V.Z.W.Geschiedkundige Heruitgeverij
Terug naar homepagina
Terug naar pagina over voordrachten
Voordrachten over heiligen en hun relieken
De voordrachten hieronder kunnen naar wens van de organisator 's namiddags of 's avonds gehouden worden. Doelpubliek zijn culturele of educatieve instellingen (Davidsfonds, Amarant, heemkundige verenigingen, verenigingen van genealogen, verenigingen van senioren (OKRA, NEOS, VL@S, enzovoort). Elke voordracht duurt ongeveer 2 uur en wordt geÔllustreerd met een uitgebreide powerpointvoorstelling. Naar keuze van de organisator kan er halverwege de voordracht een pauze ingelast worden.
 
De prijs per voordracht is 80 euro voor een voordracht in de namiddag (vůůr 17 u) en 100 euro voor een voordracht 's avonds (vanaf 19 u). De organisator zorgt voor een lokaal dat wat kan verduisterd worden. Ik breng zelf een beamer mee.
 
Verplaatsingskosten 36 cent per kilometer. Bv. wanneer ik moet spreken in een gemeente op 20 km van Gent, dan zullen de verplaatsingskosten 14,40 euro bedragen (20 km gaan en 20 km keren tegen 36 cent per kilometer). Voor voordrachten binnen Gent en deelgemeenten worden geen verplaatsingskosten aangerekend.
 
Verdere info en boekingen 
 
Hieronder vindt u info over de volgende voordrachten
 
1) Heiligen, relieken en reliekenverering in de verschillende wereldgodsdiensten - Algemene inleiding.
2) Johannes Calvijn en zijn strijd tegen de reliekenverering in de katholieke kerk
3) De relieken van het Heilig Kruis.
4) De relieken van de andere voorwerpen die te maken hebben met de passie van Jezus Christus.
5) Het belangrijkste reliek (de Lijkwade van Turijn) en het grootste reliekschrijn (het Driekoningenschrijn te Keulen)
6) De relieken uit het leven van Jezus Christus.
7) De relieken van figuren uit het Oude Testament en van de familie en de kennissen van Jezus Christus.
8) Maagden en maagdelijkheid in het Christendom
9) De relieken van de apostelen.
10) Relieken van de bekendste heiligen.
11) Belgische Heiligen en hun relieken.
12) Reliekschrijnen en reliekhouders in de geschiedenis.
 
Voordracht: Heiligen, relieken en reliekenverering in de verschillende wereldgodsdiensten - Algemene inleiding.
 
Verering van verdienstelijke personen komt voor in meerdere godsdiensten, maar ook daarbuiten. Hier bespreek ik hoe deze verering tot uiting komt.
Ik spreek achtereenvolgens over:
Algemene gegevens over heiligen in het Christendom
De grote relieken als hoeksteen van de samenleving
Reliekenverering in de grote godsdiensten (Islam, Boeddhisme)
Reliekenverering vroeger en nu
Manieren om relieken te klasseren
Wedervaren van relieken in de geschiedenis
Seculiere relieken
Een aparte categorie - De pauselijke tiara's
Voordracht: Johannes Calvijn en zijn strijd tegen de reliekenverering in de katholieke kerk.
 
In 1549 schreef Johannes Calvijn (1509-1564) zijn "Verhandeling over de heilige relieken" waarin hij de ongebreidelde handel in en aanbidding van relieken aan de kaak stelde. Hij was op die manier ťťn van de grondleggers van de Reformatie. In deze lezing volg ik de inhoudstafel van zijn boekje en voeg er hier en daar mijn eigen bedenkingen aan toe.
 
Ik spreek achtereenvolgens over:
Het hoofd van Maria Magdalena
Relieken van Jezus Christus (tanden, haar, voorhuid, bloed)
De kribbe en andere relieken uit de kindertijd van Jezus
Vrome bedriegerijen
Het Heilig Kruis en het Kruisopschrift
De Heilige Nagels en de Lanspunt
De Doornenkroon
Kleren van Jezus
De dobbelstenen waarmee er voor zijn kleed gespeeld werd
Zweetdoeken en lijkwaden
De rietstok, de spons, de zilverlingen, de trap van Pilatus, de geselpilaar
De ezel van Verona
Miraculeuze hosties
Voetafdrukken van Jezus
Afbeeldingen van Jezus
In hoc signo vinces
Miraculeuze kruisbeelden
Tranen van Jezus
Relieken van de Heilige Maagd
Relieken van Sint-Jozef
Sint-Michael en Johannes de Doper
Relieken van andere heiligen
Conclusie
Voordracht: De relieken van het Heilig Kruis.
 
Iedereen denkt te weten hoeveel er van het Ware Kruis van Jezus Christus over is, de meningen lopen uiteen van "men kan er een schip mee bouwen" via "men kan er een schip mee vullen" tot "men heeft er een heel bos voor gerooid". De waarheid ligt hier echter heel ver van en dat zal ik aantonen in deze lezing.
 
Ik spreek achtereenvolgens over:
Hoe droeg de veroordeelde zijn kruis?
Het oprichten van het kruis
Het bijzetten van de overledene
De kruisvinding en de verspreiding van de relieken
Beschrijving van het Heilig Kruis
Verering van de relieken van het Heilig Kruis
Relieken van het Heilig Kruis in ItaliŽ
Relieken van het Heilig Kruis in Frankrijk
Relieken van het Heilig Kruis in Duitsland
Relieken van het Heilig Kruis in Oostenrijk
Relieken van het Heilig Kruis in KroatiŽ
Relieken van het Heilig Kruis in Engeland
Relieken van het Heilig Kruis in BelgiŽ
Relieken van het Heilig Kruis in Spanje
Relieken van het Heilig Kruis in Nederland
Relieken van het Heilig Kruis in Noorwegen, Denemarken, Polen en Rusland
Relieken van het Heilig Kruis op de Athosberg
Relieken van het Heilig Kruis in Cyprus en te Jeruzalem
Relieken van het Heilig Kruis buiten Europa
 
Deze leziug zal telkens aangepast worden aan de plaats waar ik ze geef. Ik zal de nodige aandacht besteden aan de relieken van het Heilig Kruis in de omgeving van de plaats waar ik de lezing houd. Er zijn immers in Vlaanderen vele tientallen relieken van het Heilig Kruis. Ze zijn vaak piepklein, maar ze zijn er.
Voordracht: De relieken van de andere voorwerpen die te maken hebben met de passie van Jezus Christus.
 
Na zijn aanhouding in de Hof van Olijven kreeg Jezus het heel hard te verduren vooraleer hij gekruisigd werd. Er zijn heel wat relieken van de martelingen die Hij onderging.
 
Ik spreek achtereenvolgens over:
De Doornenkroon
De nagels van het Heilig Kruis
De Heilige Lans
De Heilige Spons
De Rietstok
De Geselkolom
Het kruisopschrift
Voordracht: Het belangrijkste reliek (de Lijkwade van Turijn) en het grootste reliekschrijn (het Driekoningenschrijn te Keulen)
 
Er zijn vele honderden reliekhouders en reliekschrijnen. Er kan er echter maar ťťn het grootste zijn en dat is het Driekoningenschrijn te Keulen. Ik bespreek het dan ook uitgebreid en licht de verschillende functies toe die het in de loop der tijden had. Verder heb ik het in deze voordracht over de Heilige Lijkwades, de zweetdoeken en de afbeeldingen van Jezus. Uiteraard spreek ik uitgebreid over het belangrijkste doek, namelijk de Lijkwade van Turijn.
 
Ik spreek achtereenvolgens over:
Het reliekschrijn van de Drie Koningen
De materialen waaruit het gemaakt is
Licht en plaatsing
Vorm
Iconografisch programma
Visuele constructie van authenticiteit en overgankelijkheid
Oorsprong
Politieke functie
Geschiedenis
Situatie in Keulen
Opening en onderzoek van het schrijn
De Heilige Lijkwades, Zweetdoeken enzovoort
De Lijkwade van BesanÁon
De Lijkwade van Cadouin
De Lijkwade van Cahors
De Lijkwade van Carcassonne
De Lijkwade van CompiŤgne
De Lijkwade van Turijn
Geschiedenis
Foto's van de Lijkwade
Het onderzoek door de STURP
Andere middeleeuwse afbeeldingen van Jezus
De Zweetdoek van Veronica
Andere heilige gezichten
De afbeelding van Edessa / De Mandylion
Gewaagde theorieŽn
Voordracht: De relieken uit het leven van Jezus Christus.
 
Er zijn heel veel relieken overgebleven van het leven van Jezus. Ik bespreek ze in deze lezing.
 
Ik spreek achtereenvolgens over:
De Heilige Krib
De Drie Koningen en hun geschenken
De Heilige Navelstreng
Luiers van Jezus
De Heilige Voorhuid
Een tand van Jezus, haar van Jezus
De bruiloft van Kana
De vermenigvuldiging van de broden en de vissen
De put van de zakdoek, een afbeelding van Jezus
Kleren van Jezus
Voetafdrukken van Jezus
Relieken van de intrede in Jeruzalem
Relieken van het Laatste Avondmaal
De Heilige Kelk van het Laatste Avondmaal
Tranen van Jezus
De Heilige Trap
Het Heilig Bloed
Het kleed zonder naad
Het graf van Jezus Christus
Bijzondere kruisbeelden
Voordracht: De relieken van figuren uit het Oude Testament en van de familie en de kennissen van Jezus Christus.
 
Er zijn niet alleen van Jezus Christus en van de heiligen heel veel relieken bewaard, maar ook van een aantal figuren en voorwerpen uit de Bijbel en van mensen uit de omgeving van Jezus zijn er heel veel relieken tot ons gekomen.
 
