10
Tombeur 41
Turinetti 12, 60
Utrecht 8
Van der Borcht 34
Vereenigde Provinciën 35
Von Dann 59
Von Königsegg 11, 14
Von Wrangel 33
Vuylsteke 3
Walhorn 22
Weenen 10, 14, 21, 28, 30, 31, 43, 44, 59
Willems-Fonds 2
Zuid-Nederland 8