V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Voordrachten

Zoeken - Search - Chercher

Project NRC - De eerste wereldoorlog in krantenartikelen

De Geschiedkundige Heruitgeverij

In 1997 richtte Jean Paul De Cloet de V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij op. Het doel van deze V.Z.W. is het bevorderen van de studies op het gebied van de heem- en familiekunde. Eťn van de middelen om dit doel te bereiken is het opnieuw uitgeven van oude gedrukte, of handgeschreven boeken en documenten. De Geschiedkundige Heruitgeverij is in de loop der jaren een gevestigde naam geworden. Totnogtoe werden er niet minder dan 360 oude boeken heruitgegeven en die vonden afnemers in dertig verschillende landen.

Het project over de eerste wereldoorlog

Vermits oude kranten een bijzonder interessante bron van informatie zijn, en met de herdenking van de eerste wereldoorlog in zicht, vond de heer De Cloet dat het tijd werd om een groot project op poten te zetten, waarbij de krantenartikelen van de periode 1914-1918 zouden gebundeld worden in een aantal boeken.

In het kader van dit project worden ALLE krantenartikelen die handelen over de eerste wereldoorlog in BelgiŽ en die tussen 01/08/1914 en 31/12/1918 verschenen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant gecompileerd en volgens datum van verschijning gebundeld in boeken.

Concreet gaat het over alle artikelen die verschenen over de oorlogshandelingen zelf, maar ook alle artikelen die handelen over de toestand in BelgiŽ of over de lotgevallen van (gevluchte) Belgen in het buitenland werden in deze compilatie opgenomen.

Wat kan U verwachten?

Verwacht vooral geen keurig overzicht van veldslagen en gevechten. Verwacht ook niet teveel namen van generaals en kolonels die het bevel voerden in de grote oorlog. Wat U wel mag verwachten is een diepgaand inzicht in het dagelijks leven in BelgiŽ tijdens de oorlog.

In journalistieke en literaire bijdragen wordt het leven van de gemiddelde Belg uitgebreid geschilderd. Voor de literaire bijdragen stond niemand minder dan Karel Van de Woestijne in. Hij was in de bewuste periode een vaste medewerker van de NRC.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan die aspecten van de oorlog die in andere boeken weinig of niet behandeld worden. Wist U bijvoorbeeld dat de Belgen die begin oktober 1914 naar Nederland gevlucht waren, zich er einde december over beklaagden dat zij nog steeds niet de gelegenheid gekregen hadden om vers ondergoed aan te trekken !!!

Sommige artikelen vereisen wat aandacht bij het lezen ervan. De vrij zware stijl van het begin van de twintigste eeuw werd immers zoveel mogelijk bewaard. Woorden die in 2012 in onbruik geraakt zijn, werden echter vervangen door meer begrijpelijke woorden. De spelling werd aangepast aan de huidige normen en de Vlaamse plaatsnamen die vaak in het Frans werden weergegeven, zijn vervlaamst.

Waarom de NRC ?

De Nieuwe Rotterdamsche Courant is de voorloper van het huidige NRC Handelsblad. Het was toen, net als nu, een kwaliteitskrant. De artikels die erin gepubliceerd werden staan dus op een journalistiek hoog niveau.

De NRC heeft bovendien enkele grote voordelen op de Vlaamse kranten van dezelfde periode.

Vooreerst is de NRC gedurende de hele oorlog blijven verschijnen, terwijl de Vlaamse kranten gedurende langere of kortere tijd getroffen werden door een verschijningsverbod.

Het grootste voordeel is echter dat de NRC niet onderworpen was aan censuur, vermits zij verscheen in het niet door de Duitsers bezette Nederland.

De journalisten van de NRC hadden als burgers van een neutraal land ook een grotere bewegingsvrijheid dan andere journalisten.

De NRC was dan ook voor de Belgen een gegeerde bron van informatie. Ze werd op levensgevaar over de grens gesmokkeld en ze werd in de Belgische steden clandestien verkocht voor een klein fortuintje.

De redactie van de krant stelt in een welbepaald artikeltje fijntjes vast dat Franstalige Brusselaars en zelfs Walen plots Nederlands konden lezen, vermits zij betrapt werden met de Nieuwe Rotterdamsche Courant in de hand Ö

Indeling

In een eerste fase verschenen 60 boeken die de gecompileerde krantenartikelen in chronologische volgorde weergaven.

Vermits het hier gaat om een zeer uitgebreide en dure reeks boeken (60 delen tegen 12 euro per deel is 720 euro voor de hele reeks), besloot ik om de krantenartikelen ook thematisch te bundelen. De volgende themaís kwamen daarbij aan bod:

De oorlog in WalloniŽ (328 blz., 28 euro)

De oorlog in Brabant (384 blz., 30 euro)

De oorlog in de provincie Antwerpen (466 blz., 36 euro)

De oorlog in Limburg (102 blz., 14 euro)

De oorlog in Oost-Vlaanderen (272 blz., 24 euro)

De oorlog in West-Vlaanderen (2 delen, samen 1032 blz., 74 euro)

Het dagelijks leven tijdens de eerste wereldoorlog (2 delen, samen 1246 blz., 84 euro)

De geÔnterneerden, krijgsgevangenen, politieke gevangenen, opgeŽisten (310 blz., 26 euro)

De vluchtelingen voor de eerste wereldoorlog (540 blz., 40 euro)

De Vlaamse eisen en het Activisme (464 blz., 35 euro)

Op die manier kan de geÔnteresseerde zich voor veel minder geld enkel die boekdelen aanschaffen die hem echt interesseren.

Ik zou iedereen willen aanraden om in een eerste fase enkel het boekdeel over zijn eigen provincie en de twee delen over het dagelijks leven tijdens de eerste wereldoorlog aan te kopen.

Indien U niet alle boeken kan kopen omdat U onvoldoende plaats hebt in Uw boekenkast, dring er dan bij de bibliotheek van Uw gemeente op aan dat zij de boeken kopen, zo kan iedereen er van genieten.

U kan deze boeken gratis lezen hier