Ik spreek achtereenvolgens over:
Bijbelse figuren
Aaron
Abraham
Adam
De Ark van het Verbond
De Ark van Noach
Daniel
David
Edith
De vrouw van Lot
Elia
Elisa
Eva
Isaak
Jesaja
Jacob
Jael
Jeremia
Job
Jona
Jozef
Judith
Het Manna
Mozes
Nebukadnezar
Salomo
Simson
Samuel
Sara
Seth
Christelijke mythologie
Cherubijnen
De Heilige Geest
Gabriel
Michael
Familieleden van Jezus
Sint-Anna
Sint-Elizabeth
Johannes de Doper
Sint-Joachim
Sint-Jozef
Onze-Lieve-Vrouw
Mensen en dingen uit de omgeving van Jezus
De ezel en de haan
Sint-Dismas
Jozef van Arimathea
Lazarus
Sint-Longinus
Maria-Magdalena
De drie Maria's
Maria de Egyptische
Sint-Martha
De Drie Koningen
Salomť
De Onnozele Kinderen
De Samaritaanse Vrouw
Christelijke gebruiken
Relieken in IsraŽl
IsraŽlische relieken van het lijden en de dood van Jezus
Bedevaartsoorden
Voordracht: Maagden en maagdelijkheid in het Christendom
 
Ik begin deze voordracht met een spoedcursus. Daarbij leg ik uit wat een heilige is en hoe men heilig wordt.
 
Daarna besteed ik aandacht aan de positie van de vrouw in de Kerk in de loop van de geschiedenis.
 
Ik doe dat door een cijfermatige vergelijking van het aantal mannelijke en vrouwelijke heiligen, en door na te gaan hoeveel mannen en hoeveel vrouwen er de marteldood gestorven zijn.
 
De hoofdmoot van de voordracht bestaat in een poging om een antwoord te vinden op de volgende vragen:
 
1. Trapten de maagden enkel op lange tenen of schopten zij wel degelijk wild om zich heen?
2. Hoe komt het dat zovelen onder hen de marteldood stierven?
3. Zijn er gelijkenissen met de dag van vandaag, met andere woorden, waren de middeleeuwse maagden dolle mina's die hun tijd ver vooruit waren of wilden zij gewoon een rol spelen in de Kerk?
Voordracht: De relieken van de apostelen.
 
De apostelen, de eerste verspreiders van het geloof, hebben wereldwijd heel wat relieken achtergelaten. Ze zijn immers gaan preken over de hele toen bekende wereld nadat Jezus hen de opdracht had gegeven "Gaat en vermenigvuldigt U"
 
Ik spreek achtereenvolgens over:
Petrus
Andreas
Bartholomeus
Filippus
Jacobus de Meerdere
Jacobus de Mindere
Johannes de Evangelist
Judas Iskariot
Judas Thaddeus
Mattheus
Matthias, de vervanger van Judas Iskariot
Simon de Zeloot
Thomas
De drie volgende figuren waren geen apostelen, maar ik spreek er toch over gezien hun belang
Lucas de Evangelist
Marcus de Evangelist
Paulus
Voordracht: Relieken van de bekendste heiligen.
 
De aanvrager van deze voordracht mag twintig heiligen kiezen uit de lijst van internationale heiligen onderaan deze pagina (de lijst met gele achtergrond zoals dit kader). Ik doe dan de nodige opzoekingen aangaande het leven en de relieken van die heilige.
 
U begrijpt dat deze voordracht heel wat voorbereidend werk vraagt. Daarom vraag ik u om de voordracht minstens drie maanden op voorhand te boeken.
Voordracht: Belgische Heiligen en hun relieken.
 
De aanvrager van deze voordracht mag twintig heiligen kiezen uit de lijst van Belgische heiligen onderaan deze pagina (de lijst met grijze achtergrond zoals die kader. Ik doe dan de nodige opzoekingen aangaande het leven en de relieken van die heilige.
 
U begrijpt dat deze voordracht heel wat voorbereidend werk vraagt. Daarom vraag ik u om de voordracht minstens drie maanden op voorhand te boeken.
 
Opgepast: deze "Belgische" heiligen zijn niet noodzakelijk geboren of gestorven in BelgiŽ, ze hebben er vaak ook niet hun hele leven doorgebracht. Ze hebben echter wel een betekenis gehad voor BelgiŽ en ze zijn het zeker waard om er iets over te vertellen.
Voordracht: Reliekschrijnen en reliekhouders in de geschiedenis.
 
Sedert honderden jaren houden kerken, abdijen en vrome mensen relieken bij. Om deze relieken, die soms bijzonder waardevol waren, in stijl te bewaren lieten ze verschillende soorten reliekhouders en -schrijnen maken. In vele gevallen behoren deze voorwerpen tot het allermooiste dat de kunst ons nagelaten heeft.
 
Ik spreek achtereenvolgens over:
Reliekhouders in het Christendom tijdens de middeleeuwen
Na de Reformatie
Reliekhouders in andere religies - de Islam
Reliekhouders in andere religies - het Boeddhisme
Reliekhoorns
Reliekenbeurzen
Reliekkistjes en -tabletten
Antropomorfe reliekhouders, schedel- en bustereliekhouders
Reliekhouders in de vorm van ledematen
Reliekhouders in de vorm van een kruis
Ostensoria
Thecae
Reliekhouders in diverse stoffen en papier
Reliekhouders van ivoor, been, eierschalen enzovoort
Reliekhouders van hout, steen, glas of kristal
Reliekhouders van metaal
Reliekschrijnen
Ontstaansgeschiedenis en verdere ontwikkeling
Maaslandse reliekschrijnen
Rijnlandse reliekschrijnen
Reliekschrijnen van elders in Duitsland en Europa
De late middeleeuwen: Gotische schrijnen
16e, 17e en 18e eeuwen: Renaissance- en Barokschrijnen
19e en 20e eeuwen: Historiserende schrijnen
Vormgeving en versieringen
Toegepaste technieken
Verering
Processies en heiligdomsvaarten
Reliekenverzamelingen
Bijlagen: keuzelijsten
Lijst van de bekendste heiligen. Uit deze lijst mag de aanvrager van de voordracht "Relieken van de bekendste heiligen" twintig heiligen kiezen waarover ik het zal hebben tijdens de voordracht.
 
