V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Voordrachten bij culturele en educatieve instellingen

De voordrachten hieronder kunnen naar wens van de organisator 's namiddags of 's avonds gehouden worden. Doelpubliek zijn culturele of educatieve instellingen (Davidsfonds, Amarant, heemkundige verenigingen, verenigingen van genealogen, verenigingen van senioren (OKRA) enzovoort). Elke voordracht duurt ongeveer 2 uur en wordt ge´llustreerd met een powerpointvoorstelling. Naar keuze van de organisator kan er halverwege de voordracht een pauze ingelast worden.

De prijs per voordracht is 80 euro voor een voordracht in de namiddag (vˇˇr 17 u) en 100 euro voor een voordracht 's avonds (vanaf 19 u). De organisator zorgt ervoor dat er een beamer aanwezig is en dat de voordracht wordt gehouden in een lokaal dat wat kan verduisterd worden.

Verplaatsingskosten 25 cent per kilometer. Bv. wanneer ik moet spreken in een gemeente op 20 km van Gent, dan zullen de verplaatsingskosten 10 euro bedragen (20 km gaan en 20 km keren tegen 25 cent per kilometer). Voor voordrachten binnen Gent en deelgemeenten worden geen verplaatsingskosten aangerekend.

Verdere info en boekingen .

Voordrachten bij sociale instellingen

De voordrachten "Ik was 21 in ...." worden enkel 's namiddags gehouden en zijn bedoeld voor rusthuizen, ontmoetingscentra van het OCMW, wijkhuizen, verenigingen van senioren (OKRA) enzovoort.

Er wordt telkens aandacht besteed aan de belangrijke nieuwsfeiten van het jaar in kwestie, aan de uitschieters van het weer in BelgiŰ, aan de voornaamste sportuitslagen van dat jaar, aan bekende mensen die in dat jaar 21 jaar oud werden, aan bekende mensen die in dat jaar geboren werden of die in dat jaar gestorven zijn en aan de muzikale hits van dat jaar.

Elke voordracht duurt ongeveer 2 uur en wordt ge´llustreerd met een powerpointvoorstelling. Naar keuze van de organisator kan er halverwege de voordracht een pauze ingelast worden.

Op het einde van de voordracht kunnen de dansbare hits (slows) van dat jaar gespeeld worden zodat de aanwezigen de benen even kunnen strekken. De voordracht duurt dan ongeveer 2 u en 20 minuten.

De prijs per voordracht is 60 euro of 70 euro als er op het einde van de lezing gedanst wordt. De organisator zorgt ervoor dat er een beamer aanwezig is en dat de voordracht wordt gehouden in een lokaal dat wat kan verduisterd worden.

Verplaatsingskosten 25 cent per kilometer. Bv. wanneer ik moet spreken in een gemeente op 20 km van Gent, dan zullen de verplaatsingskosten 10 euro bedragen (20 km gaan en 20 km keren tegen 25 cent per kilometer). Voor voordrachten binnen Gent en deelgemeenten worden geen verplaatsingskosten aangerekend.

Verdere info en boekingen .

 • Ik was 21 in 1940

 • Ik was 21 in 1941

 • Ik was 21 in 1942

 • Ik was 21 in 1943

 • Ik was 21 in 1944

 • Ik was 21 in 1945

 • Ik was 21 in 1946

 • Ik was 21 in 1947

 • Ik was 21 in 1948

 • Ik was 21 in 1949

 • Ik was 21 in 1950

 • Ik was 21 in 1951

 • Ik was 21 in 1952

 • Ik was 21 in 1953

 • Ik was 21 in 1954

 • Ik was 21 in 1955

 • Ik was 21 in 1956

 • Ik was 21 in 1957

 • Ik was 21 in 1958

 • Ik was 21 in 1959

 • Ik was 21 in 1960

 • Ik was 21 in 1961

 • Ik was 21 in 1962

 • Ik was 21 in 1963

 • Ik was 21 in 1964

 • Ik was 21 in 1965

 • Ik was 21 in 1966

 • Ik was 21 in 1967

 • Ik was 21 in 1968

 • Ik was 21 in 1969

 • Ik was 21 in 1970

 • Ik was 21 in 1971

 • Ik was 21 in 1972

 • Ik was 21 in 1973

 • Ik was 21 in 1974

 • Ik was 21 in 1975

 • Ik was 21 in 1976

 • Ik was 21 in 1977

 • Ik was 21 in 1978

 • Ik was 21 in 1979

 • Ik was 21 in 1980

 • Ik was 21 in 1981

 • Ik was 21 in 1982

 • Ik was 21 in 1983

 • Ik was 21 in 1984

 • Ik was 21 in 1985