V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij
Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Zoeken - Search - Chercher

Voordrachten bij culturele en educatieve instellingen

De voordrachten hieronder kunnen naar wens van de organisator 's namiddags of 's avonds gehouden worden. Doelpubliek zijn culturele of educatieve instellingen (Davidsfonds, Amarant, heemkundige verenigingen, verenigingen van genealogen, verenigingen van senioren (OKRA) enzovoort). Elke voordracht duurt ongeveer 2 uur en wordt ge´llustreerd met een powerpointvoorstelling. Naar keuze van de organisator kan er halverwege de voordracht een pauze ingelast worden.

De prijs per voordracht is 80 euro voor een voordracht in de namiddag (vˇˇr 17 u) en 100 euro voor een voordracht 's avonds (vanaf 19 u). De organisator zorgt ervoor dat er een beamer aanwezig is en dat de voordracht wordt gehouden in een lokaal dat wat kan verduisterd worden.

Verplaatsingskosten 25 cent per kilometer. Bv. wanneer ik moet spreken in een gemeente op 20 km van Gent, dan zullen de verplaatsingskosten 10 euro bedragen (20 km gaan en 20 km keren tegen 25 cent per kilometer). Voor voordrachten binnen Gent en deelgemeenten worden geen verplaatsingskosten aangerekend.

Verdere info en boekingen .