(A)Egidius (Agia) van Saint-Gilles, kluizenaar en abt (1 september)
(Ana)Cletus, paus en martelaar (26 april)
(H)Adelin(us) (Hadelijn) van Cellus (nabij Dinant), benedictijn en kloosterstichter (3 februari)
(H)Emma (Imma) van Lesum (van Stiepel), weldoenster (19 april)
Aaron van Saint-Malo (van Bretagne), kluizenaar (20 juni)
Ašron, aartsvader (1 juli)
Abel van Reims, bisschop (5 augustus)
Abraham Syrus, abt en kluizenaar (15 juni)
Abraham, eerste aartsvader (9 oktober)
Acharius van Doornik, bisschop (27 november)
Adalbert van Praag (van Egmont), bisschop en martelaar (25 juni)
Adalbert(us) van Praag, bisschop en martelaar (23 april)
Adam en Eva, stamouders (24 december)
Adela van Trier, stichteres (24 december)
Adelheid van BourgondiŽ (van Trier), keizerin en weldoenster (16 december)
Adelina (Adele), abdis (20 oktober)
Adelinda (Adeline) van Bad Buchau, weldoenster (28 augustus)
Adilia (Odilia) van Orp-Le-Grand, kloosterstichteres (30 juni)
Adolf von OsnabrŁck, bisschop (30 juni)
Adrianus (Adriaan) van NicomediŽ, martelaar (8 september)
Agapitus I, paus (6 augustus)
Agatha van SiciliŽ (van Catania), maagd en martelares (5 februari)
Agnes van Montepulciano, kloosterlinge (dominicanes) en abdis (20 april)
Agnes van Rome, maagd en martelares (21 januari)
Alanus de Rupe, kloosterling (dominicaan) en theoloog (8 september)
Albanus (Albaan) van Mainz, priester, missionaris en martelaar (21 juni)
Albanus van Engeland (van Verulam), martelaar (20 juni)
Albericus (Alberik) van Utrecht, bisschop (14 november)
Albert(us) van Leuven, scholasticus, kardinaal en prins-bisschop van Luik (24 november)
Albertus de Grote, bisschop en theoloog (15 november)
Albinus van Angers en David van Wales, bisschoppen (1 maart)
Aldegonda (Aldegundis) van Maubeuge, kloosterstichteres (30 januari)
Aldetrudis (Aldetrude, Adeltrudis) van Maubeuge, abdis (25 februari)
Aleidis (Aleydis) van Schaarbeek, kloosterlinge (11 juni)
Alena van Dilbeek, martelares (17 juni)
Alexandra van Rome, martelares (18 mei)
Alexis Falconieri, medestichter van de Servietenorde (18 februari)
Alexius van Edessa, kluizenaar en stichter van de congregatie Broeders Alexianen (17 juli)
Alfons(us) Maria de (di) Liguori, jurist, bisschop, kerkleraar en stichter van de orde van de Redemptoristen (1 augustus)
Alix (Alice) Le Clerc, pionierster van het meisjesonderwijs (9 januari)
Alodia van Huesca, martelares (22 oktober)
AloÔsius Gonzaga, kloosterling bij de SociŽteit van Jezus (21 juni)
Altfried (Alfred) van Hildesheim, bisschop (15 augustus)
AmadeŁs van Lausanne, abt en bisschop (27 augustus)
Amandus van Nantes (van Maastricht) (Sint-Amandus), bisschop (6 februari)
Amata van Assisi, kloosterlinge bij de Zusters Clarissen (20 februari)
Amatus (Amaat) van Sion, bisschop (13 september)
Ambrosius van Milaan, bisschop en kerkleraar (7 december)
Amor van Maastricht, diaken (8 oktober)
Amos, profeet (31 maart)
Anastasia van Sirmium, maagd (25 december)
Anastasia van Sirmium, martelares (10 maart)
Anatolius (Anatool) van SyriŽ, bisschop (3 juli)
Andreas (Sint-Andries), apostel en broer van Petrus (30 november)
Angela di Merici, stichteres van de orde van de Ursulinen (27 januari)
Angelus Falcone van Acri, priester en kapucijn (30 oktober)
Anna van Sint-BartholomeŁs, kloosterlinge (karmelietes) (7 juni)
Anno II van Keulen, aartsbisschop (5 december)
Anselm(us) van Canterbury, aartsbisschop, theoloog en kerkleraar (21 april)
Ansgar(ius) van Hamburg, bisschop en martelaar (3 februari)
Anthelmus van Chignin, bisschop (26 juni)
Antoinette van Orlťans, benedictines in Poitiers (25 juni)
Antonia Mesina, martelares (28 februari)
Antonia van Florence, weduwe en abdis bij de tertiarissen van Sint-Franciscus (29 februari)
Antonia van Lyon, martelares met 48 anderen (2 juni)
Antonia van NicomediŽ, martelares (4 mei)
Antoninus van Florence (van Pierozzi), aartsbisschop (10 mei)
Antonius (Antonio) Maria Zaccaria, priester (5 juli)
Antonius Maria Claret, bisschop en stichter van het Broederschap van de Zonen van het Onbevlekt Hart van Maria (Claretijnen) (24 oktober)
Antonius van Egypte (Sint-Antonius-met-zijn-varken; Sint-Antonius Abt), monnik en tweede vries(17 januari)
Antonius van Padua (Sint-Antonius), theoloog, kerkleraar en derde regen(13 juni)
Apollinaris van Ravenna, bisschop (20 juli)
Apollonia van AlexandriŽ, martelares (9 februari)
Ardwyne (Adruinus) van Ceprano, pelgrim (25 oktober)
Ariadne van Primnessus, heldhaftige christin (18 september)
Arnold van Soissons (Sint-Arnoldus), monnik (16 augustus)
Arnulf van Metz, bisschop (28 juli)
Arsenius (Arseen) de Grote, diaken en woestijnvader (19 juli)
Arthur Bell, priester, franciscaner en martelaar (15 november)
Asteria (Hesteria) van Bergamo, martelares (10 augustus)
Asterius (Aster) van Petra, bisschop (10 juni)
Athanasius (Athanaas) van AlexandriŽ (de Grote), patriarch en kerkvader (2 mei)
Audomarus van Saint-Omer, bisschop (9 september)
August(e) Chapdelaine, missionaris en martelaar (29 februari)
Augustinus van Canterbury (van Kantelberg), bisschop (27 mei)
Augustinus van Hippo (van Thagaste) (Sint-Augustinus), theoloog, filosoof en kerkvader (28 augustus)
Augustinus Zhao Rong, missionaris en martelaar in China (9 juli)
Aurelianus van Lyon, bisschop (4 juli)
Aurelius (Aureel) van Carthago, bisschop (27 juli)
Autbert(us) van Cambrai, bisschop (13 december)
Balduinus (Boudewijn) van Laon, aartsdiaken en martelaar (17 oktober)
Barbara van NicomediŽ (Sint-Barbara), martelares (4 december)
Bardo van Meins (von Mainz), monnik, abt en aartsbisschop (10 juni)
Barnabas van Cyprus (Barnabas Apostel), kerkleider en tweede regen(11 juni)
BartholomeŁs Apostel, apostel en martelaar (24 augustus)
Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren (2 januari)
Beata van Afrika, martelares (8 maart)
Beatrix (Beatrijs) van Nazareth, martelares (29 juli)
Beda de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar (25 mei)
Begga van Andenne, weduwe en abdis, dochter van de Ida van Nijvel en zuster van de Gertrudis van Nijvel  (17 december)
Benedictus (Benedikt-Jozef) Labre, pelgrim (16 april)
Benedictus van Aniane, kloosterhervormer (12 februari)
Benedictus van Nursia, abt en patroon van Europa (11 juli)
Benjamin van PerziŽ, deken en martelaar (31 maart)
Benno van Meissen, bisschop (16 juni)
Beregisus van Saint-Hubert, kloosterstichter en abt (10 oktober)
Bernadette Soubirous, maagd (18 februari)
Bernardinus van SiŽna, priester (20 mei)
Bernardus van Clairvaux (de Grote), bourgondisch edelman, stichter en abt van de orde van de CisterciŽnzers (Bernardijnen) (20 augustus)
Bert(h)ulfus van Gent (van Renty), kloosterstichter en abt (5 februari)
Bertha Blangy, abdis (4 juli)
Berthilde (Bertilda) van Chelles, abdis (5 november)
Bertinus van Sithiu (van Poperinge), stichter en abt (5 september)
Bertold(us) van CalabriŽ, monnik en stichter van de orde van de Karmelieten (29 maart)
Bertrandus de Garriga, monnik (6 september)
Bertuinus van Malonne, monnik en abt (28 november)
Bibiana, martelares (2 december)
Birgitta (Brigitta) van Zweden, kloosterlinge en mystica, stichteres van de orde van de Birgittinessen en van de Birgittijnen (23 juli)
Blasius van Sebaste, bisschop en martelaar (3 februari)
Bonafatius van Tarsus (Sint-Bonifaas), Romeins burger, martelaar en vierde ijs(14 mei)
Bonaventura, bisschop en kerkleraar (15 juli)
Bonifatius (Bonifaas) van Brussel, bisschop (19 februari)
Bonifatius, missionaris, bisschop en martelaar (5 juni)
Boris van Bulgarije, monnik en vorst (2 mei)
Brenda(a)n (de Zeevaarder), abt (16 mei)
Brictius van Tours, bisschop (13 november)
Brigitta van Kildare, abdis (1 februari)
Broeder (Isidorus) Isidoor De Loor, kloosterbroeder (5 oktober)
Bruno de Kartuizer, kluizenaar en stichter van de orde van de Kartuizers (6 oktober)
Caesaria (Cesarina) van Arles, abdis en zuster van de bisschop Caesarius van Arles (12 januari)
Caesarius van Arles, bisschop (27 augustus)
Caesarius van Nazianze, bisschop (25 februari)
Caius (Gaius, Kaius, Kajus), paus (22 april)
Cajetanus van Thiene, kloosterling (theatijn) (7 augustus)
Cal(l)ixtus (Callistus) I, paus en martelaar (14 oktober)
Camillus (Camiel) deí Lellis, priester (14 juli)
Candida van ńltere, kluizenares (3 oktober)
Carolus Borromeo (BoromeŁs; BorromeŁs), bisschop (4 november)
Carolus Lwanga en Gezellen, martelaars van Oeganda (3 juni)
Casimir Casimir (Kazimierz) van Polen, koning (4 maart)
Cassianus van Imola, martelaar (13 augustus)
Castus en (A)Emilius (Emiel), martelaars in Chartago (22 mei)
Catharina (Katarina) van Zweden, dochter van de Birgitta (Brigitta) van Zweden, abdis (24 maart)
Catharina Benincasa (van SiŽna), maagd, mystica en kerklerares; ontving de genade van het mystieke huwelijk (29 april)
Catharina van AlexandriŽ (Sint-Catharina), martelares (25 november)
Catharina van Genua, weldoenster (15 september)
Cecilia van Rome (Sint-Cecilia), martelares (22 november)
Celestinus V, paus (voorheen monnik-kluizenaar, geboren als Pietro del Morrone) ( (19 mei)
Charbel MakhlŻf, priester en monnik (24 juli)
Charlotta (Charlotte) en 15 medezusters, martelaressen (17 juli)
