V.Z.W.Geschiedkundige Heruitgeverij

Wij halen oude boeken van onder de spinnenwebben.

Home
Nederlands Bestellen Prijzen Titels Links Zoeken
English Orders Prices Titles Links Search
Français Commandes Prix Titres Liens Chercher

Voordrachten

Zoeken - Search - Chercher

Lees dit eerst !!!

De V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij werd opgericht met als doel het bevorderen van de studies op het gebied van de heem- en familiekunde.
Eén van de middelen om dit doel te bereiken is het opnieuw uitgeven van oude gedrukte, of handgeschreven boeken en documenten.

Voorlopig spitsen wij ons toe op de provincie Oost-Vlaanderen en op de stad Gent in het bijzonder. Sommige boeken en documenten die wij heruitgegeven hebben zijn voor gans Vlaanderen van belang.

Indien U niet in Oost-Vlaanderen woont hebt U er toch belang bij om ons aanbod grondig te bekijken. Misschien worden Uw voorouders toch genoemd in één van onze boeken (voor de genealogen). Zeker is dat er te Gent beslissingen getroffen werden die voor Uw dorp, stad of streek belangrijk zijn (voor de heemkundigen).

Wij maken van alle boeken die wij heruitgeven een zeer uitgebreide index waarin alle namen van personen en plaatsen die in het boek voorkomen, opgenomen zijn. Deze indexen zijn samen met de inhoudstafels van onze boeken, raadpleegbaar op het internet.

Ons concept is uniek in die zin dat U bij ons kan het hele boek aankopen (op papier maar ook als ebook - zie onze prijslijst), maar U kan ook één of enkele bladzijden of hoofdstukken kopen indien U dat verkiest. U bent dus nooit verplicht om het hele boek aan te kopen. Hierdoor kan U met hetzelfde bedrag veel meer informatie kopen die voor U echt relevant is, bijvoorbeeld die informatie die handelt over één van Uw familieleden of over het dorp of de stad die Uw interesse wegdraagt. Wij raden U evenwel aan om ook de bladzijde voor en de bladzijde na de gewenste pagina te kopen, zo verliest U de context niet.

U zal dus bij ons het frustrerend gevoel niet kennen dat U een boek met enkele zeer interessante passages niet kan kopen omdat het hele boek te duur is.

Kortom, bij ons kan U boeken kopen, maar U kan ze ook zelf samenstellen !!! 

Wat bieden wij U ?

Al onze boeken en documenten worden gedrukt op sterk papier van 80 g/m2.

De boeken worden geleverd als "paperback", indien U losse bladzijden bestelt, krijgt U telkens de titelpagina van het boek gratis meegeleverd. Losse bladzijden worden vanaf nu enkel nog als ebooklet geleverd.

De ebooks zijn in PDF-formaat, U kan ze dus lezen met uw internetbrowser. Zie ook onze prijslijst.

Hoe bestellen ?
Stuur ons een  met daarin Uw naam en adres en een opsomming van de documenten die U wil ontvangen (indien U losse bladzijden bestelt, duid dan goed de nummers van deze bladzijden aan AUB).
Bereken de prijs die U zal moeten betalen en stort dit bedrag op onze rekening BE03 0013 1160 3684 en onze (BIC-code GEBABEBB).
Gelieve ons te contacteren vooraleer betalingen te doen van buiten de euro-zone.

Prijzen.

Voor volledige boeken betaalt U per bladzijde slechts 7 eurocent. De prijs van het boek is bij elke inhoudstafel aangeduid, U hoeft dus niet te rekenen.

Voor losse bladzijden betaalt U slechts 10 eurocent.

Voor ebooks betaalt U slechts 3 eurocent per bladzijde en voor onze verzamelingen is de prijs nog lager, U betaalt voor deze verzamelingen slechts 2 eurocent per bladzijde. Zie ook onze prijslijst.

Per bestelling rekenen wij een forfaitaire som aan van 4 euro voor administratie- en verzendingskosten voor mensen die in de euro-zone wonen. Wie daarbuiten woont dient 8 euro te betalen. Voor bestellingen van ebooks worden geen administratie- of verzendingskosten aangerekend.

Wij zijn wettelijk verplicht U mede te delen dat U het recht hebt om onze boeken gedurende zeven dagen te bekijken en, indien U niet tevreden bent, deze boeken terug te sturen zonder dat dit kosten voor U meebrengt. Wij zouden U echter met aandrang willen vragen om van dit recht af te zien, daar wij als V.Z.W. nu reeds amper kostendekkend werken.

Onze Catalogus.
Klik Titels
Indien U wil op de hoogte gehouden worden van onze nieuwe uitgiften, stuur ons dan een . Wij sturen dan een mailtje telkens wij een nieuw boek uitgegeven hebben.

Zoeken in onze bestanden.
U kan via Google zoeken in in indexen van onze boeken, klik hier.

Onze adressen.
Ons internetadres : www.heruitgeverij.be
Ons emailadres : heruitgeverij@skynet.be
Ons postadres : V.Z.W. Geschiedkundige Heruitgeverij,
Gustaaf Callierlaan 44, 9000 Gent, Belgie