Chlotildis (Chlotilde) van Frankrijk, koningin en abdis (3 juni)
Christiaan, cisterciŽnzer en abt (12 november)
Christophorus Magellaen en Gezellen, priester en martelaars (21 mei)
Christophorus van LyciŽ (Sint-Christoffel), martelaar (25 juli)
Chrysolius van Doornik, martelaar (7 februari)
Cilinia (Celina) van Laon, edelvrouw (21 oktober)
Clara van Assisi, maagd en eerste vrouw die zich bij Franciscus van Assisi aansloot. Zij stichtte de eerste orde van Arme Vrouwen (clarissen), waarbij zich later ook haar zuster Agnes aansloot (11 augustus)
Clara van het Kruis (van Montefalco), mystica (17 augustus)
Claude de la ColombiŤre, biechtvader (15 februari)
Claudius van BesanÁon, abt, bisschop en later kluizenaar (6 juni)
Clemens I van Metz, paus (23 november)
Clementia van ÷hren (van Hohenburg), weduwe en kloosterlinge (benedictines) (21 maart)
Coleta van CorbiŽ (Sint-Coleta), stichteres van de Arme Klaren (6 maart)
Columba (Kolumba) van Sens, maagd (31 december)
Columbanus van Luxeuil, zwerfmonnik, stichter en abt (23 november)
Conrad van Piacenza (Koenraad), kluizenaar (19 februari)
Constantia (Constancia) van Rome, maagd (18 februari)
Constantinus I, keizer van Rome (11 maart)
Constantius (Constans, Constant) van Ancona, kerkdienaar (23 september)
Corneli(u)s, paus en Cyprianus van Carthago, bisschop en beiden martelaars (16 september)
Cornelia van Tunis (Sint-Cornelia), martelares in Noord-Afrika (31 maart)
Cosmas (Cosmos) en Damianus (Damiaan) van Cyrrhus, broers en martelaars (26 september)
Crispinus (Sint-Krispijn) en Crispinianus (Sint-Krispiniaan) van Soissons, broers en martelaars (25 oktober)
Cunegonde van Luxemburg, koningin- en keizerin-gemaal van het Roomse Rijk (3 maart)
Cyriacus van Rome, martelaar (8 augustus)
Cyrill(i)us van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar (18 maart)
Cyrillus van Afrika, martelaar (8 maart)
Cyrillus van AlexandriŽ, bisschop en kerkleraar (27 juni)
Cyrillus van Thessalonica, monnik en Methodius, bisschop (14 februari)
Dag van de Onnozele (Onschuldige) Kinderen, martelaars (28 december)
Damasus I, paus (11 december)
Damiaan de Melaatse (Jozef de Veuster), missionaris (10 mei)
DaniŽl Comboni, priester en missionaris (21 juli)
DaniŽl de Styliet, kluizenaar op een pilaar (11 december)
DaniŽl, Samuel en Elias, profeten (16 februari)
Daria van Rome, martelares (25 oktober)
David, koning (29 december)
Debora Rechter, profetes in IsraŽl (21 september)
Delphinus (Delfinus) van Bordeaux, bisschop (24 december)
Demetrius (Dimitri) van Thessalonika (Grootmartelaar), martelaar (8 oktober)
Deodatus van Nevers, bisschop (10 augustus)
Desideratus (Dťsirť) van Bourges, bisschop (8 mei)
Desiderius (Desideer) van Vienne, aartsbisschop en kroniekschrijver (23 mei)
Diana van AndalÚ, kloosterlinge (dominicanes) (9 juni)
Didacus van Alcalŗ, kloosterling (franciscaan) en lekenbroeder (13 november)
Diomedes van Nicea, martelaar (9 juni)
Dionysia (Dionissia) van Lampsaka, martelares samen met Petrus, Andreas en Paulus van Lampsaka (15 mei)
Dionysius (Saint-Denis, Sint-Denijs) en Gezellen, bisschop en martelaars (9 oktober)
Dominicus Guzman, stichter van de orde van de Dominicanen (8 augustus)
Donald van Ogilvi, abt (15 juli)
Donatianus van Reims, bisschop; patroonvan het bisdom Brugge (14 oktober)
Donatus (Donaat) van MŁnstereifel, Romeins soldaat en martelaar (7 augustus)
Dorothea van CappadociŽ (van Cesarea), martelares met haar beide zussen Christina en Calixtina, en de secretaris Theofilus (6 februari)
Dysmas, Ďde goede moordenaarí, bekeerling (25 maart)
Edgar de Vredelievende, vorst en weldoener (8 juli)
Edith van Wilton, kloosterlinge (16 september)
Edmond, koning (20 november)
Eduard(us) III (de Belijder), koning (13 oktober)
Edward Poppe, priester (10 juni)
Edwin van NorthumbriŽ, koning en martelaar (12 oktober)
Efrem (EphraÔm) de SyriŽr, dichter en kerkleraar (9 juni)
Egbert(us) van Rathmelsigi (van Northumbria), priester en monnik (24 april)
Eleonora van Amesbury, koningin en weduwe (25 juni)
Eleutherius van Doornik, bisschop (20 februari)
Elia(s) van de berg Karmel, profeet (20 juli)
Elias van CalibriŽ, monnik (17 augustus)
Elisabeth van de Drie-eenheid, kloosterlinge (karmelietes) (9 november)
Elisabeth van Hongarije (van ThŁringen), weduwe en weldoenster (17 november)
Elisabeth van Hongarije, prinses (5 november)
Elisabeth van Portugal (van Aragůn) (Santa Isabel), koningin en stichteres (4 juli)
Ell(i)a Fitzpatrick, weduwe en abdis (1 februari)
Elmer van Molhain, missiebisschop (28 augustus)
Elvira van ÷hren (van Trier), abdis (16 juli)
Emelina de Broyes, weldoenster (27 oktober)
Emerentiana van Rome, martelares (23 januari)
Emilia van Rodat, mystica en stichteres van de congregatie van de Zusters van de Familie (19 september)
Emiliana van Rome, maagd (5 januari)
Emmanuel van Cremona, monnik van de Sint-Bernardusabdij in Aduard en bisschop van Cremona (1 oktober)
Emmerik van Hongarije, koningszoon (4 november)
Engelbert(us) van Keulen, bisschop en martelaar (7 november)
Erasmus van Formio (van Formiae; van SyriŽ), bisschop en martelaar (2 juni)
Erasmus van O(c)hrid, martelaar (2 juni)
Erik van Zweden, koning en martelaar (18 mei)
Ermelindis van Meldert, kluizenares (29 oktober)
Ern(e)st van Zwiefalten, martelaar (7 november)
Estella (Estelle) van Saintes, martelares (11 mei)
Esther van PerziŽ, oudtestamentische koningin, geboren uit de stam Benjamin (24 mei)
Etheldreda van Ely, koningin en abdis (23 juni)
Ethelwald van Farne, monnik (23 maart)
Eugenia van Rome, kloosterstichteres, maagd en martelares (25 december)
Eugenius (Eugeen) van Carthago, bisschop en martelaar (13 juli)
Eulalia van Mťrida, jongste martelares (10 december)
EuriŽlle van Trťdias (van Tremeur), prinses en kluizenares (1 oktober)
Eusebia van Saint-Cyr, abdis en martelares (20 september)
Eusebius van Vercelli, broeder (2 augustus)
Eustachius van Rome, martelaar (20 september)
Ev(e)rard(us) van Fruili, stichter en weldoener (16 december)
Eva van Dreux, martelares (6 september)
Eva van Luik, kluizenares (4 juni)
Evarist(us) (Aristus), paus (26 oktober)
Ewald de Witte en Ewald de Zwarte, missionarissen en martelaars (3 oktober)
Fabianus (Fabiaan) van Rome, paus en martelaar (20 januari)
Fabiola van Rome, kluizenares (27 december)
Fabricius (Fabricianus) van Toledo, martelaar (22 augustus)
Faustina en Liberata van Como, kloosterstichtsters (18 januari)
Faustinus van Lyon, bisschop (15 februari)
Feest van de Apostelen Petrus en Paulus (29 juni)
Feest van de Jozef als arbeider (1 mei)
Feest van de Jozef, bruidegom van de Maagd Maria (Jozef Voedstervader) (19 maart)
Felicianus en Primus van Rome, broers en martelaars (9 juni)
Felix Africanus van Thibara, bisschop en martelaar en Adauctus, priester en martelaar (30 augustus)
Felix van Nicosia, lekenbroeder en kapucijn (12 juli)
Felix van Valois, stichter van de orde van de TrinitariŽrs (20 november)
Fer(di)nand(us) III, koning (30 mei)
Fidelis (Fideel) van Sigmaringen, kapucijn en martelaar (24 april)
Filemon van AlexandriŽ (martelaar met Apollonius) (8 maart)
Filibertus van JumiŤges, abt (20 augustus)
Filippus en Jakobus, apostelen (3 mei)
Filomena van Rome, maagd en martelares (10 augustus)
Firmin(us) van Amiens (van Pamplona), bisschop en martelaar (25 september)
Flora van Cůrdova, maagd en martelares (24 november)
Florentina van Rome, martelares (1 december)
Florentius (Florent) van Straatsburg, bisschop (4 juli)
Florianus (Floriaan) van Lorch, martelaar (4 mei)
Floribert(us) I van LŁttich, bisschop en zoon van de Hubert(us) (27 april)
Foillanus (Foillan), bisschop en martelaar (31 oktober)
Folcuinus (Folkwin) van Terwaan (van Thťrouanne), bisschop (14 december)
Francesca Cabrini, stichteres van de congregatie van de Zusters Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus (22 december)
Francisca Romana, weduwe en stichteres van de Oblaten van Sint Benedictus (9 maart)
Franciscus van Assisi (Sint-Franciscus), kloosterstichter (4 oktober)
Franciscus van Paola, kluizenaar en stichter van de orde van de Minimi (Miniemen) (2 april)
Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar (24 januari)
Franciscus Xaverius, Spaanse missionaris (jezuÔet) die een belangrijke rol speelde in de opbouw van de missie in Zuid- en Oost-AziŽ
Francisus Caracciolo, stichter van de orde van de Mindere Reguliere Geestelijken (4 juni)
Fredericus (Frederik) van Utrecht, bisschop en martelaar (18 juli)
Fulbert(us) van Chartres, monnik (10 april)
GabriŽl van de Moeder van Smarten, kloosterling (27 februari)
GabriŽl: boodschapper van de komst van God op aarde; bestrijder van kwaad, onrecht en duisternis
Galla van Rome, weduwe, edelvrouw en kloosterstichtster (5 oktober)
Gemma Galgani van Lucca, mystica, speciaal vereerd door de congregatie der Passionisten, waar zij zelf ook had willen intreden (11 april)
Geraldus van Keulen (van Aurillac), pelgrim (13 oktober)
Gerardus Majella, kloosterling (redemptorist) en lekenbroeder (16 oktober)
Gerebern, priester en martelaar en Dimfna (Dympna) van Geel, prinses en martelares (15 mei)
Germana (Germaine) Cousin, herderin (15 juni)
Germanus (Germain) van Parijs, bisschop (28 mei)
Gertrudis (Geertrui) van Nijvel, abdis, dochter van de Ida van Nijvel en zuster van de Begga (17 maart)
Gertrudis (Geertruida) van Helfta (de Grote), mystica (16 november)
Gervasius van Milaan, bisschop (19 juni)
Gerwin(us) (Geerwijn) van Oudenburg (of van Oostende), pelgrim en kluizenaar (17 april)
Ghislain (Geleyn, Gelinus, Gislenus) van Saint-Ghislain, priester, monnik en abt in de orde van de Basilius (10 oktober)
Gideon Rechter (26 september)
Gilbert(us) van Neuffontaine (van Auvergne; van Clermont), kloosterstichter en abt (6 juni)
Gisela van Passau (van Hongarije; van Niedernburg), weduwe en abdis (7 mei)
Godefried (Godefridus; Godfried) van Amiens, bisschop (8 november)
Godelieve van Gistel, martelares (6 juli)
Gontram (Gunthram, Gontran) van BourgondiŽ, koning (28 maart)
Gordianus van Rome, martelaar (10 mei)
Gos(e)win(us) van Anchin, abt (9 oktober)
Gratia van Alcira, martelares (21 augustus)
Gregorius de Grote, paus en kerkleraar (3 september)
Gregorius VII, paus (25 mei)
Gregorius X, paus (10 januari)
Gu(i)lielmus (Wilhelmus) van de Monte Vergine (van de Vercelli), stichter en abt (25 juni)
Guido van Anderlecht, koster en pelgrim (12 september)
Gummarus van Lier, bisschop (11 oktober)
GŁnter van Melk, geestelijke (9 oktober)
Gwendolen van Llanwyddelan, kluizenaar (18 oktober)
Harlindis en Relindis van Aldeneyk, zusters en kloosterlingen (benedictinessen) (13 februari)
Hedwig van SileziŽ, hertogin en kloosterlinge (16 oktober)
Helena van Constantinopel, keizerin-moeder (18 augustus)
Henricus (Hendrik) II, keizer, geloofsverkondiger en stichter van het bisdom Bamberg (13 juli)
Heribert(us) van Keulen, bisschop (16 maart)
Herman Jozef van Steinfeld, monnik (21 mei)
Hermes van Rome, martelaar (28 augustus)
Hervť van Bretagne, minstreel (17 juni)
HiŽronymus Emiliani, stichter van de Orde van de Paters van Somaschi (8 februari)
HiŽronymus van Stridon (van Bethlehem), priester en kerkleraar (30 september)
Hilarius van Poitiers, bisschop en kerkleraar (13 januari)
Hilda van Whitby, stichteres van het klooster van Streaneshalch (17 november)
Hildegard van Bingen, maagd en mystica (17 september)
Honorina (Honorine) van NormandiŽ, martelares (27 februari)
Hubertus van Luik (Sint-Hubertus), bisschop (3 november)
Hugo van Fosses, abt van klooster van Prťmontrť (premonstratenzers) (10 februari)
Hugo van Grenoble (Hugo de Kartuizer), bisschop, monnik (benedictijn) en weldoener der kartuizers (1 april)
Hunger van Utrecht, bisschop (22 december)
Hyacinth(us) van Polen, bisschop en geloofsverkondiger (17 augustus)
Ida van Leuven, gestigmatiseerde en mystica (13 april)
Ida van Nijvel, stichteres van de abdij van Nijvel en moeder van de Gertrudis (Geertrui) van Nijvel en van de Begga (8 mei)
Ida van Rameige, kloosterlinge (cisterciŽnzerin) en kloosterstichtster te Rameige (11 december)
Idesbald van der Gracht, abt en cisterciŽnzer (18 april)
Ignatius van AntiochiŽ, bisschop en martelaar (17 oktober)
Ignatius van Loyola, Spaans priester, bekend door zijn geschrift Exercitia spiritualia (Geestelijke oefeningen) en daaropvolgend, in 1539, zijn leeuwendeel in de oprichting van de SociŽteit van Jezus (orde van de JezuÔeten) te Rome (31 juli)
Imelda Lambertini, kloosterlinge (dominicanes) (12 mei)
Ingrid Elovsdotter, weduwe, stichteres en priorin (2 september)
IraÔs (RaÔssa) van AlexandriŽ, martelares (5 september)
Irena (Irene) van Thessaloniki, martelares samen met haar zusters Agape en Chionia (5 april)
IreneŁs van Lyon, tweede bisschop, kerkvader en martelaar (28 juni)
Iris van Gerapolis, dochter van Filippus (4 september)
Irma Grivot, martelares in China (9 juli)
Irmgard van Keulen (van Suchtelen), kluizenares (14 september)
Irmina van Trier, kloosterstichteres en abdis (24 december)
Isaak (Izaak), tweede aartsvader, zoon van Abraham en Sara en man van Rebecca (25 maart)
Isabella van Longchamp (van Parijs; van Frankrijk), prinses en stichteres van de koninklijke abdij van Longchamp (clarissen) (22 februari)
Isidorus (Isidoor) van Sevilla, bisschop en kerkleraar (4 april)
Isidorus van Madrid, landbouwer (15 mei)
Ivetta van Hoei, weduwe en kluizenares (13 januari)
Ivo Hťlory (van Bretagne) (St Yves Trťguier), Bretons priester en officiaal (= kerkelijk rechter) (19 mei)
Jacob, derde aartsvader (5 februari)
Jacolina (Jacomina of Jacoba) Frangipane (van Septisoles), weduwe en weldoenster (8 februari)
Jakobus Maior (de Meerdere) (Sint-Jakob), apostel (25 juli)
Jan van Ruusbroec, mysticus (2 december)
Januarius van Benevento, bisschop en martelaar (19 september)
Jeanne díArc, maagd en martelares (30 mei)
Jesse (IsaÔ) van Bethlehem, vader van koning David en stamvader van het huis David (4 november)
Joachim en Anna van Jeruzalem, ouders van Maria (26 juli)
Job de Aartsvader (10 mei)
Jodocus (Judocus) van Saint-Josse-sur-Mer, prins, kluizenaar en pelgrim (13 december)
JoŽl, profeet (13 juli)
Johan(nes) (Jean) Eudes, priester, theoloog en stichter van de Congregatie van de Priesters van Jezus en Maria (19 augustus)
Johan(nes) Chrysostomus, bisschop, kerkvader en kerkleraar (13 september)
Johanna Francisca de Chantal, weduwe en stichteres van de orde van Maria Visitatie (Visitandinnen) (12 augustus)
Johanna van Valois (van Frankrijk), koningin (4 februari)
Johannes (Jan) Berchmans, religieuze en student (26 november)
Johannes (Sint-Jan-Evangelist), apostel en evangelist (27 december)
Johannes a Deo (Johannes de Deo), kloosterling (passionist) (8 maart)
Johannes Baptist(a) de la Salle, priester en stichter van de congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen (Fratres Scholarum Christianarum), die zich zouden inzetten voor de geestelijke ontwikkeling van de armen (7 april)
Johannes Bosco, Italiaans priester en stichter van de orde van de Salesianen en de Zusters van Don Bosco (31 januari)
Johannes Damascenus (van Damascus), priester, monnik, theoloog en kerkvader (4 december)
Johannes de Brťbeuf en Isaak Jogues en Gezellen, priesters en martelaren van Canada (19 oktober)
Johannes I, paus en martelaar (18 mei)
Johannes Leonardi, priester (9 oktober)
Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars (4 augustus)
Johannes Nepomucenus (van Nepomuk), priester en martelaar (16 mei)
Johannes van Capestrano, minderbroeder (23 oktober)
Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar (14 december)
Johannes van Kenty, priester (23 december)
Johannes van Waasten (van Terwaan; van Thťrouanne), bisschop (29 januari)
John Fisher en Thomas More, bisschoppen en martelaars (22 juni)
Jolanda van Gniezno, prinses, weduwe en abdis (11 juni)
Jona(s), profeet (21 september)
Jonas en Barachisius (broers) en Gezellen, martelaars (29 maart)
Jonatus van Elno, monnik en abt (1 augustus)
Joris (Georgius) van CappadociŽ (van Lydda) (Sint-Joris met de draak), martelaar (23 april)
Josafat Kuncewijcz van Polots, aartsbisschop en martelaar (12 november)
Josephina Bakhita, maagd en kloosterzuster bij de orde van de Canossianerinnen in VenetiŽ (8 februari)
Jozef (van) Calasanz(a), priester en stichter (25 augustus)
Jozua, profeet (1 september)
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, kluizenaar (9 december)
Julia (Julie) Billiart, stichteres van de congregatie van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw (13 mei)
Juliana van Cornillon, kloosterzuster en mystica (7 augustus)
Juliana van NicomedÔe (van Cumae), martelares (16 februari)
Julianus van Pereiro, stichter van de orde van de Julianus van Pereiro (Spaanse ridderorde) (9 januari)
Julitta van Tarsus, martelares samen met haar zoon, de Quiricus (30 juli)
Julius I, paus (12 april)
Justina van Padua, maagd en martelares (7 oktober)
Justinus de Martelaar (van Rome), vroegchristelijke apologeet en martelaar (1 juni)
Jutta van Pruisen (van Sangerhausen), weduwe, kluizenares en mystica (5 mei)
Karel de Goede, graaf van Vlaanderen (2 maart)
Karel Steeb, stichter van de congregatie van Zusters van Barmhartigheid van Verona (15 december)
Karina (Carina) van Angora (van Ankara), martelares (7 november)
Ko(e)nra(a)d (Conrad) van Konstanz, bisschop (26 november)
Ladisla(u)s I van Hongarije, koning (27 juni)
Landricus (Landerik) van Parijs, bisschop (10 juni)
Larissa (Lara) van de Krim, martelares (26 maart)
Laurentius (Laurens) Ruiz en Gezellen, martelaars (28 september)
Laurentius (Laurens) van Rome, diaken en martelaar (10 augustus)
Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar (21 juli)
Lea van Rome, weduwe en weldoenster (22 maart)
Leander (Lťandre) van Sevilla, aartsbisschop en kerkleraar (27 februari)
Leo de Grote (Leo I), paus (10 november)
Leocadia van Toledo, maagd en martelares (9 december)
Leocritia (Lucretia) van Cůrdoba (Cordova), martelares (15 maart)
Leonard(us) van Noblat, monnik (6 november)
Leontius van Tripoli, martelaar (18 juni)
Leopold III van Oostenrijk, stichter en weldoener (15 november)
Libertus van Vlaanderen, benedictijn, leerling van Sint Rombout & martelaar met Goswin van Sint-Truiden (14 juli)
Liborius van Le Mans, bisschop (23 juli)
Lidwina (Liduina) van Schiedam, maagd (14 april)
Lioba van de Sint-Petersberg, abdis (28 september)
Lodewijk IX (Sint-Lodewijk), koning van Frankrijk (25 augustus)
Louisa (Legras-)de Marillac, stichteres van de orde van de Soeurs de la Charitť (Liefdezusters) (15 maart)
Louis-Marie Grignion de Montfort, stichter van de congregatie van de Montfortanen (28 april)
Lucas (Sint-Lucas), evangelist (18 oktober)
Lucia van Syracuse, maagd en martelares (13 december)
Lucianus van AntiochiŽ (van NicomediŽ; van Drepana), martelaar (7 januari)
Lucilla van Rome, martelares (16 februari)
Ludger van MŁnster, bisschop (26 maart)
Ludmilla van Bohemen, hertogin en martelares; grootmoeder van de Wencesla(u)s (16 september)
Lukas de Wonderdoener (van Hellas; van de Stirionberg; van Stiris of Thaumaturgos), kluizenaar (7 februari)
Lutgardis van Tongeren, mystica en een van de eerste vereerders van het Heilig Hart van Jezus (16 juni)
Lydia van Thyatira, eerste christin in Filippi (3 augustus)
Maagd Maria, Koningin en Moeder van God (Vaticaanstad) (22 augustus)
Maagd van Guadelupe (12 december)
Maclovius (Maclou) van Saint-Malo, bisschop (15 november)
Madelberta van Maubeuge, abdis (7 september)
Magdalena (Madeleine) Sofia (Sophia) Barat, stichteres van de orde van de SociŽteit van het Heilig Hart (25 mei)
Mamert(us) van Vienne, bisschop en eerste ijs(11 mei)
Manfred(o) Settala, priester en kluizenaar (28 januari)
Marcella van Rome, martelares (31 januari)
Marcellina van Milaan, zuster van bisschop Ambrosius (17 juli)
Marcellinus en Petrus van Rome, pausen en martelaars (2 juni)
Marcellus I, paus (16 januari)
Marcus, evangelist en stichter van de Kerk van AlexandriŽ, ťťn van de vier oorspronkelijke zetels in het christendom (25 april)
Margaretha van AntiochiŽ (Sint-Margriet), maagd en martelares (20 juli)
Margarita van Schotland, koningin (16 november)
Margarita-Maria Alacoque, kloosterlinge en mystica die door haar werk vorm gaf aan de devotie tot het Heilig Hart van Jezus (16 oktober)
Maria Amandina van Schakkebroek en Gezellen, martelaars (10 juli)
Maria Eufrasia Pelletier, stichteres van de congregatie van Onze-Lieve-Vrouw van Liefdadigheid van de Goede Herder (13 maart)
Maria Faustina Kowalska, kloosterlinge bij de congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid, zieneres en mystica (5 oktober)
Maria Goretti, maagd en martelares (6 juli)
Maria Magdalena (van Magdala), boetelinge en volgelinge van Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem (22 juli)
Maria Magdalena deí Pazzi, maagd (25 mei)
Maria Salomť van Galilea, volgelinge van Jezus (22 oktober)
Marina (Margareta) van AnthiopiŽ (AnthiochiŽ), martelares (20 juli)
Marinus van Cesarea, martelaar (3 maart)
Marinus van San Marino, diaken en kluizenaar (4 september)
Marius van Rome (Marius de Pers), martelaar (19 januari)
Mart(h)a van BethaniŽ, zuster van Lazarus en volgelinge van Jezus (29 juli)
Martelaren (waaronder Blandina) van Lyon (2 juni)
Martelaren van Gorcum (9 juli)
Martelaren van Korea (Koreaanse Martelaren) (20 september)
Martelaren van ViŽtnam (25 november)
Martialis (Martiaal) van Limoges, paus (30 juni)
Martin(us) de Porres, kloosterling (3 november)
Martina van Rome, martelares (30 januari)
Martinus I (de Belijder), paus en martelaar (13 april)
Martinus van Tours (Sint-Maarten), bisschop (11 november)
Maternus van Trier, bisschop (14 september)
Mathildis (Mathilde) van Ringelheim, koningin (14 maart)
Matt(h)ias, apostel en martelaar; als schriftgeleerde werd hij toegevoegd aan de elf apostelen na het wegvallen van Judas Iskariot (14 mei)
MatteŁs, apostel en evangelist (21 september)
Mauritius (Maurice) en Gezellen, martelaars (22 september)
Maurus van Glanfeuil (van Rome; van Anjou), abt (15 januari)
Maximilia(a)n Maria Kolbe, martelaar onder de nazi's (14 augustus)
Maximilianus (Maximiliaan), martelaar (12 maart)
Maximinus van Trier, bisschop (29 mei)
Mechtild(e) van Hackeborn, mystica (19 november)
Medardus van Noyon (Sint-Medard), bisschop en eerste regen(8 juni)
Meinhard van Lijfland, bisschop (11 oktober)
Melania (Melanie) de Jongere (van Rome), diaken (31 december)
Melchior, Gaspar en Balthazar, koningen (6 januari)
Melitta (Melitina) van Marcianopolis, martelares (15 september)
MichaŽl: begeleidt de (zielen van) gestorvenen; aanvoerder van hemelse legermachten
Michilina (Micheline) Metelli, weduwe (19 juni)
Mildreda van Minster, benedictijnerin en abdis (13 juli)
Modestus van Trier, bisschop (24 februari)
Moeder Teresa van Calcutta, missiezuster en stichteres van de orde van de Missionarissen van Naastenliefde (19 oktober)
Monica van Thagaste, moeder van de Augustinus (kerkvader) (27 augustus)
Mozes, profeet en stichter en wetgever van het joodse volk (4 september)
Mutien-Marie Wiaux, broeder (30 januari)
Naam van Maria (vrije gedachtenis) (12 september)
Nadescha Gorodetzkij, bisschop van Woronesch (Rusland) (18 september)
Narcissus van Gerona, bisschop; werd 116 jaar (29 oktober)
Natalia van Napels, pelgrim (26 augustus)
Nathalia van NicomediŽ, weduwe van Adrianus van NicomediŽ (1 december)
Nereus en Achilleus van Rome, martelaars (12 mei)
Nestor van Perge, martelaar (26 februari)
Nicasius van Heeze, martelaar van Gorcum (9 juli)
Nicasius van Reims, bisschop en martelaar (14 december)
Nicodemus (Nikodemus) van Jeruzalem, een van de eerste leerlingen van Jezus, FarizeeŽr en lid van het Sanhedrin (3 augustus)
Nicolaas (Nikolaas) van Myra (Sint-Niklaas), bisschop (6 december)
Nina (Nino) van GeorgiŽ, geloofsverkondigster (14 januari)
Nivardus van Reims, bisschop en martelaar (1 september)
Norbert(us) van Xanten (van Gennep; van Magdeburg), aartsbisschop en stichter van de orde van de Premonstratenzers (6 juni)
Octavius van Turijn, martelaar, samen met de Solutor en de Adventus (20 november)
Oda van Amay, weduwe, stichteres en weldoenster (23 oktober)
Oda van Brabant, Schotse (of Ierse) blinde koningsdochter (27 november)
Odilia van HŲgenburg, abdis (13 december)
Odilo van Cluny, abt (28 oktober)
Odilo van Cluny, abt van de benedictijnerabdij van Cluny (4 januari)
Odulf(us) van Utrecht (van Oirschot), priester (12 juni)
Olaf II van Noorwegen, bekeerde viking (29 juli)
Olga de Wijze, eerste Russische christelijke prinses en weldoenster (11 juli)
Oliver Plunket, aartsbisschop en martelaar onder de anglicanen (11 juli)
Olivia van Brescia, maagd (5 maart)
Oswald van Northumbria, koning (29 februari)
Oswald van NorthumbriŽ, koning en weldoener (5 augustus)
Oswin van Engeland, koning en martelaar (20 augustus)
Ot(h)mar(us) van Sankt (St.) Gallen, priester (16 november)
Otger, missionaris (10 september)
Otto van Bamberg, bisschop (2 juli)
Pachalis (Pascal) Baylon, lekenbroeder (17 mei)
Pachomius van Tabennisi (de Grote; de Oudere; van Tabau; van Tabenne), woestijnvader (9 mei)
Pamfilius van Cesaria, priester en martelaar (16 februari)
Pancratius van Rome (Sint-Pancraas), martelaar en tweede ijs(12 mei)
Pantaleon van NicomediŽ, martelaar (27 juli)
Patricia van Napels, pelgrim (25 augustus)
Patricius (Sint-Patrick) van Ierland, bisschop (17 maart)
Paul(us) van het Kruis, priester en volksmissionaris in Toscane en de pauselijke Staten
Paula van Rome, kluizenares en kloosterstichteres (26 januari)
Paulina van Rome, martelares (31 december)
Paulinus II van Aquile(i)a, bisschop (11 januari)
Paulinus van Nola (de Barmhartige), priester en schrijver (22 juni)
Paulinus van Trier, bisschop en (31 augustus)
Paulus Miki en zijn 25 Gezellen, martelaars in Nagasaki (6 februari)
Paulus van Thebe (Sint-Paulus van Thebe), kluizenaar en eerste vries(15 januari)
Pega (Peggy) van Croyland, kluizenares en pelgrim (8 januari)
Pelagia van Tarsus, martelares (8 oktober)
Perpetua en Felicita van Carthago, martelaressen (7 maart)
Petronella van Rome, martelares (31 mei)
Petrus (Pedro) Claver, apostel van de negerslaven in Zuid-Amerika (9 september)
Petrus (Pierre) Fourier, priester en stichter (9 december)
Petrus Canisius, Nijmeegse theoloog en eerste Nederlandse jezuÔet (21 december)
Petrus Canisius, Nijmeegse theoloog, kerkleraar en eerste Nederlandse jezuÔet (27 april)
Petrus Chanel, priester en martelaar (28 april)
Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar (zijn welsprekendheid stond zo hoog aangeschreven dat hij daaraan zijn bijnaam dankt: ĎChryso-logusí = Ďgulden-woordí (30 juli)
Petrus Damiani, Italiaans kerkhervormer en theoloog (21 februari)
Petrus Gonzalez, dominicaan (15 april)
Petrus van Verona (Petrus de Martelaar; Petrus Martyr), priester en martelaar (6 april)
Petrus-Julianus (Pierre-Julien Eymard), priester en stichter van de Gemeenschap van het Heilig Sacrament (Sacramentijnen)
Philippus (Filip) (van) Neri (Nerius), bisschop en stichter van de orde van de Oratorianen (26 mei)
Pia van Chartago, martelares (19 januari)
Pius (Pio) van Pietrelcina, pater (kapucijn) (23 september)
Pius V, paus met een belangrijke rol gedurende het Concilie van Trente, de contrareformatie en de standaardisatie van de liturgie (30 april)
Pius X, paus (21 augustus)
Placidus van Subiaco, monnik en martelaar (5 oktober)
Polycarpus van Smyrna, bisschop en martelaar (23 februari)
Pontianus (Pontiaan) en Hippolytus (Hypoliet), pausen (13 augustus)
Prisc(ill)a van Rome, evangeliste en profetes (18 januari)
Prosper van AquitaniŽ, lekenbroeder en dichter (25 juni)
Prudentia Castori, maagd en kluizenares (6 mei)
Quintinus van Saint-Quintin, martelaar (31 oktober)
Quirinus van Rome, martelaar (30 maart)
Rachel Aartsmoeder, aartsmoeder en vrouw van Jakob (15 januari)
Rachel, aartsmoeder (11 juli)
Radbo(u)d van Utrecht, bisschop (29 november)
Radulfus van Berry, pelgrim (21 juni)
RafaŽl: behoeder, genezer en levensgezel van mensen
Raymundus (Raimundus) van PeŮafort, priester en dominicaan (7 januari)
Raymundus Nonnatus, geestelijke (31 augustus)
Rebecca (Rebekka, Rebekah), vrouw van Izašk en de moeder van Jakob en Esau (23 maart)
Regin(h)ard(us) van Luik, prins-bisschop (5 december)
Regina van BourgondiŽ, maagd en martelares (7 september)
Reginaldus, bisschop (17 september)
Reginard(us) van Luik, bisschop (25 mei)
Reineldis van Saintes (van Kontich?), martelares (16 juli)
Reinier van Split, bisschop en martelaar (4 augustus)
Remaclus van Stavelot, stichter, abt en bisschop (3 september)
Rembert(us) van Bremen, bisschop (11 juni)
Remigius van Reims, bisschop (15 januari)
Renata van Beieren, hertogin en weldoenster (22 mei)
Renatus (Renaat) van Angers, bisschop en wonderdoener (12 november)
Richard(us) van Chichester, bisschop (3 april)
Rita van Cascia (Sint-Rita), kloosterlinge (augustines) (22 mei)
Robertus (Roberto) Bellarmino, kardinaal en kerkleraar (17 september)
Rochus van Montpelier, pelgrim (16 augustus)
Rodrigo (Roderik) van Cordova en Salomon, martelaars (13 maart)
Roger(us) van Barletta, bisschop (30 december)
Roland(us) (Roeland) de Medici (van Parma), kluizenaar (15 september)
Rolanda (Rolande) van Gerpinnes, maagd (13 mei)
Romanus (Romaan) van Subiaco, benedictijnermonnik (9 augustus)
Rombout van Mechelen, Ierse monnik en martelaar (1 juli)
Romuald(us) van Camaldoli (van Ravenna), abt en stichter van de orde van de Camaldulenzers (19 juni)
Rosa van Lima, maagd en mystica (23 augustus)
Rosalia van Palermo (van Viterbo), kluizenares (4 september)
Roselina van Villeneuve-les-Avignon, priorin van de kartuizerinnen (17 januari)
Rudolfus van Gubbio, bisschop (17 oktober)
Rufin(us) en Valerius (Valere) van Soissons, martelaars (14 juni)
Rupert van Salzburg, benedictijn en bisschop en Vergillius (Virgillius) van Salzburg, bisschop (24 september)
Rupert van Salzburg, bisschop en abt (27 maart)
Ruth van Bethlehem, overgrootmoeder van David (1 september)
Sabina van Vindena, martelares (29 augustus)
Saint Patrickís Day (nationale feestdag van Ierland)
Samuel, profeet (20 augustus)
Santa Lucia: de terugkeer van het licht (vooral gevierd in de Scandinavische landen)
Sara, echtgenote van aartsvader Abraham (13 juli)
Sara, vrouw van Abraham (9 oktober)
Scholastica van Monte Cassino, kluizenares en zuster van de Benedictus van Nursia (10 februari)
Sebastianius van Rome (Sint-Sebastiaan), martelaar en derde vries(20 januari)
Serafinus van Montegranara, kloosterling (kapucijn) (12 oktober)
Sergius van Resafa en Bacchus van Barbalis, martelaars (7 oktober)
Servatius van Maastricht (Sint-Servaas), bisschop en derde ijs(13 mei)
Severinus van Noricum, monnik, stichter van de kloosters Favianus in Mautern en Bojotro in Passau en abt (8 januari)
Siardus van Friesland, norbertijn en abt (13 november)
Sidonius van Saint-SaŽns, abt (14 november)
Siegfried van Zweden, bisschop en missionaris (15 februari)
Sigi(s)bert van AustrasiŽ, koning (1 februari)
Sigismund van BourgondiŽ, koning (1 mei)
Silas (Silvanus; Silvaan), begeleider van de apostel Paulus (4 mei)
Silv(i)a (Sylvia) van Rome, weduwe en moeder van de Gregorius (Gregorio) de Grote, paus (3 november)
Silverius (Silveer) van Palmaria, paus (20 juni)
Simeon de Styliet (de Pilaarheilige), kluizenaar en eerste pilaarof styliet (5 januari)
Simon de IJveraar en Judas T(h)addeŁs, apostelen en martelaars (28 oktober)
Sint-Eligius van Noyon (Sint-Elooi), bisschop (1 december)
Sinterklaas (kinderfeest)
Sint-Maarten (kinderfeest)
Sixtus I, paus (6 april)
Sixtus II en Gezellen, paus en martelaars (7 augustus)
Solange van Bourges, herderin en martelares (10 mei)
Soledad TorrŤs, stichteres (11 oktober)
Stanisla(u)s van Krakůw, bisschop en martelaar (11 april)
Stanislas Kostka, belijder (13 november)
Stefanus (Protomartelaar) (Sint-Stefanus), diaken en eerste martelaar (26 december)
Stefanus (Stefaan) I van Hongarije, koning (16 augustus)
Suzanna van Rome, martelares (11 augustus)
Sylvester (Silvester) I, paus (31 december)
Sylvesteravond = oudejaarsavond, laatste avond van het jaar
T(h)omas, (de Ďongelovigeí) apostel (3 juli)
Tarcisius van Rome, martelaar (15 augustus)
Tatiana van Rome, martelares (12 januari)
Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), kloosterlinge en martelares (9 augustus)
Thecia van Iconium, martelares (23 september)
Theodard(us) van Maastricht, bisschop en martelaar (10 september)
Theodora van AlexandriŽ, boetelinge alias Theodorus (28 april)
Theodoric(us) van Orlťans, bisschop (27 januari)
Theodurus (Theodoor) Tiro, soldaat en martelaar (9 november)
Theofanes (Theofaan) de Belijder, stichter en abt (12 maart)
Theofilus van AntiochiŽ, bisschop (20 december)
Theotimus, bisschop (20 april)
Theresia van Avila (Ďgroteí Theresia), maagd en kerklerares (15 oktober)
Theresia van Lisieux of Theresia van het kind Jezus ('kleine' Theresia), maagd en kerklerares (1 oktober)
Thibald(us) (Theobald) van Provins, kluizenaar (1 juli)
Thomas Becket van Canterbury (van Kantelberg), bisschop en martelaar (29 december)
Thomas van Aquino, filosoof, theoloog en scholasticus (28 januari)
Tillo van Solignac, abt en kluizenaar (7 januari)
Timot(h)eŁs en Titus Apostel (van Kreta), bisschoppen (26 januari)
Tobias van Ninive, hoofdpersoon van het boek Tobias (13 september)
Turibius van Mongrovejo, bisschop (23 maart)
Ulric(h), Ulric(k) van Zell (van Cluny; van Regensburg), stichter en kloosterling (14 juli)
Urbanus I, paus (25 mei)
Urbanus V, paus (19 december)
Ursmarus (Ursmaar) van Lobbes, de Ďapostel van Vlaanderení, bisschop (19 april)
Ursula van Keulen, koningsdochter en martelares (21 oktober)
Valentijnsdag: dag waarop de geliefden elkaar extra aandacht geven
Valentina van Ceseria (van Gaza; van Palestina), maagd en martelares (25 juli)
Valentinus van Terni (Sint-Valentijn), bisschop en martelaar (14 februari)
Valeria van Milaan (van Ravenna), martelares samen met haar man (de Vitalis) en hun kinderen Gervasius en Protasius (28 april)
Vedastus van Atrecht (Sint-Vaast), bisschop (6 februari)
Veerle, maagd (4 januari)
Veronica van Cesarea Filippi, volgelinge van Jezus (12 juli)
Veronica van Jeruzalem, volgelinge van Jezus (4 februari)
Veronus van Lembeek, belijder (was de zoon van Lodewijk de Vrome en kleinzoon van Karel De Grote) (31 januari)
Victor van Marseille, martelaar (28 juli)
Victoria van Rome, martelares (11 februari)
Viering van de aartsengelen MichaŽl, GabriŽl en RafaŽl (29 september)
Viktorianus (Viktoriaan), martelaar (23 maart)
Vincent(ius) Ferr(i)er, kloosterling (dominicaan) en volkspredikant (5 april)
Vincentius de Paul(o), priester (27 september)
Vincentius van Valencia, diaken en martelaar (22 januari)
Vinciana van Wintershoven, missiezuster en kloosterstichtster (11 september)
Virginia van Poitiers, maagd en herderin (7 januari)
Vitalis van Milaan (van Ravenna), martelaar met zijn vrouw Valeria (10 juli)
Vitus van Lucania, martelaar en vierde regen(15 juni)
Wal(de)trudis van Mons, kloosterstichteres (Maubeuge) en abdis (9 april)
Walburga (Walpurgis), koningsdochter en abdis (25 februari)
Walter van Pontoise (van Rouen; van Rebais), abt (8 april)
Wencesla(u)s van Bohemen, hertog en martelaar (28 september)
Wendelin(us) van Trier, kluizenaar (20 oktober)
Werenfried van Elst, geloofsverkondiger (14 augustus)
Werner van Oberwesel (van Bacharach; van Womrath), arbeider (19 april)
Wilbertus (Guibertus; Wigbertus) van Gembloers, kloosterstichter (23 mei)
Wilfrid(us) van York, bisschop (12 oktober)
Willibald van Eichstštt, bisschop (7 juli)
Willibrord(us), bisschop en geloofsverkondiger (7 november)
Win(n)ibald van Heidenheim, pelgrim (18 december)
Win(n)ok van Winoksbergen, monnik, kloosterstichter en abt (6 november)
Wiro van Roermond, missionaris en stichter van het Sint-Pietersklooster in het huidige Sint OdiliŽnberg bij Roermond (10 mei)
Wivina van Bijgaarden (van Brabant), kloosterzuster en abdis (17 december)
Wladimir van Kiev, bekeerder (15 juli)
Wolfgang van Regensburg, bisschop (31 oktober)
Wolfram (Wulfram) van Sens (van Fontenelle), bisschop en missionaris (20 maart)
ZacheŁs, oppertollenaar en bekeerling (20 april)
Zeno van Verona, bisschop (en vermoedelijk martelaar) (12 april)
Zenobia van Sidon, martelares en Zenobius van Sidon, arts en martelaar (30 oktober)
Zephyrinus (Zefyrinus), paus (26 augustus)
Zeven Stichters van de Servietenorde (17 februari)
Zita Lombardo van Lucca, maagd en  dienstmeid in de adellijke familie di Fatinelli (27 april)
ZoŽ van Rome, martelares (2 mei)
Lijst van Belgische heiligen. Uit deze lijst mag de aanvrager van de voordracht "Relieken van Belgische heiligen" twintig heiligen kiezen waarover ik het zal hebben tijdens de voordracht.
 
ABEL
ABLEBERTUS, bisschop
ACHARIUS, bisschop
ADALBALDUS
ADALSENDIS
ADELA, moeder van de Heilige Trudo
ADELA, abdis
ADELAIS, keizerin
ADELAIS van Schaarbeek
ADELARDUS
ADELINUS
ADELTRUDIS, dochter van de Heilige Bavo
ADIL1A, maagd
AGELULPHUS
ALBERO, bisschop
ALBERTUS, bisschop en martelaar
ALDEBERTUS
ALDEGONDIS, maagd en abdis
ALDEGONDIS, maagd, dochter van de Heilige Basinus
ALDETRUDIS, dochter van de Heilige Vincentius van Soignies
ALDEWIFA
ALENA, maagd en martelares
ALVISIUS, bisschop
AMANDUS, apostel van Vlaanderen, bisschop van Maastricht
AMELBERGA, maagd
AMELIA, weduwe
AMOR
ANSFRIDUS
ARNULPHUS
ARNULPHUS, bisschop
AUBERTUS, bisschop
AUDOMARUS, bisschop
AYA
AYBERTUS, monnik en priester
BADILO
BALDUINUS, anders genaamd Boudewyn van Bouclť
BASINUS
BAVO
BEGGA, weduwe
BEREGISUS
BERLINDIS
BERNARDUS
BERTA
BERTILIA
BERTINUS
BONIFACIUS, apostel der Vriezen
BONIFACIUS, bisschop
BRITOLA
BRUNO
CADROň
CHRISTIANA
CHRISTINA, maagd, bijgenaamd de Wonderbare
CHRODEGANGUS
CHRYSOLIUS
CLEMENTIA, martelares
CLODULPHUS
CLOTSENDIS, maagd
COLETA, maagd
COLOMBANUS
CYRICUS
DENTELINUS
DODA
DOMITIANUS, bisschop
DOMITIANUS, monnik
DROGO, kluizenaar, patroon der Schaapherders
DUNSTANUS
DYMPHNA, maagd en martelares
EBREGISUS, bisschop
EDMUNDUS
EERBIEDWAARDIGE DIONISIUS, de Karthuizer
EGBERTUS
EGIDIUS
ELEUTHERIUS
ELIGIUS
EOBANUS
ERACLIUS
ERMELINDIS, maagd, patrones van Meldert
ERMINUS
EUCHERIUS, bisschop
EUGENIUS, ook EUBERTUS genaamd
EUSEBIA
EVERGISLUS, bisschop en martelaar
FALCO
FLEDERICUS, patroon van Vlierzele
FLORBERTUS, abt te Gent
FLORIBERTUS, bisschop
FOILLANUS, martelaar
FOLQUINUS
FORANNANUS
FREDEGANGUS
FREDERICUS, bisschop en martelaar
FULCO
FULGENTIUS, eerste abt van Affligem
FURSEUS, martelaar
GANGULPHUS
GAREMBERTUS, abt
GAUGERICUS, SINT GEURIK, bisschop
GERARDUS
GEREBERNUS, priester en martelaar
GERLACUS
GERTRUDIS, abdis
GERTRUDIS, maagd en abdis
GERULPHUS
GERVINUS
GISLENUS, abt
GODEFRIDUS
GODELIEVE
GONDULPHUS
GRATA, martelares
GREGORIA, martelares
GUDULA
GUIBERTUS
GUIDO
GUMMARUS
GUTHAGONUS
HADELINUS, kluizenaar
HARLINDIS
HELENA
HEMELINUS
HENRICUS
HEWALDEN, broeders
HILDEMARUS
HILDERBUS, abt en martelaar, te Gent
HILDUARDUS
HILTRUDIS
HMARTELAARS, van Gorcum
HUBERTUS, bisschop
HUGO
HUMRERTUS
HUNFRIDUS
IDA, van Leuven
IDA, van Nyvel
IDESBALDUS
IDUBERGA, of ITTA, weduwe
IRMINA
JOANNES AGNUS, bisschop
JOANNES RERCHMANS
JOANNES, bisschop
JOANNES, van Ruisbroek
JULIANA, maagd
JULITTA
KAREL, de goede
KARLOMAN
LAMBERTUS, bisschop
LANDELINUS, abt
LANDOALDUS
LANDRADA, maagd en abdis
LANDRICUS
LEBWINUS
LIBERTUS
LIDWINA, maagd
LIETBERTUS
LIVINUS, bisschop en martelaar
LUTGARDIS, maagd
MACALANUS
MACARIUS
MADELBERTA
MAJOLUS
MARGARITA, van Leuven
MARIA, van Oignies
MARIA, van Woluwe
MARTELAARS, te Oudenaarde
MARTIIA, martelares
MAURONTUS, abt
MAURUS, kluizenaar
MEDARDUS, bisschop
MODOALDUS, bisschop
MONO, kluizenaar en martelaar
MONULPHUS, bisschop
NOBBERTUS
ODA
ODARDUS
ODULPHUS
PALLADIA, martelares
PERPETUUS, bisschop
PETRUS CANISIUS
PHARAILDIS, maagd
PIATUS, priester, martelaar en apostel van Doornik
PINNOSA, martelares
PIPINUS, van Landen
PLECHELMAN
POPPO
QUERELINUS
QUINTINUS, martelaar
RAGENUFLA, maagd
REGINA
REINILDIS, maagd en martelares
REMACLUS, bisschop
RENILDIS, zuster van de Heilige Harlindis
RICHARDUS
RICHARDUS, priester en monnik
RICTRUDIS
RUMOLDUS, bisschop en martelaar
SAMBATIA, martelares
SATURIA, martelares
SATURNINA, martelares
SAULA, martelares
SCHETZELO, kluizenaar
SENTIA, martelares
SERVATIUS, bisschop
SIGEBERTUS, koning
SUITBERTUS
THEODARDUS, bisschop en martelaar
TILMAN
TRUDO
ULTANUS
URSULA en hare elf duizend medegezellinnen
VEDASTUS
VERONUS
VICTRICIUS
VINCENTIUS, van Soignies
VULFRANNUS
VULMARUS, abt
WALARICUS
WALBURGIS
WALDETRUDIS, abdis
WASNULPHUS
WICHBERTUS
WILFRIDUS
WILLIBRORDUS
WINNOCUS
WIVINA, maagd
WOLBODO
WULFILAICUS, pilaarbewoner in het land van Luxemburg